LỜi cam đoantải về 399.99 Kb.
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích399.99 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

DANH MỤC CÁC HÌNH

Số hình

Tên hình

Trang

1.1

Sự liên hệ giữa lực quay và mô-men xoắn

3

1.2

Bộ đo tiêu chuẩn

4

1.3

Bộ đo trục nhỏ

4

1.4

Bộ kit đo mô-men xoắn Datum Electronics Series 430

5

1.5

Phanh thử có cơ cấu cân bằng

6

1.6

Phanh thử không có cơ cấu cân bằng

7

1.7

Kết cấu trục xoắn

8

1.8

Mạch cầu Wheatstone

10

1.9

Quan hệ Mz và sự thay đổi điện áp sau khuếch đại

11

1.10

Sơ đồ dán 4 tenzo lên trục xoắn

12

1.11

Khối khuếch đại đo lường

13

1.12

Đo mô-men xoắn bằng bộ khuếch đại đo lường đưa qua NI-6001

14

1.13

Module thu phát

15

1.14

Giao tiếp máy tính qua cổng COM

17

1.15

Sơ đồ khối đo mô-men xoắn bằng bộ truyền tín hiệu không dây

18

2.1

Biểu tượng LabVIEW

21

2.2

Một ví dụ về hệ thống SCADA được xây dựng từ LabVIEW

23

2.3

Giao diện Front panel

24

2.4

Giao diện Block diagram của một VI

24

2.5

Một sơ đồ nối dây đơn giản

25

2.6

Chọn thiết bị đầu vào

26

2.7

Cửa sổ của bảng công cụ

26

2.8

Cửa sổ Control palette

27

2.9

Giao diện Boolean

28

2.10

Giao diện Numeric

29

2.11

Giao diện Graph

29

2.12

Funtions palette

30

2.13

Boolean Funtions

30

2.14

Comparation Funtions

31

2.15

Cấu trúc vòng lặp While Loop

31

2.16

Hàm delay trong vòng lặp

32

2.17

Cấu trúc vòng lặp For loop

32

2.18

Module NI-6001USB

34

2.19

Thành phần phần cứng Module NI-6001USB

35

2.20

Sơ đồ khối

37

2.21

Các chân vào ra của Module NI-6001

37

2.22

Mạch tín hiệu Analog Input

39

2.23

Kết nối với DAQ Device

40

2.24

Một ví dụ về đo tín hiệu ±10V

40

2.25

Phạm vi tín hiệu vào tương tự

40

2.26

Kết quả cắt bớt sau khi đo vượt quá ± 10 V

41

2.27

Mạch tín hiệu Analog Output

41

2.28

Đầu ra tương tự kết nối với tải

42

2.29

Một ví dụ kết nối với tải

43

2.30

Nguồn +5V

44

2.31

Sơ đồ kết nối với tải

45

3.1

Hệ thống đo mô-men xoắn DE LOZENRO DL 1019M

46

3.2

Hệ thống đo mô-men xoắn DE LOZENRO DL 1019M

46

3.3

Nguyên lý hoạt động của DE LORENZO 1019M

47

3.4

Cấu hình phanh

49

3.5

Cấu hình phanh

50

3.6

Vị trí lắp đặt cảm biến đo mô-men xoắn

51

3.7

Các chân nối dây của hệ thống DL 1019M

52

3.8

Máy điều nhiệt kết nối với cuộn kích của phanh

53

3.9

Máy điều nhiệt kết nối với một mạch bảo vệ ngoài

53

3.10

Sơ đồ điện

54

3.11

Sơ đồ nối dây thực tế

54

3.12

Sơ đồ khối

56

3.13

Chọn NI-DAQmx từ Measurement I/O

57

3.14

Chọn DAQ Assit từ NI-DAQmx

57

3.15

Chọn dạng tín hiệu Voltage cho đầu vào

58

3.16

Chọn 3 đầu vào module

58

3.17

Thiết lập các giá trị đầu vào

59

3.18

Thiết lập chân cho tín hiệu mô-men

60

3.19

Thiết lập chân cho tín hiệu công suất

60

3.20

Thiết lập chân cho tín hiệu điện áp ra của mô-men

61

3.21

Chương trình giám sát

61

3.22

Kết quả đo được vẽ thành đồ thị

64

1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương