Lịch sử Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ Phần I: Kháng chiến chống Pháptải về 0.74 Mb.
trang2/9
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

959.7029/ H428Đ


 1. Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Yên Bái / B.s.: Đặng Việt Thủy (Ch.b.), Đồng Kim Hải, Đậu Xuân Luận. - H.: Quân đội Nhân dân, 2008. - 192tr. ; 21cm. - (Tủ sách Lịch sử Việt Nam).

Thư mục: tr. 187.

Tóm tắt: Trình bày nguyên nhân, sự kiện, diễn biến và ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Yên Bái; quá trình xuất hiện và hoạt động của 3 tổ chức Đảng: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Tân Việt cách mạng đảng và Việt Nam quốc dân đảng; nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Bái...
Kho Đọc : 100057900

959.7031/ H428Đ


 1. Hùm xám Yên Thế / Người dịch: Khúc Nhã Vọng, Nguyễn Bích Ngọc. - H. : Văn hóa Thông tin, 2008. - 171tr. ; 21cm. - (Kể chuyện lịch sử Việt Nam).

Phụ lục: tr. 96 -170.

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược vùng đất Yên Thế - Bắc Giang. Những trận chiến đấu của Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân chống thực dân Pháp. Những mẩu chuyện quanh cuộc đời, gia đình của Hoàng Hoa Thám.
Kho Đọc : 100059169

959.7 / H511X


 1. Võ, Huy Quang. Khắc hoạ chân dung tử tù trong lịch sử đấu tranh giữ nước: Giai đoạn 1858 đến 1975 : Trọn bộ 3 tập. T.1 / Võ Huy Quang. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn Nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2001. - 728tr : ảnh; 26cm.

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược tiểu sử, quá trình hoạt động và tấm gương hy sinh dũng cảm của các tử tù trong lịch sử đấu tranh giữ nước của nhân dân Việt Nam giai đoạn từ 1858 đến năm 1975.
Kho Đọc : 100051584

959.7/ KH113H


 1. Trường, Chinh. Kháng chiến nhất định thắng lợi/ Trường Chinh. - In lần thứ 6. - H.: Sự thật, 1965. - 74tr.; 19cm.

Kho Đọc : 100000080

324.259707/ KH106C


 1. Không một phát súng / Văn Đạt. - H. : Quân đội Nhân dân, 1965. - 47tr. ; 19cm. - (Loại sách mẹo du kích)

Tóm tắt: Giới thiệu một số kinh nghiệm và truyền thống giết giặc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Pháp.
Kho Đọc : 100006298

895.9223 / KH455M


 1. Nguyễn, Trung Kiên. Ký ức pháo binh / Nguyễn Trung Kiên. - H. : Quân đội Nhân dân, 2007. - 282tr. : ảnh ; 21cm

Tóm tắt: Những ký ức về cuộc đời binh nghiệp của Thiếu tướng Nguyễn Trung Kiên đối với sự nghiệp xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Binh chủng Pháo binh trong 45 năm phục vụ quân đội qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
Kho Đọc : 100047308

358 / K600Ư


 1. Kỷ vật còn mãi với thời gian / Trần Ngọc Ánh,...[và những người khác]. - H. : Phụ nữ, 2008. - 251tr. : ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Tóm tắt: Giới thiệu 73 câu chuyện trong số 125 hiện vật được trưng bày tại triển lãm, các cán bộ bảo tàng ghi chép chân thực trong quá trình sưu tập hiện vật.
Kho Đọc : 100047897

959.704 / K600V


 1. Trần, Văn Giàu. Giai cấp công nhân Việt Nam: Từ Đảng Cộng sản thành lập đến cách mạng thành công. T.3, 1939-1945/ Trần Văn Giàu. - H.: Sử học, 1963. - 383tr.; 19cm.

T.3. 1939-1945.

Tóm tắt: Giới thiệu những đặc điểm lịch sử của giai đoạn 1939-1945 và phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong giai đoạn này.
Kho Đọc : 100000067

959.7032/ GI-103C


 1. Võ, Nguyên. Lịch các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam: Từ 1858-1945/ Võ Nguyên. - H.: Sự thật, 1958. - 138tr.; 19cm.

Kho Đọc : 100000046

335.43/ D558N


 1. Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954 / Bộ Quốc phòng.Viện Lịch sử Việt Nam biên soạn. - In lần thứ 2, có sửa chữa và bổ sung. - H. : Quân đội Nhân dân, 1995. - 258tr.. : hình ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Trình bày quá trình diễn biến, các quy luật, những kinh nghiệm phong phú và quý báu của cuộc kháng chiến, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ Tịch Hồ Chí Minh, nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh, nghệ thuật quân sự ưu việt, ý chí đấu tranh bất khuất và tinh thần quốc tế vô sản chân chính của nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
Kho Đọc : 100035629

959.7041 / L302S


 1. Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954. T.2 / Bộ Quốc phòng.Viện Lịch sử quân sự Việt Nam biên soạn. - H. : Quân đội Nhân dân ; 1986. - 196tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Thời kỳ toàn quốc kháng chiến, cuộc phản công Việt Bắc Thu đông 1947;đánh bại hoàn toàn chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp.
Kho Đọc : 100010660

959.7041 / L302S


 1. Lịch sử Cứu quốc quân. - Việt Bắc : Nxb.Việt Bắc, 1975. - 145tr. : hình ảnh ; 19cm.

ĐTTS ghi:Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Khu tự trị Việt Bắc.

Tóm tắt: Trình bày hoàn cảnh,điều kiện ra đời, quá trình trưởng thành và những kinh nghiệm của Đội Cứu quốc quân.
Kho Đọc : 100000094, 100000095

959.7032 / L302S


 1. Lịch sử Đảng bộ huyện Vạn Ninh : Thờ kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 -1954). - Khánh Hòa : Ban Thường vụ huyện ủy Vạn Ninh, 1991. - 116tr. : 1 bản đồ, chân dung, 19cm.

ĐTTS ghi: Huyện ủy Vạn Ninh.

Tóm tắt: Chặng đường đấu tranh cách mạng đầy gian khổ hy sinh nhưng thắng lợi vẻ vang của cán bộ và nhân dân trong huyện.
Kho Đọc : 100019955

324.259707 / L302S


 1. Lịch sử đấu tranh yêu nước và cách mạng tại nhà lao Quảng Trị (1930 - 1972) / B.s.: Lê Thị Hồng (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hà, Hoàng Phùng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 284tr. : ảnh màu ; 19cm.

ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Quảng Trị. Ban Tuyên giáo.

Phụ lục: tr. 249 -277. - Thư mục: tr.278 – 280.Tóm tắt: Trình bày sự hình thành nhà lao Quảng Trị và quá trình đấu tranh của các chiến sĩ yêu nước và cách mạng tại nhà lao Quảng Trị trước 1930 đến 1945, 1945 - 1954, 1954 - 1972.
Kho Đọc : 100053222

959.747 / L302S


 1. Lịch sử Đồng tháp mười : Có ý kiến đóng góp của Nguyễn Minh Đường nguyên Bí thư Khu ủy miền Trung Nam bộ / Võ Trần Nhã(chủ biên), Sơn Nam, Hoài Anh. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 1993. - 473tr ; 9cm. - (Gởi người đang sống).

Tóm tắt: Lịch sử Đồng Tháp Mười, truyền thống đấu tranh chống xâm lược của nhân dân Đồng Tháp mười 1859 - 1945, trung tâm kháng chiến ở Nam Bộ 1945 - 1949, chiến tranh nổi dậy...
Kho Đọc : 100018823

959.704332 / L302S
67. Trần, Trọng Trung. Lịch sử một cuộc chiến tranh bẩn thỉu / Trần Trọng Trung. – In lần thứ 2, có sửa chữa. – H. : Quân đội Nhân dân, 2004. – 638tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Lịch sử cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp và sự can thiệp của Mỹ đối với Việt Nam từ 1953-1954. Diễn biến cuộc chiến và sự thắng lợi vĩ đại Điện Biên Phủ, sự thất bại hoàn toàn của Mỹ ở Đông Dương.
Kho Đọc : 100043476

959.7041 / L302S
68. Trần, Trọng Trung. Lịch sử một cuộc chiến tranh bẩn thỉu. T. 1 / Trần Trọng Trung. - H. : Quân đội Nhân dân, 1979. - 272tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày quá trình diễn biến của cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Pháp ở Việt Nam từ 1945 - 1954.
Kho Đọc : 100014097, 100014098

959.704 / L302S


 1. Lịch sử nghệ thuật chiến dịch Việt Nam trong 30 năm chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ 1945-1975. - In lần thứ 2. - H. : Quân đội Nhân dân, 1995. - 744tr. : ảnh, bản đồ ; 21cm.

Đầu trang tên sách ghi: Bộ Quốc phòng.Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.

Tóm tắt: Những yếu tố cơ bản hình thành, phát triển và đạt được đỉnh cao của nghệ thuật chiến dịch trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, thể hiện qua các giai đoạn cụ thể của các cuộc kháng chiến đó. Tổng kết nội dung chủ yếu của nghệ thuật chiến dịch 30 năm (1945-1975) của Việt Nam.
Kho Đọc : 100037109

335.4 / I-311L


 1. Lịch sử phụ nữ Nam Bộ kháng chiến / Trương Thị Thu (chủ biên),...[và những người khác]. - H. : Chính trị Quốc gia, 2006. - 526tr. : ảnh ; 21cm.

ĐTTS ghi: Tổ Sử Phụ nữ Nam Bộ. Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ.

Tóm tắt: Truyền thống vẻ vang; Phong trào phụ nữ Nam Bộ từ ngày có Đảng cộng sản lãnh đạo (1930 - 1945); Phong trào phụ nữ Nam Bộ giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954),...
Kho Đọc : 100045422

959.75977 / L302S


 1. Lịch sử Việt Nam. T.2 / Nguyễn Khánh Toàn (ch.b). - In lần thứ 2. - H. : Khoa học Xã hội, 1989. - 363tr. : ảnh, bản đồ ; 26cm.

ĐTTS ghi ghi: Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam.

Thư mục:tr.346 - 357.Tóm tắt: Nước Việt Nam trước khi bị thực dân Pháp xâm lược, cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống Pháp ở Đà Nẵng, lục tỉnh cuối thế kỷ 19, ở miền Bắc và Trung,cuộc khai thác thuộc địa lần thứ I của thực dân Pháp và chuyển biến xã hội miền Nam,phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đầu thế kỷ 20, Việt Nam sau chiến tranh thế giới I và II.
Kho Đọc : 100051203

959.7 / L302S


 1. Lịch sử Việt Nam. T.2/ Nguyễn Khánh Toàn ch.b, Nguyễn Công Bình,Văn Tạo. - H.: Khoa học Xã hội, 1985. - 363tr.: ảnh, bản đồ; 26cm.

ĐTTS ghi ghi: Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam

Thư mục:tr.347 – 358.Tóm tắt: Gồm nước Việt Nam trước khi bị thực dân Pháp xâm lược,cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống Pháp ở Đà Nẵng,lục tỉnh cuối thế kỷ 19, ở miền Bắc và Trung,cuộc khai thác thuộc địa lần thứ I của thực dân Pháp và chuyển biến xã hội miền Nam,phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đầu thế kỷ 20,Việt Nam sau chiến tranh thế giới I và II.
Kho Đọc : 100050464

959.7/ L302S


 1. Loạt vũ khí đầu tiên : Tập hồi ký về lực lượng vũ trang cách mạng. - H. : Quân đội Nhân dân, 1963. - 156tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Tinh thần dám nghĩ dám làm trong sản xuất, dung cảm trong chiến đấu chống thực dân Pháp của quân và dân Việt Nam : Anh hùng Ngô Gia Khảm, Nguyễn Phú,…
Kho Đọc : 100005516

895.922803 / L411V


 1. Lê, Duẩn. Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng bách thắng / Lê Duẩn. - H. : Sự thật, 1979. - 24tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Phát biểu của đồng chí Lê Duẩn (tại buổi kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam) Về lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng bách chiến bách thắng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng bảo vệ tổ quốc.
Kho Đọc : 100032732

355 / L552L


 1. Mặt trận Nha Trang 23 - 10 - 1945. T.1 / Trà Lê. - Khánh Hòa : [Knxb], 1993. - 150tr. : ảnh ; 19cm.

Tóm tắt: Gồm hồi ký và những sự kiện về mặt trận 23-10 ở Nha Trang năm 1945.
Kho Đọc : 100018937, 100019763

959.756 / M118T


 1. Mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa Nam Trung Bộ: Hồi đầu kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 -1947)/ Huỳnh Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Tự, Nguyễn Văn Được. - H.: Quân đội Nhân dân, 2005. - 486tr.; 21cm.

ĐTTS ghi: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 - Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.

Kho Đọc : 100044072959.756/ M118TR


 1. Mấy vấn đề lịch sử Việt Nam - Tái hiện và suy ngẫm / Trịnh Nhu. - H. : Chính trị Quốc gia, 2007. - 743tr. : ảnh ; 24cm.

Phụ lục: tr.732 - 739.

Tóm tắt: Điểm qua mấy phong trào đấu tranh chống xâm lược; Quan hệ quốc tế về vấn đề Việt Nam, của nhân dân và nhà nước trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và đổi mới đất nước.
Kho Đọc : 100047685

959.7 / M126V


 1. Vũ, Như Khôi. Mở đầu toàn quốc kháng chiến / Chủ biên :Vũ Như Khôi, Đào Trọng Cảng ; biên soạn : Phạm Bá Toàn, Nguyễn Đức Hùng. - H. : Quân đội Nhân dân, 2006. - 591tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Toàn quốc kháng chiến; 60 ngày đêm chiến đấu của quân và dân thủ đô Hà Nội mở đầu toàn quốc kháng chiến.
Kho Đọc : 100045370

959.704 / M460Đ


 1. Một số trận đánh then chốt trong chiến tranh giải phóng (1945-1975) / Kiều Bách Tuấn tuyển chọn, b.s. - H. : Quân đội Nhân dân, 2008. - 319tr. ; 20cm.

Tóm tắt: Hoàn cảnh diễn ra trận đánh, diễn biến, những tình huống nổi bật trong quá trình chiến đấu.
Kho Đọc : 100058775

959.704/ M458S


 1. Trần, Sâm. Năm tháng cuộc đời : Hồi ức / Trần Sâm; Lê Hải Triều thể hiện. - H. : Quân đội Nhân dân, 2007. - 393tr. : ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Hồi ức về cuộc đời cách mạng của đồng chí Trần Sâm, các hoạt động kháng chiến gắn liền với tiến trình lịch sử của đất nước và quân đội, trước và sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, về cuộc chiến đấu vô cùng anh dũng của quân ta qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Kho Đọc : 100048998

959.7043 / N114TH


 1. Ngô, Gia Tự. Ngô Gia Tự - người Cộng sản lỗi lạc / Nguyễn Duy Hùng. - H.: Chính trị Quốc gia, 2008. - 361tr.: 1 chân dung; 24cm.

Tóm tắt: Một số bài viết, nghiên cứu, tập trung phân tích, đánh giá, ca ngợi cuộc đời hoạt động yêu nước, hoạt động cách mạng và những cống hiến xuất sắc về lí luận và thực tiễn của người cộng sản Ngô Gia Tự.
Kho Đọc : 100058698

959.703/ NG450G


 1. Ngòi pháo 9 - 1 : Về phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Chợ Lớn thời kháng chiến chống Pháp / Nguyễn Thọ Chân. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2000. - 256tr. : hình ảnh ; 20cm. - (Công trình kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam(9-1-1950-9-1-2000)).

ĐTTS ghi: Bảo tàng Cách mạng thành phố Hồ Chí Minh.

Tóm tắt: Giới thiệu tình hình trong nước và thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn trong những năm 1949 -1950, phong trào học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn và những biến động dẫn đến ngày 9-1-1950, từ cuộc biểu tình 9-1 đến đám tang, Trần Văn Ơn, Trần Bội Cơ và những bài hồi ký về phong trào đấu tranh của học sinh trường Pecus ký, Gia Long, Chasseloup Laubat, Marie Carie, các tác giả là những nhân chứng lịch sử, những nhà cách mạng lão thành trong phong trào học sinh nhằm giáo dục truyền thống cho thanh niên hiện nay.
Kho Đọc : 100037966

959.7041 / NG428P;V24 9(V)2


 1. Ngọn cờ giải phóng: Rút những bài đã đăng trong báo Cờ giải phóng và tạp chí Cộng sản xuất bản hồi bí mật/ Trường Chinh, Tân Trào, Quyết Chiến ; Tựa của Trần Huy Liệu. - In lần 4. - H.: Sự thật, 1974. - 204tr.; 19cm.

Tóm tắt: Những đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng cộng sản Đông dương trong cuộc kháng chiến chống phát xit Nhật-Pháp; Một số vấn đề về chính trị quốc tế thời gian trước 1945.
Kho Đọc : 100001547, 100001548

324.259707/ NG430C


 1. Người Hà Nội : Tập hồi kí cách mạng và kháng chiến thủ đô. T.2 / Lê Kim Toàn. - H. : Sở văn hoá thông tin Hà Nội, 1964. - 195tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Cuộc đời hoạt động cách mạng của các chiến sĩ hoạt động ở nội thành Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống Pháp.
Kho Đọc : 100005612

895.922803 / NG558H


 1. Devillers, Philippe. Người Pháp và người Annam bạn hay thù? / Philippe Devillers; Ngô Văn Quỹ dịch. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2006. - 686tr. ; 21cm.

Thư mục:tr.652 - 686.

Kho Đọc : 100045390959.703 / NG558P


 1. Nguyễn, Thị Minh. Nguyễn An Ninh "Tôi chỉ làm cơn gió thổi"/ Nguyễn Thị Minh. - Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Trẻ, 2001. - 457tr.; 20cm. - (Nam Bộ nhân vật chí).

Tóm tắt: Giới thiệu, tiểu sử và sự nghiệp quá trình lao động, cống hiến, dấu thân trong phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân vật lịch sử Nguyễn An Ninh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Nam Bộ.
Kho Đọc : 100039205

959.7092/ NG527A 1. Nguyễn Sơn - Lưỡng quốc tướng quân / Võ Nguyên Giáp. - H. : Thông tấn, 2006. - 459tr. : 1 chân dung, ảnh ; 21cm.

Tóm tắt: Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng phong phú, sôi động của tướng Nguyễn Sơn, một người cộng sản tận tụy phục vụ và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Trung Quốc.
Kho Đọc : 100046422

355.0092 / NG527S


 1. Thái Hồng. Nguyễn Tri Phương (1800 - 1873)/ Thái Hồng. - Tp.Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2001. - 916tr.; 24cm.

Tóm tắt: Nguyễn Tri Phương thuở nhỏ có tên là Nguyễn Văn Chương, tự Hàm Trinh, hiệu Đường Xuyên(1800 - 1873) là một danh tướng thuộc vào loại lớn nhất của thời nhà Nguyễn. Ông không chỉ nổi tiếng là người có lập trường yêu nước không đợi trời chung với quân thù mà còn nổi tiếng là người vì nghĩa, vì nước, vì dân quên mình, dám hy sinh và hy sinh anh hùng.
Kho Đọc : 100039302

959.7092/ NG527T


 1. Nha Trang Khánh Hòa kháng chiến 23 - 10 - 1945 : Tư liệu và hồi ký / Trần Tự Trọng,...[và những người khác]. - Khánh Hòa : Ban liên lạc 23 - 10, 1996. - 191tr. : ảnh ; 19cm.

Tóm tắt: Hồi ký về mặt trận Nha trang ngày 23-10-1945.
Kho Đọc : 100021284

959.704 / NH100T


 1. Nhà yêu nước Nguyễn Khắc Nhu/ Văn Tạo, Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Kiệm. - H.: Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, 1993. - 156tr. 21cm.

Tóm tắt: Nguyễn Khắc Nhu(1882-1930) là người chỉ huy cuộc vũ trang khởi nghĩa ở khu Tây bắc bộ gồm các cao điểm: Yên Bái, Hưng Hóa, Lâm Thao, khi cuộc khởi nghĩa thất bại, bị kẻ thù bắt ông đã nêu cao khí tiết của một nhà yêu nước chân chính.
Kho Đọc : 100035591

959.7092/ NH100Y


 1. Lê, Tùng Sơn. Nhật ký một chặng đường : Hồi ký cách mạng / Lê Tùng Sơn. - H. : Văn học, 1978. - 123tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Kể lại cuộc đời hoạt động cách mạng của các chiến sĩ cách mạng từ đầu những năm 30 đến cách mạng tháng 8.
Kho Đọc : 100013258, 100013259

895.922803 / NH124K


 1. Đặng, Huy Vận. Những đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ cuối thế kỷ XIX / Đặng Huy Vận, Chương Thâu. - H. : Giáo dục, 1961. - 242tr. ; 19cm. - (Tủ sách trường Đại học Tổng hợp).

Thư mục:tr.239 -. 241.

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung những đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ như muốn duy tân đất nước nhưng vẫn trung quân, chủ hòa nhưng chấn chỉnh võ bị, giáo dục văn hóa xã hội, tôn giáo.
Kho Đọc : 100000128

959.703 / NH556Đ


 1. Võ, Nguyên Giáp. Những năm tháng không thể nào quên / Võ Nguyên Giáp; Hữu Mai ghi. - H. : Quân đội Nhân dân, 1974. - 440tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Hồi ký về sự lãnh đạo tài tình của Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Hồ Chí Minh trong thời kỳ đầu mới giành được Chính quyền và kháng chiến chống Pháp.
Kho Đọc : 100005650

895.922803 / NH556N


 1. Nguyễn, Khắc Đạm. Những thủ đoạn bóc lột của tư bản Pháp ở Việt Nam / Nguyễn Khắc Đạm. - H. : Văn Sử Địa, 1958. - 334tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Trình bày sự bóc lột của thực dân Pháp ở nước ta về mọi mặt như nông nghiệp, thương nghiệp, công nghiệp, vận tải, thuế và những ảnh hưởng tai hại của sự bóc lột đó đối với xã hội Việt Nam.
Kho Đọc : 100000126

959.703 / NH556T


 1. Những trận chiến đấu vỡ lòng : Tập hồi ký về lực lượng vũ trang cách mạng / Lê Thuỳ. - H. : Quân đội Nhân dân, 1964. - 187tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Bao gồm một số tập hồi ký kể về các gương chiến đấu của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Kho Đọc : 100005652

895.922803 / NH556T


 1. Phạm, Hồng Tung. Nội các Trần Trọng Kim : Bản chất, vai trò và vị trí lịch sử / Phạm Hồng Tung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 375tr. ; 21cm.

Thư mục: tr. 365-375.

Tóm tắt: Giới thiệu hoàn cảnh lịch sử, sự ra đời và hoạt động của nội các Trần Trọng Kim. Phân tích bản chất, vai trò và vị trí lịch sử của nội các Trần Trọng Kim.
Kho Đọc : 100053333

959.704 / N452C


 1. Nửa thế kỷ nhìn lại ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-1996). - H. : Văn hóa Thông tin ; Viện Sử học, 1997. - 359tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi:Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia. Viện Sử học.

Tóm tắt: Các bài viết của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ...đề cập đến các khía cạnh khác nhau nhưng đều tập trung vào 3 mảng vấn đề lớn: chuẩn bị cuộc kháng chiến toàn quốc, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, chuyển cả nước vào chiến tranh và chuẩn bị kháng chiến lâu dài.
Kho Đọc : 100022090

959.7041 / N551T


 1. Phạm Thận Duật sự nghiệp văn hóa sứ mệnh Cần Vương. - H.: Hội khoa học lịch sử Việt Nam, 1997. - 399tr.: ảnh,bản đồ; 21cm.

Đầu trang tên sách ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.Viện sử học Việt Nam. Hội khoa học lịch sử Việt Nam.

Tóm tắt: Cuộc đời Phạm Thận Duật là một tấm gương sáng về một trí thức chân chính của dân tộc và thời đại. Người góp phần khởi động phong trào Cần Vương chống thực dân xâm lược cuối thế kỷ 19.
Kho Đọc : 100036141

959.709 / PH104T


 1. Tôn, Quang Phiệt. Phan Bội Châu và một số giai đoạn lịch sử chống Pháp của nhân dân Việt Nam/ Tôn Quang Phiệt. - H.: Văn hoá: Cục xuất bản, 1958. - 260tr.; 24cm.

Tóm tắt: Tiểu sử và cuộc đời hoạt động của Phan bội Châu. Những đóng góp của Phan Bội Châu cho các phong trào cách mạng VN.
Kho Đọc : 100031479

959.703/ PH105B


 1. Lưu, Văn Lợi. Pháp tái chiếm Đông Dương và chiến tranh lạnh / Lưu Văn Lợi, Nguyễn Hồng Thạch. - H. : Công an Nhân dân, 2002. - 319tr. : bản đồ ; 19cm.

Thư mục: tr. 313-316.

Tóm tắt: Tình hình nước Pháp giai đoạn 1870-1940. Những sự kiện diễn ra ở Đông Dương và Việt Nam, quan hệ giữa Việt Nam và Pháp trong năm 1946. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và sự can thiệp của đế quốc Mỹ. Hoa Kỳ thay Pháp và cuộc chiến tranh lớn xảy ra.
Kho Đọc : 100026347

: Resources -> file
file -> Chuyên ngàNH: kinh tế chính trị
file -> Chuyên ngàNH: kinh tế HỌc phương thức đào tạo: Viết luận văn
file -> VÀ phát triển nông thôN
file -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 122/2001/QĐ-ttg ngàY 21 tháng 8 NĂM 2001 VỀ TỔ chức quản lý HỘi nghị, HỘi thảo quốc tế TẠi việt nam thủ TƯỚng chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
file -> CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 23/2006/ct-ttg ngàY 12 tháng 7 NĂM 2006 VỀ việc tăng cưỜng công tác y tế trong các trưỜng họC
file -> Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-cp ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
file -> Số: 3a kh/Đtn đOÀn tncs hồ chí minh
file -> SỬA ĐỔI, BỔ sung đIỀU 2 thông tư SỐ 187/2010/tt-btc ngàY 22/11/2010 CỦa bộ TÀi chính quy đỊnh về CƠ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồNG, VẬt nuôI, thuỷ SẢN ĐỂ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, DỊch bệNH
file -> ĐỀ CƯƠng tuyên truyền kỷ niệM 40 NĂm ngày giải phóng miền nam, thống nhấT ĐẤt nưỚC 30/4/1975 – 30/4/2015


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương