LỜi vàng phật dạY (kinh pháp cú dhammapada)tải về 426.79 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu13.10.2017
Kích426.79 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Tủ Sách Đạo Phật Ngày Nay

LỜI VÀNG PHẬT DẠY


(KINH PHÁP CÚ - DHAMMAPADA) 

HT.Thiện Siêu dịch


Nhà Xuất Bản PHƯƠNG ĐÔNG TP. HCM 2009

---o0o---Nguồn

http://www.thuvienhoasen.org

Chuyển sang ebook 14-01-2012

Người thực hiện : Nam Thiên - namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phapthihoi.org
Mục Lục

LỜI DỊCH GIẢ

I.PHẨM SONG YẾU

II.PHẨM KHÔNG BUÔNG LUNG

III.PHẨM TÂM

IV.PHẨM HOA

V.PHẨM NGU

VI.PHẨM HIỀN TRÍ

VII.PHẨM A LA HÁN

VIII.PHẨM NGÀN

IX.PHẨM ÁC

X.PHẨM ĐAO TRƯỢNG

XI.PHẨM GIA

XII.PHẨM TỰ NGÃ

XIII.PHẨM THẾ GIAN

XIV.PHẨM PHẬT ĐÀ

XV.PHẨM AN LẠC

XVI.PHẨM HỶ ÁI

XVII.PHẨM PHẪN NỘ

XVIII.PHẨM CẤU UẾ

XIX.PHẨM PHÁP TRỤ

XX.PHẨM ĐẠO

XXI.PHẨM  TẠP

XXII.PHẨM ĐỊA NGỤC

XXIII.PHẨM VOI

XXIV.PHẨM ÁI DỤC

XXV.PHẨM TỲ-KHEO

XXVI.PHẨM BÀ-LA-MÔN

---o0o---KINH PHÁP CÚ là cuốn kinh chọn lọc những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Suốt trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật đã nói rất nhiều Pháp ngữ, bao gồm nghĩa lý thâm thiết để cởi mở nghiệp khổ cho chúng sanh mà đưa họ đến Niết-bàn an lạc. 

---o0o---

  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương