LÝ LỊch khoa họC


Bài báo đăng Hội nghị quốc tếtải về 314.29 Kb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích314.29 Kb.
1   2   3   4   5

Bài báo đăng Hội nghị quốc tế:

[2]. Nguyen Thi Minh Thuy, Tran Thi Kim Chi, Le Anh Tu and Nguyen Quang Liem (1012) , “Influence of the preparing conditions on the optical characteristics CuInS2/ZnS nanoparticles”, 6th International workshop on advanced materials science and nanotechnology, MEP-P22, pp. 322 .

 • Bài báo đăng Tạp chí trong nước

[3]. Nguyễn Thị Minh Thủy, Trần Thị Kim Chi,Nguyễn Quang Liêm (2011),“Tinh thể nano CuInS2 chế tạo trong dung môi diesel” Tạp chí hóa học, 49, 706-709.

[4]. Nguyễn Thị Minh Thủy, Trần Thị Kim Chi,Nguyễn Quang Liêm (2013), “Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ lên tính chất quang của các tinh thể nano CuInS2” Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 51,769-777.

[5]. Nguyễn Thị Minh Thủy, Trần Thị Kim Chi, Trần Thị Thương Huyền, Ứng Thị Diệu Thúy, Nguyễn Quang Liêm (2014),“Chấm lượng tử CuIn(Zn)S2 chế tạo trong diesel” Tạp chí Khoa học và Công nghệ,52 (3B) 272-278.

[6]. Trần Thị Thương Huyền, Nguyễn Thị Minh Thủy, Trần Thị Kim Chi, Ứng Thị Diệu Thúy, Nguyễn Quang Liêm (2014),“ Chế tạo chấm lượng tử CuIn(Zn)S2 trong môi trường nước” Tạp chí Khoa học và Công nghệ , 52 (3C) 412-420.

[7]. Ứng Thị Diệu Thúy, Trần Thị Kim Chi, Phạm Song Toàn, Lê Quang Phương, Phạm Thị Thủy, Nguyễn Thị Minh Thủy, Nguyễn Thị Hiệp, Trần Thị Thương Huyền, Nguyễn Thu Loan, Nguyễn Quang Liêm (2013) “ Vật liệu quang điện tử bán dẫn nanô: chế tạo, tính chất quang và ứng dụng“ 51(2A) 1-18.


 • Bài báo đăng Hội nghị trong nước

[8]. Nguyễn Thị Minh Thủy, Phạm Song Toàn, Trần Thị Kim Chi, Nguyễn Quang Liêm(2010), “Chế tạo và nghiên cứu tính chất của tinh thể nano CuInS2” Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu Toàn quốc lần thứ 6. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tr.258-288, .

IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì

 • Cấp Đại học

1. Chế tạo, nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của chấm lượng tử bán dẫn CuInS2, CuInS2/ZnS, ĐH2011-04-10, 2013, tốt

V. Sách và Giáo trình

VI. Hướng dẫn sau đại học

VII. Khen thưởng

1. Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở/Bộ nhiều năm trong khoảng năm 2009-2014LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. Thông tin chung

Họ và tên: Lê Thị Hồng Gấm

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1983

Nơi sinh: Quân Khê - Hạ Hòa – Phú Thọ

Quê quán: Châu Sơn – Duy Tiên – Hà Nam

Đơn vị công tác: Khoa Vật lí- Trường ĐHSP- ĐHTN

Chức vụ: Giảng viên năm 2010

Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013 ; Chuyên ngành: Điều khiển và Tự động hóa

Chức danh khoa học: ; công nhận năm:

Môn học giảng dạy đại học: Kĩ thuật điện tử tương tự, Kỹ thuật số, Điện và điện tử dân dụng, Kĩ thuật điện tử, Điện tử học Đại cương, Thí nghiệm kỹ thuật điện & đo lường các đại lượng Vật lý, thí nghiệm kỹ thuật điện tử, thí nghiệm Vật lý Kĩ thuật.

Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật điện, điều khiển và Tự động hóa

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Địa chỉ liên hệ: Khoa Vật lí- Trường ĐHSP - Đại học Thái Nguyên

Điện thoại: 0915007900

Email: honggamhnk@gmail.comII. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2006, tại trường ĐHKTCN Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2013, tại trường ĐHKTCN Thái Nguyên

III. Các công trình khoa học đã công bố


 • Bài báo đăng Tạp chí trong nước

1. Đỗ Trung Hải, Lê Thị Hồng Gấm – Một phương pháp thiết kế bộ điều khiển phi tuyến dựa vào mô hình tuyến tính hóa của đối tượng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 118, số 14, 2014.

IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì

V. Sách và Giáo trình

1. Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Quang Hải, Võ Quang Hoàn, Ngô Tuấn Ngọc, Lê Bá Tứ (2011), Giáo trình thực hành Điện tử, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

2. Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Quang Hải, Lê Bá Tứ (2011), Giáo trình thí nghiệm thực hành Kĩ thuật điện và Đo lường các đại lượng Vật lí, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

VI. Khen thưởng


 1. Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học sư phạm – ĐH Thái Nguyên, năm học 2014-2015


LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. Thông tin chung

Họ và tên: Nguyễn Quang Linh

Giới tính: Nam

Năm sinh: 1982

Nơi sinh: Bắc Ninh

Quê quán: Bắc Ninh

Đơn vị công tác: Khoa Vật lý, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Chức vụ: không

Học vị: Thạc sĩ ; năm: 2009;

Chuyên ngành: LL&PP GD bộ môn vật lí

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên

Môn học giảng dạy: Nghiên cứu chương trình VLPT, rèn luyện NVSP, thí nghiệm VLPT, bài tập VLPT, chuyên đề giảng dạy thay thế thi TN.

Lĩnh vực nghiên cứu: Các phương pháp dạy học và các ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kĩ thuật trong day học, cụ thể:

Nghiên cứu các phương pháp dạy học, các kĩ thuật dạy học hiện đại

Nghiên cứu ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường phổ thông

Nghiên cứu, cải tiến thiết bị dạy học ở trường phổ thông

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Địa chỉ liên hệ: Khoa Vật lý trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, số 18 đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0912132036

Email: nguyenquanglinhsptn@gmail.com;II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2004, tại trường Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2009, tại trường Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

III. Các công trình khoa học đã công bố


 • Bài báo đăng Tạp chí quốc tế

[1]. Đỗ Hương Trà, Nguyễn Quang Linh (2014), Problem solving activities experimental exercises in physics teaching in schools -means of developing critical thinking for students a case study of fluid mechanics, tạp chí Asian Academic Research Journal of Multidisciplinary, ISSN 2319-2801, tháng 02 năm 2015, tr33-41.

[2]. Đỗ Hương Trà, Nguyễn Quang Linh (2014), Developing critical thinking for students through experimental exercises in teaching physics in high school, Tạp chí Journal of Pedagogy and Psychology. Kazakhstan. ISSN 2307-7891, số 02, tháng 6 năm 2014, tr.35-41. • Bài báo đăng tạp chí trong nước

[3]. Nguyễn Quang Linh, Thiết kế, chế tạo và sử dụng bộ thí nghiệm giao thoa sóng nước ở trường phổ thông, (2009), Tạp chí thiết bị giáo dục, số đặc biệt – tháng 9 năm 2009, tr.8-10.

[4]. Nguyễn Quang Linh, Đỗ Hương Trà (2011), Khai thác bài tập thực nghiệm nhằm phát triển tư duy phê phán và tư duy sáng tạo của học sinh, Tạp chí thiết bị giáo dục, số 70 – tháng 6 năm 2011, tr.6-9.

[5]. Nguyễn Quang Linh (2011), Rèn năng lực giải quyết vấn đề thông qua bài tập vật lí thực nghiệm, Tạp chí thiết bị giáo dục, số Đặc biệt – tháng 10 năm 2011, tr.54-56.

[6]. Nguyễn Quang Linh (2015), Bồi dưỡng duy phê phán cho học sinh thông qua hoạt động giải bài tập thí nghiệm trong dạy học vật lí ở trường phổ thông, Tạp chí trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, tháng 09 năm 2015 • Bài báo đăng Hội nghị trong nước

[7]. Nguyễn Quang Linh (2015), Improving student’s critical thingking through doing experimental excercises in teaching physic, Tạp chí trường Đại học sư phạm Hà Nội, số 36, tháng 4 năm 2015, tr234-tr143.

IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì

V. Hướng dẫn sau đại học

VII. Khen thưởng

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1982

Nơi sinh: Thanh Ninh, Phú Bình, Thái Nguyên

Quê quán: Phú Bình, Thái Nguyên

Đơn vị công tác: Khoa Vật lí, trường ĐHSP – ĐH Thái Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ ; năm: 2006 ; Chuyên ngành: LL và PPDH

Môn học giảng dạy: LL và PPDH Vật lí

Lĩnh vực nghiên cứu: LL và PPDH Vật lí

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Địa chỉ liên hệ: Khoa Vật lí, trường ĐHSP – ĐH Thái Nguyên

Điện thoại: 0983752675

Email: thuha_nguyen@dhsptn.edu.vn

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2004, tại trường Đại học Sư phạm, ĐH Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2006, tại trường Đại học Sư phạm, ĐH Thái Nguyên

III. Các công trình khoa học đã công bố


 • Bài báo đăng Tạp chí trong nước

[1]. Nguyễn Thị Thu Hà. Xây dựng thí nghiệm tương tác trên màn hình máy tính nhằm hỗ trợ dạy học một số kiến thức chương động học chất điểm. Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 78 tháng 2/2012, tr 12-14.

[2]. Nguyễn Thị Thu Hà. Sử dụng kết hợp thí nghiệm tương tác trên màn hình với thí nghiệm truyền thống khảo sát quy luật chuyển động rơi tự do. Tạp chí thiết bị giáo dục , số 81 tháng 5/2012, tr 19-22.

[3]. Phạm Xuân Quế, Nguyễn Thị Thu Hà, Xây dựng và sử dụng thí nghiệm tương tác trên màn hình nghiên cứu chuyển động tròn đề và tròn biến đổi đều, Tạp chí GD, số 315, kỳ 1 tháng 8/2013.

[4]. Phạm Xuân Quế, Nguyễn Thị Thu Hà, Sử dụng thí nghiệm tương tác trên màn hình dạy học kiến thức “Chuyển động của vật bị ném” (VL 10 NC), Tạp chí GD, số 322, kỳ 2 tháng 11/2013.

[5]. Phạm Xuân Quế, Nguyễn Thị Thu Hà, Thí nghiệm vật lý, Thí nghiệm tương tác trên màn hình và các biện pháp sử dụng phối hợp các loại thí nghiệm trong dạy học vật lý, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHTN, số 106(6) năm 2013.

[6]. Phạm Xuân Quế, Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Minh Vĩ, Cụ thể hóa nội dung các giai đoạn trong lôgic tiến trình khoa học hình thành kiến thức về khái niệm Vật lí, Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, số 60, tháng 01 năm 2015, từ trang 48 đến 57.


 • Bài báo đăng Hội nghị trong nước

IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì

V. Sách và Giáo trình

VI. Hướng dẫn sau đại học

VII. Khen thưởng

LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. Thông tin chung

Họ và tên: Chu Việt Hà

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1982

Nơi sinh: Thái Nguyên

Quê quán: Bắc Giang

Đơn vị công tác: Khoa Vật lý, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Chức vụ: Trưởng bộ môn Vật lý lý thuyết và Vật lý Chất rắn

Học vị: Tiến sĩ ; năm: 2012; Chuyên ngành: Vật lý Chất rắn

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên

Môn học giảng dạy: Đại cương Khoa học vật liệu, Vật liệu học, Cơ học lượng tử, Cơ học lượng tử tương đối tính

Lĩnh vực nghiên cứu: Vật lý Chất rắn (Nghiên cứu chế tạo và tính chất của các vật liệu nano, vật liệu quang), cụ thể: Nghiên cứu chế tạo các hạt nano chấm lượng tử phân tán trong môi trường nước; Nghiên cứu tính chất của các hạt nano kim loại và các hạt nano huỳnh quang; Nghiên cứu động học phát quang của các hạt nano; Nghiên cứu tương tác giữa các hạt nano quang, sự truyền năng lượng cộng hưởng huỳnh quang, và ảnh hưởng của hiệu ứng plasmon bề mặt của các cấu trúc nano kim loại lên tính chất quang của các chất phát quang khác.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Địa chỉ liên hệ: Khoa Vật lý trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, số 18 đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0912132036

Email: chuvietha@dhsptn.edu.vn; chuvietha@tnu.edu.vnII. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2004, tại trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2006, tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Tốt nghiệp Tiến sỹ năm 2012 tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamIII. Các công trình khoa học đã công bố

 • Bài báo đăng Tạp chí quốc tế

 1. Chu Viet Ha, Do Thi Nga, Nguyen Ai Viet, Tran Hong Nhung (2015) “The local field dependent effect of the critical distance of energy transfer between nanoparticles” Optics Communications, Volume 353, 15 October 2015, Pages 49–55, bài báo ISI - thuộc danh mục SCE , ISSN: 0030-4018.

 2. Hong Nhung Tran, Thi Ha Lien Nghiem, Thi Thuy Duong Vu, Viet Ha Chu, Quang Huan Le, Thi My Nhung Hoang, Lai Thanh Nguyen, Duc Minh Pham, Kim Thuan Tong, Quang Hoa Do, Duong Vu, Trong Nghia Nguyen, Minh Tan Pham, Cao Nguyen Duong, Van Son Vu, Thi Thuy Nguyen, Thi Bich Ngoc Nguyen, Anh Duc Tran, Thi Thuong Trinh and Thi Thai An Nguyen (2015) “Optical nanoparticles: synthesis and biomedical application”, Review article, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, IOP Publishing. 6 023002 (14pp), ISSN: 2043-6254.

 3. Hong Nhung Tran, Thi Ha Lien Nghiem, Thi Thuy Duong Vu, Minh Tan Pham, Thi Van Nguyen, Thu Trang Tran, Viet Ha Chu, Kim Thuan Tong, Thanh Thuy Tran, Thi Thanh Xuan Le, Jean-Claude Brochon, Thi Quy Nguyen, My Nhung Hoang, Cao Nguyen Duong, Thi Thuy Nguyen, Anh Tuan Hoang and Phuong Hoa Nguyen, Dye-doped silica-based nanoparticles for bioapplications, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, IOP Publishing. 4 (2013) 043001 (13pp), ISSN: 2043-6254.

 4. Minh Tan Pham, Thi Van Nguyen, Thi Thuy Duong Vu, Thi Ha Lien Nghiem, Kim Thuan Tong, Thanh Thuy Tran, Viet Ha Chu, Jean-Claude Brochon, and Hong Nhung Tran, Synthesis, photophysical properties and application of dye doped water soluble silica based nanoparticles to labeling bacteria E.Coli 0157:H7, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, IOP Publishing. 3 (2012) 045013, ISSN: 2043-6254.

 5. Viet Ha Chu, Thi Ha Lien Nghiem, Tien Ha Le, Dinh Lam Vu, Hong Nhung Tran and Thi Kim Lien Vu. Synthesis and optical properties of water soluble CdSe/CdS quantum dots for biological applications, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, IOP Publishing, 3 (2012) 025017, ISSN: 2043-6254.

 6. D.Q. Hoa, V. Duong, V.T.T. Duong, C.V. Ha. Optimization of a distributed feedback dye laser system to generate single tunable picosecond pulses from UV to IR, Applied Physics B - Lasers and Optics, Vol 340 (2012) 107: 823 – 826, bài báo ISI - thuộc danh mục SCE, ISSN: 0946-2171.

 7. D.Q. Hoa, N.T.H. Lien, C.V. Ha, T.H. Nhung, and P. Long Optical Properties of Nano-Spherical Gold Doped Dye Solution Hybrid, American Institute of Physics, , Vol 1328, 2011, pp 43 – 46, ISSN 0094-243X.

 8. Viet Ha Chu, Emmanuel Fort, Thi Ha Lien Nghiem and Hong Nhung Tran Photoluminescence enhancement of dye-doped nanoparticles by surface plasmon resonance effects of gold colloidal nanoparticles, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, IOP Publishing, 2 (2011) 045010, ISSN: 2043-6254.

 9. Viet Ha Chu, Thi Ha Lien Nghiem, Thi Huyen La, Thi Dieu Thuy Ung, Quang Huan Le, Kim Thuan Tong, Quang Liem Nguyen and Hong Nhung Tran. Attaching quantum dots to HER2 specific phage antibodies, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, IOP Publishing, 2 (2010) 025005, ISSN: 2043-6254.

 10. Thi Ha Lien Nghiem, Thi Huyen La, Xuan Hoa Vu, Viet Ha Chu, Thanh Hai Nguyen, Quang Huan Le, Emmanuel Fort, Quang Hoa Do and Hong Nhung Tran. Synthesis, capping and binding of colloidal gold nanoparticles to proteins, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, IOP Publishing, 1 (2010) 025009, ISSN: 2043-6254.

 11. Chu Viet Ha, Vu Thi Hong Hanh, Vu Thi Kim Lien, Pham Thai Cuong, Vu Duc Chinh, Pham Thu Nga, C. Barthou, and P. Benalloul. Synthetic and Optical Properties of CdS:Mn2+ and CdS:Mn2+/ZnS Core-shell Quantum dots, Asean Journal on Science and Technology for Development, Vol 24, No 1&2, 2007, pp 77-84.

 12. Vu Thi Kim Lien, Chu Viet Ha, Le Tien Ha and Nguyen Nhu Dat. Optical properties of CdS and CdS/ZnS quantum dots synthesized by reverse micelle method, Journal of Physics: Conference Series (AMSN08), IOP Publishing 187 (2009) 012028.

 13. Pham Thu Nga, Vu Duc Chinh, Nguyen Xuan Nghia, Nguyen Viet Huy, Dao Nguyen Thuan, Pham Thai Cuong, Chu Viet Ha, Do Thuy Chi, Nguyen Nhu Dat, Le Lan Anh, C. Barthou, P. Benalloul, M. Romanelli, and A. Maître. Experimental study of 3D self-assembled photonic crystals and colloidal core-shell semiconductor quantum dots, Asean Journal on Science and Technology for Development, Vol 24, No 1&2, 2007 pp 161-170.

 • Bài báo đăng Hội nghị quốc tế:

 1. Nguyen Minh Hoa, Chu Viet Ha, Do Thi Nga, Nguyen Tri Lan,Tran Hong Nhung, and Nguyen Ai Viet, Simple Model for Gold Nano Particles GNPs Concentration, Dependence of Resonance Energy Transfer Intensity, 40th National Conference on Theoretical Physics & 3rd International Workshop on Theoretical and Computational Physics, Da Lat, 27-30 July 2015.

 2. Chu Viet Ha, Nguyen Thi Bich Ngoc, Hoang Thi Hang, Dinh Hung Manh, Vu Thi Kim Lien, and Tran Hong Nhung, Synthesis and optical properties of SiO2 coated CdSe/CdS quantumdots, Advanced Materials and Nanotechnology, ICAMN-2014, 425-428, ISBN: 978-604-911-946-0.

 3. Chu Viet Ha, Khong Thi Quynh, Cao Thi Thuy Hai, Nguyen Thi Lan Anh, Than Thi Hong Van, Dang Thi Hue, Tran Hong Nhung and Vu Thi Kim Lien, Synthesis and optical properties of cdse quantum dots prepared by wet chemical method using citrate, Proceedings of The 3rd Academic Conference on Natural Science for Master and Phd students from Asean Countries, 2014, 264-270, ISBN 978-604-913-088-5.

 4. Nguyen Thi Bich Ngoc, Nguyen Thi Hang Nga, Chu Viet Ha, Nguyen Quang Liem and Tran Hong Nhung, Synthesis of fluorescence SiO2 nanoparticles with cdte quantum dots by modified Stöber method, Proceedings of The 3rd Academic Conference on Natural Science for Master and Phd students from Asean Countries, 2014, 466-471, ISBN 978-604-913-088-5.

 5. Viet Ha Chu, J. C. Brochon, and Hong Nhung Tran. Influence of surface Plasmon resonance on fluorescence emission of dye – doped nanoparticles, International conference on spectroscopy and applications, Danang ICSA November 2013, 141-152.

 6. Nguyen Van Binh, Vu Duong, Chu Viet Ha, Nghiem Thị Ha Lien, Do Quang Hoa. Energy transfer in laser medium using mixed dye – gold nanoparticle, Proceeding of the second Academic Conference on Natural Science for Master and PhD Student from Cambodia – Laos – Malaysia – Vietnam, ISBN: 978-604-913-088-5, 2012, 257-261.

 7. Chu Viet Ha, Emmanuel Fort, Nghiem Thi Ha Lien, Pham Minh Tan, Vu Thi Thuy Duong, Do Quang Hoa and Tran Hong Nhung. Energy transfer between nanoparticles, Proceedings of IWNA 2011, November 10-12, 2011, Vung Tau, Vietnam, 252 – 255.

 8. Vu Thi Thuy Duong, Chu Viet Ha, Tran Thanh Thuy, Nguyen Thi Van, Pham Minh Tan, Tong Kim Thuan, and Tran Hong Nhung. Synthesis, Optical Properties and Bioapplications of ORMOSIL Nanoparticles, Proceeding of the first Academic Conference on Natural Science for Master and PhD Student from Cambodia – Laos – Vietnam, March 2010, Vientiane, Lao PDR, pp 145-151.

 9. Chu Viet Ha, Tran Thanh Thuy, La Thi Huyen, Ung Thi Dieu Thuy, Tong Kim Thuan, and Tran Hong Nhung. Some results on using quantum dot for biolabeling, Proceeding of the first Academic Conference on Natural Science for Master and PhD Student from Cambodia – Laos – Vietnam, March 2010, Vientiane, Lao PDR, pp 178-184.

 10. Jean-Claude Brochon, Chu Viet Ha, Nguuyen Thi Van, Vu Thi Thuy Duong, Pham Minh Tam, Nghiem Thi Ha Lien, Eric Deprez, and Tran Hong Nhung, Photophysical Properties of Dye doped Silica/Ormosil Nanoparticles, Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications VI, 2010, p 169, ISSN 1859 – 4271.

 11. Vu Thi Kim Lien, Chu Viet Ha, Le Tien Ha, Nguyen Nhu Dat. Narrow size distribution of CdS semiconductor nanocrystals synthezised by revese micelle method, Proceeding of the ASEAN workshop on advanced materials science and nanotechnology AMSN, the 4th iWONN, Nhatrang, Vietnam, pp 270-273.

 12. Pham Thu Nga, Nguyen Van Chuc, Vu Duc Chinh, Nguyen Xuan Nghia, Phan Tien Dung, Pham Thai Cuong, Chu Viet Ha, Vu Hong Hanh,Vu Thi Kim Lien, C. Barthou, P. Benalloul, M. Romanelli, A. Maître. Synthesis and optical properties of colloidal coreshell semiconductor nanocrystals quantum dots for sensory application, Proceeding of The IEEE SENSORS 2006, EXCO, Daegu, Korea, pp 22-25.

 13. Nguyen Xuan Nghia, Chu Viet Ha, Le Ba Hai, Phạm Thuy Linh, Vu Duc Chinh, Pham Thu Nga. Optical properties of colloidal CdS/CdSe/CdS nanostructure, Proceeding of International Workshop on Nanophysics and Nanotechnolo-gy IWONN 3rd Halong, 2006 pp 436-438.

 14. Charles Barthou, Paul Benalloul, Pham Thu Nga, Nguyen Van Chuc, Le Ngoc Chung, Trinh Ngoc Ha, Pham Nam Thang, Chu Viet Ha, Nguyen Van Hung, Vu Thi Kim Lien, Pham Thai Cuong. Synthesis and optical properties of Mn 2+ doped CdS quantum dots. Proceeding of the ninth Asia Pacific Physics Conference (9thAPPC), Hanoi, Vietnam 2004, pp 581-584.

 • Bài báo đăng Tạp chí trong nước

 1. Chu Viet Ha, J. C. Brochon, and Tran Hong Nhung, Influence of surface Plasmon resonance on fluorescence emission of dye–doped nanoparticles, Communications in Physics, Vol.24, No.3S2 (2014) 121-129, ISSN: 0868-3166.

 2. Chu Viet Ha, Nguyen Thi Bich Ngoc, Nguyen Thi Nhuan, Khong Thi Quynh, Cao Thi Thuy Hai, Nguyen Thi Lan Anh, Tran Hong Nhung, Vu Thi Kim Lien, Synthesis and optical properties of CdSe semiconductor nanoparticles dispersed in citrate aqueous solutions, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam, số 52 (3C) (2014) 384-389, ISSN 0866-708X.

 3. Chu Việt Hà, Đỗ Thùy Chi, Nguyễn Văn Đăng, Nguyễn Thị Nhuần, Thân Thị Hồng Vân, Đặng Thi Huệ, Vũ Thị Kim Liên, Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu tiên tiến tại đại học Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam, số 52 (3C) (2014) 717-724, ISSN 0866-708X.

 4. Chu Viet Ha, Nguyen Thi Bich Ngoc, Nghiem Thi Ha Lien, Vu Thi Kim Lien and Tran Hong Nhung, Synthesis and optical properties of CdSe/CdS@SiO2 core@shell nanoparticles by a green route, Advances in Optics Photonics Spectros- copy& Applications VIII, 2014, 272-278, ISSN 1859-4271.

 5. Nguyen Thi Bich Ngoc, Chu Viet Ha, Vu Thi Thuy Duong, Nguyen Thi Hang Nga, Nguyen Quang Liem and Tran Hong Nhung, Preparation and characteration of SiO2-coated CdTe quantum dots, Advances in Optics Photonics Spectros- copy& Applications VIII, 2014, 345-350, ISSN 1859-4271.

 6. Tran Van Thien, Nguyen Minh Hoa, Bui Thi Le Quyen, Le Van Xuan, Chu Viet Ha, Do Thi Nga, Nguyen Ai Viet, Forster resonance energy transfer (FRET) with a metal nanoparticle and surface plasmon energy transfer (SET) mechanism, Advances in Optics Photonics Spectros- copy& Applications VIII, 2014, 473-477, ISSN 1859-4271.

 7. Chu Việt Hà, Giảng dạy học phần cơ học lượng tử cho ngành Sư phạm vật lý trường ĐH SP – ĐHTN theo học chế tín chỉ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 117, số 03, 2014: 39 – 47, ISSN 1859-2171.

 8. Chu Việt Hà, Đỗ Thùy Chi, và Vũ Thị Kim Liên, Nghiên cứu chế tạo các vật liệu hiện đại tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 118, số 04, 2014: 169-174, ISSN 1859-2171.

 9. Chu Việt Hà, Nguyễn Thị Vân, Trần Anh Đức, Vũ Thị Kim Liên, Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các hạt nano chấm lượng tử CdSe cho ứng dụng đánh dấu sinh học”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (2013), tập 113, số 13, 17- 24, ISSN 1859-2171.

 10. Chu Viet Ha, Tran Anh Duc, Duong Thi Lan, Le Tien Ha, Tran Quang Huy, and Vu Thi Kim Lien “Photostability of CdSe quantum dots dispersed in aqueous solution”, Advances in Optics Photonics Spectroscopy & Applications VII, (2013), 228 – 222, ISSN 1859-4271.

 11. Chu Việt Hà, Trần Anh Đức, Đỗ Thị Duyên và Vũ Thị Kim Liên, Ứng dụng đánh dấu sinh học của các chấm lượng tử bán dẫn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 99, số 11, 2012: 151 – 159, ISSN: 1859-2171.

 12. Chu Việt Hà, Vũ Thị Kim Liên, Trần Hồng Nhung, Lê Tiến Hà, Phát xạ huỳnh quang của các chấm lượng tử CdSe và CdSe/CdS cho ứng dụng đánh dấu sinh học, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 80, số 04, 2011: 133 – 138, ISSN: 1859-2171

 13. Chu Việt Hà, Vũ Thị Kim Liên, Các nano tinh thể CdSe và CdSe/CdS tan trong nước: tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 69, số 07, 2010: 111-117.

 14. Do Quang Hoa, Nghiem T. Ha Lien, Chu Viet Ha, Nguyen Trong Nghia Vu T. Thuy Duong, Tran Hong Nhung, laser properties of dye solution doped nanogold, Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications VI, 2010, p 302-305, ISSN 1859 – 4271

 15. Chu Viet Ha, Tran Hong Nhung and Vu Thi Kim Lien, Photoluminescent emission properties of cdse/cds quantum dots synthesized directly in aqueous solution, Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications VI, 2010, p 526-531, ISSN 1859 – 4271

 16. Chu Viet Ha, Vu Thi Kim Lien, and Tran Hong Nhung. Synthesis water solube CdSe nanocrystals for biolabeling, Journal of Science and Technology, ThaiNguyen University, Vol 54, No 6, 2009, 67-71.

 17. Vu Thi Kim Lien, Chu Viet Ha, Trieu Thi Thu Thuy, Vu Thi Hong Hanh, Pham Thai Cuong, Le Tien Ha, Nguyen Xuan Ca, Pham Thu Nga. Photoluminescence properties of Mn-doped CdS and CdS/ZnS semiconductor nanocrystals, Advances in Natural Sciences, Vol. 8, No. 3 & 4, 2007, pp 201 – 208.

 18. Chu Viet Ha, Vu Thi Kim Lien, Nguyen Xuan Nghia, Le Tien Ha. Raman scattering spectra of CdS semiconductor nanocrystals, Journal of Thainguyen University Science and Technology, No. 4 (44), Vol. 2, 2007, pp 38 – 42.

 19. Vu Thi Hong Hanh, Nguyen Van Chuc, Chu Viet Ha, Pham Thu Nga, Do Thuy Chi, Preparation and Optical Properties of CdS:Mn2+/ZnS core/shell quantum dot nanocrystals, Journal of Military Technique Science and Technology, Vol. 14, 2006, pp 73-79.
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương