LÝ LỊch khoa học I. LÝ LỊch sơ LƯỢCtải về 60.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích60.25 Kb.
LÝ LỊCH KHOA HỌCI. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: CAO VŨ MINH Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 11/08 Nơi sinh: Tp.HCM

Quê quán: Phú Thọ Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ luật Năm, nước nhận học vị: 2010

Từ 2011 – nay: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Luật Hành chính, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Luật Hành chính, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: 0902648474

Email: cvminh@hcmulaw.edu.vn


II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO


  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

Ngành học: Luật Hành chính

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2006

Bằng đại học 2: Năm tốt nghiệp:


  1. Sau đại học

  • Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Hành chính Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh

Từ 2011 - nay: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Luật Hành chính, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi học: Trường Đại học Luật TP.HCM

Ngành học: Luật Hành chính

Tên luận án: Hiệu quả của quyết định quản lý nhà nước

Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Cửu Việt


3. Ngoại ngữ:

1. Anh văn

Mức độ sử dụng: KháIII. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Tháng 12/2007 - nay

Bộ môn Luật Hành chính, Khoa Luật Hành chính, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.


Giảng viên


IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:


TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và hướng hoàn thiện

2012

Cấp Trường

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu và đạt loại Tốt.
2

Đổi mới đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt

2014

Cấp Bộ

Thành viên

Đang nghiệm thu
2. Các công trình khoa học đã công bố

* Các sách đã xuất bản

1. Luật Hành chính Việt Nam – Những vấn đề cơ bản, câu hỏi và tình huống (sách tham khảo), Nxb. Lao Động, 2012.2. Những vấn đề cơ bản của Luật Hành chính Việt Nam (sách chuyên khảo), Nxb. Lao Động, 2011.

3. Tìm hiểu các triều đại Việt Nam (sách tham khảo), Nxb. Lao Động, 2011.4. Bàn về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 (sách tham khảo), Nxb. Lao Động, 2012.

5. Luật Hành chính Việt Nam – Những vấn đề cơ bản, câu hỏi và tình huống (sách tham khảo), Nxb. Lao Động, 2014, (tái bản có sửa chữa, bổ sung).6. Quyền tự do cư trú của công dân trong giai đoạn hiện nay (sách tham khảo), Nxb. Dân Trí, 2014.
* Các bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành luật

1. Cao Vũ Minh, Vai trò giải thích pháp luật của Tòa án Hiến pháp, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 24, tháng 12, năm 2009.

2. Cao Vũ Minh, Dự thảo luật Viên chức và “sân chơi” cho hơn 1,6 triệu viên chức, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 12, tháng 6, năm 2010.

3. Cao Vũ Minh, Một số điểm tiến bộ và bất cập của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và những văn bản hướng dẫn thi hành, Tạp chí Khoa học pháp lý số 3, tháng 6, năm 2010.

4. Cao Vũ Minh, Tính hợp pháp và tính hợp lý trong quyết định quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 7, tháng 7, năm 2010.

5. Cao Vũ Minh – Nguyễn Cảnh Hợp, Bàn về “Cá nhân, tổ chức được nhà nước trao quyền” trong đối tượng điều chỉnh của ngành luật Hành chính, Tạp chí Khoa học pháp lý số 5, tháng 10, năm 2010.

6. Cao Vũ Minh – Lê Văn Thuận, Bàn về dự thảo luật Lưu trữ, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 1, tháng 1, năm 2011.

7. Cao Vũ Minh, Vài ý kiến về việc sửa đổi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 4, tháng 4, năm 2011.

8. Cao Vũ Minh, Pháp luật về xác định lại giới tính – Những bất cập và hướng hoàn thiện, Tạp chí Tòa án số 8, tháng 4, năm 2011.

9. Cao Vũ Minh – Nguyễn Cảnh Hợp, Tính hợp pháp và tính hợp lý trong quyết định quản lý nhà nước, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 11, tháng 6, năm 2011.

10. Cao Vũ Minh – Nguyễn Cảnh Hợp, Pháp luật về vi phạm hành chính ở nước ta: Những bất cập và hướng hoàn thiện theo kinh của Liên bang Nga, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 18, tháng 9, năm 2011.

11. Cao Vũ Minh, Hiến pháp mới với vị trí, vai trò của nguyên thủ quốc gia – Chủ tịch nước, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 22, tháng 11, năm 2011.

12. Cao Vũ Minh, Bàn về những nghịch lý trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 2, tháng 2, năm 2012.

13. Cao Vũ Minh – Võ Phan Lê Nguyễn, Những bất cập và hướng sửa đổi các quy định pháp luật về công chứng, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 5, tháng 3, năm 2012.

14. Cao Vũ Minh, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá - cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 7, tháng 4, năm 2012.

15. Cao Vũ Minh, Một số điểm tiến bộ của Luật Viên chức năm 2010, Tạp chí Dân chủ và pháp luật số 5, tháng 5, năm 2012.

16. Cao Vũ Minh, Một số điểm tiến bộ và hạn chế của Luật Viên chức năm 2010, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 6, tháng 6, năm 2012.

17. Cao Vũ Minh, Đính chính văn bản quy phạm pháp luật – Biện pháp xử lý khiếm khuyết hay sự lạm quyền?, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 12, tháng 6, năm 2012.

18. Cao Vũ Minh, Sửa đổi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: chú trọng các nguyên tắc áp dụng pháp luật, Tạp chí Khoa học pháp lý số 4, tháng 8, năm 2012.

19. Cao Vũ Minh, Để khiếu nại xứng tầm là một quyền hiến định, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 10, tháng 10, năm 2012.20. Cao Vũ Minh, Bốn kiến nghị hoàn thiện các quy định trong Dự thảo Luật Hộ tịch, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 22, tháng 11, năm 2012.

21. Cao Vũ Minh – Nguyễn Thị Thiện Trí, Một số bất cập của pháp luật về xử lý kỷ luật công chức, Tạp chí Luật học số 11, tháng 11, năm 2012.

22. Cao Vũ Minh, Bảo vệ quyền con người trong các quyết định hành chính về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, Tạp chí Luật học số 1, tháng 1, năm 2013.

23. Cao Vũ Minh, Thẩm quyền của Chủ tịch nước cần được quy định thống nhất trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số Chuyên đề 1 (237), tháng 3, năm 2013.

24. Cao Vũ Minh, Công văn và những nhằm lẫn với quyết định quản lý nhà nước, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 5, tháng 5, năm 2013.

25. Cao Vũ Minh, Hoàn thiện các quy định về việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 11, tháng 6, năm 2013.

26. Cao Vũ Minh, Tính thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam nhìn từ Dự thảo Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án nhân dân, Tạp chí Tòa án số 11, tháng 6, năm 2013.

27. Cao Vũ Minh, Nhận thức về vấn đề phá thai và quyền được sống của thai nhi, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 8, tháng 8, năm 2013.

28. Cao Vũ Minh, Vài bình luận ngắn các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Tạp chí Khoa học pháp lý số 4, tháng 8, năm 2013.29. Cao Vũ Minh, Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ - Những bất cập và hướng hoàn thiện, Tạp chí Luật học số 9, tháng 9, năm 2013.

30. Cao Vũ Minh – Lê Thị Mơ, Bất cập trong quy định về ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 22, tháng 11, năm 2013.

31. Cao Vũ Minh, Bàn về quyền tùy nghi trong hoạt động của các cơ quan hành chính, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 11, tháng 11, năm 2013.

32. Cao Vũ Minh – Đặng Đình Thành, Xử lý công chức vi phạm các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng - Những bất cập và hướng hoàn thiện, Tạp chí Nội Chính (Ban Nội chính Trung Ương) số 7, tháng 12, năm 2013.

33. Cao Vũ Minh – Nguyễn Thị Thiện Trí, Một số vấn đề về trách nhiệm kỷ luật của viên chức, Tạp chí Khoa học pháp lý số 6, tháng 12, năm 2013.

34. Cao Vũ Minh, Kiến nghị sửa đổi một số quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 4, tháng 2, năm 2014.

35. Cao Vũ Minh, Các hình thức công nhận hôn nhân đồng giới trên thế giới và sự lựa chọn cho Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 2, tháng 2, năm 2014.

36. Cao Vũ Minh – Nguyễn Đức Nguyên Vỵ, Nên thừa nhận chế định kết hợp dân sự giữa hai người cùng giới tính, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 7, tháng 4, năm 2014.

37. Cao Vũ Minh, Quyền Hành pháp của Chính phủ trong Hiến pháp và kiến nghị sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số Chuyên đề Hoàn thiện tổ chức bộ máy Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013, số 9, tháng 5, năm 2014.

38. Cao Vũ Minh, Hoàn thiện các quy định pháp luật về cư trú bảo đảm quyền cư trú của công dân, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 5, tháng 5, năm 2014.39. Cao Vũ Minh, Một số vấn đề về trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, Tạp chí Luật học số 5, tháng 5, năm 2014.

40. Cao Vũ Minh, Luận giải về hiện tượng “lách luật”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 7, tháng 7, năm 2014.

41. Cao Vũ Minh, Đơn giản hóa thủ tục hành chính nhìn từ các quy định pháp luật về quốc tịch, Tạp chí Nội Chính (Ban Nội chính Trung Ương) số 13, tháng 7, năm 2014.

42. Cao Vũ Minh, Những điểm mới của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân, Tạp chí Tòa án nhân dân số 13, tháng 7, năm 2014.


* Các bài đăng kỷ yếu hội thảo, tọa đàm

1. Cao Vũ Minh, Kinh tế thị trường và các nhóm xã hội dễ bị tổn thương, Tham luận Hội thảo khoa học “Quyền con người từ góc nhìn của Luật Hiến pháp và Luật Hành chính”, do Khoa Luật Hành chính Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 5/12/2009.

2. Cao Vũ Minh, Tính hợp pháp và tính hợp lý trong quyết định quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tham luận Hội thảo khoa học “Quyền con người từ góc nhìn của Luật Hiến pháp và Luật Hành chính”, do Khoa Luật Hành chính Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 5/12/2009.

3. Cao Vũ Minh, Pháp luật xử lý vi phạm hành chính – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện, Tham luận Hội thảo khoa học “Sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính” do Khoa Luật Hành chính Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Nghiên cứu chính sách pháp luật và phát triển thuộc Hội LHKHKT Việt Nam tổ chức tại Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh ngày 29/04/2010.

4. Cao Vũ Minh, Vai trò của người thầy trong điều kiện áp dụng học chế tín chỉ - Những thách thức và hướng khắc phục, Tham luận Tọa đàm khoa học về học chế tín chỉ do Khoa Luật Hành chính Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2010.

5. Cao Vũ Minh, Vài ý kiến về việc học và thi môn Luật Hành chính tại trường Đại học Luật Tp. HCM, Tham luận Hội nghị chuyên đề về công tác đào tạo do Khoa Luật Hành chính Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 28/5/2011.

6. Cao Vũ Minh, Quyền con người được sống với giới tính của mình, Tham luận Hội thảo khoa học do Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2011.

7. Cao Vũ Minh, Sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, Hội nghị khoa học kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (phiên khoa học chuyên ngành “Sửa đổi Hiến pháp và cải cách hành chính trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam”) ngày 29/3/2011.

8. Cao Vũ Minh, Bảo đảm quyền con người trong các quyết định hành chính về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, Tham luận Hội thảo khoa học “Pháp luật đất đai và nhà ở với vấn đề bảo vệ quyền con người tại Việt Nam do Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức năm ngày 24/09/2011.

9. Cao Vũ Minh, Lập pháp – lập quy với việc bảo đảm quyền con người, Tham luận Hội thảo khoa học trường Đại học Luật Tp. HCM “Đổi mới bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1992 (sửa đổi năm 2001) với việc bảo đảm quyền con người” tổ chức năm 2011.

10. Cao Vũ Minh, Những vướng mắc từ thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính, Tham luận Hội thảo khoa học “Hoàn thiện pháp luật xử lý vi phạm hành chính” do Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường cụ Quốc hội phối hợp với Viện Nghiên cứu chính sách pháp luật và phát triển thuộc Hội LHKHKT Việt Nam tổ chức ngày 15/10/2011.

11. Cao Vũ Minh, Hiến pháp mới với vị trí, vai trò của nguyên thủ quốc gia – Chủ tịch nước, Tham luận Hội thảo khoa học “Sửa đổi Hiến pháp 1992 và việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tổ chức ngày 7/12/2011.

12. Cao Vũ Minh, Thực tiễn “Xử kiểu nào cũng được” trong mối quan hệ với quyền công dân, Tọa đàm khoa học “Quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam với mục tiêu do con người và vì con người” năm 2012.

13. Cao Vũ Minh, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá - cơ sở để cụ thể hóa quyền con người được sống trong một môi trường trong lành, Tham luận Hội thảo khoa học trường Đại học Luật Tp. HCM “Đổi mới quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân về chính trị, dân sự trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam” năm 2012.

14. Cao Vũ Minh, Để khiếu nại xứng tầm là một quyền Hiến định, Tham luận Hội thảo khoa học năm 2011, Tham luận Hội thảo khoa học trường Đại học Luật Tp. HCM “Đổi mới quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân về chính trị, dân sự trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam” năm 2012.

15. Cao Vũ Minh, Những bất cập và hướng hoàn thiện các quy định của Hiến pháp trong bối cảnh sửa đổi Hiến pháp ở Việt Nam, Tham luận Hội thảo khoa học Quốc tế “Sửa đổi Hiến pháp 1992 – Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm các nước” do trường Đại học Luật Tp. HCM tổ chức ngày 11/8/2012 (80 tiết).

16. Cao Vũ Minh, Chế định Chủ tịch nước trong Hiến pháp 1992 và những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, Tham luận Hội thảo khoa học “Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước ở trung ương và liên hệ với việc sửa đổi Hiến pháp” do khoa Luật Hành chính  - Nhà nước đã tổ chức ngày 12/01/2013.

17. Cao Vũ Minh, Góp bàn về sự thống nhất trong thẩm quyền của Chủ tịch nước theo Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2012, Tham luận Hội nghị “Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992” do Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (Văn phòng Quốc hội) tổ chức ngày 28/02/2013.18. Cao Vũ Minh, Bàn về kỹ thuật lập hiến nhằm bảo đảm sự nhất quán trong dự thảo Hiến pháp, Tham luận Tọa đàm khoa học Góp ý các quy định trong chương IV - Bảo vệ Tổ quốc và các quy định khác trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992do Hội Cựu Chiến binh trường Đại học Luật Tp.HCM tổ chức ngày 25/05/2013.

19. Cao Vũ Minh, Các hình thức công nhận hôn nhân cùng giới trên thế giới và sự lựa chọn cho Việt Nam, Hội thảo “Người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT): Những quy định pháp luật và quan điểm của công đồng” do Viện Nghiên cứu lập pháp (UBTVQH) và Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường tổ chức ngày 27/7/2013 tại Tp.HCM.

20. Cao Vũ Minh, Những điểm mới của Luật xử lý vi phạm hành chính với việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân, Tham luận Hội thảo khoa học “Pháp luật Xử lý vi phạm hành chính với việc bảo đảm quyền con người, quyền công dândo khoa Luật Hành chính  - Nhà nước đã tổ chức ngày 28/09/2013.

21. Cao Vũ Minh, Bốn kiến nghị nhằm hoàn thiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008, Tham luận Hội thảo “Góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008” do Trường ĐH Luật Tp.HCM phối hợp Vụ Pháp luật- Văn phòng Chính phủ và Tổ chức GIZ (Đức) tổ chức ngày 08/11/2013.

22. Cao Vũ Minh, Một số bất cập trong các quy định pháp luật về khiếu nại hành chính, Tham luận Tọa đàm khoa học “Pháp luật về giải quyết tranh chấp hành chính ở Việt Nam” do Khoa Luật Hành chính - Nhà nước tổ chức ngày 28/12/2013.

23. Cao Vũ Minh, Quyền hành pháp của Chính phủ trong Hiến pháp năm 2013 và những kiến nghị sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001, Tham luận Tọa đàm khoa học “Triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do Khoa Luật Hành chính - Nhà nước tổ chức ngày 29/03/2014.

24. Cao Vũ Minh – Trương Tư Phước, Góp ý quy định về chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn trong Dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 (sửa đổi), Tham luận Hội thảo khoa học Tham vấn ý kiến công chúng Dự án Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi) do Viện Nghiên cứu lập pháp và UNDP tổ chức tháng 4/2014 tại Hà Nội.

25. Cao Vũ Minh – Võ Phan Lê Nguyễn, Chế định Chủ tịch nước trong Hiến pháp năm 2013 và định hướng xây dựng Luật về hoạt động của Chủ tịch nước, Tham luận Kỷ yếu khoa học “Tổ chức Bộ máy nhà nước theo Hiến pháp năm 2013” do Viện Nghiên cứu lập pháp phối hợp với Viện chính sách công và pháp luật tổ chức ngày 06/05/2014 tại Hà Nội.

26. Cao Vũ Minh, Vị trí, thẩm quyền của Chính phủ và hướng sửa đổi các quy định tương ứng trong Luật Tổ chức Chính phủ, Tham luận Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ” do Bộ Nội vụ - Văn phòng Chính phủ - Tổ chức GIZ (Đức) tổ chức ngày 27/05/2014 tại Tp.HCM.

27. Cao Vũ Minh, Vị trí, vai trò của Nguyên thủ quốc gia - Chủ tịch nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tham luận Kỷ yếu khoa học “Về chế định Bảo vệ Tổ quốc trong Hiến pháp năm 2013” do Hội Cựu Chiến Binh Trường ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 01/7/2014 tại Tp.HCM.

Xác nhận của cơ quan

Tp.HCM, ngày 23 tháng 8 năm 2014

Người khai kí tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)

Cao Vũ Minh

: hcmulaw -> images -> stories -> dhluat -> k-luathanhchinh
k-luathanhchinh -> TRƯỜng đh luật tp. Hcm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam khoa luật hành chính độc lập Tự do Hạnh phúc
dhluat -> M mẫu 2 Ẫu bản kê khai tài sảN, thu nhập bổ sung
dhluat -> LỜi mở ĐẦu tính cấp thiết củA ĐỀ TÀI
k-luathanhchinh -> ĐỀ TÀi khóa luận tốt nghiệp tổ BỘ MÔn lịch sử nhà NƯỚc và pháp luậT
k-luathanhchinh -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học luật tp. Hcm độc lập Tự do Hạnh phúc khoa luật hành chính tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 8 năm 2012 phân công giảng viên giảng dạy học kỳ 1 NĂm họC 2012 2013
k-luathanhchinh -> TRƯỜng đẠi học luật tp. Hcm khoa luật hành chính hưỚng dẫn viết khóa luận- tiểu luận tốt nghiệp cử nhân luậT
k-luathanhchinh -> Thời lượng: 30 tiết. Mục tiêu môn học
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương