Lịch sử Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ Phần I: Kháng chiến chống Pháptải về 0.74 Mb.
trang6/9
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

959.7043 / Đ103H


 1. Xuân Thuỷ. Đại hội Stốc - Khôn chống Mỹ Xâm lược / Xuân Thuỷ. - H. : Sự thật, 1958. - 43tr.:ảnh ; 19cm.

Kho Đọc : 100003236

327 / Đ103H


 1. Văn, Tiến Dũng, Đại tướng. Đại thắng mùa xuân / Văn Tiến Dũng. - H. : Quân đội Nhân dân. 1976. - 322tr. : chân dung,bản đồ ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề thuộc về sự lãnh đạo của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương,sự đấu lực và đấu trí của Đảng ta,nhân dân ta trong phạm vi chiến lược và chiến dịch mùa xuân năm 1975 để đi đến thắng lợi.
Kho Đọc : 100006910

959.7042 / Đ103T


 1. Văn, Tiến Dũng. Đại tướng Văn Tiến Dũng - Tuyển tập / Sưu tầm tác phẩm và ảnh tư liệu: Đinh Văn Thiên, Hoàng Lan Anh. - H. : Quân đội Nhân dân, 2007. - 1091tr. : 1 chân dung và hình ảnh ; 27cm.

Tóm tắt: Hồi ức của đại tướng văn Tiến Dũng về cuộc đời, sự nghiệp của ông, một nhà quân sự chiến lược cũng như đường lối, sự chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt nhạy bén của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Đảng ủy quân sự Trung ương đường lối nghệ thuật quân sự xuất sắc của Đảng ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Kho Đọc : 100052502

959.7043 / Đ103T


 1. Võ, Nguyễn Giáp, 1913 -. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng tâp luận văn. T. 3 / Sưu tầm, tuyển chọn: Đỗ Tất Thắng với sự cộng tác của Phạm Thúy Nga, Phạm Thị Hà. - H. : Quân đội Nhân dân, 2007. - 996tr. : 1 chân dung ; 27cm.

Tóm tắt: Một số tác phẩm, bài viết, bài nói về cách mạng khoa học - kỹ thuật và kinh tế, giáo dục và trong thời kỳ đổi mới.
Kho Đọc : 100052504

959.7 / Đ103T


 1. Nguyễn, Sơn. Dân quân một lực lượng chiến lược / Nguyễn Sơn. - H. : Quân đội Nhân dân, 1964. - 57tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Những kinh nghiệm tổ chức lãnh đạo, vai trò, nhiệm vụ, công tác dân quân trong xây dựng và chiến đấu của quân dân liên khu IV trong những năm đầu kháng chiến.
Kho Đọc : 100003240

363.35 / D121Q


 1. Dân tộc anh hùng giai cấp tiên phong : Diễn ca. T.5 / Mạnh Vũ, Triều Dương, Trần Cần. - H. : Lao động, 1970. - 81tr. ; 14cm. - (Loại sách người tốt việc tốt).

Tóm tắt: Gương người tốt việc tốt trong lao động sản xuất, trong KC chống Mỹ như anh Hồ Văn Quế, công nhân lái tàu hoả; Anh Nga, cán bộ thuỷ sản Sơn La; Anh Phạm Tiến Hiếu mỏ Hà Tu...
Kho Đọc : 100005474

895.9223 / D121T


 1. Bùi, Đình Nguyên. Dũng cảm và mưu trí / Bùi Đình Nguyên. - H. : Quân đội Nhân dân, 1964. - 74tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Gồm những mẩu chuyện kể về những trận chiến đấu mưu trí, dũng cảm, cách xử lý linh hoạt của cán bộ, chiến sỹ trên chiến trường Liên khu V.
Kho Đọc : 100006209

895.9223 / D513C


 1. Lâm Phương. Dứt điểm : Truyện anh hùng lực lượng vũ tranh nhân dân Trần Thị Thái / Lâm Phương. - H. : Quân đội Nhân dân, 1968. - 213tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Viết về những chiến công của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Thị Thái.
Kho Đọc : 100006206

895.9223 / D565Đ


 1. Đập tan cuộc tập kính chiến lược bằng không quân của đế quốc Mỹ. - H. : Quân đội Nhân dân, 1973. - 55tr. ; 19cm.

Kho Đọc : 100003260

959.7043 / Đ123T

 1. Liên Thanh. Đập tan uy thế không lực Huê Kỳ / Liên Thanh. - H. : Phổ thông, 1968. - 54tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giúp bạn đọc nhận rõ mưu đồ của đế quốc Mỹ và không lực Huê Kỳ trong cuộc chiến tranh Miền Nam Việt Nam và những thắng lợi vẻ vang của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Kho Đọc : 100003253

959.7043 / Đ123T


 1. Đất và nước : Tập ký / Nguyễn Trung Thành, Hồng Phú, Lâm Phương. - H. : Văn học, 1975. - 242tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam với những tấm gương chiến đấu dũng cảm như Lê Anh Xuân, Võ Thị Thắng...
Kho Đọc : 100005478

895.9223 / Đ124V


 1. Vũ, Ngọc Nguyên. Đấu tranh là lẽ sống : Vài hình ảnh của anh chị en lao động miền Nam trong lòng địch / Vũ Ngọc Nguyên. - H. : Lao động, 1957. - 60tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Viết về cuộc đấu tranh của nhân dân lao động miền Nam chống lại Mỹ Ngụy.
Kho Đọc : 100006262

895.9223 / Đ125T


 1. Minh Tranh. Đây "Tiêu chuẩn văn hóa" của Mỹ - Diệm : Duy linh, nhân vị!/ Minh Tranh. - H.: Sự thật, 1960. - 65tr.; 19cm.

Kho Đọc : 100000987, 100000988

959.7043/ Đ126T


 1. Đò tuyến : Tập văn về miền Nam / Bùi Đức Aí. - H. : Thanh niên, 1962. - 101tr. ; 19cm.

Kho Đọc : 100006251

895.9223 / Đ400T


 1. Đoàn kết, tin tưởng quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. - H. : Quân đội Nhân dân, 1971. - 39tr. ; 19cm.

Kho Đọc : 100003231

959.7043 / Đ406K


 1. Văn Phan. Đoàn mật vụ của Ngô Đình Cẩn : Sách tham khảo của lực lượng Công an nhân dân / Văn Phan. - H. : Công an Nhân dân, 1989. - 117 tr. ; 19 cm.

Tóm tắt: Khái quát về quá trình hình thành, phát triển và diệt vong, cũng như dị hại của Đoàn công tác đặc biệt miền Trung của Ngô Đình Cẩn đối với cách mạng Việt Nam.
Kho Đọc : 100022582

959.7043 / Đ406M


 1. Lý, Cảnh Trung. Đối diện với chiến tranh / Lý Chánh Trung. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2000. - 266tr. : hình ảnh ; 20cm.

Kho Đọc : 100038704

895.9228 / Đ452D


 1. Thăng Long. Đồng đôla trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước / Thăng Long; Những người cộng tác :Nguyễn Văn Sáng. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 1997. - 409tr. ; 20cm.

Tóm tắt: Mô tả tỉ mỉ những hoạt động kinh tế chiến lược để cung cấp nguồn tài chính cho Cách mạng miền Nam suốt những năm chiến đấu chống Mỹ.
Kho Đọc : 100036726

895.922803 / Đ455Đ


 1. Phương Hạnh. Đồng Lộc - những tháng ngày rực lửa / Phương Hạnh. - H.: Quân đội Nhân dân, 2008. - 183tr.: ảnh; 21cm.

Phụ lục: tr. 136-176;Thư mục: tr. 177-181.

Tóm tắt: Giới thiệu bức tranh toàn cảnh về cuộc chiến đấu hào hùng với nhiều cam go, thử thách, hi sinh của quân và dân ta tại Ngã ba Đồng Lộc thời kì Mỹ thực hiện "ném bom hạn chế" miền Bắc (từ tháng 4 đến tháng 10 năm 1968) với 10 cô gái thanh niên xung phong, các chiến sĩ pháo cao xạ, công binh, giao thông và nhân dân Hà Tĩnh... đã cống hiến xương máu cho huyền thoại Đồng Lộc.
Kho Đọc : 100058780

959.7043 / Đ455L


 1. Lê, Hoài Đăng. Đường đi tới chiến công : Ký sự đường 9 (Văn nghệ Quân giải phóng) / Lê Hoài Đăng. - H. : Thanh niên, 1970. - 135tr. ; 19cm.

Kho Đọc : 100005464, 100005495

895.922803 / Đ561Đ


 1. Nguyễn, Việt Hùng. Đường qua thung lửa : Truyện kí / Nguyễn Việt Phương. - H. : Quân đội Nhân dân, 2001. - 219tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Kể lại những sự kiện diễn ra trên con đường mòn Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân đội, thanh niên xung phong trong việc mở đường bảo đảm hậu cần cho miền Nam đánh thắng giặc Mỹ.
Kho Đọc : 100039283

895.9223 / Đ561Q


 1. Đường vào Sài Gòn : Ký / Lưu Quý Kỳ. – H. : Văn học, 1975. – 266tr. ; 19cm.

Kho Đọc : 100005463, 100005493

895.922803 / Đ561V


 1. Giải phóng miền Nam : Tiếng hát của tuyến đầu tổ quốc/ Huỳnh Minh Siêng. - H.: Văn hóa Nghệ thuật, 1965.

Tóm tắt: Giới thiệu những bài hát kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam.
Kho Đọc : 100001172

782.42/ GI-103P


 1. Giữ lấy mùa xuân tươi sáng / Trần Thị Tình. - H. : Phụ nữ, 1968. - 85tr. ; 13cm.

Tóm tắt: Qua tập thư trao đổi giữa tiền tuyến và hậu phương ca ngợi, tấm gương những người phụ nữ Việt Nam dũng cảm đảm đang chống Mỹ cứu nước như chị Tình, chị Kim đại diện cho những người vợ chiến sĩ cổ vũ những người cầm súng ở tiền tuyến góp phần thắng giặc Mỹ xâm lược.
Kho Đọc : 100005864

895.9226 / GI-550L


 1. Gương chiến đấu thanh niên miền Nam . T.3 / Nguyễn Sáng. - H. : Thanh niên, 1964. - 87tr. ; 19cm.

Kho Đọc : 100006280

895.9223 / G561C


 1. Hà Nội mùa đông 1946 / Vũ Kỳ, Võ Nguyên Giáp, Vương Thừa Vũ. - H. : Quân đội Nhân dân, 2006. - 247tr. ; 21cm.

Kho Đọc : 100045372

959.704 / H100N


 1. 287. Hồ, Sĩ Thành. Hải trình bí mật của những con tàu không số / Hồ Sĩ Thành. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2006. - 275tr. : minh họa ; 20cm.

Thư mục: tr.270.

Kho Đọc : 100044943959.7043 / H103T


 1. Hậu phương chiến tranh nhân dân Việt Nam : 1945-1975 / Hoàng Phương (Ch.b) ... [và những người khác]. - H. : Quân đội Nhân dân, 1997. - 351tr. ; 19cm.

Đầu trang tên sách ghi: Bộ Quốc phòng. Viện lịch sử quân sự Việt Nam.

Thư mục:tr.334-347.Tóm tắt: Xây dựng, bảo vệ và phát huy sức mạnh hậu phương trong Kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ từ 1945-1975.
Kho Đọc : 100021175

355 / H125P


 1. Tố Hữu. Hãy nhớ lấy lời tôi : Gương liệt sĩ anh hùng Nguyễn Văn Trỗi / Tố Hữu, Vũ Quang, Thép Mới. - H. : Thanh niên, 1964. - 40tr. : ảnh ; 19cm.

Kho Đọc : 100003032, 100003034

959.7043 / H112N


 1. Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam. - [K.đ.]: [K.nxb.], 19. - 179tr.; 13cm.

Kho Đọc : 100009465

959.7043/ T103L


 1. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh toàn tập. T.12, 1966 - 1969/ Lê Văn Tích (ch.b.). - Xuất bản lần thứ 2. - H.: Chính trị Quốc gia, 2009. - 627tr. : 12 tr. ảnh; 22cm.

T.12. 1966 – 1969.

Tóm tắt: Phản ánh tập trung quyết tâm chống Mỹ, vượt qua thử thách, khó khăn, tình hình quốc tế phức tạp, phương châm chiến lược " Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào "; Củng cố miền Bắc về mọi mặt, tiếp tục xây dựng CNXH ở miền Bắc trong điều kiện có chiến tranh.
Kho Đọc : 100036000, 100058767

335.4346/ H450C


 1. Hỏi đáp về đường Trường Sơn đường Hồ Chí Minh. - H.: Quân đội Nhân dân, 2009. - 221tr.; 21cm. - (Tủ sách Lịch sử).

Thư mục: tr. 220.

Tóm tắt: Giúp bạn đọc hiểu cách sâu sắc, toàn diện và có hệ thống về con đường mang tên băc ; làm sáng rõ tầm vóc, ý nghĩa to lớn của của đường Trường - đường Hồ Chí Minh không chỉ với cuộc chiến tranh giải phóng đã qua mà còn có giá trị thiết thực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay và mai sau.
Kho Đọc : 100058944

959.7043 / H428Đ


 1. Nguyễn, Lương Bằng. Hồi ký cách mạng / Nguyễn Lương Bằng kể, Nguyễn Huy Tưởng, Hải Thanh...ghi ; Trương Dĩnh giới thiệu và chú thích. - H. : Giáo dục, 1964. - 135tr. ; 19cm. - (Tác phẩm chọn lọc dùng trong nhà trường).

Tóm tắt: Gồm những mẩu chuyện ghi lại quá trình đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân ta do Đảng ta lãnh đạo, ca ngợi nhân sinh quan của những chiên sĩ cộng sản.
Kho Đọc : 100005567

895.922803 / H452K


 1. Trần, Văn Giang. Hồi ức về Sư đoàn Phòng không Cận Vệ Đỏ / Trần Văn Giang. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Quân đội Nhân dân, 2007. - 157tr., 9tr. ảnh 21cm.

Tóm tắt: Những hồi ức của thiếu tướng Trần Văn Giang về ý chí quyết tử canh giữ bầu trời tổ quốc của bộ đội Phòng không - không quân sư đoàn 361 - những ngày đêm ác liệt bảo vệ thủ đô trong trận "Điện Biên Phủ trên không".
Kho Đọc : 100047770

358 / H452U


 1. Hơn một triệu quân Mỹ - ngụy đã bị đánh bại trong Đông - Xuân 1966 - 1967. - H. : Phổ thông, 1967. - 87tr. : bản đồ ; 19cm.

Kho Đọc : 100003033

959.7043 / H464M


 1. Hương sen : Thơ Đồng Tháp Mười / Lê Đức Thọ, Nguyễn Bính, Mai Văn Tạo. - Đồng Tháp : Hội Văn nghệ Đồng Tháp, 1984. - 175tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Những bài xã luận đăng trên báo nhân dân và đài giải phóng nói về liệt sĩ Lê Thị Hồng Gấm đã nêu gương sáng về dũng khí tiến công địch và lòng kiên trung bất khuất, sống anh hùng chết vẻ vang.
Kho Đọc : 100009572

895.9221 / H561S


 1. Kẻ cướp Mỹ bị trừng trị đích đáng. - H. : Quân đội Nhân dân, 1964. - 79tr. : hình ảnh ; 19cm.

Kho Đọc : 100003186

959.7043 / K200C


 1. Trần, Văn Trà. Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm / Trần Văn Trà. - H.: Quân đội nhân đội, 2005. - 1082tr.: 1 chân dung; 21cm.

Kho Đọc : 100043483

959.7043 / K258T


 1. Võ, Huy Quang. Khắc hoạ chân dung tử tù trong lịch sử đấu tranh giữ nước: Giai đoạn 1858 đến 1975 : Trọn bộ 3 tập. T.1 / Võ Huy Quang. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn Nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2001. - 728tr : ảnh; 26cm.

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược tiểu sử, quá trình hoạt động và tấm gương hy sinh dũng cảm của các tử tù trong lịch sử đấu tranh giữ nước của nhân dân Việt Nam giai đoạn từ 1858 đến năm 1975.
Kho Đọc : 100051584

959.7/ KH113H


 1. Khe Sanh : Bài ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng. - H.: Quân đội Nhân dân, 1968. - 85tr.; 19cm.

Kho Đọc : 100002500

959.7043/ KH200S


 1. Phạm, Văn Đồng. Kiên trì đẩy mạnh sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn / Phạm Văn Đồng. - H. : Sự thật, 1972. - 39tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Báo cáo chính trị của đồng chí Phạm Văn Đồng tại kỳ họp quốc hội khóa IV lần thứ 2.
Kho Đọc : 100001965

324.259707 / K305T


 1. Vương, Khả Sơn. Ký ức chiến tranh : Hồi ký / Vương Khả Sơn. - H. : Thanh niên, 2006. - 247tr. ; 21cm. - (Tủ sách tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi hai mươi)

Kho Đọc : 100045028

959.7043 / K600Ư


 1. Nguyễn, Trung Kiên. Ký ức pháo binh / Nguyễn Trung Kiên. - H. : Quân đội Nhân dân, 2007. - 282tr. : ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Những ký ức về cuộc đời binh nghiệp của Thiếu tướng Nguyễn Trung Kiên đối với sự nghiệp xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Binh chủng Pháo binh trong 45 năm phục vụ quân đội qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Kho Đọc : 100047308

358 / K600Ư


 1. Thanh Vân.. Làm người chủ tập thể của xã hội mới/ Thanh Vân. - H.: Thanh niên, 1969. - 50tr.; 19cm.

Tóm tắt: Ý nghĩa nhiệm vụ và mục đích của thanh niên trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ và xây dựng đất nước.
Kho Đọc : 100001470, 100001471

305.242/ L104N


 1. Chu, Văn Tấn. Làm tốt công tác quân sự địa phương / Chu Văn Tấn. - H. : Quân đội Nhân dân, 1968. - 58tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Vai trò của hậu phương đối với tiền tuyến. Yêu cầu về chỉ đạo một số mặt công tác quân sự địa phương. Cải tiến tác phong lãnh đạo công tác quân sự của các cấp uỷ Đảng địa phương.
Kho Đọc : 100002907

355 / L104T


 1. Đồng, Sĩ Nguyên. Làng chiến đấu / Đồng Sĩ Nguyên. - H. : Quân đội Nhân dân, 1965. - 44tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Tính chất chiến lược, những điều kiện cơ bản và phương châm chỉ đạo để xây dựng và chiến đấu của làng chiến đấu trong hai cuộc kháng Pháp và Mỹ của Việt Nam.
Kho Đọc : 100002908

355 / L106C


 1. Làng mìn : Tập truyện "Người thật, việc thật" viết về phong trào chống phá "bình định" của quân dân miền Nam / Huỳnh Tâm, Phong Vũ, Thanh Hoà. - H. : Phổ thông, 1971. - 39tr : tranh ; 19cm.

Kho Đọc : 100005519

895.9223 / L106M


 1. Diệu Ân. Lẽ sống/ Diệu Ân. - H.: Lao động ; Trung tâm Vinh danh Việt, 2009. - 295tr.; 21cm.

Tóm tắt: Cuốn sách nói về Thượng tướng Phan Trung Kiên một trong những tấm gương sáng của đất thép Củ Chi và những thành tích, hoạt động của ông trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Kho Đọc : 100057881

959.7043/ L200S


 1. Lên án tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam : nhân dịp kỷ niệm 20 năm tòa án Quốc tế Nuyrembe / Phạm Thành Vinh. - H. : Khoa học Xã hội, 1968. - 294tr. ; 19cm. - (Tập Nghiên cứu nhà nước và pháp quyền. T.5).

ĐTTS ghi:Viện Luật học thuộc Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam.

Kho Đọc : 100002996959.7042 / L254A


 1. Trình Mưu. Lịch sử biên niên xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục Miền Nam 1954 - 1975/ Biên soạn: Trịnh Nhu(Ch.b), Trần Tình, Nguyễn Văn Lanh. - H.: Chính trị Quốc gia, 2002. - 1120tr.: 4 tờ ảnh; 24cm.

Tóm tắt: Phản ánh rõ nét sự lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng về đường lối chiến lược, sách lược, về xây dựng Đảng và tổ chức lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, phương pháp đấu tranh giải phóng miền Nam, nêu bật sự chỉ đạo cụ thể của xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục Miền Nam trong các lĩnh vực hoạt động của mình, trải qua các chặng đường tìm tòi thể nghiêm lý luận và thực tiễn đánh thắng các chiến lược của Mỹ.
Kho Đọc : 100039337

959.7043/ L302S


 1. Lịch sử đấu tranh yêu nước và cách mạng tại nhà lao Quảng Trị (1930 - 1972) / B.s.: Lê Thị Hồng (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hà, Hoàng Phùng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 284tr. : ảnh màu ; 19cm.

ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Quảng Trị. Ban Tuyên giáo.

Phụ lục: tr. 249 -277. - Thư mục: tr.278 – 280.Tóm tắt: Trình bày sự hình thành nhà lao Quảng Trị và quá trình đấu tranh của các chiến sĩ yêu nước và cách mạng tại nhà lao Quảng Trị trước 1930 đến 1945, 1945 - 1954, 1954 - 1972.
Kho Đọc : 100053222

959.747 / L302S


 1. Lịch sử Đồng tháp mười : Có ý kiến đóng góp của Nguyễn Minh Đường nguyên Bí thư Khu ủy miền Trung Nam bộ / Võ Trần Nhã(chủ biên),Sơn Nam,Hoài Anh. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 1993. - 473tr ; 9cm. - (Gởi người đang sống).

Tóm tắt: Lịch sử Đồng Tháp Mười, truyền thống đấu tranh chống xâm lược của nhân dân Đồng Tháp mười 1859 - 1945, trung tâm kháng chiến ở Nam Bộ 1945 - 1949, chiến tranh nổi dậy...
Kho Đọc : 100018823

959.704332 / L302S


 1. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước : 1954 - 1975. T.4, Cuộc đụng đầu lịch sử / Nguyễn Văn Minh(Ch.b). - H. : Chính trị quốc gia, 1999. - 412tr. : minh họa ; 22cm.

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện lịch sử quân sự Việt Nam.

T.4. Cuộc đụng đầu lịch sử.Tóm tắt: Trình bày những sự kiện lịch sử của những năm tháng khốc liệt(1965-1967) chiến tranh cục bộ đỉnh cao của cuộc đụng đầu lịch sử giữa nhân dân Việt Nam với đế quốc Mỹ, đánh thắng cuộc phản công chiến lược lần thứ I mùa khô 1965 - 1966 của Mỹ, giữa vững thế chủ động tiến công địch, mở mặt trận đường 9 - Bắc Quảng Trị đánh thắng chiến lược hai gọng kìm tìm diệt và bình định của Mỹ trong cuộc phản công mùa khô 1960 - 1967, miền Bắc vừa xây dựng, vừa chiến đấu, đánh thắng các bước leo thang chiến tranh phá hoại của Mỹ, tăng cường chi viện miền Nam.
Kho Đọc : 100038140

959.7043 / L302S


 1. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975. T. 1, Nguyên nhân chiến tranh/ Hoàng Phương, Hoàng Dũng, Trần Bưởi, Nguyễn Văn Minh chủ biên. - H.: Chính trị quốc gia, 1996. - 174tr. :chân dung; 22cm.

Đầu trang tên sách ghi:Bộ Quốc phòng.Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.

Thư mục:tr.168-172.

T.1. Nguyên nhân chiến tranh.

Tóm tắt: Tình hình Việt Nam sau chiến thắng Điên Biên Phủ.Việt Nam trong chiến lược khu vực và chiến lược toàn cầu của Mỹ. Hòa bình phải trên nền tảng độc lập tự do thống nhất tổ quốc.
Kho Đọc : 100036004

959.7043/ L302S


 1. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975. T. 2, Chuyển chiến lược/ Nguyễn Văn Minh chủ biên, Hồ Khang, Đỗ Xuân Huy. - H.: Chính trị quốc gia, 1996. - 345tr. :hình ảnh; 22cm.

Đầu trang tên sách ghi:Bộ Quốc phòng.Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.

Thư mục:tr.336 -344.

T.2. Chuyển chiến lược.

Tóm tắt: Thi hành hiệp định Giơnevơ, xây dựng miền Bắc làm cái gốc giúp đỡ miền Nam đấu tranh chống lại chế độ Mỹ-Diệm. Đồng khởi bước mở đầu chiến tranh Cách mạng ở miền Nam.
Kho Đọc : 100036005

959.7043/ L302S


 1. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975. T.2 , Chuyển chiến lược / Hoàng Phương. - H. : Chính trị quốc gia, 1995. - 432tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi :Bộ Quốc phòng.Viện Lịch sử quân sự.

T.2. Chuyển chiến lược.Tóm tắt: Trình bày các sự kiện lịch sử từ sau Hiệp định Giơ ne vơ đến kết thúc cuộc Đồng khởi 1960.
Kho Đọc : 100021250

959.7043 / L302S


 1. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975. T.2, Chuyển chiến lược / Hoàng Phương. - H. : Chính trị quốc gia, 1995. - 432tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi :Bộ Quốc phòng.Viện Lịch sử quân sự.

T.2. Chuyển chiến lược.Tóm tắt: Trình bày các sự kiện lịch sử từ sau Hiệp định Giơnevơ đến kết thúc cuộc Đồng Khởi 1960.
Kho Đọc : 100021250

959.7043 / L302S


 1. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975. T.3, Đánh thắng chiến tranh đặc biệt / Nguyễn Văn Minh (Ch. b). - H. : Chính trị quốc gia, 1997. - 395tr. ; ảnh, 22cm.

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.

Thư mục:tr.389-394.

T.3. Đánh thắng chiến tranh đặc biệt.

Tóm tắt: Giới thiệu những âm mưu và thủ đoạn của Đế quốc Mỹ và tay sai, quá trình đánh bại từng bước chiến lược chiến tranh đặc biệt trên cả hai miền Nam-Bắc của nhân dân ta, những thất bại nặng nề của đế quốc Mỹ và tay sai.
Kho Đọc : 100036877


: Resources -> file
file -> Chuyên ngàNH: kinh tế chính trị
file -> Chuyên ngàNH: kinh tế HỌc phương thức đào tạo: Viết luận văn
file -> VÀ phát triển nông thôN
file -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 122/2001/QĐ-ttg ngàY 21 tháng 8 NĂM 2001 VỀ TỔ chức quản lý HỘi nghị, HỘi thảo quốc tế TẠi việt nam thủ TƯỚng chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
file -> CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 23/2006/ct-ttg ngàY 12 tháng 7 NĂM 2006 VỀ việc tăng cưỜng công tác y tế trong các trưỜng họC
file -> Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-cp ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
file -> Số: 3a kh/Đtn đOÀn tncs hồ chí minh
file -> SỬA ĐỔI, BỔ sung đIỀU 2 thông tư SỐ 187/2010/tt-btc ngàY 22/11/2010 CỦa bộ TÀi chính quy đỊnh về CƠ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồNG, VẬt nuôI, thuỷ SẢN ĐỂ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, DỊch bệNH
file -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 40 NĂm ngày giải phóng miền nam, thống nhấT ĐẤt nưỚC 30/4/1975 – 30/4/2015


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương