Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Dotải về 0.7 Mb.
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu14.07.2016
Kích0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2587. Nguyễn Hùng Thế - Mod Forum Tuổi Hạc, San Diego, CA, USA

2588. Lê Minh Quân - Graphic Designer, West Palm Beach, Florida, USA

2589. Danh Nguyen, Fort Collins, Colorado, USA

2590. Nguyễn Thị Mỹ, Melbourne, AustraliaAustralia

2591. Lê Thị Bạch Mai, Henderson, Nevada, USA

2592. Nguyễn Minh, Brentwood, CA, USA

2593. Nguyễn Ánh Tuyết, Brentwood, CA, USA

2594. Van Nguyen, Santa Ana, CA 92704, USA

2595. NhaTran, Toronto, Canada

2596. Nguyễn Hồng Liên - Travel & Touris, Sacramento, California, USA

2597. Nguyễn Thanh Tòng - Attoney at law, Sacramento, California, USA

2598. Nguyễn Hoàng Quý - Insurance services, Sacramento, California, USA

2599. Nguyễn Trọng Đạt - Bookkeeping, Sacramento, California, USA

2600. Nguyen Quoc Trung, Lincoln Ave, Alameda, California, USA


2601. Hoàng Thuý Vân, Berlin, Germany

2602. Nguyễn Vũ Mỹ Dzung, FortWorth, TX, USA 

2603. Lê Hùng, Oakland, CA, USA

2604. Trần Kim Đức, San Diego, California, USA

2605. Hien Hoang, Santa Clara, California, USA

2606. Phạm Đình Dương, Fairfield, NSW, Australia

2607. Hoàng Minh Hùng, Fairfield Heights NSW, Australia

2608. Trần Thuận Phương Châu -Nội trợ, Fairfield Heights NSW, Australia 

2609. Hoàng Tiến Khải - Học sinh trung học, Fairfield Heights NSW, Australia

2610. Nguyễn Khánh Toàn, Kỹ Sư CNTH, Đài truyền hình Tây Đức WDR, Cologne, Germany

2611. Lê Châu Tuấn, Calgary AB, Canada

2612. Trần Thanh Ngọc, Calgary AB, Canada

2613. Nguyễn Stephen, Chicago, IL, USA

2614. Thomas Phạm, Charlotte, North Carolina, USA

2615. Van Bình Đỗ - Nickname: MaiPhương Paris, Paris, France

2616. Nguyễn Ngọc Thạch, Plano, Texas, USA

2617. Harry Nguyen, Milpitas, CA, USA

2618. Phạm Minh Huyên, Santa Ana, California, USA

2619. Mark Do - Real Estate Investor, Toronto, Canada

2620. Anna Chu, Bonnyrigg Heights, Sydney, Australia

2621. Nguyễn Quyền - Công dân Việt - München, Cộng hòa liên bang Đức 

2622. Lê Đức Xuân Vũ, South Carolina, USA

2623. Nguyễn Sơn, Toronto, Canada

2624. Tang Tu - Thợ may, GA, USA

2625. Nguyen Vu - Thợ phu, GA, USA

2626. Nguyen Thy - Thông dịch, GA, USA 

2627. An Dang, Arlington, TX, USA

2628. Ton Dang - Cựu quân nhân Sư đoàn 9 và 23, Worcester, MA, USA

2629. Phạm Minh Huyên, Santa Ana, California, USA

2630. Nguyễn Thành Thái - Công nhân, Acornm Sinking Spring, PA, USA

2631. Nguyễn Châu, Kỹ sư, Palm Bay, Florida, USA

2632. Nguyễn Thị Ánh Hồng, Forest Hill 3131, Australia

2633. Nguyễn Phương Ý -Thiết Kế Kiến Trúc, San Antonio, Texas, USA

2634. Queta Bui, Seal Beach, CA 90740, USA

2635. Nguyen Van Vinh, Winnipeg Manitoba, Canada

2636. Trần Mạnh Tuấn - Công nhân, Paris, Pháp

2637. Hoàng Thị Mai, Windsor, Ontario, Canada

2638. Tommy Ho, Ontario, Canada

2639. Kathy Tu, Ontario, Canada

2640. Tri Ho, Ontario, Canada

2641. Michael Ho, Ontario, Canada 

2642. Võ Đại Hùng, Sachse, Texas, USA

2643. Nguyễn Q. Minh, Georgia, USA

2644. Nguyễn Thành Đô - Sinh viên Coastline College, Stanton, CA, USA

2645. Le Quang - Retired, Phoenix, AZ, USA

2646. Trần Đình Liệu - Thủy-thủ già xa quê hương, Westminster, CA, USA

2647. Le Quoc Huy - Customer Service Trainer, Phoenix, AZ, USA

2648. Le Quach Sandra K-8 Teacher, Phoenix, AZ, USA

2649. Hai Do, Loveland, Colorado, 80538 , USA 

2650. Phạm Thế Vinh, Fort Smith, Arkansas, USA

2651. Phú Nguyễn, Engineer, Portland, Oregon, USA

2652. Cường Đỗ, Quincy, Masachusetts, USA 

2653. Nguyễn Hậu, San Jose, CA, USA 

2654. Kim Trần, San Jose, CA, USA

2655. Trần Trụ, San Jose, CA, USA 

2656. Nguyễn Thiêm, San Jose, CA, USA

2657. Zip Nguyen, Melbourne, Australia

2658. Beth Nguyen, Melbourne, Australia

2659. Quynh Le - Engineer, Sydney, Australia

2660. Khiem Si Nguyen, Engineer, Melbourne, Australia

2661. Lien Minh Nguyen - Engineer, Sydney, Australia

2662. Phung Le - Doctor, Sydney, Australia

2663. Akira Nguyen - Doctor, Sydney, Australia

2664. Andre Nguyen, Doctor, Sydney, Australia

2665. Thái Nguyễn, San Jose, CA 95111, USA

2666. Nguyễn Kim Sơn, Juelich, NRW, CHLB Đức

2667. Nguyễn Văn Phước, Oviedo, Florida, USA

2668. Lê Anh Dũng, Crebs Ave, Reseda, CA, USA

2669. Lê Mai Lâm - Kinh doanh, Zbrslav, Rosice, Czech

2670. Nguyễn Trung Ngôn, Charlotte, NC 28110, USA

2671. Hannah Tran - Kỹ sư, Washington, USA

2672. Lê Hùng, San Jose, CA, USA

2673. Nguyễn Hiền Nhân, Lethbirdge Alberta, Canada

2674. Danh Ho, Melbourne, Australia

2675. Pham Huy Chinh, Fountain Valley, CA, USA

2676. Jimmy Tran - Kỹ sư, Sunnyvale California, USA

2677. Chu Vũ Ánh, Hamburg, Đức

2678. Nguyễn Quang Minh, Sandnes, Norway

2679. Nguyen Trong Tai, Malrboro, NJ 07726, USA 

2680. Kim Nguyen, Odd Bridge, NJ, USA 

2681. Thu Do, Marlboro, NJ07726, USA 

2682. Pham Tong, Garden Grove, California, USA 

2683. Phạm thế Vinh, Canberra, Australia 

2684. Phạm thu Hông, Canberra, Australia 

2685. Phạm Huyền Linh, Canberra, Australia 

2686. Phạm Đức Minh, Canberra, Australiia

2687. Phạm Tuấn Anh, Canberra, Australia 

2688. Phạm Viễn Du, Canberra, Australia 

2689. Phạm Thiên Ân, Canberra, Australia 

2690. Phạm Thiên Lộc, Canberra, Australia

2691. Phan thị Mỹ Hồng, San Jose, California, USA

2692. Nguyễn Lập, Nashville, TN, USA

2693. Frank Le, Westminster, CA, USA

2694. Nguyễn Thanh Phong - Xây Dựng, Mississauga - ON, Canada

2695. Yvonne Le, Westminster, CA, USA

2696. Kim Hồ, Sydney, Australia

2697. Cardin Tan Tran - Nghề tự do, Chicago, IL, USA

2698. Vũ Văn Nghĩa, KTDN building design, Canberram Australia

2699. Thanh Dang, Santa Ana, California, USA

2700. Nguyễn Trường Hưng, Melbourne, Victoria, Australia


2701. Phuong Dang, Portland, Oregon, USA

2702. Lê Nam Cảnh - Công nhân, Phường Quang Trung, Thành Phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

2703. Nguyễn Văn Thịnh - Nông dân, ngoại thành Sài Gòn

2704. Trương Truyền, Bình Thạnh, Sài Gòn

2705. Diep Vo, retired, Fountain Valley, CA 92708, USA

2706. Tina Dam, Edward st, Brockton, MA 02302, USA

2707. Đỗ Minh Quân - Công nhân, CHLB Đức

2708. Nguyễn Văn Liếu - Kỹ sư Công chánh, Fremont, California, USA

2709. Nhạn Nguyễn - Hưu trí, Sydney, Australia

2710. Trần Anh Dũng, Sangerhausen, CHLB Đức

2711. Duc Nguyen - Compliance Engineer, Pleasanton, CA, USA

2712. Huấn Đinh, Cedar Park, Texas, USA

2713. Nguyễn Hiển, Brooklyn, New York, USA

2714. Trương Văn Lộc, Springvale - Vic 3171, Australia

2715. Đinh Công Tráng - Giám đốc công ty HK TRYGG BIL AS., Na Uy

2716. Nguyễn Thuận, San Diego, California, USA

2717. Chi Lam - StudentStudent, Sandy Street, London, ON, Canada

2718. Dao Pham - Production worker, Sandy Street, London, ON, Canada

2719. Ashley Pham, Student, Sandy Street, London, ON, Canada

2720. Matthew Pham - Student, Sandy Street, London, ON, Canada

2721. Hoai Lam, về hưu, Huron Street, London, ON, Canada

2722. Van Huynh, về hưu, Huron Street, London, ON, Canada

2723. Haphuong Nguyen, Oklahoma City, Ok, USA

2724. Loan Vo, Stanton, California, USA

2725. Nguyễn Kim Khánh, Wichita, Kansas, USA

2726. Nguyễn Hiền Trung, Wichita, Kansas, USA

2727. Nguyễn Kim Sâm, Wichita, Kansas, USA

2728. Nguyễn Công Hóa, Wichita, Kansas, USA

2729. Nguyễn Hiền Hạnh, Wichita, Kansas, USA

2730. Nguyễn Công Bảo, Wichita, Kansas, USA

2731. Trần Văn Hòang, Wichita, Kansas, USA

2732. Trần Hòang Ân, Wichita, Kansas, USA

2733. Trần Hòang Anh, Wichita, Kansas, USA

2734. Mã Văn Dư, Wichita, Kansas, USA

2735. Ngô Thị Đa, Wichita, Kansas, USA

2736. Ngô Thị Đóa, Wichita, Kansas, USA

2737. Ngô Quang Thậm, Wichita, Kansas, USA

2738. Ngô Quang Cường, Wichita, Kansas, USA

2739. Nguyễn Hòe, Sunburst Dr. San Jose, CA 95111, USA

2740. Luong Ta - Manager, Cypress, CA, USA

2741. Nguyen Hải, Sydney, Australia

2742. Trần Thi Tuyết Hằng, Sydney, Australia

2743. Nguyễn Thu-Hà, Sydney, Australia

2744. Trần Quốc Hải, San Diego, CA, USA

2745. Khac Tri - Hưu trí, Vancouver, Canada

2746. Nguyễn Lạc Hồng, Dallas, TX, USA

2747. Hoàng Đình Dự, Snohomish, WA, USA

2748. Tran Van Thanh - Cựu quân nhân QLVNCH, Montreal, Canada

2749. Cong Hung Nguyen, Hamburg, Germany 

2750. Trương Văn Hạnh - Hưu trí, Evry, France 

2751. Nguyễn Thị Kim, Melbourne, Australia 

2752. Nguyễn Triều Lĩnh, Balfour Dr., San Jose CA, USA

2753. Trần Đình Trọng - Doanh nhân, Edmonton, Alberta, Canada 

2754. Dinh Hung, Manteca, Ca 95337, USA

2755. Nguyen Ha, 1. Maje 6420, Vseítín, Cộng hoà Sec

2756. Ngô Đức Hải - Radio Frequency Electronic technician, Buena Park CA, USA

2757. Nguyễn T. Thái, CPA, Morgan Hill, CA, USA

2758. Hồ Đình Nam, Cựu Sĩ quan QLVNCH, London, UK

2759. Võ Minh Nghiêm, Portland, OR, USA

2760. Phạm Đình Đức, Vancouver, BC, Canada

2761. Hung Lu, Orange County, CA, USA 

2762. Tạ Dzu, Santa Ana, CA 92702, USA 

2763. Võ Bá Loan, Staton, California, USA

2764. Nguyễn Xuân Anh - Kỹ sư, Fremont, California, USA

2765. Tim Nguyễn - Công nhân điên tử, San José, California, USA

2766. Nguyễn Ngọc Thìn, Mainz, Germany

2767. Kathy Le, Melbourne, Australia

2768. Kitty Le, Melbourne, Australia

2769. Kevin Le, Melbourne, Australia

2770. Kristopher Le, Melbourne, Australia

2771. Lê Phương Các, Melbourne, Australia

2772. Lê Thị Nhơn, Melbourne, Australia

2773. Phạm Thu Thủy, Melbourne, Australia

2774. Tyson Trần, Melbourne, Australia

2775. Nick Trần, Melbourne, Australia

2776. Vy Trần, Melbourne, Australia

2777. Huỳnh Kim-Giám, M.D., California, USA

2778. Lê Vạn Sự, San Jose, California, USA

2779. Tôn Thất Diên - Giáo sư hưu trí, California, USA

2780. Vũ Thất, Gaithersburg, Maryland, USA

2781. Jimmmy Du, Vancouver, British Columbia, Canada

2782. Phù Cơ Lộc, Sydney, Australia

2783. Be Minh Duc, Waterloo, Ontario, Canada 

2784. Trần Thanh Vân - Mục sư, W. Tidell Rd, Houston, TX 77040, USA

2785. Đỗ Huỳnh Anh, Nagoya, Japan

2786. Nga Nguyen, Seattle, Washington, USA

2787. Hồ Văn Trân, Houston, TX, USA

2788. Trương Đức Tuấn - Technician, Concord, CA, USA

2789. Albert Dieu - Canadian Mathematics Champion, Toronto, Canada

2790. Nguyễn Bích Hà, 6420 1.maije Vsetín, Cộng hoà Czech 

2791. Trần Thị Hồng, Ottawa, Canada

2792. Tạ Chí, Buena Park, California, USA

2793. Phan Thanh Bình, Massachusetts, USA

2794. Khang Tran, Hillsboro, OR 97214, USA 

2795. Đăng Văn Vân, Toronto, Canada

2796. Nguyen Gia Bao, Electrical Engineer, Honolulu, Hawaii, USA

2797. Lý Sáng, Thousand Oaks, CA. 91362, USA

2798. Thái Phiên, Boston, Massachusetts, USA 

2799. Trương Quang Thái - Kỹ sư Toán-Tin học, Jalan Novena, Singapore, tạm trú Phùng Chí Kiên, Hà Nội

2800. Hoàng Quốc Khánh - facebook: Cuộc Sống Tươi Đẹp, Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

2801. Blogger Nguyễn Ngọc Già, Sài Gòn

2802. Đỗ Lê Hoàng - Kỹ sư, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

2803. Luật Gia Nguyễn Ngọc Thạnh, Sài Gòn

2804. Lương Văn Vũ - Kỹ sư, kinh doanh tự do, Hoang Mai, Hà Nội

2805. Nguyễn Minh Tuấn - Bác sỹ, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn

2806. Nguyễn Đức Hoài - Kiến trúc sư, Hoàng Mai, Hà Nội

2807. Lê Hồng Sơn, Sài Gòn

2808. Lương Hữu Minh, Cầu Xây, P.Tân Phú, Q.09, Sài Gòn

2809. Phạm Phước Vinh, Sài Gòn

2810. Nguyễn Lệ Thúy - Bác sĩ, An Giang

2811. Bùi Kim Nhung - Hưu trí, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Q7, Sài gòn

2812. Nguyễn Tuấn Anh, Account Director, Ba Đình, Hà Nội

2813. Pham Lê Quốc Tuấn - Kiến trúc sư, Bà Rịa Vũng Tàu

2814. Ngô Quang Thanh, Phường Tân Thới Nhất, Q.12, Sài Gòn

2815. Nguyễn Duy Quang, Củ Chi

2816. Nguyễn Tấn Phát - Học sinh, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

2817. Hồ Triêm - Kỹ sư Công chánh, Phú Nhuận, Sài Gòn

2818. Lê Minh Tâm, Củ Chi

2819. Hà Chí Hải - Bán hàng tự do, nhà tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

2820. Nguyễn Đức Huy Việt - Sinh viên, Sài Gòn

2821. Lam Hoang Dung, Bến Tre

2822. Kiem Ho, Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội

2823. Đào Phạm Lương, Hà Nội

2824. Lại Văn Sử - Sinh viên, Sài Gòn

2825. Ngô Anh Dũng, Quận Bình Tân, Sài Gòn

2826. Trần Thị Cẩm Thanh - Thạc sỹ, Hà Nội

2827. Lê Đường Sơn, Quảng Ngãi 

2828. Vũ Thạch Lân - Kỹ sư tin học, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2829. Nguyễn Quang Vũ - Sinh viên, Sài Gòn

2830. Châu Xuân - Kỹ sư, Sài Gòn

2831. Trần Kim Thoa - Nhân viên VP, Hải Phòng

2832. Nguyễn Trọng Hải, Thất Khê, Lạng Sơn

2833. Trinh Phung - North Coast Pottery, Sài Gòn

2834. Nguyễn Hoàng Quỳnh Trâm - Du học sinh tại University of Phoenix, Arizona, USA

2835. Lê Minh Tuyết - Cô giáo, Tustin, CA, USA

2836. Lương Tiến Sĩ - Cử nhân kinh tế, Rastatt, CHLB Đức

2837. Bùi Văn Phước - Công nhân, Houston, Texas, USA

2838. Tina Fan Lan Anh, Bác sĩ, New York, USA

2839. Huỳnh Trung, Norcross, Georgia, USA

2840. Võ Tân Minh, Des Moines, Iowa, USA

2841. Lý Việt Hùng - Võ sư, Fairfield, NSW, Australia

2842. Man Nguyen, Lake Elsinore, California, USA

2843. Lê Phi Ô, San Jose, California, USA

2844. Tan Le - Kỹ thuật viên, Oklahoma, USA

2845. An Trinh, Phoenix, AZ, USA

2846. Phung Huyen Vi, Santa Monica, California, USA

2847. Nhơn Đoàn, Anaheim, CA, USA

2848. Liên Phạm, Houston, Texas, USA

2849. Võ N.Cẩm Phương, Temecula, CA, USA

2850. Trung Q Ha - Tech, Seattle, WA, USA

2851. Nguyễn Đạt- Kỹ sư, San Jose, CA, USA

2852. Dale Vu, Katy, Texas, USA 

2853. Nguyễn Thị Nhung, Katy, Texas, USA 

2854. Nguyen Viet Do, Melbourne Australia

2855. Vu Thi Hai, Melbourne Australia

2856. Trịnh Tiến Hùng - MS Financial Management, Ontario, Canada

2857. Trinh Ngọc Kim - Nha sĩ, Sydney, Australia

2858. Nguyễn Tuyết, Paulin, Trier, Germany

2859. Kien Ta, Los Angeles, CA, USA

2860. Trươmg Hoàng Vũ, Lavender St. Inala, QLD 4077, Australia 

2861. Nguyễn Thị Kim Nga, Lavender St. Inala, QLD 4077, Australia 

2862. Ho Phuoc Tri, Portland, Oregon, USA.

2863. Francis Nguyen, Licermore, CA, USA

2864. Nguyễn Văn Thu, Hinchinbrook NSW, Australia

2865. Đoàn Thị Hiếu, Hinchinbrook NSW, Australia

2866. Chinh Pham, Harvard, USA

2867. Victor Thang Nguyen - Electronics, La Habra, CA, USA

2868. Võ Hà, Maple, ONT, Canada

2869. Van Doan, Anaheim, CA, USA

2870. Trinh Xuan Phan - Công nhân hưu trí, San Jose, CA, USA.

2871. Trần Minh Đạo, San Diego, Hoa Kỳ

2872. Trần Văn Nhâm - Hưu trí, San Jose, CA, USA

2873. Đức Nguyễn, Livepool NSW, Australia

2874. Nguyễn Quốc, Calgary, AB, Canada

2875. Nguyễn Thị Xuân Liên, Melbourne Australia

2876. Nguyễn Thị Xuân Lý, Melbourne Australia

2877. Nguyễn Thị Nhung, Melbourne Australia

2878. Nguyễn Minh Hà, Melbourne Australia

2879. Huỳnh Anh Kim, Melbourne Australia

2880. Huỳnh Huy Hoàng, Melbourne Australia

2881. Bùi Thị Tâm, Melbourne Australia

2882. Nguyễn Thị Hoa, Seattle, Washington, USA

2883. Nguyễn Ngọc Định, Houston, Texas, USA

2884. Đinh Lê, Springfield , VA, USA 

2885. Nguyễn Xuân, San Diego, California, USA

2886. Tri Tran, Melbourne, Australia

2887. Van Nhon Nguyen, Melbourne, Australia

2888. An Nhon Nguyen, Melbourne, Australia

2889. My Thi Nguyen, Melbourne, Australia

2900. Andrew Nguyen, Melbourne, Australia

2901. An-Phong Nguyễn Công Minh - Linh mục, Quận I, Sài Gòn

2902. Trùng Dương Nguyễn Thị Thái, nhà văn/báo, Oregon, USA

2903. Nguyễn Thị Ánh Hiền - Sinh viên đại học Luật, Sài Gòn

2904. Lê Nguyễn Tường Vi - Giáo viên trường Mầm Non, Q.1, Sài Gòn

2905. Nguyễn Thiện Đức, Gò Công, Tiền Giang

2906. Phạm Khánh Toàn - Sinh viên, Hải Dương

2907. Lâm Vũ Kiều Nhi, Q. 2, Sài Gòn

2908. Trần Anh Quân - Chủ Doanh nghiệp nhỏ, Tây Sơn, Quy Nhơn, Bình Định

2909. Lay Trương, Quảng Nam

2910. Đinh Hoài phúc - Sinh viên, Cần Thơ

2911. Nguyễn Thị Hiền, đường 385, Quận 9, Sài Gòn

2912. Trần Văn Vân - Kỹ sư, Hà nội

2913. Nguyễn Duy Tư - Cử nhân ngoại ngữ, Phú Hữu, Q9, Sài Gòn

2914. Nguyễn Tiền Hải, Sài Gòn 

2915. Nguyễn Văn Định - Cử Nhân, Dak Nông

2916. Huynh Ky Van, Vũng TàuTàu

2917. Đặng Minh Sơn, Sài Gòn

2918. Huynh Tam, Rue Lazare Carnot 93310 Le Pré St Gervais, France

2919. Facebooker Thu Tran, New York, NY, USA

2920. Phan T Duy, Laveen, Arizona, USA

2921. Trí Nguyễn, San Jose, California, USA

2922. Đàm Trung Thao - Cựu thuyền nhân, Garland, TX, USA

2923. Kha Văn Long, Sydney, Úc châu

2924. Trần Việt Bắc - Kỹ sư về hưu, Lakewood, Nam California, USA

2925. Tran Tam, Bensalem, PA, USA

2926. Ashley Nguyen, Melbourne, Australia

2927. Trương Trung Tâm, cựu tù nhân chính trị, Grand Rapids, Michigan, USA

2928. Tiến Trần, Canberra Australia

2929. Phuc Nguyen, San Francisco, California, USA

2930. Tâm Hữu Đỗ, Ph.D., Irvine, California, USA

2931. Tư Đồ Tuệ - Tư doanh, Toronto, Canada

2932. Peter Tran, Software Engineer, Westminster, CA, USA

2933. Doan Danh Lam, South San Francisco, California 94080, USA

2934. Tan Nguyen, Maple, ONT, Canada 

2935. Phuong Nguyen -Software Engineer, Methuen, MA-01844, USA

2936. Phan Ngoc Thanh - Kỹ sư, San Jose, California, USA

2937. Lê Bá Nghề, Kỹ Sư, San Jose, California, USA

2938. Nguyễn Minh Hằng, Philadelphia, PA19151, USA

2939. Khoa Do, Westminster, CA, USA

2940. Hue Pham, Houston, Texas, USA 

2941. Hoàng Trấn Quốc, Ludwigshafen, Đức

2942. Đinh Hồng Anh, Meadowheigh 3064 Melbourne, Australia

2943. Tom Ha - Thương gia, Colleyville TX, USA

2944. Le Bich Thuy - Giáo Sư, Colleyville, TX, USAUSA

2945. Thanh Loan, Montreal, Canada

2946. Khôi Trần, Charlotte, North Carolina, USA

2947. Quang Nguyen - Kế toán, Toronto, ON, Canada

2948. Dang Van Nhut, Toledo, Ohio, USA

2949. Viet Tran, Garden Grove, CA, USA

2950. Diệu Lê - Student , Honolulu, Hawaii, USA

2951. Thinh Chung, Canoga Park, CA, USA

2952. Huy Pham, San Francisco, CA, USA

2953. Nguyen Thieu Van -Thợ bánh mì, Mascot, Australia

2954. Nguyễn Thanh Long, Slidell, Louisiana, USA

2955. Nguyễn Trí, San Jose, California, USA

2956. Phu Nguyen, Toronto, Canada

2957. Hoa Thai Le - Thợ móng tay, Laredo, TX, USA

2958. Hà Nhất Phương, Sydney, Úc

2959. Dương Thủy Ngân, về hưu, Edmonds, Washington USA

2960. Hiep Nguyen - Builder, Blackburn North, VIC, Australia

2961. Bau Chinh, Toronto, Canada 

2962. Van Phan, Carrollton, TX, USA

2963. Nguyễn Hy Văn, KTS, Seattle Washington USA

2964. Vinh Hao, Midway City, California, USA

2965. Lê Thị Yến, Garden Grove, California, USA

2966. Lê Huy Thông, Oklahoma City, OK, USA

2967. Tommy Nguyen, Garden Grove, California 92841, USA

2968. Trang Dinh, Edmonton, Alberta, Canada

2969. Nguyễn Tiến Nam - Kinh Doanh, Plzen, Cộng hòa Séc

2970. Đỗ Thu Hà - Kinh doanh, Plzen, Cộng hòa Séc

2971. Nguyễn Thu Giang - Học sinh, Plzen, Cộng hòa Séc

2972. Nguyễn Tiến Quốc - Học sinh, Plzen, Cộng hòa Séc

2973. Lê Hữu Giàu - Kỹ Sư Cơ Khí, Melbourne, Australia

2974. Nguyễn Don - Công nhân điện lực, Ocala, Fl 34471, USA

2975. Son Tran - Kỹ sư điện tử, San Jose, CA, USA

2976. Dana Dieu Do, Houston, TX, USA

2977. Calvin Trần, Bowling Green, Kentucky, USASA

2978. Đặng Văn Việt, Toronto, CanadaCanada

2979. Long nguyễn - Dược sĩ, W Cyrus Dr, Houston, TX, USA

2980. Hùng Đặng, Forest Lake, Queensland, Australia 

2981. Vinh Đoàn, Forest Lake, Queensland, Australia 

2982. Khiêm Nguyễn, Long Beach, CA, USA

2983. Hong Thu Nguyen, Anaheim, California, USA

2984. Nguyễn Xuân Vấn - Nhân Viên sở Giáo Dục, San Leandro, CA, USA

2985. Loi Nguyen - Kỹ sư, Valley Lake Riverdale, Georgia, USA

2986. Nguyễn Thị Trang, Garden Grove, California, USA

2987. Phan Thị Kim Hương - Nail tech, Owensboro, KY, USA

2988. Lê Thanh Phong, Nail tech, Owensboro, KY, USA

2989. Thao Tran, Boston, MA, USA

2990. Trương Thùy Tân - Võ sư, Hội Quán Võ Thuật Đồng Tâm, Sydney, Australia

2991. Tom Trần, Fullerton, California, USA

2992. Noland Nguyễn - Movie editor, Oceanside, CA, USA

2993. Thu Nguyễn, Brisbane, Queensland, Australia

2994. Ky su Trinh Son Luong, Tustin, California, USA

2995. Ly Bui, Houston, TX, USA

2996. Nguyễn Thanh-Thế, 113 Ave Largo Fl, 33774, USA

2997. Tram Anh Nguyen, Houston, TX, USA

2998. Nam Nguyen, Houston, TX, USA

2999. Bay Huynh, Houston, TX, USA

3000. Huynh Nhat Thanh, Valencia, CA, USA


3001. Trần Mai, MBA, CPA, Sài Gòn 

3002. Lê Danh Hải, Thạch Thanh, Thạch Hà, Hà Tĩnh 

3003. Lâm Trần, London, Anh 

3004. Trần Duy Tiến, Bankstown, NSW 2000, Australia 

3005. Thu Nguyễn, Hamburg, Đức 

3006. Nguyễn Mạnh Hùng, Kỹ sư, Khu 5 phường Bình Hân, Hải Dương 

3007. Nguyễn Văn Khoa, Adelaide, Australia 

3008. Nguyễn Văn Việt, Sydney, Australia 

3009. Nguyễn Thọ, Quận Gò Vấp, Sài Gòn 

3010. KS Trần Đông, MSc. Melbourne, Australia 

3011. Nguyễn Bá Cường, giáo viên đã nghỉ hưu, Đồng Nai’ 

3012. Blogger Phạm Quốc Trung, Sài Gòn 

3013. Lê Đại, Nhân viên phi trường, Charlotte, North Carolina, USA 

3014. Bùi Phước Toàn, Brest, Pháp 

3015. Liên Huỳnh, Facebook Mẹ & Con, London, Anh 

3016. Nguyễn Ngọc Ẩn, Hayward, California, USA 

3017. Phạm Đức Mạnh, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội 

3018. Nguyễn Vũ Thân, Phó Bí thư thường trực đảng bộ, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn, Sài Gòn 

3019. Đỗ Gia Tuyền, Kỹ sư, Dhahran, Saudi Arabia 

3020. Nguyễn Hoàng, Paris, Pháp 

3021. Richard Ha, San Jose, California, USA

3022. Đinh Trung Nghê, Warszawa, Ba Lan 

3023. Đỗ Minh Chiến, Berlin, Đức 

3024. Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Nhạc sĩ, Villers-les-Nancy, Pháp 

3025. Trần Lộc, Washizushi O Ka-ken, Nhật Bản 

3026. Trịnh Duy, Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, Quezon City, Philippines 

3027. Tào Thị Tâm, Sydney, Australia 

3028. Quyên Lee, Sydney, Australia 

3029. Việt Lee, Sydney, Australia 

3030. Nam Lee, Sydney, Australia 

3031.Khanh Phan, Los Angeles, California, USA 

3032. Nguyễn Hoàng, Melbourne, Australia 

3033. Hồ Ngọc Minh Đức, Kỹ sư, Midway City, California, USA 

3034. Vũ Bảo Vy, Atlanta, Georgia, USA 

3035. Nguyễn Hải Long. Saarland, Đức

3036. Võ Hoàng Sơn, Kỹ sư, Ludwigshafen, Đức 

3037. Vương Thanh Hà, Seatle, Washington, USA 

3038. Lưu Chí Kháng, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 

3039. Vương Quốc Huy, Kinh doanh, Moscow, Nga 

3040. Phạm Trường Hải, Lái xe, Sài Gòn 

3041. Vũ Đức Lộc, Changwon, Hàn Quốc 
1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương