LỊch trực khoa tiếng đỨC, Học kỳ I, năm học 2013 2014tải về 18.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích18.92 Kb.
#22565
LỊCH TRỰC KHOA TIẾNG ĐỨC, Học kỳ I, năm học 2013 - 2014

 


Buổi

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 


Sáng


TLHC: Thầy Lương Đình Châu - P.519 C

7h30-11h30
 TLHC: Thầy Lương Đình Châu - P.519 C

7h30-11h30GVK: Cô Lương T. Mai Hương P.521 C - 9h-9h30

 


TLHC: Thầy Lương Đình Châu - P.519 C

7h30-11h30
TLHC: Thầy Lương Đình Châu - P.519 C

7h30-11h30GVK: Cô Lương T. Mai Hương P.521 C - 8h-10h30


TLHC: Thầy Lương Đình Châu - P.519 C

7h30-11h30
 

Chiều

BCN: Cô Dương T. Việt Thắng- P.521 C

13h-16h


TLHC: Thầy Lương Đình Châu - P.519 C

13h-17hBCN: Cô Dương T. Việt Thắng - P.521 C

13h-16h


TLHC: Thầy Lương Đình Châu - P.519 C

13h-17h


TBM Lý thuyết Tiếng: Cô Phạm Thu Phương - P.521 C

13h-15hBCN: Cô Dương T. Việt Thắng- P.521 C

13h-16h


TLHC: Thầy Lương Đình Châu - P.519 C

13h-17h


TBM Dịch: Cô Nguyễn Thị Kim Liên P.521 C

13h-15h


TBM Văn học & VHVM Đức: Thầy Phạm Quang Hiển P.521 C

13h-15hBCN: Cô Dương T. Việt Thắng- P.521 C

13h-16h


TLHC: Thầy Lương Đình Châu - P.519 C

13h-17h


TBM Thực hành tiếng: Cô Bùi Thanh Hiền - P.521 C từ 19.08.-15.10.13

Cô Trịnh Thu Thủy - P.521 C từ 16.10.13

13h-15h

GVK: Cô Lương T. Mai Hương P.521 C - 13h-16h


BCN: Cô Dương T. Việt Thắng- P.521 C

13h-16h


TLHC: Thầy Lương Đình Châu - P.519 C

13h-17hGhi chú: 

BCN   :    Trực Ban Chủ nhiệm Khoa

TBM   :   Trưởng Bộ môn (tiếp sinh viên thuộc bộ môn, tư vấn và giải quyết các vấn đề có liên quan đến chuyên môn)

TLHC  :   Trợ lý hành chính giải quyết các việc liên quan đến hành chính của Khoa và các loại giấy tờ hành chính của sinh viên

GVK   :   Trực Giáo vụ Khoa (giải quyết các vấn đề: thời khóa biểu, quản lý điểm sinh viên, thi học kỳ, theo dõi tình hình giảng dạy, học tập). Lịch cấp bảng điểm vào thứ 5 hàng tuần, sinh viên cần điền vào đơn xin bảng điểm, giấy Chứng nhận số tiết trước vào tờ đơn xin bảng điểm trên bàn giáo vụ P.521C hoặc đăng kí qua mail. Chú ý: Ngoài thời gian trực GV ở trên sinh viên liên hệ theo địa chỉ E-mail: huongltm@hanu.edu.vn, mọi thắc mắc về điểm số cần phải có đơn đi kèm.

 

tải về 18.92 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương