LIÊN ĐOÀn lao đỘng tp. ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 16.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích16.63 Kb.
#490

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. ĐÀ NẴNG
CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/CTr-LĐLĐ

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 2 năm 2016CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 2 NĂM 2016
I. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2016

1. LĐLĐ thành phố tổ chức gặp mặt cán bộ chuyên trách công đoàn toàn hệ thống nhân dịp đầu xuân Bính Thân 2016 vào sáng 15/2/2016 (mồng 8 Tết).

2. Nắm tình hình CNVCLĐ trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

3. Hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3.

4. Gặp mặt CNVCLĐ trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 1/2016.

5. Tổ chức giao ban UBKT công đoàn các cấp quý 1 năm 2016, triển khai nhiệm vụ kiểm tra năm 2016.

6. Xây dựng báo cáo quyết toán tài chính công đoàn thành phố năm 2016.

II. Dự kiến lịch cụ thể:

- Sáng 01/2: + Giao ban tuần 1 tháng 2 năm 2016 (T/trực + Trưởng Ban, Phòng)

+ Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

(T/trực + CBCC CQ + GM)

- Chiều 01/2: Thăm Gia đình chính sách quận Cẩm Lệ (Đ/c Liên CT + VP)

- Sáng 02/2: Thăm Gia đình các đồng chí TUV về hưu, từ trần

(Đ/c Liên CT + VP)

- Chiều 02/2: Trao quà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn (Đ/c Linh PCT)

- Sáng 04/2: Dự hội nghị trực tuyến về công tác bầu cử (Đ/c Thanh PCTTT)

- Từ ngày 02 - 04/2: Dự Hội nghị tư vấn đánh giá Sáng kiến (Đ/c Nghị PCT)

- Từ ngày 06 - 14/2: Nghỉ Tết nguyên đán Bính Thân 2016

(Phân công CBCC trực cơ quan)

- Sáng 15/2: Gặp mặt cán bộ công đoàn chuyên trách đầu Xuân 2016(T/trực + CBCĐCT)

- Ngày 16/2: Kiện toàn BCH Công đoàn ngành Giáo dục thành phố

(T/trực + ToC)

- Sáng 19/2: Giao ban Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tháng 2/2016(T/trực + đ/diện các Ban, Phòng)

- Chiều 19/2: Gặp mặt CNVCLĐ trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 1/2016

(T/trực + đại diện các Ban, Phòng + GM)

- Từ 15 - 19/2: Hướng dẫn quyết toán tài chính công đoàn năm 2015 tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (Ban Tài chính)

- Từ 18 - 19/2: Vận động thành lập CĐCS tại 02 doanh nghiệp (T/trực + ToC)

- Sáng 22/2: Giao ban tuần 4 tháng 2 năm 2016 (T/trực + Trưởng Ban, Phòng)- Ngày 25/2: Sinh hoạt Tổ Giảng viên kiêm chức quý 1/2016 (Tổ GVKC)

- Sáng 26/2: Giao ban UBKT Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quý 1/2016(T/trực + UBKT + GM)

- Chiều 26/2: Giao ban UBKT Công đoàn cơ sở trực thuộc quý 1/2016(T/trực + UBKT + GM)

- Ngày 26/2: Họp Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên (Ban chỉ đạo)

- Sáng 29/2: Giao ban tuần 1 tháng 3 năm 2016(T/trực + Trưởng Ban, Phòng)

Trên đây là nhiệm vụ trọng tâm và dự kiến lịch công tác tháng 2 năm 2016 của LĐLĐ thành phố Đà Nẵng. Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đề nghị các Ban, phòng, các đơn vị trực thuộc và các cấp công đoàn triển khai thực hiện.Nơi nhận:

- Ban Thường vụ LĐLĐ TP;

- Các Ban, Phòng LĐLĐ TP;

- Các cấp công đoàn TP;

- Website Công đoàn TP;

- Lưu VT-TH.
TL. BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Lê Trọng Nguyên

Каталог: uploads -> document
document -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
document -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
document -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO —— Số: 10
document -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
document -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
document -> THỦ TƯỚng chính phủ
document -> BBỘ NỘi vụ Số: 03/2005/tt-bnv ccộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
document -> BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
document -> HƯỚng dẫn sử DỤng dịch vụ vntopup – nam việt bank vnTopup là dịch vụ nạp tiền vào tài khoản điện thoại di động trả trước

tải về 16.63 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương