LÝ LỊch khoa học trần việt dũng I. LÝ LỊch sơ LƯỢc học vị cao nhất: Tiến sĩ Luậttải về 80.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.09.2016
Kích80.18 Kb.
#32418
LÝ LỊCH KHOA HỌC
TRẦN VIỆT DŨNG

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Học vị cao nhất: Tiến sĩ Luật

Năm, nước nhận học vị: 2008, Singapore

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

Đơn vị công tác: Khoa Luật Quốc tế, Đại học Luật Tp. HCM

Địa chỉ: Khoa Luật quốc tế, A303, số 2-4, Nguyễn Tất Thành, Q4, Tp.HCM

Điện thoại liên hệ: 84-8-390400989

Email: tvdung@hcmulaw.edu.vn


II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO


 1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Luật TP. HCM

Ngành học: Luật Quốc tế

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2000 1. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Quốc tế Năm cấp bằng: 2003

Nơi đào tạo: Trường Đại học Quản trị và Luật quốc tế (TLBU), Hàn Quốc

Tiến sĩ chuyên ngành: Luật TMQT Năm cấp bằng: 2008

Nơi đào tạo: Đại học quốc gia Singapore (NUS), Singapore

Tên luận án: Antidumping, Competition and WTO system: Implication on Vietnam’s legal reforms (Chính sách Chống bán phá giá, Cạnh cạnh và hệ thống thương mại WTO: Đánh giá ảnh hưởng đối với các cải cách pháp luật tại Việt Nam)

3. Ngoại ngữ:

1. Anh

2. Nga


3. Pháp

Mức độ sử dụng: thuần thục

Mức độ sử dụng: thuần thụcMức độ sử dụng: cơ bản

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

12/2000 tới nay

Đại học Luật TP. HCM

Giảng viên

4/2008 – 9/2010

WongPartnership LLP

Cố vấn pháp luật nước ngoài

12/2006 – 5/2007

WTO

Trợ lý khoa học cho khóa học Chính sách Thương mại Khu vực của WTO (WTO Regional Trade Policy Course)

01/2005 – 12/2007

Đại học quốc gia Singapore

Nghiên cứu sinh - Trợ giảng

01/2005 – 1/2006

Viện Nghiên Cứu Châu Á

Học giả

04/2003 – 04/2005

Ban Quản lý các dự án CNTT Tp.HCM

Cố vấn pháp lý

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

  STT

  Tên đề tài nghiên cứu

  Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

  Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

  Trách nhiệm tham gia trong đề tài

  1

  Một số chính sách phát triển doanh nghiệp phần mềm và ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam.

  2001-2003

  Cấp Bộ

  Thành viên / Thư ký

 2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

2.1. Công trình được công bố bằng tiếng Việt:

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1

Các biện pháp thực thi phán quyết giải quyết tranh chấp tại WTO: Một số vấn đề pháp lý, thực tiễn áp dụng và giải pháp hoàn thiện (đồng tác giả)


1/2012

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

2

Cơ quan giải quyết tranh chấp cấp phúc thẩm của WTO: Mô hình cho các cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế quốc tế khác?

10/2011

Tạp chí Khoa học Pháp lý

3

Cơ chế giải quyết tranh chấp WTO và các tranh chấp đầu tư quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ


6/2010

Tạp chí Khoa học Pháp lý

4

Thực trạng áp dụng quy chế nền kinh tế phi thị trường đối với Việt Nam trong thủ tục chống bán phá giá

10/2009

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Mô hình trường đại học kinh doanh - trường hợp Đại học Quốc gia Singapore.

5/2009

Tạp chí Những vấn đề chính trị và kinh tế Thế giới
Những vấn đề cần lưu ý đối với Việt Nam khi bị EU kiện bán phá giá, nhìn từ kinh nghiệm của Trung Quốc.        

3/2007

Tạp chí Những vấn đề chính trị và kinh tế Thế giới

5

Luật Thương mại Quốc tế (đồng tác giả)

2005

NXB Đại học quốc gia TP.HCM

6

Tìm hiểu ảnh hưởng của pháp luật chống bán phá giá đối với cạnh tranh (đồng tác giả)

12/2004

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

7

Đánh giá hiệu quả các chính sách và quy định pháp luật về doanh nghiệp phần mềm (đồng tác giả)

3/2004

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp

8

Bảo hộ phần mềm máy tính để phát triển công nghiệp phần mềm (đồng tác giả)

3/2004

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

9

Về chữ ký điện tử trong pháp luật thương mại điện tử của Hoa kỳ và Liên minh Châu Âu

2/2004

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

10

Hệ thống tư pháp của các nước Baltic trong quá trình hội nhập vào Liên minh Châu Âu

5/2002

Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu

2.2. Công trình được công bố bằng tiếng Anh:

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1

Chapter VI: Vietnam - A Case Study For Sustainable Technology Transfer, in Sustainable Technology Transfer: from Developed to Developing and Least Developed Countries. (co-author)


2011

Kluwer International Law, Alphen aan den Rijn, the Nertherlands

2

Anti-Dumping Policy and Law of Vietnam: A Critical Analysis From Integration And Competition Policy Perspectives

2011

LAMBERT Academic Publishing, Germany – UK

3

Comparative Study on Enforcement of Foreign Arbitration Awards in Asia

11/2010

Asian Journal on Comparative Law, Singapore

4

Vietnam Competition Policy in Banking Sector: Emerging Issues and Proposal for Development

12/2008

Asia Competition Law Bulletin (Asia Competition Forum), Hong Kong

5

Development of Vietnam Competition Policy in the Face of Economic Reform and Global Integration” in Antitrust/Competition Law and Policies in Asian Nations – Emerging Issues and Challenges


6/2009

Antitrust Bulletin, the USA

6

Anti-dumping, Competition and WTO system: Implications on Vietnam legal reforms

6/2008

NUS Scholarbank [https://scholarbank.nus.edu.sg/bitstream/handle/10635/16025/TranVietDung-PhD-Law-Antidumping.pdf?sequence=1]

7

Trade Liberalization and National Competition Policy in Telecommunication Sector under the WTO framework: Implications for Vietnam

09/2007

Journal of Statistics, Econometrics and Applied Finance (REEFA), Mexico

8

Vietnam's WTO Accession And Its Impacts on Domestic Retail Business: Assess from Legal Perspective

07/2007

Journal of International Law and Trade Policy, Canada

9

The “Non-market Economy” Rule in Anti-dumping Proceedings: Fair or Unfair?”

6/2006

Journal of International Law and Trade Policy, Canada

10

The Impacts Of WTO Membership On Anti-Dumping Investigations Against Non-Market Economies: Implication For Vietnam

12/2005

Graduate Journal of Asia-Pacific Studies, New Zealand

2.3 Bài thuyết trình tại các Hội thảo quốc tế

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Hội thảo/Địa điểm tổ chức

1

Laws and Culture of Competition in Vietnam: A Critical Analysis from Three Landmark Competition Cases. Suggestions for Future Development

12/2011

6th Asian Competition Law & Policy Conference (Asia Competition Forum), Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong

2

Compulsory Licensing Under The Laws of Vietnam

10/2010

Conference on the subject of Sustainable Technology Transfer, Đại học Luật Tp. HCM, TP. HCM

3

Enforcement of Anti-Monopoly Law in ASEAN countries: Procedures, Principles and Priorities

05/2009

6th ASLI Conference 2009 - Dynamics of Change in Asia, Hong Kong University, Hong Kong

4

Vietnam Competition Policy in Banking Sector: Emerging Issues and Proposal for Development

12/2008

4th Asian Competition Law & Policy Conference (Asia Competition Forum), Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong

5

Vietnam Trade Policy Post-WTO Accession: Focus on Vietnam-US trade relations

10/2008

2008 IPBS Ecnomic Policy Conference, Washington, Hoa Kỳ

6

Compatibility of Vietnam Anti-dumping Regime with the WTO Anti-dumping Agreement

10/2007

Indo-China Study Seminar Series, NUS, Singapore

7

Anti-dumping Policy From a Competition Perspective: An Artificial Shield for National Champions?

12/2006

2nd Asian Competition Law & Policy Conference (Asia Competition Forum), Hong Kong Polytechnic University Hong Kong

8

Accelerating ASEAN Economic Integration: From AFTA Towards an ASEAN Economic Community”,

7/2006

7th Asia Pacific Rim Universities (APRU) Doctorate Student Conference, NUS, Singapore

9

Anti-dumping, Competition and WTO: Suggestions for Vietnam Legal Reforms

7/2005

7th Asia Pacific Rim Universities (APRU) Doctorate Student Conference, University of Oregon, Hoa Kỳ

10

Assessment of the WTO Anti-dumping and Subsidies Agreements: Implications for Vietnam legal reform, Presentation paper, international workshop

7/2003

Seminar “Development of Vietnam Foreign Trade Laws in the Light of the WTO Accession Negotiation”, Đại Học Luật Tp.HCM, TP.HCM


Каталог: hcmulaw -> images -> stories -> dhluat -> k-quocte
dhluat -> Học vị tiến sĩ và học hàm ở các đại học Úc và Mỹ Phần 1
dhluat -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh kỷ YẾu hội thảo khoa học thờI ĐIỂm giao kếT
dhluat -> TRƯỜng đh luật tp. Hcm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam khoa luật hành chính độc lập Tự do Hạnh phúc
dhluat -> M mẫu 2 Ẫu bản kê khai tài sảN, thu nhập bổ sung
dhluat -> LỜi mở ĐẦu tính cấp thiết củA ĐỀ TÀI
k-quocte -> ĐỀ TÀi khóa luận tiểu luận tổ BỘ MÔn luật thưƠng mại quốc tế
k-quocte -> TRƯỜng đẠi học luật tp. Hcm khoa luật quốc tế TỔ BỘ MÔn tư pháp quốc tế-luật so sáNH
k-quocte -> TRƯỜng đẠi học luật tp. Hcm khoa luật quốc tế TỔ BỘ MÔn tư pháp quốc tế
k-quocte -> LÝ LỊch khoa học lê thị nam giang I. LÝ LỊch sơ LƯỢC
k-quocte -> LÝ LỊch khoa học trần việt dũng I. LÝ LỊch sơ LƯỢc học vị cao nhất: Tiến sĩ Luật

tải về 80.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương