LỜi phát biểu củA ĐƠn vị chủ nhà – trưỜng cao đẲng kinh tế ĐỐi ngoại thành phố HỒ chí minh ngưT,TS. Phạm Châu Thànhtải về 419.99 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích419.99 Kb.
#39248
  1   2   3
LỜI PHÁT BIỂU CỦA ĐƠN VỊ CHỦ NHÀ – TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGƯT,TS. Phạm Châu Thành

Hiệu trưởng
Kính thưa Quý vị đại biểu!

Thay mặt ban tổ chức hội thảo, đồng thời với tư cách là đơn vị chủ nhà, chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, kính chúc quý vị mạnh khỏe, vui tươi và đóng góp nhiều ý kiến để buổi hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp.

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Hội nhập: hợp tác và cạnh tranh” được tổ chức hôm nay xuất phát từ ý tưởng và quyết tâm của hai trường: Trường Đại học Thương mại và Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, nhằm tạo một diễn đàn quốc tế để các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, các nhà quản lý giáo dục, quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp đến từ Việt Nam và các nước: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Hàn Quốc, Cộng hòa Áo, Cộng hòa Liên bang Đức đóng góp tiếng nói, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về những vấn đề có liên quan đến hội nhập, hợp tác và cạnh tranh, đồng thời qua đó tạo mối quan hệ hiểu biết nhau hơn, góp phần đẩy mạnh quá trình hội nhập hợp tác trong khu vực và thế giới.

Với tinh thần đó, một lần nữa, chúng tôi hoan nghênh sự hiện diện của quý vị đại biểu tại Hội thảo khoa học quốc tế được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất Tp. Hồ Chí Minh hôm nay.

Kính chúc Quý vị đại biểu sức khỏe.

Chúc buổi hội thảo thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng kính chào.CHỦ ĐỀ 1: QUẢN LÝ VĨ MÔ VÀ NGÀNH KINH TẾ


NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH VIỆT NAM

PGS.TS.Bùi Xuân Nhàn - Phó hiệu trưởng, ĐHTM

Abstract

In the recent years, our country's tourism industry has obtained significant achievements, which are represented through the number of international and domestic tourists, and tourism revenue, especially since our country joined and became an official member of the World Trade Organization (WTO). In addition to the opportunities and advantages for developing, we are facing huge challenges which are increasingly competitive pressures on the economy in general and the tourism sector in particular. Be considered as a potential destination; however the competitiveness of Vietnam destination is still limited in the comparison with some countries with very high developed tourism such as Malaysia, Thailand and Singapore which have been successful destinations, have had strong brand in the world tourism market, and have become the direct competitors for Vietnam tourism destination. The study of destination competitiveness is a rather new concept in Vietnam, both in theory and practice. This paper focuses on clarifying the concept of destination competitiveness, the assessment model for measuring destination competitiveness and the current status of the destination competitiveness of Vietnam tourism under the criteria of the World Economic Forum (WEF) in comparison with some countries in the region like Malaysia, Thailand and Singapore on which based to recommend some solutions to improve the destination competitiveness of Vietnam tourism in the future.HOÀN THIỆN KẾT CẤU HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI ĐÔ THỊ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP

PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan, Trường ĐHTM

Abstract

Since 01st January 2009, Vietnam officially opened the retail distribution market according to WTO agreement. It is an opportunity for our urban to develope the modern distibution network, and together is developing commercial infractructure system. Urban commercial infracstruture plan is specially paid attention and appropriately invested by the government. But during implementation period showing the national commercial infracstruture is still short of, not synchronous, limited quality, do not meet the demand of modern trade in urban in conditions of international economy intergartion. On the overview of basic theories about urban commercial infracstruture, the author uses the methods of sociological census, statistics, analysis and compairision, etc… in order to evaluate the current Vietnamese actual situation of commercial infracstructure development, from that to provide some solutions to develope Vietnamese urban commercial infracsttruture to meet the intergation request.


NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NÔNG SẢN VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY

PGS.TS. Bùi Hữu Đức, Khoa QTDN, ĐHTM

Abstract

Despite being a country with many advantages in agriculture and many agricultural products in the top exporters of the world such as rice, coffee, pepper, and basa fish, etc., in the context of the current international integration on a deeper and deeper scale and while agricultural products have been flooding the domestic market, the issue of raising the competitiveness of domestic agricultural products on the domestic market is defined as an essential requirement.

This article focuses on analyzing the current status of agricultural imports of Vietnam in recent years, evaluating the competitiveness of agricultural products on the domestic market, indicating the underlying cause of the limited competitiveness of domestic agricultural products from agricultural imports with a view to proposing solutions primarily to improve the competitiveness of Vietnam’s agricultural products on the domestic market in the near future.

COOPERATION AND COMPETITION BY SEA PORTS INTERGRATION INTO HINTERLAND

Irina Dovbischuk, Nguyen Khoi Tran, Hans-Dietrich Haasis – Bremen University, Germany

Abstract

The process of a country’s international integration is, to a large degree, interdependent with the regional sustainable development. This depends strongly on transport, logistics, production, innovation and the capacity of local actors to take into account different interests, to consolidate regional resources and competences and to integrate the regional sea port based logistics cluster into regional hinterland and global supply chains. Actors taking influence in the sustainable regional development in the context of sea ports, whatever the country is, build a very complex network in the sense of cooption, i.e. a balance between cooperation and competition. After the theoretical-historical review of sea ports regionalization this paper shows the approach for improving cooperation and better maintaining the challenges in the transport and logistics. After this, the paper draws conclusions on the explanatory power of the theoretical approach of cluster management in understanding in what ways the process of the Vietnam’s international integration by sustainable regional development could be shaped in logistics regions.


PHÁT TRIỂN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM-ẤN ĐỘ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP HIỆN NAY

PGS.TS Doãn Kế Bôn – Khoa TMQT, ĐHTM

Abstract

India is a major trading partner of Vietnam, but the trade relations between Vietnam and India are below the level of actual potential of the two countries. Therefore, it is necessary to develop trade relations with India in the process of international integration of Vietnam.

In this paper, after viewing some commercial characteristics of India market, analysing the situation of Vietnam-India trading relations in the past few years, I would like to make some recommendations to promote trading relations between Vietnam and India, to gain the trade value of 7 million USD in the year 2015 as the two nations agreed.

My methodology in this paper includes secondary data analysis, in-depth interview, synthesis method and comparative method.

Vietnam and India have developed bilateral relations in many fields but in my paper I mention relation of trade in goods only.
CẤU TRÚC LẠI CÁC NGÀNH SẢN XUẤT CỦA VIỆT NAM THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU GIAI ĐOẠN SAU KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH VÀ SUY THOÁI KINH TẾ TOÀN CẦU

PGS.TS. Hà Văn Sự - Khoa KT, ĐHTM

Abstract

In order to increase the added value of export goods, especially after the global financial and economic crisis, Vietnam has still faced with many problems. On the basis of global value chain as a new structure mode of a modern world economy, the export situation of goods was analyzed in this document and some solutions were presented to make contribution to the restructure of export sectors towards the increased added value of export commodities in Vietnam in the context of current globalization and integration.NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DU LỊCH VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

TS. Nguyễn Văn Lưu, ThS. Đoàn Mạnh Cương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Abstract

In order to get a high position in the market, and to obtain high profits, every enterprise, every locality, every country has to think about the competition and find ways and strategies to upgrade the competitive position in the market. Tourism is a synthesis economic industry, therefore, the issues related to competition and competitiveness need to be considered, researched, evaluated and we also need some specific strategies in the market in the trend of international integration.

Improve the competitiveness of Vietnam Tourism is a critical issue of tourism industry, especially in the condition of increasing competition between destinations in the world and the global tourism is facing up to many difficulties and challenges due to the impact of the global economic recession, terrorism, natural disasters and epidemics in the world.

Competitiveness is a practical problem for Vietnam’s tourism in the context of international economic integration. Therefore, it requires more time to study, to review theory and practice in the hope of analyzing, reviewing and offering comprehensive picture of the real situation of Vietnam Tourism competitiveness. Based on that, a development strategy and some suggested policies for improving the competitiveness of Vietnam Tourism in the period of international integration should be proposed.


GIẢI PHÁP NÂNG CAO HỆ SỐ AN TOÀN VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên – Khoa SĐH, ĐHTM

Abstract

By generally studying Basel 1, 2 and 3; making surveys, and assessing the situation of capital adequacy ratio of Vietnam commercial banks (CBs) in recent years by secondary information sources, comparing with some reference banks in the world, this article proposes a few ideas in order to improve capital adequacy ratios of banks in hopes of contributing additional scientific arguments and practices for sustainable development of Vietnam commercial bank system, to help Vietnam commercial banks to gradually integrate with the standards and international practices.
PHÁT TRIỂN DU LỊCH SAU GẦN 5 NĂM VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

TS. Phạm Xuân Hậu – Khoa KSDL, ĐHTM,

Abstract

Beginning Vietnam join to WTO, in the our paper with title: “Vietnam tourism development in the conditions joining WTO” in the Commercial Science journal N0 18/2007, was analysed opportunities and challanges to Vietnam tourism and measures to make Vietnam tourism becoming an important economic area.

In this paper, based on the using opportunities to overcome challenges of Vietnam tourism pointed out reasons to affect the tourism development during 5 years from becoming WTO member and proposed tourism development solutions

Keyword: WTO, opening markets, opportunities and challenges, competitiveness, tourism development solution
CẠNH TRANH KINH TẾ TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG 2008

PGS. TS. Nguyễn Văn Lịch - Học viện Ngoại giao

Abstract

In June, 2011, Prof. N. Roubini (New York), an economist was famous for accurately predicting the present financial crisis, giving a warning that there are four factors simultaneously impacting on the world economy. They are the process of debt restructuring in Europe, the recession of Japan, the slowdown of China economy and the financial difficulties of the United States. The impact of these four factors would contribute 30% for creating a “comprehensive economic storm” for the next two years. The world economy has faced up to so many new risks. According to Prof. Roubini: “Now, it can be seen clearly the signs of weakness. All countries are on the path to increase the debt of the state and the private sector. All all the terms of this debt will show its consequences by 2013. A comprehensive economic storm would come for the global economy in 2013.” In such context, the economic relations among the countries will raise many new relationships, and make the content and form of competition more diverse and abundant. The following analysis will clarify this statement.


ANALYSIS OF THE PROCESS AND EXPERIENCE OF CHINA’S OVERALL OPENING-UP TO THE WORLD:INTERNATIONALIZATION, COOPERATION AND DEVELOPMENT
Yujie Zhang1
Abstract

China is in possession of the most business opportunities in the world and it has changed greatly ever since its reform and opening-up. Now, with its per capita GDP exceeding $4,000, China has become the second largest economy all over the world, as the most vibrant emerging economy. Developments of China do have positive economic effects on surrounding areas, on neighboring countries and even on the whole world. It is basic experience with development, internationalization and cooperation in China.Key Words: Reform and Opening-up; Chinese Economy; Asian Economy; internationalization; world Economy
PHÁT TRIỂN DU LỊCH SAU GẦN 5 NĂM VIỆT NAM GIA NHẬP WTO

TS. Phạm Xuân Hậu – Khoa KSDL - ĐHTM

Abstract

Beginning Vietnam join to WTO, in the our paper with title: “Vietnam tourism development in the conditions joining WTO” in the Commercial Science journal N0 18/2007, was analysed opportunities and challanges to Vietnam tourism and measures to make Vietnam tourism becoming an important economic area.

In this paper, based on the using opportunities to overcome challenges of Vietnam tourism pointed out reasons to affect the tourism development during 5 years from becoming WTO member and proposed tourism development solutions

Keyword: WTO, opening markets, opportunities and challenges, competitiveness, tourism development solution


XUẤT KHẨU DỊCH VỤ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

PGS.TS Hà Văn Hội – ĐH Kinh tế, ĐHQGHN

Abstract

Although the operation of exporting services in Vietnam has recently been increasing for a certain progress, its turnover and growth rate are still not commensurate with its potentials. The main cause of this situation is due to the awareness of the role of service export is not judicious enough. leading to the policies and measures for promoting service export have not been brought into focus.

The purpose of this article is to identify the insufficient and drawback problems in operation of exporting services as well as in the policies and measures regulating this sector. The article, therefore, proposes a number of measures on both macro perspective (for state) and micro perspective (for businesses) to promote the growth of service export in the coming years.

This article applies some methods such as analysis, statistics, inheritance… to gather and synthesize data. Also, basing on the secondary data, the SWOT analysis is used to identify the problems from service export in Vietnam in recent years.

Key words: Modes of service export; Service export turnover, Structure of service export, Service exporting policies.
TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ KHU VỰC CÔNG: NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỂ HIỆN TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ MỘT SỐ LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM

PGS. TS. Hoàng Văn Hải, Th.S Dương Thị Thu – ĐH Kinh tế, ĐHQGHN

Th.S. Trần Thị Hồng Liên – ĐH Luật , ĐHQGHN

Abstract

Improving quality of the public sector services is a long process and relates to many other concerned groups as described in the value chain for the public sector services. To ensure the elements of chain to achieve the best results, it is necessary for them to be controlled through the appropiate standards. The standard system should be simple, practical and understandable so that all concerned groups (workers, leaders, and managers, inside and outside customer groups/citizens) can use easily. Moreover, sometimes, the customers have unrealistic expectations in public services. Rather than develop strict criteria for evaluating the time, managers can their efforts to understand, monitor and manage people’s expectations in the amount of time required for services. This is the main reason leading to the introduction of service standards.TRANH CHẤP LIÊN QUAN BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI MẶT HÀNG THÉP TRONG WTO VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆT NAM

Ths. Lê Thị Việt Nga – Khoa TMQT, ĐHTM

Abstract

In order to promote fair competition and ensure sustainable development of world trade, WTO sets rules of trade remedies. However, disputes relating to trade remedies are still arising among WTO members when one member violates WTO’s trade remedy rules. As a member of WTO, what Vietnam should do to avoid or to settle trade remedy disputes efficiently, especially disputes relating to trade remedies in steel industry in which Vietnam has many advantages but some steel products of Vietnam are facing fierce competition of the imported goods and trade remedies used by some importing countries. By analysis and synthesis methods, after viewing trade remedy rules of WTO and steel disputes among WTO members, I would like to give some important points that VietNam should consider when applying WTO’s rules of trade remedies to protect Vietnam steel industry, to avoid and to settle trade remedy diputes as well.

Key words: trade remedies, disputes, WTO, Vietnam, steel industry
THỰC TRẠNG NGÀNH DỊCH VỤ LOGISTICS Ở VIỆT NAM VÀ NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU LIÊN KẾT KINH DOANH

Viện Phát triển doanh nghiệp - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Viện nghiên cứu và phát triển Logistics

Abstract

Presently, in the globally competitive environment where competition is no longer among companies but among supply chains, the management of supply chain requires the effective coordination and allocation of materials, goods, services and information through the logistics systems of all organizations in the network. Vietnam has the geographic advantage and other advantages to develop logistic industries; however, due to the poor-condition infrastructure, the importance of logistics has not been fully recognized, especially its role in being a bridge to businesses, promoting export and attracting foreign investment into Vietnam. Logistics expense in Vietnam is 130-150% higher than that in developed countries on average, which leads to weak competition capacity of a lot of Vietnamese products and services. Although roads, railways, waterways and airlines have increasingly been improved and widened, the inadequate link among those various transportation systems is very weak. Moreover, the capacity of logistics enterprises in Vietnam is still limited. Those enterprises provide only three main logistic services namely transportation, warehouses and delivery. In addition, they might continue to face with the risk of being dependent and “being a loser in the home markets” as they have to compete with foreign companies which have long-term experience in logistics and a broaden service supply system.


FTA VIỆT NAM – EU : PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG GIẢM THUẾ CÁ SẢN PHẨM DỆT MAY VÀ DA GIẦY TỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM SỬ DỤNG MÔ HÌNH GTAP.

Ths.Nguyễn Duy Đạt – Khoa TMQT, ĐHTM

Abstract

In 2010, Vietnam and EU sign The Partnership and Cooperation Agreement. Two parties also agree to negotiate The Free Trade Areas (FTA). This FTA is expected promote many sector in Vietnam economy including Texttile, Garment and Footware. This paper use Global Trade Analysis Project modeling (GTAP) to analyse the impact of reducing tax in Texttile, Garment and Footware to Vietnam economy. The paper points out that FTA will promote not only output and export value of two industries but GDP and physical capital in Vietnam economy. However, FTA will increase trade deficit of Vietnam. It is due to week competitiveness of Vietnam at both sector level and economy level.


LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ DỰA TRÊN MÔ HÌNH MUNDELL-FLEMING

Th.S Vũ Thị Minh Phương – Khoa SĐH, ĐHTM

Abstract

For over twenty years of applying the  innovation and opening policy of The Party and State, our economy has made significant achievements in many important areas. But, in last recent years, due to the global recession, Vietnam could not avoid the effect of this spread. By the positive administration of the Government, Vietnam's economy has gradually recovered, but there are still potential  risks of recession. In order to stabilize the national economy,  the fiscal policy, monetary policy and financial exchange rate policy have been used as the key management tools of the Government. However,  there have been several inadequacies during this period which has to be adjusted step by step. This article will point out the inadequacies of the operation of macroeconomic policy based on the Mundell-Fleming model in Economic theory of modern education, particularly in monetary policy, from which to bring out certain recommendations for policies so as to stabilize the National macroeconomicCẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM - YẾU TỐ CẦN THIẾT NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP

ThS. Trần Mai Ước, ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm - Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh
Abstract

In the world of openness and integration, improving the investment or leading to a healthy business environment is an objective for socio-economic development of any developing country, including Vietnam. Improving the investment environment is one of the important aim and necessary for rapid and sustainable economic development of our country in the current period to build the foundation to bring our country to become an industrialized country following modernized

–orientation in 2020.
In recent years, resulting in investment in Vietnam has had a positive change. Although we have achieved initial results, the foreign investment projects in Vietnam are mainly small and medium projects which do not attract large-scale projects and modern technology. This paper mentions about a number of issues that need to be solved in order to make Vietnam become an attractive destination for investors in the next time to form nessasary "catalyst" for economic development.


THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ DỆT MAY CỦA VIỆT NAM

Th.S Nguyễn Thị Dung Huệ - Đại học Ngoại Thương
Abstract

Textile and garment is Vietnam’s strategic export industry which brings about high export value, makes a great contribution to GDP growth rate and generates a large number of jobs. Yet, the textile and garment supporting industry is extremely primitive leading to the overreliance of the external sources of raw materials, low added value, and therefore low export performance. This cannot ensure the sustainable growth of the textile and garment industry of Vietnam. Hence, the development of the textile and garment supporting industry of Vietnam is now of great concern among policy makers, researchers and the firms themselves.

The paper provides theoretical basis to the criteria of the development of the textile and garment supporting industry and an analysis of the real situation of the industry in Vietnam. Afterwards, the paper presents some of the recommendations to further development of the industry in the industrialization, modernization and integration process of Vietnam.

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM Ở THỊ TRƯỜNG MỸ

Nguyễn Thị Lệ - Khoa KT, ĐHTM
Abtract

Export plays an important role in the process of industrialization - modernization and the Vietnam’s trategy of developing economic - society development. In the recent years, fisheries is one of the major export products of Vietnam, its value export is improved significantly but not really stable and faces with many obstacles from major markets like the U.S. Infact, the competitiveness of fishery products in our country is not high, in conditions of international economic integration today, the package of financial assistance are no longer allowed to use, the role of State Trade Promotion has been made high. Through this article, the author will clarify issues related to State Trade Promotion, the situation of competitiveness of fishery products and propose some solutions of developing the State Trade Promotion to improve the competitiveness of this product in the U.S. market in the next time.Keywords : Competitiveness, Fisheries, United States Market, State Trade Promotion
ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH TẦM CỠ QUỐC TẾ, SỰ CẦN THIẾT VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA NHẰM PHÁT TRIỂN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH ĐẠT TẦM CỠ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM

ThS. Nguyễn Thị Tú - Khoa KSDL, ĐHTM
Abstract

In the context of competition and economic integration trend is global today, plus Vietnam became an official member of WTO has created favorable conditions for Vietnam's tourism development both in width and depth, but also so that must accept fierce competition at the international level. To confirm participation and brand to create a competitive advantage, attract customers on the international tourism market, Vietnam needed to develop a tourism destination of international meet-quality, durable nature strong enough competitiveness based on potential tourism resources and other factors.

The purpose of this article is to show the criteria required of a tourist destination internationally, confirming the need and the problems to be solved to develop a tourist destination of Vietnam reached international level.

By means of studying the documents and abroad, particularly the study of the situation of tourism development with preliminary studies of tourism activities in a tourism destination in our country such as Ha Long , Hanoi, Hoi An, Sapa, Cat Ba, ... article mentions a number of criteria to define points of travel to reach the international level; affirmed the need to develop tourist destinations reached the international level in Vietnam. Based on preliminary evaluation of tourism activities at some point to have excellent potential for tourism in Vietnam to identify tourism resources and the gaps in tourism activities, and review the situation and make commented on the urgency as well as conditions and issues can be addressed to develop a tourist destination of Vietnam reached an international level.

Tags (keywords): Destination, necessary, development, international and criteria
GIẢI PHÁP VĨ MÔ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM

TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP, HỢP TÁC VÀ CẠNH TRANH

Th.S Nguyễn Thu Quỳnh – Phòng HCTH, ĐHTM

Abstract

In recent years, Vietnam’s agricultural export has obtained many remarkable results and export markets have been significantly widened. Besides traditional markets such as China, ASEAN, Russia and East European countries, Vietnam’s agricultural products have successfully approached new markets such as USA, EU, the Middle East, Africa. However, the number of current markets and export scale to each market have not corresponded to Vietnam potential of agricultural export. In other hand, in the current world context where the trends of integration, cooperation and competition have become clearer. Maintain and development of agricultural export markets have to cope with many difficulties and challenges. Therefore, Vietnam has to develop its agricultural export markets in order to ensure the fulfillment of its export plan.

Based on the situation of Vietnam’s agricultural export markets in recent years, recognizing the impacts of the trend of integration, cooperation and competition on agricultural export market, the paper suggests macroscopic solutions to develop Vietnam’s agricultural export markets in the recent world context.
PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH TÂM LINH Ở VIỆT NAM

Th.S. Nguyễn Văn Luyền – Khoa KSDL, ĐHTM

Abstract

Worldwide, has been existing and developing for 100 years. This is one type of tourism proportion in the tourism. In Vietnam, the tourism development strategy 2001 - 2010 and orientations till 2020, vision 2030 also states: "Develop Tourism to become a spearhead economic sector." Along with the diversity potential, Vietnam tourism industry has significantly grown both width and depth. However, mental Tourism - a tourism type is considered a new in our country, has actually contributed significantly to the development of the industry but not yet well known, invested to develop the potential of it, even with the planners, tourism businesses, destinations and organizations with even the tourist pilgrimage. So next time mental Tourism must be seen as a landmark and adequate investment.

Access the macro perspective, using methods of statistical analysis and visual survey. The post assess of the development of Vietnam tourism industry over time, the nature of mental Tourism, the development of this type of tourism of some countries in the world and in Vietnam, from which to offer solutions development mental Tourism of industry and tourism.

FROM BAMBOO CAPITALISM WATER LILY : CASES OF LCG INDUSTRY IN EAST ASIAN

Keunyeob Oh, Insoo Han, Jinman Yoo - Chungnam National University, Korea

Abstract

There are a couple of frameworks to explain the economic development in East Asian countries; Flying geese model, Bamboo capitalism, and Water lily model. This paper this paper investigates the development of the liquid crystal display (LCD) industry in East Asia and determines which model describes best the development of LCD industry in the region.

We first explain three models and provide brief history of LCD industry in this area. Then, we analyze the trade structure and competitiveness by using international trade data. We find that Korea exports panels to Japan, China, and Taiwan, while Korea imports materials, components, and manufacturing equipment from Japan. Although China exports a lot of LCD panels and other IT products, this paper shows China has a long way to go in the sense that China is importing large panels from Korea, manufacturing equipment from Japan, and components from Taiwan and Japan. Although Japan’s place in the industry appears to be declining, Japan is still strongly competitive in that Japan supplies much manufacturing equipment and materials and components. This structure seems to show that the development of LCD industry might be explained in terms of Bamboo capitalism. On the other hand, from the fact that new LCD clusters are being established in China in addition to previous clusters of Korea, Taiwan, and Japan, it seems reasonable to conclude that LCD industry is on the way from Bamboo capitalism to Water lily model.

Key words: LCD, International Trade, Competitiveness, Flying Geese ModelMỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU SẢN PHẨM CHÈ CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG MỸ GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Th.S. Phan Thu Giang – Khoa TMQT, ĐHTM

.

Abstract:

As one of the main agricultural products in Vietnam, tea has long been considered an important crop with a strategic location for some midland and mountainous provinces of Tonkin. The development of tea will give the region new opportunities for economic development. Tea do not only satisfy the domestic demand but is also an important export commodity.

Although not a big tea importer of Vietnam’s tea industry but the U.S. remains one of the key export markets of agricultural products in general and Vietnam's tea products in particular. The purpose of this paper is to analyze the situation of Vietnam's tea exports to the U.S. market, which proposed a number of measures to promote Vietnam's tea exports to this market.

Keywords: tea, US market, promote exports, tea products exported, tea exports.

HỢP TÁC THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM - CAMPUCHIA (1998-2010)

ThS. Trần Xuân Hiệp - Đại học Duy Tân – Đà Nẵng
Abstract

Economic relations of Vietnam-Cambodia recently has achieved many significant achievements which have contributed to the stability and development of each country, consolidated and further strengthened the traditional friendly relations between the two nations. However, besides these achievements, the economic relation of the two nations has still faced up to many challenges. Within this paper, we review some outstanding achievements in trade relations and in investment cooperation between Vietnam and Cambodia. Based on this the paper gives some basic recommendations to promote the development of this relationship in terms of width and dept


XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Vũ Anh Tuấn – Khoa TMQT, ĐHTM

Abstract

Vietnam and the USA have expand bilateral cooperation, especially in economy and trade. America has always been considered a potential market for exporters including Vietnam wood industry. The Vietnam's wood products are highly appreciated at the the U.S. market. However, the export of timber in recent years meet with difficulties. Upon analyzing, the author gives some recommendations for wood companies in Vietnam

Từ khóa: sản phẩm gỗ , xuất khẩu, Hoa kỳ, kim ngạch xuất khẩu, Luật Lacey

Keywords: wood products, export, America, export turn-over, Lacey law


ẢNH HƯỞNG CỦA CẮT GIẢM THUẾ QUAN ĐỐI VỚI NGÀNH NÔNG NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP WTO

NCS. Nguyễn Thị Thu Hiền – Th.s Vũ Ngọc Tú , Khoa KT, ĐHTM

Abstract

This study uses IO method to analyze the impact of tariff reductions for agricultural products output and employment in the agricultural sector in particular and the economy in general. Analysis results show that the 20% tariff reduction in WTOccauses minimal impact on output and employment in the economy: output has increased by 0.008%, in the agricultural sector has risen by 0.021%, number of jobs has cultivated by 0.0048% (1,793 jobs), in which the number of jobs in the agricultural sector has grown by 0.0085% (1,708 jobs). Through analysis and comparison, the study also suggests some directions in order to better exploit the advantages of Vietnam's agriculture after joining WTO as following: it is necessary to restructure of agricultural exports by increasing the percentage of exports of processed products, to increase levels of specialization and application of scientific advances in agriculture to create high quality agricultural products, to meet the demands of competition in the domestic market and export.Từ khóa: Nông nghiệp, thuế quan, phương pháp I-O, cạnh tranh (Agriculture, Tariff, I-O analysis, Competition)

KINH NGHIỆM PHÁT HUY LỢI THẾ TRONG XUẤT KHẨU NÔNG SẢN SAU GIA NHẬP WTO CỦA MỘT SỐ NƯỚC VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Th.S Vũ Văn Hùng – Khoa LLCT, ĐHTM

Abstract

During the process of economic development in general and agricultural development in particular, every country pays its focus on a number of key goods basing on the advantages to produce and export products of high quality, low cost and high competitiveness to international markets. Studies on experiences of successful agricuture exporting countries such as Thailand and China show that these governments have paid much attention to developing agricultural products for export through taking the advantages. Such experiences gained from these countries as: selection of planting structure, scientific and technological investment, assistance to agricultural export,... are highly necessary for the WTO new members like Vietnam. Emerging from the urgent needs of development as well as the pressure of international competition and committed roadmap for joining WTO, Vietnam needs to take its best advantages to make is agricuture develop in a sustainable, positioned and highly effective way from agricultural product export.Keywords: Experience, Vietnam's WTO commitments, Value of agricultural products, experience of agricultural export , agricultural product, Agriculture, Farmers.
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP, CẠNH TRANH VÀ HỢP TÁC

ThS. Bùi Thị Dung - Trường Chính trị Bình Dương

ThS. Trần Mai Ước - Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh

Abstract

In 2005, the creation of Enterprise Law made a new breath for the economy. Since then many small and medium enterprises, which have been established, certain contributed into the socio-economic development of the country. In the trend of integration, competition and cooperation, the role of small and medium enterprises is even more important for the rapid and sustainable development of our country. This paper aims to identify the advantages and disadvantages of small and medium enterprises, and then suggest some basic solutions to develop small and medium enterprises in the current period.
TĂNG CƯỜNG MỐI LIÊN KẾT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ: VIỆT NAM VÀ DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

Đặng Hoàng Anh – Khoa KT, ĐHTM

Abstract

In the objective trend of regional and international economic integration, countries cannot restrict their economic and commercial activities within the national scale, yet they have to expand their activities to the regional and international scale in order to make the most of the comparative advantages. As the country is a developing economy in the Southeast Asia, Vietnam cannot stay out of this global trend. Since the mid-70s of the previous century, Vietnam has been actively participated in the international trade organizations, including Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), the World Trade Organization (WTO), etc. Of all the associations, the cooperation between Vietnam and Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) plays an important role in accelerating the innovation process, which has paved the way for Vietnam to integrate more easily into the regional and global economic organizations. In the scope of this report, the author discusses a number of strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT analysis) as well as proposes some recommendations in order to foster Vietnam- APEC relationship.HỘI NHẬP FTA VIỆT NAM – EU: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Đỗ Thị Thanh Huyền – Viện PTTM, ĐHTM
Abstract

In recent years The European Union is one of the largest trading partners of Vietnam. The negotiation and conclusion of an FTA between Vietnam and EU are considered important steps to help Vietnam integrate into global markets. However, the nature is a commitment to open markets strong and depth in most areas of trade (goods, services, investment, intellectual property ...), if the Vietnam - EU FTA is negotiated, it will bring to the economy of Vietnam and the trade opportunities to promote trade, improve the investment environment ... but also brings many challenges. Vietnam should have appropriate steps in the negotiations the FTA with the EU to actively seize opportunities and face the challenge of integrating this FTA.

Các từ khóa: Cơ hội, EU, FTA, thương mại, thách thức, Việt Nam.
TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ VIỆT NAM – NHẬT BẢN (VJEPA) ĐÉN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VIỆT NAM SANG NHẬT BẢN SAU GẦN HAI NĂM THỰC THI

ThS. Dương Hoàng Anh, ThS. Phạm Thị Dự - Khoa KT, ĐHTM

Abstract

The Vietnam - Japan Economic Partnership Agreement (VJEPA) officially came into effect from 1st October, 2009. The implementation of the roadmap VJEPA tax cuts would have positive impacts on promoting bilateral trade relations between the two countries because the tax rate applicable to exports of Vietnam to Japan will decrease. Vietnam would enjoy more favourable conditions to enhance the competitiveness of the product, to expand export markets, to diversify the products exporting to this market… However, after nearly two years when VJEPA into execution, did the VJEPA create any significant changes to the export of goods from Vietnam to Japan. This article will answer part of that question.Key words: economic partnership agreement, VJEPA

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TĂNG CƯỜNG SỨC CẠNH TRANH CỦA KINH TẾ THỦ ĐÔ TRONG HỘI NHẬP HIỆN NAY

TS. Hoàng Xuân Nghĩa - Viện nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội
Abstract

Hanoi as well as the whole country did actively participate in the process of opening, integration and achieve initial success. Especially, since Vietnam officially jointed into the WTO in 2007, this process has moved to a new stage which is profound and comprehensive. However, after that first year, the world economy fell into the worst crisis and recession, and its impact has spread rapidly. We can say that it is the first challenge for a new economy which has just integrated as Vietnam economy. The depression ans recession also make us to recognize that integration along with its positive and negative, opportunities and challenges is making strong pressures on many economies all over the world in globalization. Therefore, this is a chance for us to reassess ourselves and give appropriate policy for the next step in integration. With such approaches, this paper focuses on analyzing and assessing the problems in the growth quality and competitiveness in the economy level, in each business sservice, restructuring economy and technology, especially the fundamentals of institution, macroeconomic aperation such as the content and core elements of competition in the global integration.
MẤY VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN LOGISTICS Ở VIỆT NAM

PGS.TS. Lê Xuân Đình - Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Abstract

The study's author generalize the logistics development in Vietnam, emphasizing the differences in perception, as well as indicate potential both now and in the future based on trend analysis forecasting logistics development in the world. After clarifying the situation of Vietnam's logistics industry, the author has focused on analyzing the prerequisite of promoting the development of logistics in the economy in Vietnam. The fact that Vietnam logistics businesses do not have has potential, experience, and also lack of investment in technology... due to lack of funds, only to meet the service simple, fragmented activities, through various intermediaries, agents ... the quality of service is low, less attractive. According to the author, should have the appropriate steps, one side has accumulated for investment in efficient logistics infrastructure, but at the same time must respect the choice of partners "adequate" - power, prestige, experience priority selection of well-known logistics companies in the world, associated with them, consult their learning experience to develop their country's logistics industry in a sustainable and effective. Finally, research has suggested some basic solutions to the immediate development; improve the competitiveness of logistics in the integration process.LIÊN KẾT KINH DOANH TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ DU LỊCH

Lương Minh Huân - Viện PTDN, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Abstract

In line with the development of Vietnam over past 20 years and 10 years of implementation of the tourism industry development strategy during 2001- 2010, the tourism industry has significantly developed and gained remarkable achievements; however, the inadequate linkage among businesses is still a weakness of the Vietnamese tourism industry. Value chain supply of the tourism industry consists of all businesses which provide specific services and products such as accommodation, food, travel, the tourist-related products such as transportation, entertainment and the auxiliary products such as retails, medical service, insurance,... In the reality it has existed the linkages among parties in tourism value chain supply to set up a whole package of the tourism product to offer tourists. Those linkages can be business line ones, or management ones, or hierarchical ones, or development corridor ones. However, there is still lack of an effective and State-oriented model of the business linkages in the Vietnamese tourism industry that create the products and services with higher value and competitive advantages. Therefore, the tourism products and services are developing massively but similarly


THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM: CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

NCS. Nguyễn Quốc Nghi và Nguyễn Hồng Xuân

Khoa Kinh tế - QTKD, Trường Đại học Cần Thơ

Abstract

After more than four years of joining the World Trade Organization (WTO), Vietnam's retail market has many vigorous changes. Vietnam has always been ranked high on the Global Retail Development Index (GRDI), among the top 15 retail markets of foreign investment attraction. From 01/01/2009, Vietnam has totally opened its doors for the retail market. There is a growing number of retail businesses with 100% foreign capital entering the market, which makes Vietnam's retail market increases its active integration into the general trend of the world and opens up the opportunity to develop modern retail systems. However, there are still many problems and challenges needed to be removed to comprehensively develop Vietnam's retail market to be more dynamic, modern and integrative. Therefore, this article aimed at the following objectives: (1) Describing the current status of Vietnam retail market, (2) Identifying opportunities and challenges for the retail market, and (3) Proposing some solutions to develop the retail market of Vietnam.

Title: Vietnam retail market: opportunities, challenges and development solutions
THE KNOWLEDGE-BASED MANAGEMENT IN VIETNAM: EVIDENCE FROM CASE STUDIES

Nguyen Ngoc Thang, PhD (Corresponding author)

University of Economics and Business, Vietnam National University

Abstract

This paper aims to advance understanding of the knowledge-based management in Vietnam by studying three big Vietnamese companies. These three cases illustrate how knowledge-based management pursues a vision for the future based on ideals that consider the relationships of people in society. The finding shows that these three cases succeeded because of their flexibility and mobility to keep meeting to the changing needs of the customers or stakeholders. Particular emphasis is given to the need for future research to examine knowledge-based management of the companies in a different industry segments and companies originating in other countries.Keywords: Knowledge creation; knowledge-creating companies; knowledge-based management; Vietnam
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TS. Nguyễn Thị Hương Giang- Khoa Kinh tế, ĐHTM

Abstract

Multi – level marketing (MLM) is the direct sales method, eliminating the intermediate steps, saving costs. Multi-level sales activities imported into Vietnam from 2000, and now promises rapid development. Itemscommonly traded in multi-level sales method is mainly functional food categories. State management for multi-level sales offunctional food groups in Vietnam are now beginning to create a corridor for development activities, but due to the variable of interest and the Minister of the operation caused difficulties forstate management. The article has made ​​the situation of State management and offering solutions to the multi-level salesenterprise, the participants propose to the State and society to manage the State for the sale multi-level functional foodcategories are beter.


TĂNG CƯỜNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI THÔNG QUA PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI HẠN CHẾ CẠNH TRANH

ThS. Nguyễn Thị Tình- Khoa Luật Thương mại, ĐHTM

Abstract

Franchising is not a newly commercial pratice in Vietnam; however, in term of legal perspective, it’s recently admitted in the Vietnamese’s Commercial Law of 2005. One of the most difficult problems for the traders who engaged into the franchising is facing the risk of breaches of restraint of competition legislations, but lack of the practices in restraint of competion, the traders will meet difficulty in praticing successfully franchise. This article focuses on analysis of some practices in restraint of competition that usually appear in franchise relationship, thereby, pointed out the contradiction between the law on restraint of competition with the nature of the franchise relationship. The article uses comparing methods to study the EU law; in turn it suggests some appropriate solutions to promote franchise activity in Vietnam, and also ensuring the State’s necessary regulation for practices in restraint of competition. (Keywords: "exclusive territory", "franchise", "restraint of competition", "goods supply")


ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THÔNG QUA VIỆC THAM GIA SÀN GIAO DỊCH QUỐC TẾ - NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH Ở SÀN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ ALIBABA.COM

CN. Nguyễn Thị Vân, Khoa TMĐT, ĐHTM

Abstract

According to the Ministry of Industry and Trade, in 2010, the percentage of enterprises participating in electronic trading platform  reached 14%. Assess the effectiveness of electronic trading platform brings, 47% of firms assess the effect of the floor just average,28% rated low and very low. Looking at these results can be seen from efficient of electronic trading platform is very low. Although 90% of e-commerce transactions from the B2B transactions (transactions between businesses and business) and through the use of B2B electronic trading platform, businesses can access business opportunities, overcome distance and time space. Most enterprises in Vietnam still have difficulty in understanding the electronic trading platform and how to exploit their service effectively.

Over the years  Alibaba.com  has always been considered as e-commerce website for the largest trading companies in the world with the participation of about 40 million members in over 240 countries and territories. The paper focuses on the theoretical system of electronic trading flatform and how to exploit this service to promote exports of Vietnam business in Alibaba.
RESTRUCTURING AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION

Nguyen Thu Huong, MBA- Học viện Tài chính

Nguyen Thi Thuy Duong- Phòng Khoa học Đối ngoại, ĐHTM

Abstract

After 20 years of implementing renovation, Vietnam has achieved some proud achievements, especially in agriculture. For example, from a backward agricultural country, Vietnam has become one of the leading exporters of agricultural products and has been ranked at second position in exporting rice, coffee, rubber, pepper, and so on.

However, in the context of international economic integration, we can easily see some real problems of Vietnam agricultural production such as: spontaneous and unstable agricultural structure, low competitiveness, lack of capital investment in agricultural production. Therefore, restructuring agricultural production in terms of integration is inevitable. The following article focuses on the introduction of fundamental solutions to restructure agricultural production in the context of international economic integration...

Key words: agricultural production; international economic integration

CÁC KHU VỰC ĐẶC MIỄN RIÊNG BIỆT TRONG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ - KHÁI NIỆM, ĐẶC TRƯNG VÀ CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN

TS. Nguyễn Vũ Hoàng- ĐH Kinh tế quốc dân
Abstract

The separate limitation areas in trade and international investment are historical product of the socio-economic development and foreign economic relations with hundreds of years of development, but only a few decades, the separate limitation areas really become one of the prominent characteristics and trends of international social - economic life.

The formation of a separate limitation area in trade and international investment (hereinafter Referred to as separate limitation areas) are becoming increasingly powerful in recent years with various names as special economic zones, open economic zones, free trade zones, or even simply as economic zones, free zones...

Throughout the world, these areas are rich with expression of dozens of different terms, but essentially, they are consistent with each other by the following characteristics:  • The separation limitation areas are always a inseparable part of national territory, usually the areas with specific geographical boundaries and with the barrier separate from the remaining territories of the country and were accepted by the Government to construct and develop.

  • - The separate limitation areas are where there is a business environment enjoys the freedom and regulation on incentives than other regions in the domestic economy. These areas often have a convenient location for commercial development and production, and priority for infrastructure development, is favored to win on financial policy, taxation, credit, foreign currency, the customs and administrative procedures... These areas have great attraction to foreign and domestic investors not only in labor costs and tax incentives, but also on other issues such as favorable overall economic conditions, exchange rates; political and social stability, infrastructure development, protection by law; labor quality and labor laws; the quick and efficient administrative process; rate of recovery of capital and profits…

  • - Main characteristics of the economic activity of separate limitation areas are priority foreign direction, mainly to attract foreign capital to develop the world’s market oriented business forms.

The regional patterns of separate limitation areas in trade and international investment are diverse. The article highlights the basic forms as a special economic zone; foreign trade zone; bonded area, retail free zone, free port, industrial area, export processing zone, border gate economic zone.

The establishment of separate limitation areas brings clear and practical benefits for both investment parties and the investment received parties, especially in developing countries where the economy is at an early stage of development, with certain restrictions on the ability of administrative, technological capabilities, marketing or management while not wanted and not be able to set up simultaneously the business environment with incentives and less regulations as separate limitation areas in many local and national areas. A successful separation limitation areas in trade and international investment needs to be built on the basis of a good plan and strategy, with a clear objectives and function. These areas must have an appropriate services and infrastructure for the implementation of business activities within the separate limitation areas, and an attractive investment climate from a social -economic – political stability conditions, protected by law, to ensure speed of recovery of capital and profits, with quick and efficient administrative procedures.Keywords:

Separate limitation area

Special economic zones

Foreign Trade Zones

Bonded Warehouse

Free Retail Zones

Free Ports

Industrial Zones

Export Processing Zones

Free Trade Zones

Border Gate Economic Zone


Каталог: adminaspx -> filesupload
filesupload -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
filesupload -> QuyếT ĐỊnh về việc kỷ luật đối với sinh viên
filesupload -> TRƯỜng đẠi học thưƠng mại cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
filesupload -> Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn trường Đại học Thương mại
filesupload -> Danh bạ ĐIỆn thoại nội bộ Trường Đại Học Thương mại
filesupload -> Liste des hotels a da nang
filesupload -> Eiffel hotel Thuy Linh Company Limited
filesupload -> Khách sạn eiffel công Ty tnhh thùy Linh
filesupload -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trư­Ờng đẠi học th­ƯƠng mạI
filesupload -> TRƯỜng đẠi học thưƠng mạI

tải về 419.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương