LỊch kiểm tra kết thúc môn và KẾ hoạch thực tập nâng cao học kỳ I năm học 2013-2014, Lớp tcn-qtks k4(9+3)tải về 23.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích23.53 Kb.
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHA TRANG


Số: 32/LKT-CĐNDLNT Khánh Hòa, ngày 26 tháng 11 năm 2013LỊCH KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN VÀ KẾ HOẠCH THỰC TẬP NÂNG CAO

Học kỳ I - Năm học 2013-2014, Lớp TCN-QTKS K4(9+3)
- Căn cứ Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy, ban hành theo QĐ số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014 và tiến độ đào tạo;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của trường,

Nhà trường ban hành lịch kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun và kế hoạch thực tập nghiệp vụ tại cơ sở (360 giờ) cho lớp TCN-QTKS K4(9+3), Học kỳ I - Năm học 2013-2014, như sau:I. Lịch kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun:Ngày

kiểm tra

Thời gian tập trung

Thời gian làm bài

Môn kiểm tra (Phòng)

Ghi chú

Sáng thứ 2

02/12/201307g00’

07g15’- 11g05’

NV Lễ tân 2

(PTH. Lễ tân)Chia 2 nhóm để kiểm tra

Sáng thứ 2

02/12/201307g00’

07g15’- 11g05’

NV chế biến

(PTH. Bếp 2)Chia 2 nhóm để kiểm tra

Sáng thứ 3

03/12/201307g00’

07g15’-08g45’

Quản trị học

(P303)

Sáng thứ 3

03/12/201309g00’

09g15’-10g45’

Kế toán du lịch khách sạn

(P303)

Chiều thứ 3

03/12/201313g00’

13g15’-14g15’

Tin học ứng dụng

(Pmáy T3)


Sáng thứ 4

04/12/201307g00’

07g15’-08g45’

Quản trị buồng

(P303)

Sáng thứ 4

04/12/201309g00’

09g10’-11g10’

Tiếng Anh Khách sạn

(P303)
- Thời gian kiểm tra kết thúc môn thực hành có thể kéo dài tùy thuộc vào số lượng sinh viên.* Các quy định chung:

- Giáo viên có tên trong danh sách coi kiểm tra có mặt tại phòng Đào tạo: Buổi sáng 07g00’, buổi chiều: 13g00’ để bốc thăm giám thị 1, 2;

- Học sinh các lớp có mặt tại phòng kiểm tra trước giờ tập trung để làm thủ tục dự kiểm tra (SV vào dự kiểm tra phải mặc đúng đồng phục, thực hiện đúng nội quy, quy định của Trường);

- Căn cứ vào quy chế thi, kiểm tra các khoa xét duyệt, lập danh sách học sinh đủ điều kiện dự kiểm tra kết thúc môn, đồng thời cử giáo viên coi, chấm kiểm tra và nộp 02 đề kiểm tra và đáp án về phòng Đào tạo trước ngày 29/11/2013.II. Kế hoạch thực tập nghiệp vụ tại cơ sở của lớp TCN-QTKS K4(9+3):

- Thời gian thực tập: từ ngày 05/12/2013 đến hết ngày 15/02/2014 (09 tuần, trong đó nghỉ tết từ 30/01/2013 đến 08/02/2014).

- Khoa Khách sạn căn cứ chương trình đào tạo để xây dựng kế hoạch thực tập cho học sinh và nộp về Phòng Đào tạo trước ngày 02/12/2013; chuẩn bị sổ nhật ký thực tập cho học sinh để cơ sở thực tập nhận xét từng ngày. Trong quá trình học sinh thực tập, Khoa phải đi kiểm tra về việc thực hiện nội quy nơi thực tập và báo cáo vào thứ 6 hàng tuần về Phòng Đào tạo để báo cáo Hiệu trưởng./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Các phòng, khoa;

- Tổ KTQC, Website trường;

- Lưu: VT, ĐT. TNH.13. (Đã ký)NGƯT. ThS. Lê Xuân An
: Images -> TinTuc
TinTuc -> Danh sách một số kiểu loại sơ mi rơ moóc (3 trục) chở được container tiêu chuẩn (30480 kg) theo iso 668: 2013
TinTuc -> BỘ TÀi chính số: 197/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TinTuc -> Khoa học và CÔng nghệ vn viện toán học cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TinTuc -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam hộI ĐỒng tuyển sinh
TinTuc -> CÔng ty cổ phầN ĐẦu tư VÀ phát triển càng đÌnh vũ
TinTuc -> 1. giải thích từ ngữ: Các thuật ngữ sử dụng cho Ô tô thân liền
TinTuc -> TRƯỜng cao đẲng nghề du lịCH
TinTuc -> Điều 1 Hội Hướng đạo Quốc gia Việt Nam có tên là
TinTuc -> BÀi phát biểu v/v nhận học bổng của Ngân hàng Nông nghiệp
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương