LỊch sử ngành giao thôNG, VẬn tải tỉnh hải dưƠng từ thời phong kiếN ĐẾn năM 2010 Khái quát về giao thông vận tải qua các thời


Đường liên xã của thị xã Hải Dươngtải về 1.64 Mb.
trang19/19
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích1.64 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Đường liên xã của thị xã Hải Dương


TT

Tên Đường

Chiều dài (km)

Chiều rộng

Kết cấu mặt

Địa danh

Cầu, Cống qua đường

Nền

Mặt

Từ

Đến

1

Xã Việt Hoà

17,050

8,0

5,0

Cấp phối


2

Xã Tứ Minh

12,600

7,0

5,0

-


3

Xã Cẩm Thượng

6,600

7,0

5,0

-


4

Xã Bình Hàn

8,000

6,0

5,0

-


5

Xã Ngọc Châu

4,300

6,0

5,0

-


6

Xã Thanh Bình

7,500

7,0

5,0

-

Xã Hải Tân

4,300

5,0

3,0

Nhựa+cấp phốiTổng: 27-5-1993 Đường đô thị Thị xã Hải Dương; 57 tuyến = 35,237 km


Danh mục tài liệu tham khảo


 1. Báo cáo tổng kết công tác năm 1955.-Ty Giao thông Hải Dương.- Số 194/GT/HD.- Ngày 27 tháng 2 năm 1956.- 5tr. đánh máy.Ký tên dưới văn bản:Bùi Văn Tuyết-Phụ trách Ty Giao thông

 2. Báo cáo tổng kết công tác năm 1956.-Ty Giao thông Hải Dương.- Số 065/GT/HD.- Ngày 3 tháng 1 năm 1957.- 12tr. đánh máy. Ký tên dưới văn bản:Bùi Văn Tuyết-Phụ trách Ty Giao thông

 3. Báo cáo tổng kết công tác năm 1957.-Ty Giao thông Hải Dương.- Số 113/GT/HD.- Ngày tháng 1 năm 1958.- 24tr. đánh máy. Ký tên dưới văn bản:Bùi Văn Tuyết-Trưởng Ty Giao thông

 4. Báo cáo tổng kết công tác năm 1958.-Ty Giao thông Hải Dương.- Số /GT/HD.- Ngày 23 tháng 1 năm 1959.- 44tr. đánh máy. Ký tên dưới văn bản:Bùi Văn Tuyết-Trưởng Ty Giao thông

 5. Báo cáo tổng kết công tác năm 1959.-Ty Giao thông Hải Dương.- Số 90 /HC Ngày 21 tháng 12 năm 1959.- 10tr. đánh máy. Ký tên dưới văn bản:Bùi Văn Tuyết-Trưởng Ty Giao thông

 6. Báo cáo tổng kết công tác 3 năm 1958-1960.-Ty Giao thông Hải Dương.- Số 693 /VT.- Ngày 25 tháng 11 năm 1960.- 5tr. đánh máy. Ký tên dưới văn bản:Mạc Thành Long-Phó Ty Giao thông

 7. Báo cáo tổng kết công tác 3 năm 1958-1960.-Ty Giao thông Hải Dương.- Số 773 /VT.- Ngày 21 tháng 11 năm 1960.- 4tr. đánh máy. Ký tên dưới văn bản:Mạc Thành Long-Phó Ty Giao thông

 8. Đề án công tác 5 năm 1961-1965.-Ty Giao thông Hải Dương.- Số 551 /VT.- Ngày 15 tháng 9 năm 1961.- 2tr. đánh máy

 9. Báo cáo tổng kết công tác GTVT năm 1961.-Ty Giao thông Hải Dương.- Số 812 /GT/VT.- Ngày 31tháng 12 năm 1961.- 16tr. đánh máy. Người ký văn bản: Trưởng ty Bùi Văn Tuyết

 10. (Nguồn trích: Báo cáo tổng kết công tác GTVT năm 1963.-Ty Giao thông Hải Dương.- Số 129 /GT/VT.- Ngày 31 tháng 1năm 1964.- 16tr. đánh máy. Ký tên dưới văn bản:Phạm Tải-Phó Ty Giao thông)

 11. Báo cáo tổng kết công tác GTVT năm 1965.-Ty Giao thông Hải Dương.- Số /GT/VT.- Ngày 20 tháng 2 năm 1966.- 10tr. đánh máy

 12. Báo cáo tổng kết công tác GTVT năm 1966 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển GTVTNT năm 1967.-Ty Giao thông Hải Dương.- Số /GT/VT.- Ngày 9 tháng 3 năm 1967.- 16tr. đánh máy

 13. Báo cáo tổng kết phong trào GTVTNT năm 1967.-Ty Giao thông Hải Dương.- Số /GT/VT.- Ngày 10 tháng 1 năm 1968.- 9tr. đánh máy

 14. Đoạn đường sông Hải Dương quá trình xây dựng và trưởng thành (1967-2010).- Hải Dương, Đoạn đường sông Hải Dương, 2010.- Tài liệu đánh máy.-31 tr.; kèm phụ lục ảnh.

 15. Lịch sử cụm phà Hải Dương (02/1995 - 04/2003).- Hải Dương, Cụm phà Hải Dương, 2003.- 2tr. đánh máy: phụ lục.

 16. Quá trình hình thành, phát triển của Phòng QLVT-ĐKKT Sở GTVT Hải Dương. Hải Dương, Phòng QLVT-ĐKKT, 2010.- 8tr. đánh máy.

 17. Danh sách BCH Đảng bộ sở GTVT Hải Dương qua các thời kỳ.- Đảng bộ sở GTVT Hải Dương, 21010.- 10 tr. đánh máy

 18. Danh sách BCH Công đoàn sở GTVT Hải Dương qua các thời kỳ.- Công đoàn sở GTVT Hải Dương, 2010.- 10 tr. đánh máy .

Các năm thiếu tư liệu, Hội Sử học đã làm việc với Lưu trữ UBND tỉnh nhờ sưu tầm bổ sung vào ngày 10/8/2011:

- 1968, 1969, 1970, 1971, 1979. - Từ 1980 đến 1991- -1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương