Lesson 1 : my familytải về 94.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích94.38 Kb.
#29590
LESSON 1 : MY FAMILY

1.Family


We are a poor family . There are altogether nine members in my family , including my father and my mother . The children are seven in all , four boys and three girls .

My father is a hawker selling fruits in the streets of Singapore and my mother is a washerwoman . My father earns about 25 dollars a day and my mother is getting about fifty dollars a month . Though poor , ours is a happy family . My parents seldom quarrel and they are thrifty .

All my brothers and sisters are studying in English schools . My eldest brother Ronnie is studying in secondary four in a government school . He says that he will pass this year , with four good credits at least .

On school days my brother goes to school by bus and we children are in a nearby primary school not very far from our home .

During the week-end my eldest brother helps us with our studies .

Hawker : Người bán hàng rong .

Quarrel : Phàn nàn , cãi nhau , tranh cãi .

Eldest brother : Anh trai lớn tuổi nhất ( anh cả) .

Washerwoman(n)Thợ giặt nữ .

LESSON 2 : MY FAMILY

1.My family.

My family is small . Thera are only four members in my family . They are my father , my mother , my sister and me .

My father is a teacher . He is about forty-five years old . My mother works at home . She is a few years younger than father . My sister goes to school . She is sixteen years old . I’m five years youngers than my sister .

Everyone in my family is good and happy . My father and my mother love my sister and me very much . They buy manything for us . Sometimes they takes us to the cinema . They also tell us many interesting stories . Sometimes thay help us in our studies .

I need , I love my family very much .

2.Bài luận tự viết về gia đình .

Gia đình tôi thì bình thường . Gia đình tôi có bảy thành viên bao gồm ba tôi , mẹ tôi , tôi và bốn đứa em của tôi . Tôi là con trai lớn nhất trong gia đình , tôi có ba em trai và một đứa em gái . Tôi đã tốt nghiệp đại học sư phạm Huế còn em gái sau tôi đã là sinh viên đại học năm thứ hai cũng tại đại học sư phạm Huế , khoa ngữ văn .Ba đứa em trai còn lại đều đã đi học , thành viên nhỏ nhất trong nhà là học sinh cấp II , nó rất thông minh và lanh lợi và học giỏi nên tôi thương nó rất nhiều. Hai thành viên còn lại đều là học sinh cấp III , chúng đều học tốt . Trường đại học sư phạm Huế của tôi cách nhà tôi 60 km , muốn về nhà tôi phải đi tàu địa phương trong vòng hai giờ để đến ga địa phương . Ga địa phương cách nhà tôi 12 km và tôi đạp xe để về nhà . Bao giờ khi về nhà tôi cũng mua cho mấy đứa em của tôi và bọn trẻ nhà hàng xóm một ít quà nhỏ gồm bánh kẹo và hoa quả . Món quà quan trọng nhất là sách vở cho mấy đứa em , chúng rất thông minh , chăm chỉ nhưng không có tiền mua sách nên chờ tôi mua về vì tôi đi làm thêm cũng có ít tiền .

Bố mẹ tôi đều là những nông dân . Cả hai đều là những con người tốt bụng . Bố , mẹ tôi phải làm việc rất nhiều để nuôi sống chúng tôi . Vì vậy mà bố mẹ tôi có ít thời giờ để chăm lo sự học hành của bọn trẻ . Chúng tôi nhờ vậy mà rất độc lập , chúng tôi luôn cố gắng học tập để bố mẹ tôi vui và họ luôn tự hào vì chúng tôi đều học giỏi .

Tôi yêu gia đình của tôi , tôi yêu bố mẹ tôi và những đứa em của tôi .

a.Vocabulary :

Bình thường :

Noun: normal, ordinariness, modesty, normality.

Adverb:commonly

Adjective common, normal, ordinary, par, indifferent, casual, bread-and-butter, modest, trivial.

Em trai (n) : younger brother Em gái (n) younger sister .

Tốt nghiệp (noun) graduation (verb) graduate

Cấp (n) rank, order, gradation, stage, level, degree.

Lanh lợi(n)mercuriality, readiness, mercury, agility, nimbleness, cleverness, alertness, subtlety.

adjectivebright, fresh, sharp-witted, bobbish, brisk, dapper, subtle, mercurial, saucy, cute, agile, clever.

Hoa quả(noun) butcher, fruitage.

Chăm chỉ(noun)industriousness, industry.(Adjective)laborious, hard-working.

Học giỏi : To be goot at learning .

Tốt bụng(noun) amiability, geniality.

(Adj)good-natured, kind-hearted, cheery, clever, warm-hearted, good-hearted, kindly, genial .

Nuôi(verb) keep, nurse, nourish, subsist, maintain, foster, indulge, feed.

(noun)growing, nurse, culture, maintenance, nourishment.

Chăm lo(verb) see (adj)studious

Chăm sóc(verb)tend, breed, attend, keep , to look after

Độc lập (adj)self-sufficient, self-determined, self-contained, independent, absolute, autocephalous.

An independent state , independent reasearch

Cố gắng (verb)mint, seek ; to exert oneself, to pull up one's socks, to go about.

Tự hào(noun)elation

(verb)elate

(adverb)proudly

(idiom)to lift up one's horn

(adjective)elated, elate, proud, prideful.

Niềm vui (n) preasure , joy .

Thương yêu , thương mến (n) yearning

(v)yearn

(adj) :loving, yearning.

Trường phổ thông cấp ba (n)senior high school

Trường phổ thông cấp hai(n) junior high school .

Trường phổ thông cấp một(n)junior school; grade school; grammar school; primary school

b.Nguyen’s family .

My family is normal . There are seven members in my family including my father , my mother , me and four my younger brothers and sister . I’m an eldest brother of my family which have three younger brothers and one younger sister . I have graduated the pedagogy college of Hue university , chemistry major and my sister is the second student in a literature department of pedagogy college of Hue university . Three my younger brothers go to chools , the smallest member in my family now is learning in a junior high school . It is very intelligent and clever which is a good learner so I yearn him very much . Remain two members studying in a senior high school . They are good at learning .

The distance from my house to the pedagogy of Hue university about 60 kilometres . When I gone to home , I used to go to the local railway station by train in a journey of 2 hours then i cycled to my house by bikes . I bought some fruits and cakes for my younger and the children of my neighbour as a favour . One of the most important present for my younger is the book to studying , they are hard-working but they don’t have money to buy book and they expected that i can buy many book for its because I earn a few money from the out times job .

Both my mother and my father are farmer . They are geniality and they have to worked hard to feed us . Hence , my parents have a few times to look after our studies . For this reason , we are very independent and we always go about in our studies that bring the preasure for them . My parents elate about us in our studies because we are good at studying .

I love my family , I love my mummy , my dady and my younger .
LESSON 3: MY GRANDPARENTS

a.Vocabulary .

Advise(v) khuyên bảo , cho ai lời khuyên , răn bảo , hỏi ý kiến .

To advise with someone : hỏi ý kiến người nào .

Can you advise me what do next ? : Anh có thể cho tôi biết phải làm gì tiếp theo hay không ?

The doctor advise me take a complete rest : Bác sĩ khuyên tôi nên có sự nghĩ ngơi hoàn toàn .

Obedient(adj) biết nghe lời , biết vâng lời , dễ bảo , ngoan ngoãn .

Follow(v) đi theo sau , tiếp theo , đi theo một con đường , theo đuổi , theo kịp , theo dõi tình hình , theo nghề , làm nghề …

to follow the sea : Theo nghề thủy thủ

to follow the plough : theo nghề nông .

to follow a policy : Theo một chính sách .

He spoke so fast that I couldn’t follow him : Anh ấy nói nhanh đến mức tôi không nghe kịp .

as follow : như sau ( the letter read as follow ) .

to follow her like a shadow : theo cô ấy như hình với bóng .

to follow the crowd : làm theo mọi người .

Gate(n)cổnga wooden/iron gate (n) cổng gỗ/sắt .

the gate of the city : cổng ra vào thành phố .

to give sombody the gate : cho ai thôi việc , đuổi ai đi .

to get the gate : bị đuổi ra .

b.My grandparents .

My grandfather and my grandmother are very old . My grandfather is eighty years old and my grandmother is seventy yeas old . Both of them are my mother’s parents .

I like my grandmother very much . He tells me a lot of stories . He also helps me do my school work . My grandmother to loves me very much . She buys me chocolates and sweets . She tells me to be good and obedient to my father and my mother .

During my chools hollidays I follow my grandfather to my uncle’s house in Liverpool . They always advise me to learn well and not to play around to much .

When I’m ready to go to school my grandfather follows me to school and then he goes back home . He want to see that I’m careful on the road . Again me I see my grandfather waiting for me at the school gate . He takes me back home .

I love my grandfather and my grandmother very much .

c.Nguyen’s grandmother .

c1.Vocabulary.

Nghịch ngợm (adj) naughty , frisky

Phá phách (adj) devastating , depredatory .

(verb) devastate , depredate

(n)devastation , depredation .

Lục lọi(v) rootle

(n)forage, rummage, tampering.

Bát đĩa (n) dishies , bowls and plates

Ăn xong thu dọn bát đĩa : To clear the dishes from the table after the meal .

Bát (n) bowl , dish

Đập vỡ (v) defeat completely , break up .

Ốm yếu (adj) weak , fragile , feeble .

Gần đây ông ấy yếu lắm : He's become very fragile recently

Qua điện thoại nghe giọng cô ấy hơi yếu : He sounded rather fragile over the phone

Nó không nên hút thuốc , nhất là vì nó yếu phổi :

He shouldn't smoke, especially as he has weak lungsYếu điểm(n) the essensial point .

Yếu kém (adj) weakness and shortcoming

Một con người có nhiều khuyết điểm : A person with many shortcomings.

Ngôì (v) sit

Lại ngồi gần tôi : Come and sit by me .

Tôi ngồi ở bàn số 10 : I sit at the ten table .

Chậu (n) basil , pot , vessel .

Chậu giặt , thau giặt (n) washing basin .

Một chậu nước : A basin of water .

Chậu hoa : A flower-pot .

Đặt (n) to put , to place , to set , to lay …

Cô ta đặt tay lên vai tôi : She laid her hand on my shoulder

Anh ấy đặt cuốn sách sang một bên : He lays a book aside .

Thử đặt anh vào vị trí của tôi xem : Put yourself in my position …

Tôi đã từng đặt hết hi vọng vào cô ấy : I have been put one’s hopes in her .

order , comission…

Đặt một bữa ăn : To order a dinner .

Đặt ai làm cái gì : To order something from somebody .

Tôi đặt ở nhà hàng một bữa tiệc cho lễ tốt nghiệp cuả lớp chúng tôi .

I order a party for my class’s graduation from a restaurant .

Tôi đặt mua một cuốn sách ở nhà sách được nữa tháng rồi nhưng vẫn chưa có .

I have ordered a book at a bookshelf for half a month but now I haven’t got it, too.

Mặc sức(adj) uncontrolled .

Thoả thích (adj) satiable .

(n)satiability

Nhớ(v) to remember , to retain , to bear/keep in mind …

Ngày tháng tôi không nhớ nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy sinh năm 1985 .

I can’t retain dates but I’m sure she was born in 1985 .

Nhớ đừng đến trễ đấy nhé : Mind you are not late .

Tôi nhớ ra rồi ! My memory is coming back .

Lúc ấy(adv) At that moment , at that time , then .

Giám đốc công ty tôi lúc ấy là ông A:The then director of my company was A .

Đó là lúc đen tối nhất đời tôi : It was my darkest moment in my life .

Khắp nơi : everywhere , anywhere …

Ông cụ cưỡi xe đạp đi khắp nơi : The old man rides hí bicycle everywhere .

Khắp nơi trên thế giới đều có nạn thất nghiệp : Unemployment is present/common all

over/throughout the world

Nước đang tràn vào khắp nơi : The water is penetrating everywhere .

Chiến tranh lan rộng khắp nơi trên thế giới : The war is spreat out everywhere all

over the world

Đi vắng: to be out , to be absent from home .

Đi vào : to cơm in , to go into …

Đi làm : to go to work

Đi làm bằng xe đạp : to go to work by bicycle .

Tại sao anh đi làm trễ : why were you late for work ?

Trên đường đi làm về tôi thấy anh ta đang đợi xe buýt .

On my way home from work I saw him waiting for a bus .

Một mình(adj): alone , by oneself , solitary .

Anh đi một mình đến đó được không ? : Can you come here alone ?

Tôi phải vào một mình trước , rồi anh vào sau : I must come in alone first then you come in .

Tỉnh (n) : province ,

Đi lưu diễn ở tỉnh : To tour the province .

Trồng (v) to grow , to plant …

Thuốc lá dễ trồng không ? : Is it easy to grow tobacco ?

Người trồng mía (n) :sugar planter .

Gốc cây (n) stump , foot of a tree .

c2.Nguyen’s grandmother .Bà ngoại tôi đã rất già còn ông ngoại tôi mất từ khi tôi chưa ra đời . Khi tôi còn nhỏ tôi là một đứa trẻ rất nghich ngợm , phá phách . Vì vậy , khi không có ai trông coi , tôi thường sang nhà bà và khi đó tôi lục lọi tất cả những thứ trong nhà như chén bát , ly cốc và cả những thứ khác để lung tung khắp nơi và thậm chí là phá vỡ chúng nữa …Bà tôi đã lớn tuổi , tôi không nhớ lúc đó bà mấy tuổi nữa nhưng bà cũng đã yếu lắm và không thể ngồi trông nom tôi mãi vì bà còn làm việc nhà …Khi đó , bà lấy một chậu nước nhỏ và cho tôi vào đó , tôi mặc sức phá thoả thích với chậu nước…Nhà bà nằm ngay trước mặt nhà tôi , bà ở cùng với cậu và cậu cũng có 1 con trai nhỏ hơn tôi ba tuổi , nhiều lúc cả bố mẹ tôi và cậu mự tôi đi làm , một mình bà phải chăm sóc cho cả hai chúng tôi rất vất vả …Mỗi khi nhớ lại tôi thương bà lắm …

Khi tôi được năm tuổi , tôi đã đi học và bà vào ở nhà gì trong Bình Phước …Tôi không còn gặp bà nữa và khi tôi lớn hơn tôi biết bà đã mất trong đó …Sau khi bà mất , cây chanh bà trồng mà chúng tôi hay ăn cũng chết theo …Giờ nhìn cái gốc còn lại của nó ..tôi nhớ bà lắm…Tôi rất thương bà …


My grandmother is very old and my grandfather died when I wasn’t born. When I was young , I’m an naughty and devastating child . Hence , when there isn’t anyone who looked after me , I ussualy gone to my grandmother ‘s house and rootled anything in the house as bowls and plates , cup …and placed it everywhere that I liked …even I broken it …My grandmother very old and now I can’t retain at that time how old was she but she very weak , my grandmother can’t sit and look after me all times because she was busy on house work . At that moment , she take a basin of water and put me in this basin . I could have a good time here . My grandmother’s house is in front of my house , she lived with my uncle and he also have a son who is three years younger than me . Sometimes , my parents and my uncle were absent from home to work my grandmother had to look after both my brother and me very tired . Sometimes my memory is coming back about my grandmother , I love my grandmother very much …

When I was five years old , I had gone to school and my grand mother left her house to Binh Phuoc province to lived with my aunt . I never met my grandmother because she died at there . After she died , then the lemon tree that she planted that I ussualy ate its fruit also died . When I see the root of this plant I miss my grandmother very much .
BÀI 4 : MY UNCLE

a.Vocabulary .joke (n) Lời nói đùa , câu nói đùa , trò cười , chuyện cười , trò lố bịch …

(v) nói đùa , đùa cợt , trêu chọc ai.

Đùa nghịch trêu chọc ai : To play a joke on someone .

Tôi hay trêu chọc cô ấy với biệt danh là “bé mập” :

I ussualy play a joke on her with a nickname is “big baby girl”.

Biết cách nghe nói đùa : To know how to take a joke .jungle(n) rừng nhiệt đới , khu đất hoang nhiều bụi rậm , mớ hỗn độn .

Luật rừng (n) : the law of the jungle .Soldier(n) người lính

Người lính vô danh : the Unknown Soldier

Nhà quân sự vĩ đại : A great soldier .

Lính đánh thuê : A soldier of fortune .(v)Đi lính ( to go soldiening) .

b.My uncle .My uncle is a soldier . He is my father’s younger brother . He is about thirty years old .

I don’t see my uncle very often . He comes to my hosuse one or twice a year . But I like to see him . He is tall and handsome .

My uncle is a married man . His wife , my aunt , she is a teacher . When my uncle coms to my house my aunt also comes to with him . They have a baby son .

When my uncle visits us , he brings many presensts for me . He also give me some money . If he stays for a few days , he takes me out in his car . He tell me a lot of stories and jokes . He tells me many stories about jungle and animals that live in it . I like to listen to his stories

I wish that I could see my uncle more often . He is such a nice person .

c.Nguyen’s uncle .1.Vocabulary .

Bệnh(n) Sick , ill , diseased , sickness , illness , affection .

Nó mang bệnh lâu rồi , nhưng mẹ nó không biết .

He has been ill for a long time but his mother doesn’t know it .

Bệnh nào thuốc nấy : Each diseased has it own cure .

Bệnh này phải mổ mới khỏi : This diseased needs surgery

Bệnh này khó trị lắm : This diseased is very difficult to treat

Khỏi bệnh : to be well again , to get over an illness , to survive an illness

Làm thuê : wage-earner , salary earner , to work for somebody .

Nghỉ học (v) to be off scholl , to be absent from school .

Tôi không nghỉ học một ngày nào : I never missed a class of school .

Hùng nghỉ học vì bị cúm : Hùng is off school because he has flu / with flu .

Hôm nay được nghỉ học . Chúng ta đi xem phim nhé .

To day is school holiday . How about going to the cinema ?

Tư nhân(adj) private

Hiền (adj) meek , gentle , virtuous

Người hiền thường hay bị hiểu lầm : The gentile people are often misunderstood .

Cẩn thận(adj) careful , ware , cautious .

Ông ta trông coi con chó rất cẩn thận : He kept a very wary eye on the dog

Tác phong cẩn thận : Careful style of work .

Làm viẹc hết sức cẩn thận : To work with great care .

Cẩn thận !!! Kẻo ngã : Take careful , you may be fall .

Yêu quý : love , dear , loved , beloved

Quê(n) homeland , fatherland , motherland , native land .

Về quê nghỉ hè : To go to countryside for summer’s holliday .

Áo(n) wash , clothes , dress …

Tôi có thể phơi áo quần ở đâu ? Where I can hang the washing ?

Ông có nhiều quần áo để giặt không ? Do you have a lot of ứahing to do ?

Tôi thấy một người điên không mạc quần áo đi trên đường phố .

I see a madman with no clothes on who walks on the street .

Công việc(n) business , job , work , affair .

Công việc thế nào ? How’s business ?

Đây là công việc nội bộ của một quốc gia ? This is an internal affair of national

Công việc trí óc : brainwork .

Chúng ta đã làm được phân nữa công việc : We’re halfway through the work .

Anh làm công việc gì trong nhà máy này ? What’s your job in this factory ?

Công việc của công ty đang thay đổi theo chiều hướng tốt .

The business of company is changing for the better .

Vất vả(adj) strenous , hard .

Anh ấy đã có một cuộc sống vất vả nhưng vui tươi ...

He has a strenous life but very joiful (jolly) .

Kín đáo(adj) secret , private , discreet.

Tôi cất tiền vào nơi kín đáo : I keep money in a secret place .

Cô ấy là một mẫu người kín đáo : She is an private person style .

An toàn(adj) secure , safe .

To keep something in a safe place : Giữ cái gì ở nơi an toàn .

Sống ở Newyork có an toàn không ? Is it safe to live in New-York ?

(n)safeness , safety , seccurity …

Cảm giác an toàn : feeling of safeness

An toàn là trên hết : safety first .

Cảm giác(n) feeling , sensation , impression .

Cảm giác cô đơn :feeling of loneliness .

Tôi có cảm giác lạnh ở chân : I have a sensation of cold in one’s feet .

Ăn xong , tôi có cảm giác đắng ở miệng .

After eating , I have a sensation of bitterness in the mouth .

Tính cách(n) personality , character , nature .

Cô ấy là một cô gái có tính cách mạnh .

She is a woman who has a lot of personality .

2.Nguyen’s uncle .

Nhà tôi ở gần bên cạnh nhà bà nội của tôi , chú tôi sinh ra và lớn lên ở đó . Chú là em của ba tôi , tên của chú là Sang . Lúc còn đi học chú cũng học rất khá nhưng khi sắp thi tốt nghiệp chú bị bệnh nặng và không học bài được , vì vậy chú đã không qua được kì thi tốt nghiệp trung học cơ sở , chú rất buồn và phải nghỉ học để đi làm thuê . Giờ đây chú đã khỏi bệnh đang làm thuê cho môt công ty điện tử tư nhân ở thành phố Hồ Chí Minh .Chú rất hiền , chăm chỉ và cẩn thận nên được mọi người yêu mến , chú cũng rất đẹp trai …Chú thường về quê một lần trong một năm và khi về chú mang theo rất nhiều quà như bánh kẹo , áo quần , đồng hồ cho chúng tôi …và bọn trẻ …Tôi biết công việc của chú ở thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều vất vả nhưng chú là người rất kín đáo , chú luôn làm cho mọi người có cảm giác an toàn , không lo lắng nhiều …tôi rất thích điểm này ở chú …Thời điểm mà chú về quê thường là tết và trong những ngày đầu xuân chú thường dẫn chúng tôi đi thăm bà con ở gần và cả ở xa …chú cúng có quà mừng tuổi cho chúng tôi . Tối rất thương chú …

My house is next to my grandmother house , my uncle was born and growded here . He is my father’s younger brother , his name’s Sang . When he gone to school he was good at learning but when he was graduating who had a serius illness and he couldn’t study . Hence , he didn’t pass the exam . He was very sad and he had to was off school to work somebody . Now he is well again who works for a private electronics company in Ho Chi Minh city . He is very gentle , laborious and careful . Hence , everyone are love him very much , he is also handsome . He usually go to the countryside about one a year . When he comes home , he brings a lot of presents as weeks , cakes , clothes , watchs …for us …and the children . I know the business of my uncle that has also a lot of remaining more strenous but he is a private person , he always make feeling of safeness for many people in his house …and I like this nature / character on him . The moment that my uncle go home is New Year’s day and during the first day of the spring he has a present for me in new year …I love my uncle very much …

LESSON 5 : MY AUNT .

I.Vocabulary .

II.My aunt.

I have many aunts . But the aunt I like the most is Miss Mei Lin . She is my mother’s sister . Mis Mei Lin . Miss Mei Lin is about twenty years old . She is beautiful and kind . She is a teacher .

Miss Mei Lin is loves childrens very much . She visits ut often . She takes my brothers,sisters and me to town whenever she has free time . She also tell us many stories to teach me many useful things . She buy sweets and other things for us . She always happy . Th There is always a smile on her face .

Miss Mei Lin does not get angry easily . If anyone disturbs her , she just smile . Everyone in my family likes her very much .
LESSON 6 : ABOUT MYSELF

I.Sample .I’m a Vietnamese boy . My name is Tran Sieu Hoang . I’m twelve years old and now I live at No 20 – Ngo Quyen street , Ho Chi Minh city .

I have two sisters and one brother . My sisters are older than me . My brother is younger than me . My father is a teacher . My mother works at home . I like them very much .

I go to school that near my house . It is a very large school . I learn English , Mathematics and Science in my school . Of all the lessons , I like English the most .

I play the few games , such as football , badminton and table-tennis . Bit I like football the most .

When I grow up I wish to be a teacher . I hope I will get my wish .

II.About myself .

1.Vocabulary .

Công dân(n) citizen

Trở thành công dân Việt Nam : To become VietNamese citizen .

Hâm mộ (v) admire , adore .

Người hâm mộ (n) admirer , fan , fanatic , enthusiast .

Họ là những người hâm mộ bóng đá : They are football enthusiast /fans .

Cô diễn viên này có rất nhiều người hâm mộ : This actress has many admirer .

Người hâm mộ gưỉ thư về cho anh ấy tới tấp khi anh ấy đạt giải cao trong kì thi

olympic hoá học quốc tế tại Hàn Quốc năm 2005 .

He was inundated with fan mail when he got the high result in the international

chemistry olympiad at Korea in 2005 .

thần tượng(n) Idol.

He idolizes money : Ông ấy coi tiền bạc như thần tượng .

Nông thôn(n) country , countryside , rural .

Thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn : To bridge the gap between cities and rural areas .

Đô thị hoá nông thôn : To urbunize the rural areas .

Anh sống ở nông thôn bao nhiêu lâu rồi ?

(How long have you lived in the countryside ? ) .

Thay vì (giới từ) : instead of .

Chúng ta nên thương lượng với nhau thay vì chuẩn bị đánh nhau .

(We should of negotiate instead of preparing o war .

Dành(v) save up , to resever, to engage .

Dành thức ăn cho con trai : To resever the foods for son .

Dành cho (v) used for , resever for , intended .

Ghế ấy dành cho người lớn : Those seats are reseverd for adults .

Quà này dành cho người tàn tật : These presents are for the handicapped .

Sách này dành cho người mới bắt đầu : This book are intended for beginners

Niềm vui(n) joy , pleasure .

Êm ái (adj) medolious , mild

mild temper : tính tình hoà nhã .

Êm đềm (adj) pleasant , fond .

Giữ một kỉ niệm đẹp về một ai đó : To keep a fond of someone .

Tinh thần (n) mind , spirit , sense .

Tự lập(adj) self-made , self-reliant .

A self-made man : người đàn ông tự lập , người đàn ông thành đạt .

Nhờ(v) to be commission , to be dependent on , rely on …

Quý trọng(v) to esteem , to treasure , to appreciate very highly .

Quý trọng nền văn hoá dân tộc : To treasure one’s national culture .

2.About myself .Tôi là một công dân Việt Nam . Tên tôi là Nguyễn Trí Nguyên , hiện tại được 23 tuổi . Tôi sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở Quảng Trị . Tôi có 3 em trai và một em gái . Hiện tại , tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoá học ở đại học Huế còn tất cả em của tôi đều đang đi học. Em gái tôi đã là sinh viên , ba đứa em còn lại đều đang là học sinh phổ thông . Ba tôi đã 50 tuổi còn mẹ tôi 46 tuổi đều là những người nông dân sống ở vùng nông thôn .

Tôi rất thích thể thao và thường chơi bóng đá , bóng chuyền… lúc rãnh rỗi nhưng tôi thích bóng đá nhất . Tôi hâm mộ Real Mađrid và đội tuyển Tây Ban Nha bởi vì ở đó có thần tượng của tôi , anh ấy là Raul Gonzalez , anh ấy thật tuyệt vời … Tuy nhiên , hiện tại tôi không có nhiều bạn bè cũng như không có nhiều thời gian rãnh rỗi để chơi thể thao và cũng ít khi xem bóng đá . Thay vào đó tôi phải làm thêm nhiều hơn và dành phần thời gian còn lại để học tiếng Anh , dịch bài tập olympic hoá học các nước trên thế giới . Công việc khá vất vả nhưng tôi rất thích vì nó mang lại nhiều niềm vui …tôi muốn học nhiều để có nhiều kiến thức hoá học bổ ích để dạy học được hấp dẫn học sinh hơn , hay hơn . Những thời gian rỗi ngắn ngủi tôi thường đàn , hát hay nghe nhạc …Tôi nghe nhiều loại nhạc nhưng tôi rất thích nhạc Pop …vì nó rất êm đềm . Trước đây tôi hay nghe nhạc buồn nhưng giờ đây loại nhạc ưa thích là nhạc sống động , nghe vui tai để tôi có tinh thần làm việc tốt hơn . Tôi khá tự lập trong công việc và cuộc sống , cũng ít khi phải nhờ vả ai …nhưng tôi quý trọng những gì mà người khác mang lại cho mình , dù là những niềm vui tinh thần nho nhỏ …

Thật là tuyệt vời khi được sống vui vẻ với mọi người , tôi ước mình sẽ mang lại niềm vui cho thật nhiều người …đặc biệt là những người bạn và người mà tôi thực sự thương yêu …
I’m VietNamese citizen . My name’s Nguyen Tri Nguyen , now I’m twenty three years old .I was born in a small house at Quang Tri district . I have three younger brothers and one younger sister .Now , I have just graduated in chemistry major at teacher college in Hue university and of all my younger go to school . My sister is a student at literature department , pedagogy college , Hue university and three brother learning at high school . My father is 50 years old and my mother is 46 years old . Both my mother and my mother are famers who live in the rural areas .

I like sports very much and I ussual play football , volleyball …when I have free times . I admire Real Madrid and Spain football team because my idol who is Raul Gonzalez play here , he play football very well… However , now I don’t have any friends and free times to play sports and occasionally watch football match. Instead of do anything now I have a lot of out times job and I save up the remaining times to learn English , translate any problems of chemistry olympiad of any national all the world . My job very tired but I like it very much because it gives me the pleasure …I want to learn a lot of favourite chemistry knowledge to teach chemistry more interesting , joyful …Sometimes that I have free times I often play guitar and sing many songs that I like or listen to music . I appreciate any kind of music but I like pop because they’re very pleasant . Before the day , I usually was listened to sad music but now I like joyful , live music to get a good spirit .

I’m self-made in affair (job) and life . I rarely commision anyone but I treasure anything that everyone bring to me , even it is a small sense joy .
LESSON 7 : MY BEST FRIEND

I.Vocabulary .

Race(n) dân tộc , chủng tộc .

giới , hạng , loại .

tổ tiên , dòng dõi …

Really(adv) thực ra , thật ra .

Thực ra anh nghĩ thế nào về việc ấy ? What do you really think about it ?

Thực ra đó là lỗi của tôi :It is really my fault .

Có đúng thật không ? Is it really true .

Really ? Thật không ?

Carpenter(n) Thợ mộc .

(v) làm nghề thợ mộc , làm ra với kĩ thuật thợ mộc .

Catch(n) sự bắt , sự nắm lấy , sự đánh cá .

A good catch : Một quả bắt đẹp mắt .

A fine catch of fish : Một mẻ nhiều cá .

cái chốt , cái then , cái gài cửa , cái móc …

(v)bắt lấy , nắm lấy , chộp lấy …

đánh được , câu được

hiểu được , nắm bắt được …

nhiễm , mắc phải (bệnh), vướng phải .

To catch a ball : bắt một quả bóng .

To catch cold : bị cảm lạnh .

Catch fire : bắt lửa .

To catch someone’s meaning .

Hunting(n) sự đi săn , sự lùng sục .

Scold(v) rầy la , trách mắng , quở trách .

(n) người hay la mắng , người hay quở trách .

Severely(adv) khắt khe , gay gắt .

To punish someone severely .

Interested in somebody/something : Quan tâm đến ai , cái gì ?

An interested look : một cái nhìn chăm chú .

Interested (adj) vụ lợi , cầu lợi , không vô tư .

Sự viện trợ không vô tư : An interested aid .

Indeed(adv) quả thực , thật vậy .

Tôi quả thực sung sướng khi nghe được tin như vậy .

(I was indeed very glad to hear the new )

Tôi thấy vui mừng khi nghe anh cảm thấy khá hơn

(I’m glad to hear you are feeling better).

Tôi cảm thấy vui khi gặp anh .

(I’m glad to meet you) .

Company(n) nhóm người làm việc chung

sự sát cánh , sự cùng đi , tình bạn …

Trip(n) cuộc dạo chơi , cuộc du ngoạn , chuyến đi , hành trình .


II.My best friend .

I have many friends of several races . But my best friend is a Chinese boy whose name is Ah Chong . Ah Chong is fourteen years old . He lives near my house. He is not only a clever boy but also a good boy .

Ah chong’s father is a carpenter . His mother looks after their small shop. They are very hard- working people . They are also very kind to me .

Ah Chong goes to school with me . We are in the same class . He sometimes helps me in my lessons . I too sometimes helps him to understand and learn a few difficult lesson .

After school , Ah Chong and me play some game . Sometimes we go out catch some fishs or birds which we really enjoy catching .We often , return home very later our hunting trips and our parents scold us severely . But Ah Chong and and I are also interested in that kind of hunting that we cannot give it up .

Indeed , I enjoy Ah Chong’s company very much .

III.Answer the questions .

1.What is his best friend name ?

His name’s Ah Chong .

2.Where does he come from ?

He comes from China .

3.What Ah Chong’s parent’s job ?

His father is a carpenter and his mother looks after their small shop .

4.What is his habits ?

He has some habits such as : After school , Ah Chong plays some games with me . Sometimes he goes out with me to catch some fishs and birds which they really enjoy catching . He often returns home very late and his parents scold him very severely but he doesn’t give it of because he is also interested in about hunting trips.

5.What is his ability ?

He is not only a clever boy who is a good boy .
Каталог: uploads -> Z2016
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
Z2016 -> NGƯ tiều y thuật vấN ĐÁp nguyễN ĐÌnh chiểU

tải về 94.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương