Len và Lông Thú và Vải Dệt Từ Len và Lông Thútải về 19.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.06.2018
Kích19.24 Kb.
#39393
Len và Lông Thú và Vải Dệt Từ Len và Lông Thú.

Bao gồm các loai len và lông thú thô chưa chải, các loai len và lông thú mịn chưa trải; sợi, len, lông thú phế thải. Lông thú bao gồm của các thú sau: alpaca, ilama, vicuna, lạc đà, yak, dê, thỏ, beaver, nutria, muskrat, và ngựa.

Việc nhập khẩu phải:

- Phù hợp quy chế hạn ngạch và visa nhập khẩu theo Hiệp định Đa Sợi (Multi-Fibber Arangements) do Bộ Thương mại (DOC) quản lý.

- Phải xác định cấp độ (grade) và/hoặc mục đích sử dụng của các loai len, lông nhập khẩu để có căn cứ xác định mức thuế.

- Xuất trình tờ khai hải quan về nước xuất xứ.

- Phù hợp các quy định về lập hoá đơn nhập khẩu.

- Phù hợp với quy định về nhãn mark theo Luật về phân biệt các sản phẩm sợi dệt (TFPIA) và Luật về nhãn hiệu sản phẩm len (WPLA).

- Phù hợp các tiêu chuẩn chống cháy của Uỷ Ban An Toàn Tiêu dùng (CPSC) theo đạo luật về vải dễ cháy (FFA),

Những văn bản pháp luật điều tiết chế độ nhập khẩu hàng hoá thuộc chương này :

(xem mục viết tắt các cơ quan nhà nước ở Phần 8, mục 8)Số văn bản

Loại biện pháp áp dụng

Các cơ quan nhà nước điều hành

15 USC 1191-1204

Luật về hàng dệt may dễ cháy.

FTC, DOC, CPSC, USCS,

15 USC 68-68J

WPLA- Luật về nhãn sản phẩm len.

FTC, DOC, CPSC, USCS,

15 USC 70-77

TFPIA- Luật về hàng dệt may.

FTC, DOC, CPSC, USCS,

16 CFR 1610, 1611, 1615,1616,1630-1632

Tiêu chuẩn hàng dệt may dễ cháy.

FTC, DOC, CPSC, USCS,

16 CFR 423

Hướng dẫn dặt là hàng dệt may.

FTC, DOC, CPSC, USCS,

19 CFR 11.12, 16 CFR 300 et seq.

Quy chế về nhãn mác hàng dệt may.

FTC, DOC, CPSC, USCS,

19 CFR 11.12b, 16 CFR 303 et seq.

Quy chế về nhãn mác hàng dệt may.

FTC, DOC, CPSC, USCS,

19 CFR 12.130 et seq.

Quy chế về thủ tục NK hàng dệt may.

FTC, DOC, CPSC, USCS,

19 CFR 141.89

Quy chế về hoá đơn hàng dệt may.

FTC, DOC, CPSC, USCS,

7 USC 1854

Hạn chế NK

FTC, DOC, CPSC, USCS,


tải về 19.24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương