LÒch laøm vieäc cuûa ban thöÔØng vuï thaønh ñOAØNtải về 105.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích105.62 Kb.
Ñoaøn TNCS Hoà Chí Minh
Bch tp. hoà chí minh
_____
TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 09 thaùng 7 naêm 2009

tuaàn leã

29/2009

LÒCH LAØM VIEÄC

CUÛA BAN THÖÔØNG VUÏ THAØNH ÑOAØN


(Töø 13-7-2009 ñeán 19-7-2009)

_____


Trọng tâm:


  • Hội nghị quán triệt chuyên đề "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân"

  • Kiểm tra công tác quy hoạch cán bộ

  • Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2008 - 2009NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG - THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM
THỨ HAI 13-7

08g30

Họp giao ban Thường trực - Văn phòng (TP: Thường trực, lãnh đạo Văn phòng)

P.B209g30

Họp các thành viên tham dự chương trình "Hành trình về với Trường Sơn" (TP: đ/c Thúy, Hạnh, Phong, Thành viên tham gia đoàn)

P.C615g00

Làm việc với Đảng ủy Lực lượng TNXP về công tác chuẩn bị Đại hội Hội LHTN (TP: đ/c Vũ, Tri Quang, Hội LHTN TP)

Cơ sở


15g00

Họp BTC đợt hoạt động Đền ơn đáp nghĩa (TP: đ/c M. Cường, Bá Cường, P.Thảo, Hưng, K.Chi, Lộc, Sơn, X.Hải, Danh)

P.A916g00

Làm việc với Đại học Công nghệ thông tin (TP: đ/c Thắng, Xuân Hải, Từ Minh)

P.A1


16g00

Nghe trình bày phương án thiết kế Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên kiểu mẫu (TP: đ/c Q.Phong, Đức Thắng, Ban QLDA)

P.B2


17g00

Họp Thường trực Hội Sinh viên thành phố (TP: đ/c Q.Phong, Đoàn , Hưng)

P.A3
THỨ BA

14-7

08g00

Hội nghị quán triệt chuyên đề "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" (TP: đ/c Hiếu, Mạnh Cường, Minh,BCH Thành Đoàn, theo Thông báo, theo TM)

HT1 - NVHTN13g30

Họp giao ban hè và CDTN hè năm 2009 (TP: đ/c Thúy, Đoàn, Hạnh, Phương, Hưng, Quỳnh Yến, CB Thành Đoàn phụ trách QH, 24 quận - huyện Đoàn)

P.C614g00Kiểm tra công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ tại Báo Tuổi Trẻ (TP: đ/c Hiếu, Công, Minh, Thắng, thành viên tổ công tác, đại diện Ban Biên tập, Đảng ủy bộ phận Báo Tuổi Trẻ)

Báo Tuổi Trẻ14g00


Kiểm tra công tác Quy hoạch cán bộ Quận Đoàn 2 (TP: đ/c M.Cường, N.Hiếu, D.Phương, X.Hải, Quốc Minh)

Cơ sở14g00

Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố lần thứ 11 (TP: đ/c Vũ, Tri Quang, Châu, Hội LHTN, theo thư mời)

HT14g30

Làm việc với Đoàn Bệnh viện Thống Nhất về công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2009 (TP: đ/c Lễ, Ban CNLĐ, TT HT TNCN)

Cơ sở16g00

Họp tổ nội dung Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi (TP: đ/c Mạnh Cường, Anh Tuấn, Thắng, N.Hiếu, Phương Thảo, Duy Phương, Hưng)

P.A9NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG - THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM
THỨ TƯ

08g00

Họp Ban Thường vụ Thành Đoàn (TP: Ban Thường vụ, VP)

P.B2
15-7

14g00


Dự Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Trường Đoàn Lý Tự Trọng (TP: đ/c Hiếu, Phi Công, Hạnh)

Cơ sở14g00


Khảo sát hoạt động thiếu nhi huyện Nhà Bè (TP: đ/c Thúy, Khôi Nguyên)

Huyện Nhà Bè14g00


Kiểm tra công tác quy hoạch cán bộ Quận Đoàn Tân Phú (TP: đ/c M.Cường, N.Hiếu, D.Phương, X.Hải, Quốc Minh)

Quận Đoàn Tân Phú14g00

Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2009 tại Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn (TP: đ/c Lễ, Ban CNLĐ, TT HT TNCN)

Cơ sở14g30

Làm việc với Phú Mỹ Hưng về công tác phối hợp hoạt động (TP: đ/c Vũ, Tri Quang, Thúy Loan)

P.A115g00Kiểm tra công tác quy hoạch cán bộ Trường Đoàn Lý Tự Trọng (TP: đ/c Hiếu, Công, Minh, Thắng, thành viên tổ công tác, đại diện BGH, cấp ủy Trường Đoàn)

Trường Đoàn LTT16g00

Họp BTC Đại hội Hội Sinh viên thành phố (TP: đ/c Q.Phong, Đoàn, Hưng, Châu, theo TM)

P.A916g00

Họp góp ý Quy định phân cấp quản lý cán bộ (TP: đ/c Mạnh Cường, lãnh đạo các Ban - Trung tâm, theo TM)

P.C6
THỨ NĂM 16-7

08g00

Kiểm tra công tác quy hoạch cán bộ Quận Đoàn Gò Vấp (TP: M.Cường, N.Hiếu, D.Phương, X.Hải, Quốc Minh)

Cơ sở08g00

Dự Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử Việt Nam 2009 (TP: đ/c Thắng, Từ Minh)

TT. HN

Triển lãm SG

08g00Kiểm tra công tác quy hoạch cán bộ NVH Sinh viên (TP: đ/c Hiếu, Công, Minh, thành viên tổ công tác, đại diện BGH, cấp ủy NVHSV)

NVHSV08g30

Họp tổ công tác hỗ trợ hoạt động phong trào tại quận Gò Vấp (TP: đ/c Lễ, Hương, Ban MT - ANQP - ĐBDC, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, đại diện BGĐ NTN TP)

P.A909g00

Họp lãnh đạo các ban chức năng chuẩn bị nội dung hoạt động Đoàn khu vực trường học năm học 2009 - 2010 (TP: đ/c Q.Phong, Đoàn, Hưng, lãnh đạo các ban: Tổ chức, Kiểm tra, Tuyên giáo, VP)

P.B210g30

Làm việc với các đơn vị tham gia Chợ Phiên biên giới cuối tuần (TP: Lễ)

Tỉnh Tây Ninh14g00

Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2008 - 2009 (TP: đ/c Hiếu, Thúy, BTV Thành Đoàn, Hạnh, UVHĐĐ TP, HĐĐ 24 quận - huyện)

HT14g00

Làm việc với Quận ủy Quận Tân Phú về Đại hội Hội LHTN quận (TP: đ/c Vũ, Tri Quang, Hội LHTN)

Cơ sở16g30

Làm việc với Tổ Kinh tế Dự án (TP: đ/c Hiếu, Q.Phong, Thắng, Tuấn Anh, Diện, tổ KTDA)

P.B2
THỨ SÁU 17-7

08g00

Kiểm tra công tác quy hoạch cán bộ Quận Đoàn Tân Bình (TP: đ/c M.Cường, N.Hiếu, D.Phương, X.Hải, Quốc Minh)

Cơ sở08g00

Dự Lễ ra quân hoạt động tình nguyện hè của Đoàn khối Bộ Giao thông vận tải (TP: đ/c Minh)

Cơ sở08g00Kiểm tra công tác quy hoạch cán bộ Báo Khăn Quàng Đỏ (TP: đ/c Hiếu, Công, Thắng, Minh, thành viên tổ công tác, đại diện BGH, cấp ủy Báo KQĐ)

Báo KQĐ08g30


Khảo sát hoạt động hè huyện Bình Chánh (TP: đ/c Thúy, Khôi Nguyên)

Huyện

Bình Chánh

09g00

Tập huấn lực lượng chiến sĩ tham gia hoạt động tình nguyện tại nước CHDCND Lào (TP: đ/c Lễ, Lộc, BCH hoạt động TN tại nước Lào, cơ sở)

HTNGÀY

GIỜ

NỘI DUNG - THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM
THỨ SÁU 17-7

(TIẾP THEO)

09g30

Họp thông tin những nội dung hoạt động kỷ niệm 62 năm ngày thương binh liệt sĩ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hồ Chí Minh (TP: đ/c Mạnh Cường, Bá Cường, Phương Thảo, Hưng, Kim Chi, Xuân Hải, Danh, theo TM)

P.C610g00

Làm việc về tiến độ xây dựng công trình khu sinh hoạt văn hóa TDTT TNCN tại KCX Linh Trung 1 và khảo sát giải pháp xây dựng giai đoạn 2 (TP: đ/c Lễ, Lê Anh, BQL Dự án, Đoàn KCX và CN, Đoàn khối Bộ XD, tổ công tác)

KCX Linh Trung 110g30

Họp các đơn vị tổ chức Lễ thắp nến tại các nghĩa trang liệt sĩ (TP: đ/c Mạnh Cường, Bá Cường, BTC đợt hoạt động, theo TM)

P.C614g00

Kiểm tra công tác quy hoạch cán bộ NVH Thanh niên (TP: đ/c Hiếu, Công, Thắng, Minh, thành viên tổ công tác, đại diện BGH, cấp ủy NVHTN)

NVH TN14g00

Họp Thường trực công trình cải tạo sông Sài Gòn (TP: đ/c Q.Phong, Vũ, Bá Cường, Kim Chi)

P.A914g00


Khảo sát hoạt động hè huyện Cần Giờ (TP: đ/c Thúy, Lễ, Khôi Nguyên)

Huyện Cần Giờ14g00


Kiểm tra công tác quy hoạch cán bộ Huyện Đoàn Hóc Môn (TP: đ/c M.Cường, N.Hiếu, D.Phương, X.Hải, Quốc Minh)

Cơ sở16g00

Họp tổ sắp xếp Trung tâm Thành Đoàn (TP: đ/c Q.Phong, Vũ, Thắng, Thanh Hải Huỳnh Yến, Diện, Thạch)THỨ BẢY

18-7

05g00Thăm và tặng quà cho gia đình chính sách tại xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre (TP: đ/c Mạnh Cường, Kim Chi, Ban Tổ chức, TT.CTXH TNTP)

Bến Tre06g00

Tổ chức hoạt động tình nguyện Kỳ nghỉ hồng tại tỉnh Bến Tre - 5 ngày (TP: đ/c Lễ, Lộc, Ban CNLĐ, cơ sở)

Tỉnh

Bến Tre
06g30Thăm chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh mặt trận tỉnh Bến Tre - 2 ngày (TP: đ/c Q.Phong, Vũ, lãnh đạo UB Mặt trận Tổ quốc TP)

Tỉnh

Bến Tre
08g00

Đại hội Hội LHTN Việt Nam Quận Tân Bình (TP: đ/c Vũ, Tĩnh, Hội LHTN TP)

NTN Quận Tân Bình08g00

Đại hội Hội LHTN Việt Nam Quận 6 (TP: đ/c Thúy, Tri Quang, Hội LHTN TP, Ban Thiếu nhi)

Quận ủy Quận 608g30

Làm việc với tập thể Ban Tuyên giáo Thành Đoàn (TP: đ/c Hiếu, Minh, cán bộ Ban Tuyên giáo, VP)

P.B215g00Dự hoạt động CDTN Kỳ nghỉ hồng của Đoàn Tổng Cty Liksin (TP: đ/c Minh)

Đức Hòa - Long An
CHỦ NHẬT

19-7

06g00

Tổ chức hoạt động tình nguyện Kỳ nghỉ hồng tại tỉnh Đắknông, Kontum, Gia Lai - 7 ngày (TP: Lễ, Lộc, Ban CNLĐ, cơ sở)

Các tỉnh08g00Dự hoạt động tình nguyện “Tự hào biển đảo quê hương” của Đoàn Khối Bộ GTVT (TP: đ/c Minh)

Ba Tri -

Bến Tre


* Lịch làm việc thay thư mời trong nội bộ cơ quan Thành Đoàn

Lưu ý: Kể từ ngày 01/7/2009, Văn phòng Thành Đoàn sẽ không phát hành lịch công tác tuần qua đường bưu điện đến các cơ sở Đoàn. Đề nghị các đơn vị xem lịch công tác tuần tại website Thành Đoàn (www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn) vào sáng thứ 7 hàng tuần.

CHÁNH VĂN PHÒNG THÀNH ĐOÀN

(đã ký)


Lâm Đình Thắng
: vanphong -> data -> news -> 2009
2009 -> ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh
2009 -> LÒch laøm vieäc cuûa ban thöÔØng vuï thaønh ñOAØN
2009 -> HƯỚng dẫn tổ chức hoạt động chủ điểm tháng 11 – “Tri ân thầy cô” Chào mừng kỷ niệm 27 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam
2009 -> Tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
2009 -> THÔng báo v/v Phân công cán bộ Thành Đoàn tham gia công tác tổ chức
2009 -> THÔng báo v/v tổ chức hành trình
2009 -> THÔng báo v/v Tổ chức buổi nói chuyện giữa ông Len Aldis và sinh viên Thành phố
2009 -> THÔng báo số 2 Về việc tham gia Hội thi “Tuổi trẻ làm theo lời Bác”
2009 -> THÔng báo số 3 Ngày hội học sinh trung học phổ thông lần 2 năm 2009
2009 -> Bch tp. HỒ chí minh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương