LỜi giới thiệUtải về 1.51 Mb.
trang1/25
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích1.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
LỜI GIỚI THIỆU

Là một đô thị lớn và đông dân cư, Thành phố Hồ Chí Minh mang đầy đủ dấu ấn của sự bất cập và chịu ảnh hưởng nặng nề từ những cơ chế vận hành của nền kinh tế bao cấp, kế hoạch hóa tập trung cả một thời gian dài, thể hiện ở nhiều lĩnh vực, trong đó có vấn đề tổ chức bộ máy, nguyên tắc hoạt động, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức. Sự yếu kém trong hoạt động quản lý nhà nước ở một số ngành và đia phương đã tạo ra những hạn chế cho phát triển kinh tế, thậm chí còn gây cản trở, kìm hãm, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với chính quyền.

Trước yêu cầu, đòi hỏi bức xúc của đời sống xã hội và sự phát triển nền kinh tế Thành phố, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã sớm có chủ trương và chỉ đạo tiến hành cải cách hệ thống bộ máy nhà nước và phương thức hoạt động, nhằm tìm giải pháp từng bước và đồng bộ cho công cuộc cải cách hành chính của Thành phố, với mục tiêu cơ bản là xây dựng một bộ máy hành chính nhà nước có năng lực, hiệu lực và hiệu quả.

Từ những kết quả và hiệu quả của công cuộc cải cách hành chính ở Thành phố trong những năm qua, nhìn chung nhân dân Thành phố rất đồng tình ủng hộ, phấn khởi, tin tưởng vào sự quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền các cấp tại Thành phố trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, qua đó đã góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, cải thiện đời sống các tầng lớp dân cư và đóng góp những kinh nghiệm thực tiễn cho Chương trình Tổng thể Cải cách hành chính của Nhà nước.

Theo chúng tôi, dưới góc độ quản lý chất lượng, Cải cách hành chính đã thể hiện Hiệu lựcHiệu quả bằng chính chất lượng của công việc và cách thức làm việc của cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước. Đây chính là sự gặp nhau giữa yêu cầu bức thiết của cải cách hành chính với giải pháp về quản lý chất lượng trong dịch vụ hành chính công. Chính từ việc nhận thức rõ quản lý chất lượng là cần thiết đối với quá trình cải cách hành chính mà trong những năm qua, một số cơ quan hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu coi việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 vào dịch vụ hành chính công là một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo cho cải cách hành chính thành công.

Trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng này tuy còn rất mới mẻ, song qua thực tiễn thí điểm ở một số đơn vị hành chính TP, chúng ta có thể khẳng định rằng việc ứng dụng ISO 9000 trong hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ công chúng là có hiệu quả thiết thực và cần thiết, hơn nữa nó cũng phù hợp với đòi hỏi thực tế và xu thế của nền hành chính phát triển hiện đại.

Với nhận thức trên, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuốn “ISO 9000 trong dịch vụ hành chính” nhằm đáp ứng nhu cầu phổ biến kiến thức về quản lý chất lượng ISO 9000 cho cán bộ công chức của Thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ là một trong những tài liệu hữu ích cho việc nhân rộng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 trong dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính ở Thành phố, để công cuộc cải cách hành chính thực sự trở thành động lực, mở đường cho kinh tế - xã hội ở Thành phố phát triển. Đồng thời, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc gần xa.
Ông NGUYỄN TRUNG THÔNG,

Phó Trưởng ban chuyên trách

Ban chỉ đạo Cải cách hành chính

Thành phố Hồ Chí Minh
LỜI NÓI ĐẦU


ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ban hành, có thể áp dụng cho mọi đối tượng, kể cả dịch vụ hành chính. Việc áp dụng ISO 9000 vào dịch vụ hành chính ở một số nước trên thế giới trong nhiều năm qua đã tạo được cách làm việc khoa học, loại bỏ được nhiều thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian và giảm chi phí, đồng thời làm cho năng lực, trách nhiệm cũng như ý thức phục vụ của công chức nâng lên rõ rệt, quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với dân được cải thiện…Chính nhờ những tác dụng ấy mà ISO 9000 hiện nay được xem là một trong những giải pháp hay và cần thiết để nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo chất lượng dịch vụ hành chính, giảm nhẹ bộ máy và nâng cao năng lực đội ngũ công chức. Gần đây, trong khối ASEAN, Malaysia bắt buộc các cơ quan nhà nước phải áp dụng ISO 9000. Tại Singapore, Chính phủ khuyến khích các cơ quan nhà nước áp dụng ISO 9000. Ở Việt Nam, được Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ khuyến khích, một số cơ quan nhà nước đã áp dụng ISO 9000 như Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng, Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Sở Giao thông Công chánh Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Quận 1, Ủy ban nhân dân (UBND), Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa v.v…

Trong khuôn khổ kế hoạch cải cách hành chính 5 năm 2001- 2005 của TP. HCM, Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cải cách hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh – VIE/02/010” cùng với Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng 3 đã hỗ trợ đào tạo ISO 9000 cho các giảng viên Trường Cán bộ Thành phố, khóa đào tạo đó đã giúp nhà trường có đội ngũ nhân lực đủ khả năng thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức và tư vấn ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 vào công tác phục vụ công chúng ở các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Trường Cán bộ Thành phố coi việc đào tạo ISO 9000 thuộc chức năng nhiệm vụ của mình trong việc góp phần thực hiện chương trình cải cách hành chính của Thành phố. Trường dự định sẽ tiến hành đào tạo rộng rãi kiến thức về ISO 9000 cho đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn thành phố, đồng thời phối hợp cùng Trung tâm 3 thực hiện tư vấn cho đơn vị nào muốn áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng này.

Quyển sách này ra đời trong bối cảnh ấy. Quyển sách sẽ giúp cán bộ của trường có chỗ dựa về kiến thức và phương pháp. Ngoài ra nó có thể được dùng rộng rãi cho các cơ sở giáo dục đào tạo khác và là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 và các tổ chức hành chính có nhu cầu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng này.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cải cách hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh – VIE/02/010” do Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ đã hỗ trợ trên nhiều mặt cho việc xuất bản quyển sách này. Đồng thời chúng tôi xin chân thành cám ơn ông Lê Đình Bản – chuyên viên của Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng 3, ông Lê Minh Dũng – chuyên viên Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng là những người có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo và tư vấn ISO đã dành nhiều thời gian và công sức đóng góp cho sự ra đời quyển sách này.

Vấn đề ISO trong dịch vụ hành chính còn rấy mới mẻ, trong khi đó kinh nghiệm của chúng tôi còn ít ỏi nên cuốn sách khó tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để kịp thời chỉnh lý cho lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Nhà xuất bản Trẻ, số 161B Lý Chính Thắng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
TÁC GIẢ

Chương 1.

: tailieucuaan
tailieucuaan -> Wikipedia luôn có mặt mỗi khi bạn cần giờ đây Wikipedia cần bạn giúp
tailieucuaan -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1001
tailieucuaan -> Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-cp ngày 06/6/2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước
tailieucuaan -> Nghị định số 148/2007/NĐ-cp ngày 25/9/2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
tailieucuaan -> Câu: Quá trình nhận thức của Đảng về cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 1930-1954
tailieucuaan -> CHÍnh sách ngoại thưƠng của việt nam
tailieucuaan -> Vấn đề 1 : Nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
tailieucuaan -> Third United Nations Conference on the Law of the Sea
tailieucuaan -> Đề Ở một ngành có 3 hãng a b c, chúng cạnh tranh tự do với nhau. Lượng sản phẩm sx ra của các hãng lần lượt là 100,150,200 sản phẩm, với giá trị các biệt tương ứng là : 3, 2


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương