LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh đOÀn tỉnh bình dưƠNGtải về 49.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích49.5 Kb.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG - TỈNH ĐOÀN

TỈNH BÌNH DƯƠNG


Số: 02 /KHLT/LĐLĐ-TĐTNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 4 tháng 4 năm 2016


KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ phát động "Tháng công nhân

và Tuần lễ Thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương” năm 2016.


Căn cứ Thông báo kết luận số 19-TB/TU ngày 25/12/2015 của Tỉnh ủy Bình Dương; Công văn số 4726/UBND-VX ngày 29/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chấp thuận cho Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương được chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân và Tuần lễ Thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương" năm 2016.

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-LĐLĐ ngày 25/01/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về việc tổ chức các hoạt động "Tháng Công nhân và Tuần lễ Thanh niên công nhân" năm 2016. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động "Tháng Công nhân và Tuần lễ Thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương" năm 2016, như sau:

I/ THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 8h30 phút, ngày 26/4/2016 (Sáng thứ ba).

2.hĐịa điểm: Trung tâm Hội nghị & Triển lãm tỉnh Bình Dương (Đường Lê Lợi, P. Hòa Phú - TP. Thủ Dầu Một).

II/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

- Văn nghệ chào mừng.

- Tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu.

- Phát động Tháng công nhân và Tuần lễ Thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương năm 2016.

- Phát biểu của lãnh đạo Tỉnh.

- Phát biểu của Đại diện doanh nghiệp.

- Phát biểu của đại diện người lao động.

- Trao Quỹ hỗ trợ thanh niên xa quê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Khen thưởng.III/ THÀNH PHẦN - ĐẠI BIỂU KHÁCH MỜI

1. Đại biểu khách mời: (Dự kiến 100 người)

- Đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành đoàn thể, các đơn vị có thành viên tham gia Ban tổ chức.

- Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh Ủy.

- Các thành viên trong Ban Chỉ đạo Tháng Công nhân và Tuần lễ Thanh niên Công nhân tỉnh Bình Dương năm 2016.

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị, thành phố.

- Đại diện Ban thường vụ các huyện, thị, thành đoàn; Đoàn trực thuộc.

- Đại diện lãnh đạo LĐLĐ các huyện, thị, thành phố; Công đoàn ngành và tương đương; Công đoàn thuộc công đoàn ngành trung ương quản lý; Các Công đoàn cơ sở, đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

- Đại diện Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ, mạnh thường quân tham gia ủng hộ, hỗ trợ kinh phí tổ chức Lễ phát động, ủng hộ Quỹ hỗ trợ Thanh niên xa quê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Bình Dương (nếu có).

- Các cơ quan thông tấn báo chí: Phóng viên Báo Lao động, Đài PTTH Bình Dương, Báo Bình Dương, Thông tấn xã Việt Nam (Chi nhánh Bình Dương) và Tạp chí Lao động Bình Dương.2. Khối đông tham dự lễ: (1.250 người)

Đối tượng:

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh và trực thuộc Công đoàn Huyện, Thị, Thành phố, Công đoàn ngành, công đoàn các Khu công nghiệp theo phân bổ (căn cứ số lượng phân bổ, chỉ định mời những đơn vị trọng điểm).- Bí thư, Phó Bí thư các Huyện, Thị, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư đoàn các Xã, Phường, Thị trấn và tương đương; Chi hội trưởng Chi hội nhà trọ, Bí thư Chi đoàn Thanh niên xa quê.

3. Số lượng phân bổ:

TT

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH

950

1

LĐLĐ TP. Thủ Dầu Một

80

2

LĐLĐ TX. Dĩ An

80

3

LĐLĐ TX. Thuận An

80

4

LĐLĐ TX. Bến Cát

50

5

LĐLĐ TX. Tân Uyên

50

6

LĐLĐ H. Bàu Bàng

20

7

LĐLĐ H. Bắc Tân Uyên

10

8

LĐLĐ H. Phú Giáo

10

9

LĐLĐ H. Dầu Tiếng

10

10

Công đoàn KCN Vsip

130

11

Công đoàn các KCN Bến Cát

80

12

Công đoàn các KCN tỉnh

160

13

Công đoàn ngành dệt may

50

14

Công đoàn ngành Giáo dục

20

15

Công đoàn Viên chức

30

16

Công đoàn ngành Y tế

20

17

Các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh

2 người/1 CĐCS

TỈNH ĐOÀN

300

18

Thành đoàn Thủ Dầu Một

50

19

Thị đoàn Tân Uyên

50

20

Bí thư, phó bí thư huyện, thị, thành đoàn, Đoàn trực thuộc và xã, phường, thị trấn; Chi hội trưởng chi hội nhà trọ, bí thư chi đoàn thanh niên xa quê.

200

Lưu ý:

Trên cơ sở số lượng phân bổ, LĐLĐ tỉnh sẽ cấp áo mặc đồng phục trong buổi lễ. Đề nghị các Công đoàn Huyện - Thị - Ngành và các cơ sở Đoàn liên hệ với Ban Tuyên Giáo LĐLĐ tỉnh Bình Dương và Ban TNCN&ĐT Tỉnh đoàn để nhận áo vào ngày 22/4/2016, đồng thời cấp phát đầy đủ cho cán bộ công đoàn tham dự buổi lễ, đảm bảo 100% cán bộ công đoàn, đoàn thanh niên tham dự buổi lễ mặc đồng phục theo quy định của Ban tổ chức.

IV/ KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Ban Tổ chức chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức Lễ phát động.

- Các đơn vị được phân bổ số lượng khối đông tham dự lễ chịu trách nhiệm về kinh phí thuê xe chở khối đông đi lại và kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, vận động khối đông (băng rôn, khẩu hiệu, tiền ăn, nước uống,...).

V/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với cấp tỉnh:

- LĐLĐ tỉnh phối hợp Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức, chủ trì phối hợp với Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan để thống nhất nội dung chương trình và công tác hỗ trợ tổ chức Lễ phát động; Phối hợp với các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền, đưa tin về buổi Lễ phát động và các hoạt động tổ chức ở cấp cơ sở trong đợt hưởng ứng "Tháng Công nhân và Tuần lễ Thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương" năm 2016 trên các phương tiện thông tin truyền thông.

- LĐLĐ tỉnh xét chọn các đối tượng là ĐVCĐ, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để trao quà và xét khen thưởng các tập thể có thành tích trong các hoạt động chăm lo tốt đời sống cho người lao động.

- Tỉnh Đoàn xét chọn đối tượng thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn để trao quà và xét trao quỹ hỗ trợ thanh niên xa quê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Phối hợp đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trong công tác tuyên tuyền sâu rộng về nội dung, ý nghĩa của “Tháng Công nhân và Tuần lễ Thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương” năm 2016; công tác vận động, điều động khối đông của đơn vị tham dự lễ phát động theo số lượng đã phân bổ, tổng hợp báo cáo kết quả các hoạt động trước, trong và sau Lễ phát động.

- Thường trực LĐLĐ Tỉnh và Thường trực Tỉnh đoàn giao cho Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh và Ban TNCN và đô thị Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung liên quan.2. Đối với Liên đoàn Lao động các huyện, thị, thành phố, Công đoàn ngành và các cấp tương đương; Ban thường vụ đoàn các huyện, thị, thành phố và Đoàn trực thuộc:

- Căn cứ vào chương trình kế hoạch, điều kiện và tình hình thực tế ở địa bàn quản lý, Công đoàn phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các ngành chức năng và chính quyền đồng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng "Tháng công nhân và Tuần lễ Thanh niên công nhân" năm 2016 trên địa bàn quản lý.

- Tổ chức tuyên truyền vận động, điều động tập hợp khối đông tham dự Lễ phát động theo số lượng được phân bổ.

- Giới thiệu, chọn đối tượng là ĐVCĐ, CNLĐ, TNCN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để Ban tổ chức trao quà, trao quỹ; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động chăm lo tốt đời sống cho người lao động (sẽ có thông báo xét đối tượng).3. Đối với cấp Công đoàn cơ sở:

- BCH CĐCS chủ động tham mưu đề xuất, bàn bạc thống nhất với lãnh đạo đơn vị, người sử dụng lao động hưởng ứng tham gia chương trình đồng thời quan tâm tạo điều kiện, sắp xếp bố trí thời gian để cán bộ, đoàn viên, CNLĐ được tham gia Lễ phát động và các hoạt động diễn ra trong “Tháng Công nhân và Tuần lễ Thanh niên công nhân” năm 2016 do đơn vị và cấp trên tổ chức.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ Phát động "Tháng Công nhân và Tuần lễ Thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương" năm 2016. Đề nghị các đơn vị căn cứ thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc; đề nghị các đơn vị có ý kiến phản ảnh cụ thể về Ban Tuyên giáo Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương - Điện thoại : 06503.837.412 gặp đồng chí Vũ hoặc Ban Thanh niên công nhân và Đô thị Tỉnh Đoàn - Điện thoại: 06503.898.123 gặp đồng chí Vân Anh.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ

(Đã ký)


Nguyễn Phạm Duy Trang


TM. BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Bùi Thanh Nhân

Nơi nhận:

- TLĐ Lao động VN;

- Ban TNCN&ĐT TW Đoàn (b/c);

- BTG TLĐ Lao động VN;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực UBND Tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, Thành phố;

- Đảng ủy các khối DN, BGĐ các Cty Cao su;

- Các CĐ thuộc ngành TW quản lý;

- Các LĐLĐ H – TX - TP;

- Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;

- Công đoàn ngành và cấp tương đương;

- Công đoàn cơ sở trực thuộc;

- Lưu VP, BTG LĐLĐ, Ban CN&ĐT TĐ.

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương