LỊch trình tổng quan đÀo tạo thạc sĩtải về 19.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích19.02 Kb.

LỊCH TRÌNH TỔNG QUAN ĐÀO TẠO THẠC SĨ


TT

Nội dung

Thời gian

1

Tuyển sinh

tháng 5 và tháng 9 (theo kế hoạch của ĐHQG)

2

Nhập học

Đợt 1: tháng 8 và đợt 2: tháng 11

3

Khai giảng

Tháng 11 (cho cả thí sinh trúng tuyển đợt 1 và đợt 2)

4

Thời gian học

2 năm (Học kì I, II, III, IV)
Học kỳ I (từ tháng 8 đến tháng 1 năm sau)

Phòng ĐTSĐH tổ chức cho học viên học trúng tuyển đợt 1 học môn Triết và ngoại ngữ từ tháng 8 đến tháng 11.

Từ tháng 11, bố trí giảng dạy môn ngoại ngữ học thuật, các môn thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành


Học kỳ II (từ tháng 2 đến tháng 6)

- Các khoa/bộ môn bố trí giảng dạy các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

- Tổ chức đăng kí đề tài và bảovệ đề cương (hoàn thành trước khi kết thúc học kỳ II)


Học kỳ III (từ tháng 8 đến tháng 1 năm sau)

Phòng Đào tạo SĐH tổ chức cho học viên trúng tuyển đợt 2 và học viên trúng tuyển đợt 1 năm sau học Triết và ngoại ngữ; Các khoa bố trí giảng dạy các môn học cơ sở và chuyên ngành.
Học kỳ IV (từ tháng 2 đến tháng 6)

Học viên làm luận văn cao học

5

Thay đổi trong quá trình đào tạo
- Tạm ngừng học tập

Học viên làm đơn kèm theo minh chứng lí do xin tạm ngừng có ý kiến của giáo viên hướng dẫn và BCN Khoa/Bộ môn chuyên môn (trong thời gian đào tạo cho phép của khoá học)

- Thay đổi đề tài, người hướng dẫn

Chậm nhất sau 01 tháng bảo vệ đề cương.
(Học viên làm đơn có ý kiến người hướng dẫn, BCN Khoa, kèm theo biên bản họp Hội đồng thay đổi đề tài, người hướng dẫn.)

- Thay đổi chuyên ngành đào tạo

Sau 6 tháng từ ngày nhập học (điều kiện bắt buộc các chuyên ngành phải cùng môn thi đầu vào). (Học viên làm đơn và có ý kiến của Ban chủ nhiệm Khoa/Bộ môn)

6

Luận văn tốt nghiệpHọc viên nộp và bảo vệ luận văn từ tháng 7 – 11 hàng năm.
Các Khoa có kế hoạch thu luận văn và dự kiến hội đồng chấm luận văn thạc sĩ gửi Trường để làm quyết định Hội đồng và tổ chức bảo vệ thành 2 đợt

- Hồ sơ xin bảo vệ luận văn

Nộp kèm theo luận văn (theo các mẫu)

- Hồ sơ xin đề nghị cấp bằng thạc sĩ (sau bảo vệ)

Nộp sau khi bảo vệ 2 tuần (theo các mẫu)

7

Trao bằng tốt nghiệp

Một năm hai đợt (Tháng 6, 12 hàng năm)

: userfile -> User -> minhle -> files
files -> BBỘ NỘi vụ Số: 04/2005/tt-bnv ccộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006
files -> BỘ TÀi chính số: 141 /2011 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> §¹i häc Quèc gia Hµ Néi Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
files -> CHÍnh phủ Số: 152
files -> Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012
files -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘI
files -> Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương