LÞch c ng t¸c tuÇn 26 (24/2/2014 2/3/2014)tải về 47.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích47.91 Kb.
LÞch c«ng t¸c tuÇn 26 (24/2/2014 - 2/3/2014)

T


ng-th

Th/g

Nội dung

Thành phần

Đơn vị


chuẩn bị

Chủ trì

Địa điểm


T2

24/2

8h

Làm quen hiện trường thi HSG tỉnh TN

P.ĐTQLKH&HTQT (đ/c Hùng); Các giám khảo (đ/c Trung, đ/c Sinh, đ/c Hạnh - Khoa KTCN); thí sinh dự thi

P.ĐT

Đ/c Hùng - P.ĐT

Trường TCN Số 1 - BQP

8h

Tổng kết lớp học tiếng Anh do 2 thực tập sinh Philipines giảng dạy

BGH; Trưởng, phó phòng, khoa, TT; Tất cả các học viên tham gia lớp học

P.ĐT

Hiệu trưởng

P.họp

14h

Bổ nhiệm Trưởng phòng CTHSSV; Trưởng khoa ĐTN; GĐ,PGĐ TTCNTT-TV(Thực hiện bước 1 )

Theo Kế hoạch số 77/ KH- CĐKTKT ngày 18/02/ 2014 và Thông báo số 89/TB-TH ngày 21/2/2014 của Nhà trường

Tổ Công tác

Hiệu trưởng

P.họp

T3

25/2

8h

Bổ nhiệm Trưởng phòng CTHSSV; Trưởng khoa ĐTN; GĐ,PGĐ TTCNTT-TV (Thực hiện bước 2,3,4 )

Theo Kế hoạch số 77/ KH- CĐKTKT ngày 18/02/ 2014 và Thông báo số 89/TB-TH ngày 21/2/2014 của Nhà trường

Tổ Công tác

Hiệu trưởng

P.họp

8h30

Giới thiệu các chương trình học bổng Đài Loan

P.ĐTQLKH&HTQT (đ/c Châm)

ĐHTN

ĐHTN

P.họp số 2

14h

Họp tuyển sinh năm 2014 và kế hoạch Kỷ niệm 20 năm thành lập ĐHTN

BGH (đ/c Mãn); P.ĐTQLKH&HTQT (đ/c Bình)

ĐHTN

GĐ ĐHTN

P.họp số 1

19h30

Tư vấn tập trung du học Nhật Bản

BGH (đ/c Đức); P.CTHSSV (đ/c Đam, đ/c Phương); và HSSV đăng ký du học; Công ty cổ phần Quốc tế ICO,

P. CTHSSV

Đ/c Đức -PHT

GĐ A

T4

26/2

8h -11h

Bổ nhiệm lại Phó phòng CTHSSV; Phó khoa ĐTN

Theo Kế hoạch số 77/ KH- CĐKTKT ngày 18/02/ 2014

Tổ Công tác

Hiệu trưởng

P.họp

7h

Khai mạc Hội thi HSG tỉnh TN

Ban CĐ (đ/c Mãn, đ/c Đức); Ban Tổ chức (đ/c Hùng, đ/c Phương); Các giám khảo (đ/c Trung, đ/c Sinh, đ/c Hạnh - Khoa KTCN); thí sinh dự thi

P.ĐT

Sở LĐ TB&XH

Trường CĐN Số 1 - BQP

15h30

Thẩm định kế hoạch đầu tư CSVC năm 2014

BGH (đ/c Cường); P.TH (đ/c Cường); KTT
GĐ ĐHTN

P.họp số 1

16h

Tổng kết Hội thi HSG tỉnh TN

Ban CĐ (đ/c Mãn, đ/c Đức); Ban Tổ chức (đ/c Hùng, đ/c Phương); Các giám khảo (đ/c Trung, đ/c Sinh, đ/c Hạnh - Khoa KTCN); thí sinh dự thi

P.ĐT

Sở LĐ TB&XH

Trường CĐN Số 1 - BQP

T5

27/2

8h

Gặp mặt cán bộ y tế và tổ chức chúc mừng các cơ sở y tế có quan hệ với Nhà trường

BGH; CTCĐ; BT Đoàn TN; Lãnh đạo phòng TH; nhân viên tổ y tế

P.TH

Đ/c Cường - PHT

P.họp

8h

Hội nghị Chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"( cả ngày)

BTV Đảng uỷ; Đảng uỷ viên; BT các Chi bộ; Chủ tịch, phó chủ tịch CĐ; Bí thư, phó bí thư Đoàn TN; Chủ tịch, phó CT Hội SV

ĐHTN

ĐHTN

TT học liệu

14h

Xét học vụ các lớp tín chỉ

Hội đồng học vụ

P.ĐT

CT-HĐ

P.họp

T6

28/2

7h

Lễ phát động ''Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ ''

Xuân Giáp Ngọ 2014Đại biểu mời; BCH Đoàn TN, Hội SV và các đồng chí đoàn viên, thanh niên đuợc triệu tập

VP Đoàn

Đ/c Phấn

Sân nhà đa năng

13h30

Coi thi lần 2 các lớp K7 CĐ tại Hà Nội

Ban coi thi (Theo QĐ)

P.ĐT

P.ĐT

Hà Nội

14h

Thống nhất phương án làm lại cổng trường

BGH; Trưởng các phòng, khoa, Trung tâm, CT Hội CCB; CT Công đoàn; CT Hội SV; Bí thư ĐTN; P.TH (đ/c Phương, đ/c Cường; đ/c Tấn, đ/c Hùng); Bộ môn Xây dựng công trình Khoa KTCN.

P. TH

Hiệu trưởng

P.họp

16h

Hội CCB chia tay hội viên nghỉ hưu

Khách mời; Hội CCB

Hội CCB

Đ/c Đức - CT H

P. họp


Ghi chú:

- Những cuộc họp đột xuất của nhà trường và ĐHTN sẽ thông báo sau;- Từ tuần 26: P.ĐTQLKH&HTQT phối hợp với P.TTKT&ĐBCL tiến hành kiểm tra tài liệu giảng dạy trực tiếp tại giảng đường

- Các đơn vị triển khai cho CBVC, HĐLĐ làm tự đánh giá và xếp loại tháng 2 để hưởng hệ số lương tăng thêm tháng 3/2014 (thực hiện theo quy định xếp loại mới ban hành).
TL.HIỆU TRƯỞNG
KT. Trưởng phòng Tổng hợp

Phó trưởng phòng


Phạm Đăng Tấn

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương