LÝ LỊch khoa học I. Thông tin chungtải về 0.82 Mb.
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích0.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 1978, tại trường Đại học Sư phạm Việt Bắc

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 1996, tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội I

- Tốt nghiệp Tiến sỹ năm, tại trườngIII. Các công trình khoa học đã công bố

 • Bài báo đăng Tạp chí trong nước

[1]. Bùi Huy Quảng, 1997, Ngắn gọn, trong sáng, giản dị - một nét phong cách nghệ thuật trong thơ Hồ Chí Minh; Thông báo Khoa học ĐHSP số 2.

[2]. Bùi Huy Quảng, 1998, Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong phóng sự của Vũ Trọng Phụng; Thông báo Khoa học ĐHSP số 3.

[3]. Bùi Huy Quảng, Đào Thị Lý, 2011, Văn học Việt Nam sau 1975 - Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy, Những vấn đề khoa học Ngữ Văn, Nxb Đại học Thái Nguyên

[4]. Bùi Huy Quảng, 2014, Tiểu thuyết Đọa đầy của nhà văn Vi Hồng - Một triết lý nhân sinh, Tập chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 130, số 16, 2014 • Bài báo đăng Hội nghị trong nước

[5]. Bùi Huy Quảng, 2007, Trường Trung học phổ thông Thái Nguyên - Trường thực hành sư phạm trong trường sư phạm, Kỷ yếu Hội thảo Trường thực hành sư phạm với vấn đề đào tạo nghiệp vụ của các trường sư phạm, tại tp. Hồ Chí Minh.

[6]. Bùi Huy Quảng, 2008, Trường Thực hành trong trường Sư phạm - thực trạng và giải pháp, Kỷ yếu Hội thảo Mô hình trường thực hành trong trường sư phạm đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo giáo viên do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức tại Đà Nẵng.

[7]. Bùi Huy Quảng, 2012, Mô hình, cơ chế, hoạt động và sự phối hợp giữa trường thực hành sư phạm với trường đại học sư phạm, Kỷ yếu Hội thảo - tập huấn quốc gia về kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm qua hệ thống trường thực hành, Nxb Giáo dục Việt Nam.

[8]. Bùi Huy Quảng, 2013, Sự phối hợp giữa trường thực hành sư phạm với trường sư phạm trong công tác đào tạo giáo viên, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các trường, khoa sư phạm với các trường phổ thông và mầm non trong công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên chuẩn bị triển khai chương trình Giáo dục sau 2015.IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì

 • Cấp Đại học/cơ sở

[1]. Tính hiện thực trong thơ ca Việt Nam từ 1945 đến 1975, đề tài NCKH cấp trường; Chủ đề tài, 11/ 1980 (Đại học Tây Nguyên).

[2]. Tình cảm của người phụ nữ trong thơ Xuân Quỳnh và Phan Thị Thanh Nhàn, đề tài NCKH cấp trường; Chủ đề tài, 1982 (Cao đẳng Sư phạm Việt Bắc).

[3]. Nét đặc sắc của phóng sự Việt Nam những năm đầu của thế kỷ XX; Chủ đề tài 9/1998 (Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên).

V. Sách và Giáo trình

1. Bùi Huy Quảng - Đào Thị Lý; Văn học Việt Nam sau năm 1975 và các tác phẩm mới được đưa vào chương trình phổ thông, Nxb Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên, 2010.

2. Cao Thị Hảo - Bùi Huy Quảng; Giáo trình Tổng quan Văn học Việt Nam hiện đại, Nxb Giáo dục 2014.

3. Đào Thủy Nguyên - Bùi Huy Quảng; Giáo trình Văn học Việt Nam hiện đại, Nxb Giáo dục 2014.VI. Hướng dẫn sau đại học

VII. Khen thưởng

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. Thông tin chung

Họ và tên: Đặng Quyết Tiến

Giới tính: Nam

Năm sinh: 13/03/61

Nơi sinh: Phú Thọ

Quê quán: Hà Nội

Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Học vị: Thạc sĩ ;năm: 1985 ;Chuyên ngành: Khoa học XH&NV

Chức danh khoa học: Giảng viên chính ;công nhận năm: 2005

Môn học giảng dạy: Văn học Phương Tây, Văn học Trung Quốc, Cơ sở Văn hóa Việt Nam

Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học

Ngoại ngữ: Tiếng Nga

Địa chỉ liên hệ: Số nhà 56, tổ 5, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên

Điện thoại: 0988599969, Email: tien.dang36@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 1982, ngành Ngữ văn, tại trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, Việt Nam.

- Tốt nghiệp Thạc sĩ năm 1985, ngành Văn học Việt Nam, tại trường Đại học Sư phạm I Hà Nội, Việt Nam. Bằng Thạc sĩ được cấp Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 1988 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT

II. Các công trình khoa học đã công bố


 • Bài báo đăng Hội nghị trong nước

[1]. Đặng Quyết Tiên (2015), “Làng xã và văn hóa làng xã – một số giới hạn cần nhận thức lại trong thời hiện đại”, Việt Nam học – những phương diện văn hoá truyền thống - Kỉ yếu hội thảo khoa học toàn quốc, tập 1 8/2015.

 • Sách và Giáo trình

1. Đặng Quyết Tiến (2014), Văn học Phương Tây 1, Nxb. Đại học Thái Nguyên.

2. Đặng Quyết Tiến (2014), Văn học Phương Tây 2A, Nxb. Đại học Thái Nguyên.

3.Đặng Quyết Tiến (2014), Trung Quốc, Nxb. Đại học Thái Nguyên.

III. Khen thưởng

1. Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên trong nhiều năm.LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: PHẠM THỊ THU HOÀI

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1986

Nơi sinh: Thái Nguyên

Quê quán: Quảng Hải – Quảng Trạch – Quảng Bình

Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

Học vị: Thạc sĩ ; năm: 2010 ; Chuyên ngành: Ngôn ngữ

Môn học giảng dạy: Tiếng Việt thực hành, Làm văn

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ

Ngoại ngữ: B1 Châu Âu

Địa chỉ liên hệ: Số nhà 98 – Tổ 6 – Phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0936.633.777

Email: phamthuhoai.kv@gmail.comII. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2008, tại trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2010, tại trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

III. Các công trình khoa học đã công bố


 • Bài báo đăng Tạp chí trong nước

[1]. Phạm Thị Thu Hoài (2010), Thực trạng sử dụng ngôn ngữ “lóng” trên văn bản báo chí dành cho giới trẻ hiện nay, Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, Số 8, tr 42-45.

[2]. Phạm Thị Thu Hoài (2010), Xung quanh việc sử dụng từ “lóng” trên báo chí dành cho giới trẻ hiện nay, Báo Văn nghệ - Hội nhà văn Việt Nam, Số 50 (2653), tr 8.

[3]. Phạm Thị Thu Hoài (2011), Hiện tượng “lóng” sử dụng trên báo chí nhìn từ bình diện ngữ pháp và ngữ nghĩa, Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên, 03/2011.

[4]. Phạm Thị Thu Hoài, Cao Thị Hảo (2015), Khảo sát từ tiếng Pháp ở một số tác phẩm Du kí trên Nam Phong tạp chí 1917 – 1934, Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên, Tập 143, số 13/1, tr 35-40.Bài báo đăng Hội nghị trong nước

[5]. Phạm Thị Thu Hoài (2008), Dạy đọc – hiểu kịch Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng qua đoạn trích “Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài” theo đặc trưng thi pháp thể loại”, Hội nghị Nghiên cứu khoa học, Đại học Sư phạm Thái Nguyên.IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì

V. Sách và Giáo trình

VI. Hướng dẫn sau đại học

VII. Khen thưởng

LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. Thông tin chung

Họ và tên: LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 22-03-1976

Nơi sinh: Thái Nguyên

Quê quán: Đốc Tín – Mỹ Đức – Hà Nội

Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Chức vụ: Giảng viên

Môn học giảng dạy: Phong cách học Tiếng Việt, Tiếng Việt thực hành, Tiếng Việt cơ sở, Chuyên đề về Từ Hán Việt, Tiếng Việt cho người nước ngoài, Tiếng Việt- làm văn, Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non.

Lĩnh vực nghiên cứu: Lí luận Ngôn ngữ

Ngoại ngữ: Tiếng Trung Quốc. (Văn bằng 2 chính qui; HSK2).

Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Điện thoại: 0989090076

Email: lehuonggiang.dhsptn@gmail.comII. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 1999, tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2006, tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Đang là Nghiên cứu sinhIII. Các công trình khoa học đã công bố

 • Bài báo đăng Tạp chí trong nước

[1]. Lê Thị Hương Giang (2012), “Các tiểu từ tình thái tiếng Tày”, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, Tháng 06/2012.

[2]. Lê Thị Hương Giang (2011), “Tiểu từ tình thái tiếng Tày”- In trong cuốn: “Những vấn đề khoa học Ngữ văn (Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học kỷ niệm 45 năm thành lập khoa Ngữ văn: 1966 - 2011), Nxb ĐH Thái Nguyên.

[3]. Lê Thị Hương Giang, Trần Thị Hương (2012), “Tiểu từ tình thái trong Nắng vàng bản dao của Triều Ân”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHTN, số 12/2012, tr15.

[4]. Lê Thị Hương Giang (2014), “Vai trò của các đơn vị đồng nghĩa đối với sự thể hiện chủ thể phát ngôn trong truyện ngắn của Nguyễn Tuân”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHTN, số 6/2014.IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì

 • Cấp Đại học/cơ sở

3. Đang thực hiện đề tài: Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo và phương thức định danh của hệ thống từ ngữ nghề chè trong tiếng Việt. MS:04. (2014-2016)

V. Sách và Giáo trình

1. Lương Bèn, Lê Hương Giang, “Lương Nhân - Truyện thơ nôm Tày” (Song ngữ). Nxb Đại học Thái Nguyên, năm 2009.

2. Lương Bèn, Lê Hương Giang “Đính Chi - Truyện thơ dân gian Tày” Nxb Đại học Thái Nguyên, năm 2010.

3. Lương Bèn (Chủ biên), Nông Viết Toại, Lương Kim Dung, Lê Hương Giang, Từ điển Tày – Việt, Nxb Đại học Thái Nguyên, năm 2011.VI. Hướng dẫn sau đại học

VII. Khen thưởng

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẠNH PHƯƠNG

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 09/06/1976

Nơi sinh: Thái Nguyên

Quê quán: Thái Nguyên

Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN

Học vị: ThS; năm: 2003; Chuyên ngành: Lí luận ngôn ngữ

Môn học giảng dạy: Cơ sở ngôn ngữ học;

Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ MN

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Ngoại ngữ: Anh B

Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Điện thoại: 0914.435.676

Email: phdhsp@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 1999 tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2003, tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Đang học NCS tại Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV- ĐHQGHN, Khóa học 2013-2016.III. Các công trình khoa học đã công bố

 • Bài báo đăng Tạp chí trong nước

[1]. Nguyễn Thị Hạnh Phương, (2004), Đặc điểm của cấu trúc so sánh tu từ trong thơ Tố Hữu và Chế Lan Viên, Tạp chí Ngôn ngữ, số 12.

[2]. Nguyễn Thị Hạnh Phương, (2008), Đối thoại trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam, Tạp chí Ngôn ngữ, số 10.

[3]. Nguyễn Thị Hạnh Phương, (2012), Diễn biến tinh vi của tâm tình người chinh phụ qua một đoạn thơ (từ câu 193 đến câu 228) trong "Chinh phụ ngâm" của Đặng Trần Côn & Đoàn Thị Điểm, Tạp chí Giáo dục, số Đặc biệt tháng 4.

[4]. Nguyễn Thị Hạnh Phương, (2014), Vichto Huygô và niềm tin về giải pháp tình thương trong “Những người khốn khổ”, Tạp chí Lý luận- Phê bình Văn học, nghệ thuật số 23 tháng 7/ 2014.

[5]. Nguyễn Thị Hạnh Phương, (2014), Bước đầu áp dụng thuyết nghiệm thân để tìm hiểu sự phát triển ngữ nghĩa của nhóm từ chỉ cảm giác trong tiếng Việt, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐHTN, Số tháng 12/ 2014.

[6]. Nguyễn Thị Hạnh Phương, (2015), Sự phát triển ngữ nghĩa của từ NGON trong tiếng Việt trên cơ sở nghiệm thân, Kỉ yếu Hội thảo ngôn ngữ học toàn quốc, tháng 4/2015.IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì

 • Cấp Đại học/cơ sở

[1]. “Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Dẫn luận ngôn ngữ học theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học”. (2009 ), đạt loại tốt.

V. Khen thưởng

1. Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2006-2007. Năm: 2007

2. Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015. Năm: 2015
LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: Hồ Thị Phương Trang

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1987

Nơi sinh: Quỳnh Bá – Quỳnh lưu – Nghệ An

Quê quán: Quỳnh Bá – Quỳnh Lưu – Nghệ an

Đơn vị công tác: Khoa Ngữ Văn – Trường ĐHSP Thái Nguyên

Chức vụ:

Học vị: Thạc sĩ ; năm: 2012 ;Chuyên ngành: Ngôn ngữ

Môn học giảng dạy: Tiếng Việt thực hành, Cơ sở ngôn ngữ, Ngữ âm – Từ vựng tiếng Việt.

Lĩnh vực nghiên cứu: Lí luận ngôn ngữ

Ngoại ngữ:

Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ văn – Trường ĐHSP Thái Nguyên

Điện thoại: 0977804963

Email: hophuongtrang@dhsptn.edu.vn

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2009, tại trường ĐHSP Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2012, tại trường ĐHSP Thái Nguyên

III. Các công trình khoa học đã công bố


 • Bài báo đăng Tạp chí trong nước

[1]. Hồ Thị Phương Trang (2014), “Một số hành động hỏi gián tiếp trong thơ Tố Hữu”, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, số 4, tháng 7/2014

[2]. Hồ Thị Phương Trang (2015), “Dạng thức câu hỏi trong thơ Tố Hữu”, Tạp chí Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật, số 35, tháng 7/2015.IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì

V. Sách và Giáo trình

VI. Hướng dẫn sau đại học

VII. Khen thưởng

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2013-2014


LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. Thông tin chung

Họ và tên: Nguyễn Diệu Thương

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1986

Nơi sinh: Việt Trì- Phú Thọ

Quê quán: Việt Trì- Phú Thọ

Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn- Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ ; năm: 2009 ;Chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ

Môn học giảng dạy: Tiếng Việt thực hành, Ngữ pháp tiếng Việt, Ngữ dụng học, Ngôn ngữ báo chí.

Lĩnh vực nghiên cứu: Tiếng Việt

Ngoại ngữ: Tiếng Anh: Toefl IPT 453, Pet: 67

Tiếng Trung: C

Địa chỉ liên hệ: Số 147- Lương Thế Vinh- Phường Quang Trung- TP Thái Nguyên- Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0948210155

Email: dieuthuong2212@gmail.comII. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2007, tại Trường Đại học Vinh

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2009, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

III. Các công trình khoa học đã công bố


 • Bài báo đăng Tạp chí trong nước

[1]. Nguyễn Diệu Thương (2014), Từ tiền giả định bách khoa đến hàm ý ngữ dụng, Khoa học công nghệ ĐHTN, số tháng 12/2014, tr. 6-14.

IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì

 • Cấp Đại học/cơ sở:

1. Ứng dụng CNTT trong giảng dạy môn Chuyên đề văn bản, 2012, Tốt

V. Sách và Giáo trình

VI. Hướng dẫn sau đại học

VII. Khen thưởng


LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: Đào Thị Hồng Hạnh

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 05/11/1988

Nơi sinh: TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Quê quán: xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn, trường ĐH Sư phạm

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ ; năm: 2012 ; Chuyên ngành: Phương pháp dạy học Ngữ văn

Môn học giảng dạy: - Tổng quan về phương pháp dạy học Ngữ văn

- Phương pháp dạy học Ngữ văn 1

- Lí luận dạy học Ngữ văn

- Nghiên cứu ứng dụng nội dung đổi mới trong dạy học Văn

Lĩnh vực nghiên cứu: Lí luận và Phương pháp dạy học Ngữ văn.

Ngoại ngữ: Tiếng anh

Địa chỉ liên hệ: Tổ Phương pháp, Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm

Điện thoại: 0986. 060.980

Email: daohonghanh@dhsptn.edu.vn

daohanh1188@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2010, tại trường ĐH Sư phạm- ĐHTN

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2012, tại trường ĐH Sư phạm- ĐHTN

III. Các công trình khoa học đã công bố


 • Bài báo đăng Tạp chí trong nước

[1]. Đào Thị Hồng Hạnh (2013), “Một số biện pháp tích cực hóa hoạt động học tập cho học sinh phổ thông trong dạy đọc hiểu văn” Tạp chí Giáo dục, số 231, tr. 8-10.

LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. Thông tin chung

Họ và tên: NGUYỄN HỒNG LINH

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1990

Nơi sinh: Móng Cái, Quảng Ninh

Quê quán: Yên Mĩ, Hưng Yên

Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2015; Chuyên ngành: Hán Nôm

Chức danh khoa học: Giảng viên; Công nhận năm: 2012

Môn học giảng dạy: Ngữ văn Hán Nôm

Lĩnh vực nghiên cứu: Hán Nôm

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Địa chỉ liên hệ: Phòng 610, nhà A4, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên.

Điện thoại: 0968629288

Email: nguyenhonglinh-khoavan@dhsptn.edu.vnII. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm, tại trường: năm 2012, tại trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm, tại trường: năm 2015, tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Tốt nghiệp Tiến sỹ năm, tại trường: Không.III. Các công trình khoa học đã công bố

 • Bài báo đăng Tạp chí trong nước

[1]. Nguyễn Hồng Linh (2015), “Mô tả dị bản và bước đầu khảo sát văn bản Thạch Động tiên sinh thi tập của Phạm Nguyễn Du”, Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số đặc biệt 20/10/2015.

 • Bài báo đăng Hội nghị trong nước

[2]. Nguyễn Hồng Linh (2014), “Giọng điệu khẳng định ngợi ca trong truyện ngắn Cao Duy Sơn”, kỉ yếu hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc, tr.197-204.

IV. Khen thưởng

Lao động tiên tiến các năm 2012, 2013, 2014
LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1989

Nơi sinh: Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên

Quê quán: Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên

Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ ; năm: 2013; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Văn - Tiếng Việt

Môn học giảng dạy: Phương pháp dạy học Ngữ văn 2A, Lý luận dạy học Ngữ văn, Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Ngữ văn.

Lĩnh vực nghiên cứu:Lý luận và phương pháp dạy học Văn - Tiếng Việt

Ngoại ngữ: Văn bằng 2 tiếng Anh, B1 châu Âu

Địa chỉ liên hệ: tổ 31, phường Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên

Điện thoại: 01674.686.088

Email: tranthingoc@dhsptn.edu.vn

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2011, tại trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2013, tại trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

III. Các công trình khoa học đã công bố


 • Bài báo đăng Tạp chí trong nước

[1]. Trần Thị Ngọc (2013), “So sánh yêu cầu đọc hiểu của Pisa và chương trình Ngữ văn

[2]. THCS Việt Nam”, Tạp chí giáo dục, số 318.

[3]. Trần Thị Ngọc (2015), “Một số biện pháp phát triển năng lực tự - đọc hiểu văn bản văn học cho học sinh trung học phổ thông”, Tạp chí giáo dục, số 362.


LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: HOÀNG MAI QUYÊN

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1989

Nơi sinh: Tỉnh Tuyên Quang

Quê quán: Thôn Tân Tạo, Xã Đội Cấn, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang.

Đơn vị công tác: khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: ThS ; năm: ; Chuyên ngành:

Môn học giảng dạy: Tổng quan phương pháp dạy học Ngữ văn, Chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn, Chuyên đề dạy học Ngữ văn nâng cao, Lí luận dạy học và phương pháp dạy học Ngữ văn ở trường Trung học cơ sở, Phát triển năng lực dạy học Ngữ văn.

Lĩnh vực nghiên cứu:Phương pháp dạy học

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, trình độ B1

Địa chỉ liên hệ: khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Điện thoại: 0978 340 468

Email: Hoangmaiquyen89@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2011, tại trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2013, tại trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

- Tốt nghiệp Tiến sỹ năm, tại trườngIII. Các công trình khoa học đã công bố

 • Bài báo đăng Tạp chí trong nước

[1]. 2013, Hoàng Mai Quyên – Dương Thu Hằng, “Giá trị văn hoá truyền thống trong thơ Nôm của Nguyễn Khuyến”, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 318.

VII. Khen thưởng

 1. Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2014LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: Nguyễn Nhật Huy

Giới tính: Nam

Năm sinh: 18/06/1987

Nơi sinh: Thái Nguyên

Quê quán: Hưng Yên

Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn – Trường ĐHSP Thái Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011 ; Chuyên ngành: Lí luận văn học

Môn học giảng dạy: Tiến trình văn học; Thi pháp học

Lĩnh vực nghiên cứu: Liên văn bản

Ngoại ngữ: B1 Châu Âu

Địa chỉ liên hệ: Số 36, tổ 9, Trưng Vương, Thái Nguyên

Điện thoại: 0984326218

Email: nhathuysp@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2009, tại trường ĐHSP Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2011, tại trường ĐHSP Hà Nội

III. Các công trình khoa học đã công bố


 • Bài báo đăng Tạp chí trong nước

[1]. Nguyễn Nhật Huy (2013), Đối thoại tư tưởng và tôn giáo trong tiểu thuyết "Đức phật, nàng Savitri và tôi" của Hồ Anh Thái, tạp chí Nghiên cứu, lí luận phê bình văn học Thái Nguyên 25 năm đổi mới.

 • Bài báo đăng Hội nghị trong nước

[2]. Nguyễn Nhật Huy (2014), Ừng dụng lý thuyết Liên văn bản trong việc dạy học Ngữ văn, Kỷ yếu hội thảo "Dạy học tích hợp và Dạy học phân hóa" do Viện Nghiên cứu Giáo dục-Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 5.12.2014. tr. 6-14.


: uploads -> news
news -> Tuyển tập 95 câu hỏi trắc nghiệm hay và khó Hoá học 9 Câu 1
news -> BỘ NỘi vụ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
news -> * Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke Trình tự thực hiện: Bước 1
news -> 01. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
news -> Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch
news -> NGÀy môi trưỜng thế giớI 2016 (wed 2016) cuộc chiến chống nạn buôn bán trái phéP ĐỘNG, thực vật hoang dã
news -> LÝ LỊch khoa họC
news -> TRƯỜng đẠi học nội vụ HÀ NỘi khoa đÀo tạo tại chức và BỒi dưỠNG


1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương