LỊch làm việc theo tuần sở TÀi nguyên môi trưỜngtải về 29.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích29.25 Kb.
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG LỊCH LÀM VIỆC THEO TUẦN

SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG (Từ 08/09/2014 đến 14/09/2014)

Số: ………/ LLV – STNMTThứ hai 08/09/2014

Sáng

- Hội ý Ban Giám đốc Sở

- Công tác tại Tp. Hồ Chí Minh

Thành phần: Đ/c Ngô Quang Sự - PGĐ Sở


Chiều

- Làm việc với CCBVMT tỉnh Đồng Nai trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý chất thải rắn và công tác quan trắc tự động.

Thành phần: Đ/c Nguyễn Hồng Nguyên - PGĐ Sở + Lãnh đạo CCBVMT + TTQT

Địa điểm: Hội trường B - STNMT


Thứ ba 09/09/2014

Sáng

- Dự họp với Công ty cao su Dầu Tiếng

Thành phần: Đ/c Nguyễn Hồng Nguyên - PGĐ Sở + CCBVMT

Địa điểm: Dầu Tiếng
- 8 giờ 30,Dự Lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương.

Thành phần: Ban giám Đốc Sở tham dự theo giấy mời

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Sự kiện Lucky Square.


Chiều

- 13 giờ, Dự họp nghe Sở Giao thông Vận tải báo cáo các nội dung: Phương án xây dựng cầu vượt cho người đi bộ trên đường ĐT743B, đường Độc Lập - Khu công nghiệp Sóng Thần; Quy hoạch hướng tuyến và phương án đầu tư đường Mỹ Phước - Tân Vạn kết nối với khu công nghiệp Bàu Bàng; Rà soát và đề xuất phương án kết nối các dự án hạ tầng giao thông của tỉnh ở địa bàn thị xã Dĩ An với các trục giao thông Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1K, các đường vành đai và đường giao thông liên kết vùng; Việc triển khai Đề án giao thông công cộng thành phố mới Bình Dương bằng phương tiện giao thông mới.

Thành phần: Đ/c Phạm Danh - Giám đốc Sở

Địa điểm: Phòng họp A - UBND tỉnh.


Thứ tư 10/09/2014

Sáng

- Làm việc với Đoàn giám sát việc đầu tư cơ sở hạ tầng, BVMT tại các KCN, cụm công nghiệp theo Quyết định số 1260-QĐ/TU của tỉnh Ủy Bình Dương

Thành phần: Đ/c Phạm Danh - Giám đốc Sở + Đ/c Nguyễn Hồng Nguyên – PGĐ Sở + CCBVMT + Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số: 1260-QĐ/TU

Địa điểm: Hội trường B - Sở Tài nguyên và Môi trường
- Hội thảo trực tuyến góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thay thế Chỉ thị 02/CT-TTg và Chỉ thị 29/2008/CT-TTg

Thành phần: Đ/c Phạm Danh-GĐ Sở + Phòng TNNKS + Sở Xây dựng + Sở Công thương + Sở Giao thông Vận tải + Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn + UBND các huyện, thị xã, thành phố (Phòng TNNKS, TTCNTTLT chuẩn bị hội trường)

Địa điểm: Hội trường A- STNMT


Chiều

- Làm việc với Tổng Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH một thành viên liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường, nước và khoáng sản.

Thành phần: Đ/c Phạm Danh - Giám đốc Sở + Bùi Văn Hai - PGĐ Sở (chủ trì) + Lãnh đạo các phòng, đơn vị (CCQLĐĐ+ VPĐKQSDĐ + CCBVMT + Phòng TNNKS) + Tổng Công ty SX XNK Bình Dương TNHH MTV, (CCQLĐĐ, VP ĐKQSDĐ, CCBVMT, Phòng TNNKS chuẩn bị nội dung liên quan đến công việc của đơn vị.)

Địa điểm: Hội trường A - STNMT
- Tham gia với Đoàn giám sát việc đầu tư cơ sở hạ tầng, BVMT tại các KCN, cụm công nghiệp theo Quyết định số 1260-QĐ/TU của tỉnh Ủy Bình Dương tiến hành giám sát tại Khu công nghiệp Việt Hương II, xã An tây, thị xã Bến Cát.

Thành phần: Đ/c Nguyễn Hồng Nguyên - PGĐ Sở + Mua (CCBVMT)

Địa điểm: Bến Cát, xe 61A. 00005


Thứ năm 11/09/2014

Sáng

- Báo cáo Công tác cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 của Thanh tra Sở, TNNKS, TTCNTTLT

Thành phần: Đ/c Phạm Danh - Giám đốc Sở + Đ/c Ngô Quang Sự - PGĐ Sở + Lãnh đạo Thanh tra Sở + Lãnh đạo phòng TNNKS + Lãnh đạo TTCNTTLT+ VP Sở


- Làm việc với Ban bảo vệ Bí mật nhà nước

Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Toàn - PGĐ Sở + Lãnh đạo VPS + Hải +Thảo + Khánh (VPS) + TTCNTTLTTNMT + Pháp chế + BCH. Công đoàn + Ban chỉ đạo BVBBNN

Địa điểm: Hội trường B - STNMT
- Họp thống nhất phương án thoát nước thải của Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương

Thành phần: Đ/c Nguyễn Hồng Nguyên - PGĐ Sở + CCBVMT + Ban quản lý KCN + Tổng Công ty Becamex + Công ty Nutifood

Địa điểm: Hội trường Chi cục Bảo vệ môi trường
- Họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khu nhà ở thương mại Trường An của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Trường An

Thành phần: Đ/c Nguyễn Hồng Nguyên - PGĐ Sở + CCBVMT + Thành viên hội đồng

Địa điểm: Hội trường Chi cục Bảo vệ môi trường


Chiều

- Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính gắn với phòng, chống tham nhũng và góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2015 của Chi cục Quản lý Đất đai và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

Thành phần: Đ/c Phạm Danh - Giám đốc Sở + Đ/c Bùi Văn Hai - PGĐ Sở + Lãnh đạo CCQLĐĐ + Lãnh đạo VPĐKQSDĐ + Văn phòng Sở

Địa điểm: Hội trường B - STNMT
- Triển khai Đề án kiện toàn hệ thống quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Thành phần: Đ/c Nguyễn Hồng Nguyên - PGĐ Sở + CCBVMT (CCBVMT chuẩn bị nội dung và thư mời)

Địa điểm: Hội trường A - Sở Tài nguyên và Môi trường
- Họp Hội đồng thẩm định đề cương dự án “Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho bộ máy quản lý các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương”

Thành phần: Đ/c Ngô Quang Sự - PGĐ Sở + Thành viên Hội đồng thẩm định

Địa điểm: Hội trường CCQLĐĐ


Thứ sáu 12/09/2014

Sáng

- 8 giờ 30, Ban Giám đốc Sở làm việc với Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Trần Văn Nam.

Thành phần: Đảng ủy Sở + Đ/c Trần Văn Nam - PCT thường trực UBND tỉnh + Đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Địa điểm: Hội trường B - STNMT
- Tham dự họp góp ý quy chế phối hợp về TNN, kS, MT những vùng giáp ranh tại Cần Giờ , TP. Hồ Chí Minh

Thành phần: Đ/c Ngô Quang Sự - PGĐ Sở + Đ/c Lê Văn Tân - Trưởng phòng TNNKS + CCBVMT

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, xe 61A 001.11


Chiều
Thứ bảy 13/09/2014

Sáng/ ChiềuChủ nhật 14/09/2014

Sáng/ Chiều
Ghi chú: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào Lịch làm việc của Sở để xây dựng lịch làm việc nội bộ của phòng, đơn vị.
Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC

- Ban Giám đốc sở; PHÓ GIÁM ĐỐC

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;

- Phòng TNMT các huyện, thị;- Lưu: VT, Linh05
: 3cms -> upload -> stnmtbd -> File
upload -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
upload -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload -> BỘ TÀi chính bộ TƯ pháP
upload -> Thủ tục: Đăng ký hợp đồng cá nhân đối với lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài a Trình tự thực hiện
upload -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ nghị
File -> Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12
File -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng số: 10/2008/QĐ-btnmt
File -> V/v: Tăng cường quản lý thực hiện dự án "Nước sạch và vệ sinh nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng"
File -> Điều Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 39 Nghị định số 29/2011/NĐ-cp ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương