LIÊn sở tc- xd số: 5/2016/cbgvl-ls cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 2.71 Mb.
trang9/18
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích2.71 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

VẬT LIỆU ĐIỆN

Tháng 5/2016STT

Tên vật liệu và quy cách

ĐVT

Giá chưa có thuế VAT

72

Cột điện hạ thế Công ty bê tông đúc sẵn Hà Nam


H6,5 A

đ/cái

902.571
H6,5 B

đ/cái

1.036.904
H6,5 C

đ/cái

1.094.047
H7,5 A

đ/cái

1.003.571
H7,5 B

đ/cái

1.260.952
H7,5 C

đ/cái

1.318.095
H8,5 A

đ/cái

1.451.666
H8,5 B

đ/cái

1.508.809
H8,5 C

đ/cái

1.785.000

73

Cột điện ly tâm dự ứng lực- Công ty Đầu tư và xây lắp Trường Sơn
Loại cột 6,5 A, ĐK ngoài ngọn 160 mm

đ/cái

1.290.000
Loại cột 6,5 B, ĐK ngoài ngọn 160mm

đ/cái

1.530.000
Loại cột 6,5 C , ĐK ngoài ngọn 160mm

đ/cái

1.830.000
Loại cột 7 A, ĐK ngoài ngọn 160mm

đ/cái

1.425.500
Loại cột 7 B, ĐK ngoài ngọn 160mm

đ/cái

1.660.000
Loại cột 7 C, ĐK ngoài ngọn 160mm

đ/cái

1.960.000
Loại cột 8 A, ĐK ngoài ngọn 160mm

đ/cái

1.610.000
Loại cột 8 B, ĐK ngoài ngọn 160mm

đ/cái

1.875.000
Loại cột 8 C , ĐK ngoài ngọn 160mm

đ/cái

2.215.000
Loại cột 8,5 A, ĐK ngoài ngọn 160mm

đ/cái

1.800.000
Loại cột 8,5 B, ĐK ngoài ngọn 160mm

đ/cái

2.000.000
Loại cột 8,5 C, ĐK ngoài ngọn 160mm

đ/cái

2.265.000
Loại cột 9 A, ĐK ngoài ngọn 190mm

đ/cái

2.435.000
Loại cột 9 B, ĐK ngoài ngọn 190mm

đ/cái

2.440.000
Loại cột 9 C, ĐK ngoài ngọn 190mm

đ/cái

3.000.000
Loại cột 10 A, ĐK ngoài ngọn 190mm

đ/cái

2.430.000
Loại cột 10 B, ĐK ngoài ngọn 190mm

đ/cái

2.520.000
Loại cột 10 C, ĐK ngoài ngọn 190mm

đ/cái

2.870.000
Loại cột 10 D, ĐK ngoài ngọn 190mm

đ/cái

3.610.000
Loại cột 12 A, ĐK ngoài ngọn 190mm

đ/cái

3.950.000
Loại cột 12 B, ĐK ngoài ngọn 190mm

đ/cái

4.389.000
Loại cột 12 C, ĐK ngoài ngọn 190mm

đ/cái

5.599.000
Loại cột 12 D, ĐK ngoài ngọn 190mm

đ/cái

7.222.600
Loại cột 14A (G6A+N8A) ĐK ngọn 215mm

đ/cái

8.905.600
Loại cột 14B (G6B+N8B) ĐK ngọn 215mm

đ/cái

10.213.500
Loại cột 14C (G6C+N8C) ĐK ngọn 215mm

đ/cái

10.980.200
Loại cột 14D (G6D+N8D) ĐK ngọn 215mm

đ/cái

11.797.500
Loại cột 16B (G6B+N10B) ĐK ngọn 190mm

đ/cái

10.773.400
Loại cột 18B (G8B+N10B) ĐK ngọn 190mm

đ/cái

12.640.100
Loại cột 20B (G10B+N10B) ĐK ngọn 190mm

đ/cái

13.546.500
Loại cột 20C (G10C+N10C) ĐK ngọn 190mm

đ/cái

15.015.000
Loại cột 20D (G106D+N10D) ĐK ngọn 190mm

đ/cái

17.138.000


C- VẬT LIỆU CẤP THOÁT NƯỚC

Tháng 5/2016STT


Tên vật liệu và quy cách

ĐV tính

Giá chưa có thuế VAT

1

Ống sắt tráng kẽm Việt Nam


 15

đ/m

30.909
 20

đ/m

40.909
 25

đ/m

60.000
 32

đ/m

76.364
 40

đ/m

86.364
 50

đ/m

127.273
 65

đ/m

178.000
 80

đ/m

213.360
 100

đ/m

305.000

2

Cút sắt tráng kẽm :


 15

đ/cái

4.100
 20

đ/cái

6.364
 26

đ/cái

11.818
 32

đ/cái

17.237
 40

đ/cái

22.727
 50

đ/cái

34.545
 66

đ/cái

59.091
 80

đ/cái

69.900
 100

đ/cái

120.000

3

Tê sắt tráng kẽm :


 15

đ/cái

5.455
 20

đ/cái

8.636
 26

đ/cái

15.000
 32

đ/cái

22.727
 40

đ/cái

27.273
50

đ/cái

34.545
 65

đ/cái

59.091
 80

đ/cái

86.900
 100

đ/cái

157.300

4

Tê các loại tráng kẽm :


-  20 x 15

đ/cái

7.199
-  26 x 15

đ/cái

10.829
-  33 x 15

đ/cái

16.777
-  40 x 15

đ/cái

23.787
-  50 x 40

đ/cái

37.999

5

Măng sông sắt tráng kẽm


 15

đ/cái

4.100
 20

đ/cái

5.455
 26

đ/cái

9.091
 32

đ/cái

14.545

VẬT LIỆU CẤP THOÁT NƯỚC

Tháng 5/2016
STT


Tên vật liệu và quy cách

ĐV tính

Giá chưa có thuế VAT
 40

đ/cái

18.182
 50

đ/cái

28.182
 65

đ/cái

50.000
 80

đ/cái

57.000
 100

đ/cái

97.800

6

Côn sắt tráng kẽm :


Côn 20

đ/cái

5.455
Côn 26

đ/cái

9.091
Côn 32

đ/cái

14.545
Côn 40

đ/cái

16.818
Côn 50

đ/cái

27.273
Côn 65

đ/cái

54.545
Côn 80

đ/cái

61.500
Côn 100

đ/cái

108.000

7

Rắc co sắt tráng kẽm :


 15

đ/cái

14.545
 20

đ/cái

18.182
 26

đ/cái

27.273
 32

đ/cái

38.182
 40

đ/cái

50.000
 50

đ/cái

70.909
 65

đ/cái

95.920
 80

đ/cái

137.500
 100

đ/cái

214.500

8

Nút sắt tráng kẽm :


 15

đ/cái

5.000
 20

đ/cái

6.364
 26

đ/cái

9.091
 32

đ/cái

15.455
 40

đ/cái

15.455
 50

đ/cái

30.909
 65

đ/cái

33.720
 80

đ/cái

46.560
 100

đ/cái

78.000

9

Kép sắt tráng kẽm :


 15

đ/cái

4.091
 20

đ/cái

5.455
 26

đ/cái

8.636
 32

đ/cái

14.545
 40

đ/cái

18.182
 50

đ/cái

28.182
 65

đ/cái

50.0001   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương