Learner enrolment formtải về 23.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích23.09 Kb.
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TÂN ĐẠI DƯƠNG

ĐC: 179, Phan Bội Châu, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Việt Nam

ĐT: (055) 3812222 

Email: amazonlanguagecenter@gmail.com

Website: www.amazonenglish.com.vn
P

3x4
HIẾU ĐĂNG KÝ GHI DANHLEARNER ENROLMENT FORM 1. THÔNG TIN VỀ HỌC VIÊN/ LEARNER INFORMATION

 1. THÔNG TIN CÁ NHÂN/ LEARNER DETAILS

  • Họ và tên/ Learner’s full name:

  • Tên Tiếng Anh/ English name:

  • Ngày sinh/ Date of birth:

  • Nơi sinh/ Place of birth:

  • Giới tính/ Sex:  Nam/ Male  Nữ/ Female

  • Quốc tịch/ Nationality:

  • Nơi ở hiện nay/ Permanent home address:

  • Nghề nghiệp/ Occupation:

  • Số điện thoại/ Phone number:

 1. ĐĂNG KÝ/ LEARNER REGISTRATION

 • Khóa học/ Courses:

 IELTS

 TOEIC


 TOEFL

Mục tiêu/ Target: …………………………

 Đảm bảo đầu ra/ Guarantee

Bạn đã từng thi IELTS/TOEIC/TOEFL?

Have you ever taken IELTS/TOEIC/TOEFL test?

Chứng nhận/ Certificate: Ngày/ Date:

Điểm/ Score:


 Tiếng Anh giao tiếp cho Học sinh – Sinh viên/ ESL for students

 Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm/ ESL for employees

 Mẫu giáo/ Kindergarten

 Thiếu nhi/ Kids

 Anh văn cho Doanh nhân/ English for Businessman

 Anh ngữ cho Doanh nghiệp/ Corporate training

 Tiếng Anh Du học/ English for Study Abroad • Thời gian nhập học mong muốn/ Expected enrolment time:

 • Lịch học mong muốn/ Expected schedule:
 1. CÁC THÔNG TIN KHÁC/ OTHER INFORMATION

 • Sở thích của học viên/ Learner’s interests:

 • Những điểm đặc biệt cần lưu ý của học sinh (về sức khỏe, tâm lý…)/ Does learner have any special needs or conditions that the center should be aware of (health, psychological condition, …)

 Tăng động/ Hyperactivity  Tự kỷ/ Autism  Động kinh/ Epilesy

 Khác/ Other:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..
II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐĂNG KÝ CHO HỌC SINH/ PARENTS/ GUARDIAN INFORMATION


 • Họ và tên/ Full name: ..

 • Quan hệ với học sinh/ Relationship to the learner:

 • Quốc tịch/ Nationality:

 • Số điện thoại/ Phone number: Email:

 • Nghề nghiệp/ Occupation: Chức vụ/ Position:

 • Nơi làm việc/ Workplace:

 • Phụ huynh biết đến trường qua nguồn nào?/ How do parents know about the school?

 Website trung tâm/ Website  Internet  Poster/ Banner

 Báo chí/ Newspapers  Truyền hình/ Television  Người quen/ Friends

Vui lòng cho biết thông tin cụ thể của người hoặc đơn vị giới thiệu (nếu có)/ Please give details about who introduced you to AMAZON:
III. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH/ ENROLMENT REGULATIONS

Tư vấn/ Consultation  Đăng ký/ Registration Kiểm tra đầu vào/ Placement test Đóng học phí/ Paying school fee  Xếp lớp/ Class arrangement  • Học viên được quyền bảo lưu học phí trong vòng 3 tháng. (Learners can keep their school fee available for 3 months)

  • Học phí không được chuyển nhượng hoặc hoàn trả trong bất cứ trường hợp nào. (School fee could not be transferred or refunded in any cases)

  • Lệ phí kiểm tra đầu vào là 210.000đ sẽ được hoàn trả khi học viên làm thủ tục nhập học. (Placement test fee will be refunded after the learner gets school admission)

  • Đối với các khóa học đảm bảo đầu ra, học viên chỉ được đảm bảo đầu ra nếu tham gia đủ 80% các buổi thi thử hàng tuần và 80% tổng thời gian học. (You will be guaranteed to reach your target if you take part in 80% of weekly tests and 80% of the total length of course)


IV. CAM KẾT/ COMMITMENT

Tôi cam kết các thông tin trên đây là trung thực. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin trên.I commit all the above information is true and correct. I will take all responsibility for the information above.Quảng Ngãi, ngày/ date......tháng/ month….năm/ year......

Chữ ký người đăng ký/ Signature

(Ghi rõ họ tên/ Full name)


Ghi chú:

- Học viên nộp kèm 2 ảnh 3x4 vào hồ sơ đăng ký ghi danh. (You have to enclose profile with two 3x4 photos)

- Học viên đính kèm bản photo (không cần công chứng) chứng nhận TOEIC, IELTS, TOEFL (nếu có).(If you have IELTS, TOEIC, TOEFL certificates, you have to enclose photocopies of those (NOT notarized))
V. PHẦN DÀNH CHO NHÀ TRƯỜNG/ FOR SCHOOL ADMINISTRATION ONLY

Lớp đăng ký/ Class:…………………………………………………………………………………………………

Ngày kiểm tra/ Examination date:…………………………..Ngày nhập học/ Starting date:………………………

Ngày đăng ký ghi danh/ Enrolment date:……………………Mã học viên/ ID:…………………………………………

Nhân viên tư vấn/ Enrolment consultant: Kiểm tra bởi/ Examiner:

Nhận xét/ Comment:…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Ghi chú/ Note: ............

............: uploads
uploads -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
uploads -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
uploads -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
uploads -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương