Lịch công tác tuần từ 17/9 – 23/9/2012. Trực y tế: Mai (ĐT: 2212. 242). Lái xe: Thanh (3860. 393). Điện: Toản (0915. 209. 436). Ktx: Ngợi (3509. 791) Trực xưởng: Khoa ck động lực; Cấp cứu: 3762. 115tải về 16.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích16.04 Kb.
Lịch công tác tuần từ 17/9 – 23/9/2012. Trực y tế: Mai (ĐT: 2212.242). Lái xe:Thanh (3860.393). Điện: Toản (0915.209.436). KTX: Ngợi (3509.791)

Trực xưởng: Khoa CK Động lực ; Cấp cứu: 3762.115

Thứ

Sáng

Chiều

Tối

Hai

17/9


2012

6h Lớp cao cấp lý luận chính trị đi học tại Hà nội cả tuần.

7h30 Giao ban lãnh đạo tại phòng khách. Thành phần như cũ.

Trực CH: Đ/c Tâm

Trực ĐT: Đ/c ThủyBa

18/9


2012

7h Thi tốt nghiệp đào tạo lái xe K24-B2.

10h Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cấp trường cho K37 TCN (đợt 7)

Trực CH: Đ/c B.Hiền

Trực ĐT: Đ/c Thiệp19/9


2012


Trực CH: Đ/c Xuân

Trực ĐT: Đ/c DũngNăm

20/9


2012

7h30 Đ/c Sinh, Tâm, Ngợi dự hội nghị tổng kết năm học đối với giáo dục chuyên nghiệp Thái Nguyên (HC chuẩn bị xe)

8h Tập huấn tự đánh giá các đơn vị tại phòng 1 nhà C2. Thành phần: Tiểu ban tự đánh giá các đơn vị.12h45 Thi tốt nghiệp môn Toán cho K37 TCN (đợt 7).Trực CH: Đ/c Ngợi

Trực ĐT: Đ/c HoaSáu

21/9


2012

6h45 Thi tốt nghiệp môn Lý cho K37 TCN (đợt 7)

7h30 Hiệu trưởng dự họp khối thi đua tại Trường CĐ kinh tế tài chính Thái Nguyên.
12h45 thi tốt nghiệp môn Hóa cho K37 TCN (đợt 7)

- GV dạy tại Trung tâm ngoài trường gửi bảng điểm học phần về phòng Đào tạo.Trực CH: Đ/c Phùng

Trực ĐT: Đ/c KiênBảy

22/9


6h45 Thi tốt nghiệp môn chính trị cho K37 TCN (đợt 7)

7h Nghiên cứu, quán triệt NQTW5 (Khóa XI) tại hội trường thể thao. Thành phần: toàn thể CB, GV, CNV. Đề nghị các đơn vị đôn đốc CBCNV tham dự đầy đủ, đúng giờ.12h45 Thi tốt nghiệp môn lý thuyết nghề cho K37 TCN (đợt 7)

Trực CH: Đ/c B.Hải

Trực ĐT: Đ/c ThọCN

23/9

Trực CH: Đ/c Hảo

- Các Khoa đào tạo gửi kế hoạch nhân lực(phân công giáo viên) về phòng Tổ chức hành chính.

- Trong tuần Khoa CNTT, Động lực, CK CTM, Điện, Kinh tế quản lý gửi bảng tổng hợp điểm K14 TCCN về đào tạo (đ/c Quỳnh)- Các đơn vị đôn đốc CB, GV, CNV thực hiện việc đeo biển tên trong giờ làm việc.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương