LÝ LỊch khoa học lê thị nam giang I. LÝ LỊch sơ LƯỢCtải về 70.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích70.39 Kb.
LÝ LỊCH KHOA HỌC


LÊ THỊ NAM GIANG

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Học vị cao nhất: Tiến sĩ Luật

Năm nhận học vị: 2011

Chức vụ hiện tại: Phó trưởng khoa Luật quốc tế Trường ĐH Luật TP.HCM

Đơn vị công tác: Khoa Luật Quốc Tế

Địa chỉ: Khoa Luật quốc tế, A303, số 2-4, Nguyễn Tất Thành, Q4, Tp.HCM

Điện thoại liên hệ: 08.39400989 (số nhánh 173)

Di động: 084-0983877897

E-mail: giangle@hcmulaw.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo


Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Cử nhân

Cộng Hòa Liên Bang Nga

Trường Đại học luật Tp.HCMLuật học

Luật học


1989-1993

1997


Thạc sỹ

Trường Đại học luật Tp.HCM

Luật học

2002

Tiến sỹ

Trường Đại học luật Tp.HCM

Luật học

2007-2011

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Vị trí công tác


Cơ quan công tác

Địa chỉ cơ quan

Từ 1997 đến nay

Giảng viên

Trường Đại học Luật Tp.HCM

Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP.HCM

Lĩnh vực chuyên môn:


 • Tư pháp quốc tế (Private International Law - Conflic of Law)

 • Luật sở hữu trí tuệ

 • Trọng tài thương mại

 • Hợp đồng thương mại quốc tế

 • Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

Tham gia các tổ chức, hiệp hội:

 • Tổng thư ký Hội sở hữu trí tuệ Tp. HCM

 • Chi hội phó chi hội Luật gia Phường 9 Quận Phú Nhuận, Tp. HCM.


Kinh nghiệm

 • Tham gia giảng dạy về sở hữu trí tuệ, tư pháp quốc tế từ năm 1998 đến nay.

 • Tham gia hoạt động tư vấn pháp luật tại văn phòng luật sư và công ty luật từ 2003 đến nay.

 • Tham gia các khóa học ngắn hạn về sở hữu trí tuệ tại một số nước và tại VN và đã được cấp chứng chỉ như:

 • National University of Singapore Regional Capacity Building Programme in intellectual Property Law (Singapore)

 • The JPO/IPR Training Course for IP Trainers (Japan)

 • Khóa đào tạo và huấn luyện về sở hữu trí tuệ do NOIP và Trường Đại học Luật TP. HCM tổ chức từ 07/11/2005 đến 30/06/2006 (chứng chỉ C).

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Sách – Giáo trình:

TT

Tên sách, giáo trình

Năm xuất bản

Nhà xuất bản

1

Chapter VI: Vietnam - A Case Study For Sustainable Technology Transfer, in Sustainable Technology Transfer: from Developed to Developing and Least Developed Countries. (co-author)

2011

Kluwer International Law, Alphen aan den Rijn, the Nertherlands

2

Giáo trình Tư pháp quốc tế phần chung

2010

NXB Đại học Quốc gia

3

Tư pháp quốc tế

2006 (tái bản 2010)

NXB Đại học Quốc gia TP HCM

4

Tài liệu hướng dẫn học tập môn Tư pháp quốc tế

2010

Tài liệu lưu hành nội bộ

5

Giáo trình Luật SHTT

2012

Sắp xuất bản
 • Bài báo, tạp chí đăng trên các tạp chí chuyên ngành:
TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Bảo vệ quyền con người trong điều kiện tăng cường bảo hộ quyền SHTT

02/2012

Tạp chí Khoa học pháp lý

2

Việt Nam với việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định TRIPS

2/2011 và 3/2011

Tạp chí nghiên cứu lập pháp

3

Pháp luật quốc tế về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

3/2011

Tạp chí nhà nước và pháp luật

4

Những vấn đề lý luận cơ bản về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

9/2010

Tạp chí nhà nước và pháp luật

5

Nguyên tắc cân bằng quyền và lợi ích của chủ SHTT và lợi ích xã hội trong bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

12/2009

Tạp chí KH pháp lý số 06/2009

6

Nguyên tắc cân bằng quyền và lợi ích của chủ SHTT và lợi ích xã hội

2009

Tạp chí KH pháp lý 02/2009

7

Về trích dẫn tác phẩm: bản án và bình luận bản án

2009

Tạp chí KH pháp lý số 02/2009

8

Tác động của việc gia nhập WTO tới pháp luật SHTT Việt Nam

2008

Tạp chí KH pháp lý

9

Bàn về vấn đề giảng dạy Tư pháp quốc tế tại Việt Nam

2007

Tạp chí KH pháp lý

10

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp phần mềm với việc phát triển CNPM

05/2004

Tạp chí Lập pháp

11

Một số vấn đề pháp lý về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo Hiệp định thương mại Việt-Mỹ

04/2000

Tập san khoa học pháp lý
 • Bài tham luận trong các hội thảo quốc tế và hội thảo trong nước
TT

Tên tham luận

Thời gian, địa điểm

Hội thảo

1

Kiến nghị sửa đổi Điều 52 Hiến pháp CHXHCN Việt Nam 1992

2/2012, TP.HCM

Hội thảo khoa học cấp trường “So sánh quyền dân sự, chính trị trong Hiến pháp Việt Nam năm 1992 và Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền dân sự, chính trị năm 1966”

2

Compulsory licesing under the laws of Vietnam

19-21 October 2010, HCMC

Conference on “Sustainable Technology Transfer”

3

Đào tạo và dịch vụ sở hữu trí tuệ: Những nguồn thông tin thực tiễn

12/5/2010,

Hà Nội


Hội thảo quốc tế “Quyền SHTT trong điều kiện Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu”

4

Pháp luật cộng đồng chung Châu Âu về trách nhiệm sản phẩm - Một số góp ý cho dự thảo Luật bảo vệ người tiêu dùng (Đồng tác giả)

10/2009, TP.HCM

Hội thảo “góp ý cho dự thảo Luật bảo vệ người tiêu dùng

5

Giải thích pháp luật thông qua một số vụ tranh chấp về SHTT

3/2008, Hà Nội

Hội thảo quốc tế về giải thích pháp luật
 • Đề tài NCKH các cấp
TT

Tên đề tài

Thời gian thực hiện

Cấp nghiên cứu

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và thực thi quyền tác giả tại Trường ĐH Luật Thành phố Hồ Chí Minh

2012

Đề tài NCKH cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

2

Tác động của việc bảo hộ sáng chế đối với dược phẩm đến quyền bảo vệ sức khỏe

2009

Đề tài NCKH cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

3

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đưa sở hữu trí tuệ vào giảng dạy và đào tạo trong các trường đại học

2008

Đề án cấp Bộ

Thành viên

4

Nghiên cứu về phầm mềm nguồn mở

2005

Đề tài do sở bưu chính viễn thông TP.HCM và hội tin học TP.HCM chủ trì

Thành viên

5

Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động doanh nghiệp phần mềm tại Việt Nam

2001

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

Thành viên
: hcmulaw -> images -> stories -> dhluat -> k-quocte
dhluat -> Học vị tiến sĩ và học hàm ở các đại học Úc và Mỹ Phần 1
dhluat -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh kỷ YẾu hội thảo khoa học thờI ĐIỂm giao kếT
dhluat -> TRƯỜng đh luật tp. Hcm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam khoa luật hành chính độc lập Tự do Hạnh phúc
dhluat -> M mẫu 2 Ẫu bản kê khai tài sảN, thu nhập bổ sung
dhluat -> LỜi mở ĐẦu tính cấp thiết củA ĐỀ TÀI
k-quocte -> ĐỀ TÀi khóa luận tiểu luận tổ BỘ MÔn luật thưƠng mại quốc tế
k-quocte -> TRƯỜng đẠi học luật tp. Hcm khoa luật quốc tế TỔ BỘ MÔn tư pháp quốc tế-luật so sáNH
k-quocte -> LÝ LỊch khoa học trần việt dũng I. LÝ LỊch sơ LƯỢc học vị cao nhất: Tiến sĩ Luật
k-quocte -> TRƯỜng đẠi học luật tp. Hcm khoa luật quốc tế TỔ BỘ MÔn tư pháp quốc tế
k-quocte -> LÝ LỊch khoa học trần việt dũng I. LÝ LỊch sơ LƯỢc học vị cao nhất: Tiến sĩ Luật
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương