LỊch hoạT ĐỘng cụ thể CỦa nhà trưỜng tháng 4, tháng 5tải về 4.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.34 Kb.
LỊCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ CỦA NHÀ TRƯỜNG THÁNG 4, THÁNG 5
- Ngày 1/4 làm việc với trường Mầm Non, Xã

- Ngày 8/4 Sở kiểm tra nhiệm vụ năm học

- Ngày 9/4 Tham gia thi tiếng anh

- Ngày 11/4 nộp danh sách hỗ trợ

- Ngày 15/4 Nghỉ dổ tổ Hùng Vương

- Ngày 20/4 thi đọc diễn cảm tại điểm trường võ Xá

- Ngày 25 đến 29 tháng 4 giáo viên bộ môn hoàn thành hồ sơ của cá nhân

- Ngày 3 đến 6 tháng 5 kiểm tra học kì II

- Ngày 10/5 Tổng hợp báo cáo Phòng

- Ngày 11/5 Sáng tổng kết tổ, chiều họp HĐTĐ

- Ngày 14/5 Kiểm kê tài sản tài chính

- Ngày 17/5 Họp phụ huynh toàn trường

- Ngày 17- 18/ 5 duyệt sổ điểm

- Chiều 20/5 Tổng kết học sinh

- Ngày 22/ 5 bầu cử HĐND các cấp

- Ngày 23/5 Làm hồ sơ lớp 5

- Ngày 25,26,27 Duyệt học bạ

- Ngày 30 tổng kết- Ngày 31 phiên họp cuối cùng của năm học

Trung Sơn, Ngày 6 tháng 4 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Ngọc Lan
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương