Lê Xuân Biểu giao thông vận tảI ĐẮk lắK 110 NĂm xây dựng và phát triểN (1904 2014) nhà xuất bảN giao thông vận tảItải về 1.26 Mb.
trang14/14
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.26 Mb.
#100
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Xí nghiệp Sản xuất đá 1

Nguyễn Ngọc Châu Giám đốc (1978 - 1981)

Chu Văn Vụ Phó Giám đốc (1976 - 1981)

Nguyễn Hữu Ngạn Phó Giám đốc (1976 - 1981)

Trần Mạnh Tiến Phó Giám đốc (1980 - 1981)

Trưởng phòng, phó trưởng phòng, kế toán trưởng, đội trưởng và đội phó: Vương Doản Thông, Trần Thanh Bình, Nguyễn Văn Đức, Hà Ngọc Tuấn.

- Xí nghiệp Sản xuất đá 2

Nguyễn Hoà Đạo Giám đốc (1978 – 1981)

Lê Văn Ninh Phó Giám đốc (1978 – 1981)

Thái Đức Ân Phó Giám đốc (1978 – 1981)

Trưởng phòng, phó trưởng phòng, kế toán trưởng, đội trưởng và đội phó: Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Mậu Ngọc, Hoàng Ngọc Thế, Ngô Văn Ngạc.

- Công ty cổ phần Vận tải ô tô (Công ty Ô tô vận tải hàng hoá)

Hồ Như Giám đốc (1975 – 1982)

Lê Đình Hương Giám đốc (1982 – 1984)

Huỳnh Hữu Khánh Giám đốc (1984 – 1986)

Dương Công Hoà Giám đốc (1986 – 1989)

Nguyễn Đình Bé Giám đốc (1989 – hiện nay)

Lê Ngọc Đại Phó Giám đốc (1975 – 1979)

Nguyễn Văn Thảo Phó Giám đốc (1978 – 1982)

Dương Công Hoà Phó Giám đốc (1982 – 1986)

Huỳnh Hữu Khánh Phó Giám đốc (1979 – 1984)

Lê Trọng Lịch Phó Giám đốc (1982 – 1984)

Nguyễn Đình Bé Giám đốc (1985 – 1989)

Lục Văn Pị Phó Giám đốc (1984 – 1989)

Nguyễn Hữu Huế Phó Giám đốc (1990 - 2000)

Phan Văn Cảnh Phó Giám đốc (2001 – tới nay)
Chủ tịch Công đoàn: Lê Hồng Anh, Nguyễn Tất Trọng, Trần Quốc Bào, Nguyễn Hữu Huế, Đoàn Bảy, Phan Văn Thịnh.

Kế toán trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng, đội trưởng, đội phó đội xe, xưởng trưởng và phó xưởng trưởng xưởng sửa chữa xe: Nguyễn Văn Trợ, Trần Văn Ngày, Nguyễn Đức Luấn, Nguyễn Đình Tánh, Võ Hữu Dũng, Trần Thanh Hoàn, Nguyễn Thị Lập, Huỳnh Hữu Khánh, Nguyễn Kim Khương, Hồ Xuân Diễn, Nguyễn Văn Chung, Lý Tiến Tậy, Vũ Hữu Đức, Phạm Duy Kết, Hoàng Danh Khoa, Lê Đình Hương, Nguyễn Hữu Đạo, Lục Văn Pị, Đặng Văn Chạ, Phạm Công Cẩn, Hồ Xuân Mun, Đỗ Ngọc Thường, Phạm Đăng Ừng, Nguyễn Quốc Chấn, Trần Văn Ngọc, Đỗ Văn Điệp, Hoàng Thắng, Nguyễn Xuân Hùng, Đỗ Cao Thắng, Đoàn Bảy, Nguyễn Văn Bình, Đinh Quang Thanh, Phan Văn Cảnh, Nguyễn Đình Bé, Lê Như Long, Ngô Đức Ry, Nguyễn Đình Tánh, Nguyễn Duy Trường, Đặng Văn Hiếu, Phan Thanh Nhẽ, Nguyễn Thị Kim, Trương Đức Sang, Nguyễn Văn Đồng, Lê Thanh Bình, Nguyễn Văn Đình, Hồ Phước, Lê Trọng Lịch, Nguyễn Hữu Huế, Lê Xuân Biểu, Vũ Văn Đan, Lương Ngọc Hồng, Nguyễn Văn Quảng.- Công ty cổ phần Xe khách (Xí nghiệp Công tư hợp doanh vận tải hành khách, công ty xe khách)

Bùi Văn Cao Giám đốc (1977 – 1981)

Lê Đình Hương Giám đốc (1981 – 1982, 1987 - 1988)

Nguyễn Ngọc Châu Giám đốc (1982 - 1985)

Đỗ Ngọc Thường Giám đốc (1985 – 1987)

Nguyễn Văn Quyền Giám đốc (1988 – 1993)

Nguyễn Thanh Tùng Giám đốc (1993 - 2009)

Nguyễn Văn Cung Giám đốc (2009 - 2010)

Phan Văn Cảnh Giám đốc (2010 – tới nay)

Mai Xuân Bá Phó Giám đốc (1976 – 1982)

Nguyễn Ngọc Bang Phó Giám đốc (1981 – 1986)

Dương Công Hòa Phó Giám đốc (1980 – 1982)

Đỗ Ngọc Thường Phó Giám đốc (1984 – 1985)

Nguyễn Văn Quyền Phó Giám đốc (3-1987 – 7-1987)

Nguyễn Tất Khánh Phó Giám đốc (1987 – 1988)

Nguyên Như Nghĩa Phó Giám đốc (1987 – 1988)

Trần Lễ Phó Giám đốc (1990 – 2008)

Nguyễn Văn Cung Phó Giám đốc (2005 - 2009)


Chủ tịch Công đoàn: Hoàng Đình Lượng, Nguyễn Xuân Hồng, Dương Thị Ngọc Trong.

Kế toán trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng, đội trưởng, đội phó đội xe, xưởng trưởng và phó xưởng trưởng xưởng sửa chữa xe: Nguyễn Văn Tộ, Vũ Thị Mận, Nguyễn Thị Lập, Nguyễn Văn Cung, Huỳnh Hoa, Bùi Văn Đoan, Đỗ Xuân Phương, Phạm Văn Thoa, Phan Thanh Nhẽ, Phùng Thị Na, Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Duy Kết, Đỗ Ngọc Thường, Trần Bốn, Lương Đức Đồng, Nguyễn Xuân Cứ, Lê Bá Tước, Nguyễn Ngọc Duyên, Ngô Đức Ry, Trần Quang Bình, Dương Thị Ngọc Trong, Nguyễn Huy Ninh.- Công ty Quản lý bến xe (Bến xe trực thuộc Ty, Bến xe trực thuộc Công ty Xe khách, Công ty Quản lý bến xe)

Hoàng Nâng Giám đốc (1976 – 1978)

Lưu Trọng Quán Giám đốc (1978 – 1979)

Nguyễn Văn Lang Giám đốc (1979 – 1980)

Nguyễn Xuân Ba Giám đốc (1980 – 1985)

Nguyễn Tất Khánh Giám đốc (1985 – 1987)

Nguyễn Văn Toàn Giám đốc (1987 – 1995)

Trần Quốc Bào Giám đốc (1995 – 2009)

Nguyễn Văn Đức Phó Giám đốc (1976 - 1979)

Nguyễn Xuân Ba Phó Giám đốc (1979 – 1980)

Nguyễn Văn Toàn Phó Giám đốc (1985 – 1987)

Trần Quốc Bào Phó Giám đốc (1993 – 1995)

Trần Đình Hữu Phó Giám đốc (1995 – 2010)

Lê Văn Dũng Phó Giám đốc (2005 – 2010)

Kế toán trưởng, trưởng phòng và phó trưởng phòng: Hoàng Nâng, Phạm Bá Trụ, Trần Đình Hữu, Lâm Ngọc Tuấn, Huỳnh Duy Rin.


  • Công ty Dịch vụ vận tải và xuất nhập khẩu

Lê Đình Châu Giám đốc (1982 – 1985)

Nguyễn Ngọc Châu Giám đốc (1985 – 1989)

Nguyễn Đăng Dân Giám đốc (1989 – 1990)

Lục Văn Pị Giám đốc (1990 – 2004)

Hồ Xuân Diễn Phó Giám đốc (1982 – 1985)

Đỗ Xuân Phương Phó Giám đốc (1982 – 1985)

Nguyễn Đăng Dân Phó Giám đốc (1985 – 1989)

Nguyễn Đức Luấn Phó Giám đốc (1991 – 1997)

Nguyễn Văn Chức Phó Giám đốc (1997 – 2004)

Nguyễn Minh Tặng Phó Giam đốc (1997 – 2004)

Kế toán trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng, xưởng trưởng, phó xưởng trưởng, giám đốc và phó giám đốc chi nhánh: Nguyễn Đăng Dân, Tạ Thị San, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Sơn, Nguyễn Văn Chức, Hà Văn Vẻ, Nguyễn Thị Kim, Nguyễn Minh Tặng, Nguyễn Văn Minh, Lại Hữu Hoan, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Hữu Lĩnh, Hoàng Văn Tiến, Phan Hồng Anh.


  • Xưởng sửa chữa ô tô

Lê Tấn Phương Xưởng trưởng (1975-1977)

Trần Thế Tường Phó Xưởng trưởng (1975-1977)

Trần Mạnh Tiến Phó Xưởng trưởng (1975-1977)

Hồ Phước Phó Xưởng trưởng (1975-1977)

Kế toán trưởng, trưởng phòng và phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Sơn, Tạ Hoàng Bắc, Trần Đức Tuấn.

- Công ty cổ phần Cơ khí giao thông (Xí nghiệp Đại tu ô tô)

Nguyễn Bá Lư Giám đốc (1975 - 1977)

Lê Tấn Phương Giám đốc (1977 - 1984)

Huỳnh Tấn Phán Giám đốc (1984 - 1992)

Lê Xuân Biểu Giám đốc (1992 - 1995)

Ngô Văn Ngạc Giám đốc (1995 - 2007)

Phạm Công Định Giám đốc (2007 – 2014)

Nguyễn Mạnh Học Phó Giám đốc (1980 -1981)

Dương Công Hoà Phó Giám đốc (1978 - 1980)

Trần Đức Tuấn Phó Giám đốc (1980 - 1981)

Huỳnh Tấn Phán Phó Giám đốc (1981 - 1984)

Lê Xuân Biểu Phó Giám đốc (1983 - 1992)

Nguyễn Tất Trọng Phó Giám đốc (1985 - 1987)

Nguyễn Tất Khánh Phó Giám đốc (1982 - 1984)

Ngô Văn Ngạc Phó Giám đốc ( 1990 - 1995)

Phạm Công Định Phó Giám đốc (1995 – 2007)

Nguyễn Văn Tuấn Phó Giám đốc (2001 - 2014)

Chủ tịch Công đoàn: Vũ Đức Huy, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Tất Khánh, Phạm Công Định, Hoàng Văn Thức, Nguyễn Văn Đủ, Đoàn Cao Cường.

Kế toán trưởng, trưởng phòng, phó trưởng phòng, xưởng trưởng và phó xưởng trưởng: Trần Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Thanh Sơn, Tạ Hoàng Bắc, Trần Thái Nghĩa, Huỳnh Tấn Phán, Trần Đức Tuấn, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Mậu Chịa, Nguyễn Ngọc Hiển, Huỳnh Hoa, Đinh Văn Lợi, Ngô Văn Ngạc, Hà Văn Vẽ, Nguyễn Hữu Hạnh, Nguyễn Đăng Thuỷ, Nguyễn Văn Bảy, Hà Văn Sen, Đào Tăng Ngô, Đỗ Quang Khôi, Nguyễn Long, Nguyễn Đình Sơn, Phạm Công Định, Nguyễn Văn Đủ, Nguyễn Thị Hương, Vũ Đức Huy, Hoàng Văn Thức, Lê Xuân Quang, Trần Văn Chương, Trần Văn Bính, Trần Văn Lập, Lưu Văn Tuấn, Trần Văn Minh, Lê Xuân Phúc, Lê Văn Hữu, Phan Sơn, Phạm Đới, Bùi Huy Quế, Ngô Đức Ry, Ngô Văn Toàn, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn Quang, Phạm Bùi Nam Liên, Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Văn Phụng, Lê Quý.

- Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải

Trần Sắc Hiệu trưởng (1977 – 1978)

Nguyễn Đình Chỉnh Hiệu trưởng (1978 – 1980)

Nguyễn Cao Hoàng Quyền Hiệu trưởng(1980 – 1982)

Nguyễn Văn Thảo Hiệu trưởng (1982 – 1986)

Nguyễn Cao Hoàng Phó Hiệu trưởng (1977 – 1982)

Nguyễn Tất Khánh Hiệu trưởng (1987 – 1988)

Trần Văn Ngày Phó Hiệu trưởng (1982 – 1985)

Hà Văn Vẽ Phó Hiệu trưởng (1985 – 1986)

Nguyễn Tất Khánh Phó Hiệu trưởng (1981 – 1982)

Nguyễn Hà Giang Phó Hiệu trưởng (1981 – 1986)

Lê Văn Ninh Phó Hiệu trưởng (1982 – 1986)

Trưởng, và phó trưởng phòng: Đỗ Thị Doan, Ngô Văn Ngạc, Nguyễn Hà Giang, Trần Văn Tư, Dương Đình Mỹ, Trương Văn Bỉnh, Võ Văn Vân.

Cán bộ giảng dạy và nhân viên: Hoàng Đình Bình, Nguyễn Duy Trường, Lê Đức Phú, Lê Xuân Quang, Lê Văn Xém, Phạm Công Cẩn, Bạch Hữu Tình, Nông Văn Thắng, Võ Văn Vân, Phạm Thị Hồng Hải, Nguyễn Thanh Bình, Lã Thị Lằng, Ưng Thị Qua, Vũ Thị Hồng, Đỗ Thị Đoan,- Trường công nhân lái xe cơ giới đường bộ

Hồ Xuân Diễn Hiệu trưởng (1985 – 1987)

Nguyễn Tất Khánh Hiệu trưởng (1987 – 1988)

Vũ Đình Toản Hiệu trưởng (1987,1988 – 1995)

Hà Văn Vẽ Phó Hiệu trưởng (1985 – 1986)

Nguyễn Hà Giang Phó Hiệu trưởng (1987 – 1991)

Trưởng và phó trưởng phòng: Lê Xuân Quang, Trần Văn Tư, Võ Văn Vân, Nguyễn Thị Nguyệt.

Cán bộ giảng dạy và nhân viên: Lê Văn Xém, Phạm Công Cẩn, Bạch Hữu Tình, Nông Văn Thắng, Trần Thị Đường, Hà Bảo Long, Vương Thị Phấn, Nguyễn Văn Bảy, Lê Công Hội, Phan Thị Nga, Tô Văn Lợi, Trần Thị Loan, Nguyễn Thanh Xuân, Ma Thị Phương, Nguyễn Văn Trắc.- Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ 47 01S

Ngô Văn Ngạc Giám đốc (1995 – 1998)

Nguyễn Văn Đủ Giám đốc (1998 – 2009)

Lê Văn Quang Giám đốc (2010 – 2011)

Nguyễn Văn Đủ Phó Giám đốc (1996 – 1998)

Lê Văn Quang Phó Giám đốc (2000 – 2009)

Lê Quý Phó Giám đốc (2010 – 2011)

Đăng kiểm viên và nhân viên: Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Thị Mùa, Võ Văn Song, Nguyễn Đình Quý, Trần Mạnh Hùng, Vũ Thị Phụng, Hoàng Thị Kim Thoa, Nguyễn Quốc Toàn, Phan Văn Tường, Nguyễn Văn Minh, Phan Thanh Toàn, Phạm Viết Hưng, Nguyễn Châu Kim Long, Lê Đức Minh, Nguyễn Công Nội, Lê Thị Hồng Gấm, Phạm Duy Biên, Lê Văn Tiến, Đỗ Thị Đức.- Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ 47 01D

Lê Tấn Hiệp Phó Giám đốc (Quyền Gđ) (2011 – tới nay)

Bùi Văn Trường Phó Giám đốc (2011 – tới nay)

Đăng kiểm viên và nhân viên: Nguyễn Hữu Chí, Thanh Toàn, Phạm Viết Hưng, Nguyễn Châu Kim Long, Lê Đức Minh, Nguyễn Công Nội, Nguyễn Lương Tuân, Phạm Văn Luân, Trương Công Trí, Đinh Công Kiên, Vũ THị Phụng, Nguyễn Thị Thu Huyền, Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Đỗ Thị Thêm, Đào Văn Hùng, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phạm Duy Biên, Lê Văn Tiến, Đỗ Thị Đức.- Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ 47 02D

Nguyễn Văn Hiền Giám đốc (2008 – 2009)

Lê Tấn Hiệp Giám đốc (2009 – 2011)

Phan Hoài Nam Giám đốc (2011 – tới nay)

Lê Tấn Hiệp Phó Giám đốc(2008 – 2009)

Nguyễn Đình Nhựt Phó Giám đốc (2011 – tới nay)- Phân khu Quản lý đường bộ Đắk Lắk (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và sửa chữa đường bộ Đắk Lắk, Đoạn Quản lý đường bộ, Công ty Quản lý đường bộ 14, Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ Đắk Lắk, Công ty cổ phần Đường bộ Đắk Lắk)

Phan Văn Cưu Giám đốc (1977 – 1985)

Trần Nhị Giám đốc (1985 - 1992)

Vũ Văn Hưng Giám đốc (1992 – 2002)

Phạm Ngọc Thành Giám đốc (2002 – tới nay)

Hồ Xuân Danh Phó Giám đốc (1977 – 1980)

Lê Văn Có Phó Giám đốc (1977 – 1985)

Vũ Văn Hưng Phó Giám đốc (1982 – 1992)

Nguyễn Đình Thất Phó Giám đốc (1985 – 1990)

Bùi Đức Thắng Phó Giám đốc (1991 – 2005)

Mã Minh Lợi Phó Giám đốc (1992 – 2013)

Nguyễn Tất Giang Phó Giám đốc (1992 – 2014)

Võ Như Linh Phó Giám đốc (2001 – 2005)

Trần Sinh Bài Phó Giám đốc (2014 – tới nay)

Phạm Thị Bích Phượng Phó Giám đốc (2014 – tới nay)

Kế toán trưởng, trưởng phòng và hạt trưởng: Phạm Thị Lệ Hồng, Phạm Ngọc Thành, Lê Văn Tân, Mã Minh Lợi, Trần Như, Nguyễn Viết Kỳ, Bùi Đức Thắng, Nguyễn Đăng Khuê, Trần Sinh Bài, Nguyễn Tất Giang, Trần Trọng Tuấn, Hồ Ngọc Quang, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Tất Tưởng, Nguyễn Đức Thơi, Hoàng Đức Công, Nông Văn Hữu, Mô Lô Qua, Đỗ Xuân Thanh, Lê Minh Định, Vũ Cao Biền, Trương Thị lan, Phạm Hoành, Nguyễn Văn Thanh, Trịnh Hữu Biên, Phạm Bá Bính, Nguyễn Hữu Kót, Đặng Cư, Nông Văn Hữu, Bùi Bình Phương, Đặng Bay, Nguyễn Đăng Sáu, Trần Sỹ Ngọc, Nguyễn Đình Bé, Nguyễn Đắc Nhơn, Lê Sưa, Trần Xuân Vinh, Lê Quang Sạ, Trịnh Viết Chương, Phạm Văn Quý, Thân Văn Phố.  • Phân khu Quản lý đường bộ 26 (Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng quốc lộ 26)

Mai Vệ Giám đốc (1992 – 2001)

Võ Văn Bản Giám đốc (2001 – 2002)

Nguyễn Minh Tiến Giám đốc (2002 – tới nay)

Nguyễn Trọng Du Phó Giám đốc (1992 – 1999)

Hoàng Ngọc Sỹ Phó Giám đốc (!992 – 1996)

Nguyễn Minh Tiến Phó Giám đốc (1996 – 1999, 2001 – 2002)

Võ Văn Bản Phó Giám đốc (2000 – 2001, 2002 – 2014)

Lê Quang Thắng Phó Giám đốc (2000 – 2001, 2006 – 2007)

Nguyễn Tất Đạt Phó Giám đốc (2003 – 2005)

Trần Trọng Tuấn Phó Giám đốc (2008 – tới nay)

Kế toán trưởng và hạt trưởng: Nguyễn Quốc Thịnh, Nguyễn Văn Hiệp, Lương Huy Hoàng, Nguyễn Ngọc Luận, Nguyễn Mậu Hương, Phan Văn Nhạc, Bùi Duy Hùng, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Hữu Mai, Đào Mạnh Cường, Vũ Văn Tuấn, Trịnh Văn Úy, Huỳnh Văn Uyên, Trịnh Văn Dũng, Lương Ngọc Tuấn, Trần Trọng Tuấn, Lê Viết Ngọc.

- Thanh tra Giao thông vận tải Chi cục Đường bộ Đắk Lắk (Tổng cục Đường bộ Việt Nam)

Nguyễn Minh Tiến Đội trưởng (1999 – 2001)

Nguyễn Tấn Đạt Đội trưởng (2001 – 2003)

Phạm Đình Dũng Đội trưởng (2003 – 2010)

Lương Ngọc Phú Đội trưởng (2010 – 2014)

Nguyễn Tấn Đạt Phó Đội trưởng (1999 – 2001)

Lương Ngọc Phú Phó Đội trưởng (2002 – 2010)

Nguyễn Văn Nghĩa Phó Đội trưởng (2010 – 2014)

Lê Văn Hùng Phó Đội trưởng (2006 – 2010)

- Chi cục Quản lý đường bộ thuộc Cục Quản lý đường bộ III (thành lập năm 2014)

Nguyễn Danh Tiến Chi cục trưởng (2014 – tới nay)

Nguyễn Văn Lãnh Phó Chi cục trưởng (2014 – tới nay)

Lê Viết Nguyên Phó Chi cục trưởng (2014 – tới nay)- Cán bộ, chiến sỹ được Uỷ ban nhân dân Cách mạng Khu Trung Trung bộ, Nam Trung bộ và Nam bộ điều về Đắk Lắk trong năm 1975:

+ Cán bộ tiểu đoàn và đại đội: Hồ Như, Lê Ngọc Đại, Lê Hồng Anh, Huỳnh Hữu Khánh, Nguyễn Hữu Đỗ, Nguyễn Văn Chanh, Nguyễn Văn Thảo, Hồ Phước, Nguyễn Tất Trọng, Hoàng Danh Khoa, Phạm Duy Kết, Nguyễn Văn Chung, Hồ Xuân Diễn, Lý Tiến Tậy, Vũ Hữu Đức, Nguyễn Văn Đình, Nguyễn Văn Thảo, Trần Văn Thuật, Nguyễn Kim Khương, Nguyễn Văn Thìn, Nguyễn Đình Yên, Nguyễn Văn Cân.

+ Đoàn xe 1

Lái xe: Hà Quang Thái, Đoàn Văn Trường, Dương Văn Bình, Hoàng Văn Định, Bùi Doãn Liêm, Đỗ Văn Tài, Lý Hải Hầu, Lộc Văn Cả, Hoàng Văn Sơn, Nguyễn Văn Vinh, Đào Xuân Khuê, Phạm Công Cẩn, Nông Văn Rành, Lê Trung Tuyến, Hoàng Văn Mạo, Hoàng Văn Đức, Ngô Chí Tờ, Nguyễn Đức Thanh, Phạm Văn Ừng, Hoàng Văn Nẩy, Ngô Đình Quý, Đặng Văn Thắng, Lương Văn Thuận, Nguyễn Trung Thành, Nùng Văn Sính, Hoàng Văn Dũng, Triệu Văn Bình, Vương Văn Năm, Đinh Văn Kỳ, Đàm Văn Thò, Nguyễn Toàn Thắng, Mã Văn Hản, Triệu Văn Tìn, Mai Xuân Quý, Nguyễn Văn Lơ, Hà Việt Giàng, Lê Nam Dương, Nguyễn Văn Nguyên, Hoàng Văn Tiến, Nguyễn Thế Nhuận, Trần Quốc Ích, Nguyễn Văn Biểu, Vũ Ngọc Thịnh, Vũ Tú Nam, Dương Duy Dinh, Nguyễn Đình Bé, Vũ Tiến Lợi, Vi Văn Khìn, Đỗ Văn Nội, Nguyễn Văn Hoan, Tạ Hương, Hoàng Văn Bình, Đàm Văn Giòng, Đỗ Văn Điệp, Trần Văn Quang, Phạm Văn Mao, Lương Ngọc Xuyên, Man Sô Nây, Bùi Duy Cường, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Văn Ngoan, Lê Văn Xém, Đặng Văn Chạ, Lê Anh Phú, Hoàng Văn Hưu, Nguyễn Tiến Thể, Ngô Thế Tề, Nguyễn Ngọc Giáp, Trần Văn Tráng, Bùi Văn Bí, Nguyễn Văn Đức, Lê Duy Hồng, Nguyễn Tiến Ngọ, Lục Văn Pị, Vi Xuân Chung, Phạm Đức Quang, Nguyễn Thanh Bình. Thợ sửa chữa: Phạm Cao Phong, Lê Cao Thanh, Trần Đình Phoi.

Kỹ thuật viên: Nguyễn Đăng Hiển.

Quân y: Hà Văn Triều.

+ Đoàn xe 2

Lái xe: Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Hải Sơn, Bùi Minh Nga, Nguyễn Đức Tiến, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Đa Văn, Cao Hồng Kỳ, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Thái Hoà, Hoàng Anh Phúc, Trần Minh Tạo, Lê Tiến Dũng, Trần Văn Chử, Lương Xuân Diệm, Lê Minh Sơn.

Thợ sửa chữa: Y My Niê, Y Thoan Niê.

+ Đoàn xe 3

Lái xe: Nguyễn Hồng Chanh, Trần Văn Được, Nguyễn Văn Bình, Phùng văn Hỡi, Đỗ Huy Kết, Nguyễn Văn An, Lục Xuân Tùy, Đoàn Bảy, Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Hồng Phong, Đỗ Tiến Phúc, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Thức, Đồng Từ Hạnh, Bạch Hữu Tình, Vương Duy Thêm, Lê Xuân Biểu, Lý Văn Phát, Lê Văn Liên, Nguyễn Văn Tôn, Phạm Văn Hải, Nguyễn Thanh Xuân, Dương Đình Cung, Phan Bình, Nguyễn Văn Mão, Nguyễn Văn Long, Dương Văn Toán, Như Văn Hoà, Trần Văn Hùng, Nguyễn Anh Lâm, Nguyễn Kim Hỹ, Lê Quang Vinh, Trịnh Văn Xô, Đỗ Hoà Bình, Nguyễn Văn Cường, Lê Văn Sơn, Hà Quang Dương, Phạm Hồi Thắng, Trần Bình, Vi Văn Bầu, Lê Sỹ Tỵ, Nguyễn Văn Mật, Lê Văn Viết, Đỗ Quang Bình, Trương Đức Sang, Ngô Văn Bào, Bùi Văn Thanh, Nguyễn Hữu Chung, Vũ Anh Lộc, Hoàng Anh Ngọ, Nguyễn Đăng Quý, Lê Phúc Khởi, Nguyễn Đồng Lai, Trịnh Văn Đức, Trần Đức Hoà, Nguyễn Năng Tiến, Nguyễn Văn Xuân, Đỗ Văn Dũng, Nguyễn Khắc Chính, Nguyễn Mạnh Thường, Hoàng Trung Ngọ, Nguyễn Văn Sự, Trần Văn Thọ, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Văn Giá, Ngô Văn Mưa, Nguyễn Quốc Sơn, Ngô Văn Năm, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Văn Chung, Trần Văn Ngọc, Nguyễn Văn Soạn, Hà Đình Bình, Dương Kim Nhẫn, Nguyễn Văn Nhi, Nguyễn Văn Kiểm, Nông Quốc Chính, Nguyễn Thành Tôn, Nguyễn Văn Thôn, Nguyễn Văn Thoả, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Quốc Doanh, Trần Đông Ngọ, Trần Văn Long, Phạm Văn Cường, Trần Kiểm Học, Đồng Xuân Đức, Đinh Quang Thanh, Trương Quang Quế, Nguyễn Văn Lợi, Hoàng Văn Bào, Nguyễn Văn Nhẫn, Nguyễn Văn Cải, Nguyễn Văn Toán, Nguyễn Tiến Toản, Nguyễn Đăng Tín, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Đình Ngà, Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Văn Đăng, Ngô Văn Lai, Phạm Văn Hiền, Trần Quốc Bào, Nguyễn Sỹ Kim, Nguyễn Minh Đức, Hoàng Văn Chừng, Dương Văn Ngân, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Tặng, Dương Văn Bóng, Lê Viết Thanh, Đinh Tiến Cường, Lê Văn Thông, Nguyễn Kim Bình, Hoàng Văn Sáng, Ma Ngọc Đeng, Nguyễn Văn Tá, Nguyễn Thế Ngọ, Hoàng Đình Luyến, Nguyễn Văn Quỹ, Trần Văn Ngọ, Nguyễn Văn Chinh, Nguyễn Văn Quốc, Ngô Viết Tĩnh, Nguyễn Văn Lợi, Phùng Quang Tường, Phan Văn Soạn, Phạm Văn Cường, Nguyễn Viết Bình, Nguyễn Văn Dịnh, Nguyễn Trọng Đang, Nguyễn Văn Hỡi, Ngô Văn Nhật, Nguyễn Đình Lừng, Nguyễn Quốc Chấn, Lê Văn Ngự, Bùi Duy Hiển, Bùi Xuân Bình, Tạ Văn Vững, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Hữu Bảy. Thợ sửa chữa: Nguyễn Xuân Hồng, Lê Bá Đông, Nguyễn Văn Đồng, Trần Xuân Thanh, Nguyễn Xí, Nguyễn Hữu Thắng, Lê Đình Siêu, Nguyễn Văn Gần, Hoàng Cao Tảng, Nguyễn Hữu Chí, Lê Đình Chuyền, đồng chí Tâm.

Quân y: Dương Hiền Mỹ, Huỳnh Văn Chuyền, Võ Hữu Dũng.

+ Xưởng Sửa chữa ô tô khu V (Z74, Xưởng sửa chữa ô tô Tiền phương) Lê Tấn Phương Lãnh đạo xưởng

Trần Mạnh Tiến Lãnh đạo xưởng

Thợ sửa chữa: Nguyễn Tiến Phan, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Văn Đủ, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Danh Bính, Nguyễn Công Thứ, Nguyễn Văn Quảng.

+ Đoàn Ban Nông nghiệp khu V

Lái xe: Hà Thế Nhinh, Vũ Tiến Dũng, Lê Văn Chất.

+ Đoàn khu VI

Lái xe: Nguyễn Đăng Dân, Đỗ Trung Chính.

+ Đoàn Nam bộ

Lái xe: Bùi Văn Hoà, Phạm Xuân Bưởng, Trần Đức Hoà.

- Danh sách công chức, viên chức được điều chuyển để thành lập Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông.

Nguyễn Tài Dung Giám đốc Sở, Nguyễn Văn Viện Phó Giám đốc Sở, Hoàng Văn Thức Phó Giám đốc Sở.

Trưởng, phó trưởng phòng, ban và chuyên viên: Võ Văn Hùm, Nguyễn Văn Vinh, Võ Văn Vân, Nguyễn Hữu Bồi, Bùi Văn Điền, Trương Văn Minh, Bùi Ngọc Tịnh, Hoàng Anh Dũng, Liêu Hoà Bình, Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Thành An, Nguyễn Tài Thông, Đào Công Chức, Lê Quang Ghi.

+ Công ty Quản lý và sửa chữa cầu đường bộ 1

Trưởng, phó trưởng phòng, ban và chuyên viên: Nguyễn Văn Minh, Đỗ Ngọc Tùng .

+ Công ty Quản lý và sửa chữa cầu đường bộ 2

Trịnh Văn Độ Giám đốc

Trưởng, phó trưởng phòng, ban và chuyên viên: Nguyễn Thị Thanh Sơn, Lê Thị Hồng Nhung, Lại Phú Hợp, Bùi Văn Đoàn, Lê Hữu Khánh, Nguyễn Thanh Bộ, Hoàng Mạnh Tự.

+ Công ty cổ phần Cơ khí giao thông: Trưởng phòng: Hồ Vạn Năng.MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

(ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG NẾU CÓ THỂ)TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk 1930 - 1954, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia năm 2002.

2. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk 1954 - 1975, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia năm 2003.

3. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk 1975 - 2005, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia năm 2010.

4. Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 1996 - 2000, xuất bản tháng 5 năm 1996.

5. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2001 - 2005), xuất bản tháng 01 năm 2001.

6. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2005 - 2010), xuất bản tháng 02 năm 2006.

7. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010 - 2015), xuất bản tháng 10 năm 2010.

8. Sư đoàn 470 - 40 năm chiến đấu và trưởng thành (1970 - 2010), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân năm 2010.

9. Đề án Đề nghị công nhận thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại I (Lưu trữ của Sở Xây Dựng Đăk Lăk).

10. Niên giám thống kê tỉnh Đắk Lắk.

11. Văn bản Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk kỳ họp thứ 4 khoá VI, xuất bản năm 2004.

12. Văn bản Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk kỳ họp thứ 4 khoá VII, xuất bản năm 2006.

13. Văn bản Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk kỳ họp thứ 15 khoá VII, xuất bản năm 2010.

14. Lịch sử giao thông vận tải đường bộ Việt Nam, Nhà xuất bản Giao thông vận tải năm 2010.

15. Tổng hợp số liệu về phương tiện giao thông đang lưu hành trong cả nước, Cục Đăng kiểm Việt Nam xuất bản hằng tháng.

Tất cả thông tin và số liệu được tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2014.PHỤ LỤCКаталог: TaiLieu
TaiLieu -> MỘt số thủ thuật khi sử DỤng phần mềm adobe presenter tạo bài giảng e-learning
TaiLieu -> Trung tâM ĐÀo tạo mạng máy tính nhất nghệ 105 Bà Huyện Thanh Quan – 205 Võ Thị Sáu, Q3, tp. Hcm
TaiLieu -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập tự do hạnh phúc
TaiLieu -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
TaiLieu -> A. ĐẠi số TỔ HỢp I. Kiến thức cơ bản quy tắc cộng
TaiLieu -> Wikipedia luôn có mặt mỗi khi bạn cần giờ đây Wikipedia cần bạn giúp
TaiLieu -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
TaiLieu -> VĂn phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TaiLieu -> BỘ luật lao đỘng của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam BỘ luật lao đỘng ngày 23 tháng 6 năm 1994 và

tải về 1.26 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương