Lý lÞch khoa häc cña c¸ nhn thùc hiÖn chÝnh nhiÖm vô kh&cntải về 187.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích187.07 Kb.
Lý lÞch khoa häc

cña c¸ nh©n thùc hiÖn chÝnh nhiÖm vô KH&cn


x


®¨ng ký Chñ nhiÖm nhiÖm vô:

®


¨ng ký Tham gia thùc hiÖn nhiÖm vô1:1. Họ và tên: Trần Thị Thu Hà

2. Năm sinh: 01/06/1971 3. Nam/Nữ: Nữ

4. Học hàm: Tiến sĩ Năm được phong: 2007

Học vị: Phó giáo sư Năm đạt học vị: 20145. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:

rectangle 360 Khoa học Tự nhiên

rectangle 359Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

rectangle 358Khoa học Y dược

rectangle 357 Khoa học Xã hội

rectangle 356Khoa học Nhân văn

rectangle 355Khoa học Nông nghiệp

Mã chuyên ngành KH&CN:


Tên gọi:

(Mã chuyên ngành được đính kèm theo phiếu này)

6. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên Hạng I

Chức vụ hiện nay (tại cơ quan công tác và tại các chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia hoặc tương đương): Viện Trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên


7. Địa chỉ nhà riêng: 435 Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại NR: 02803855877 ; CQ: ; Mobile: 0915047167

E-mail: ha.tran2007@gmail.com or hatran@norfor.ac.vn
8. Cơ quan công tác: Viện Trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Tên cơ quan: Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Tên người đứng đầu: PGS.TS. Trần Văn Điền

Địa chỉ cơ quan: Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 855564 ; Fax: 02803 852921 ; Website: www. tuaf.edu.vn
9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Lâm nghiệp

1993

Thạc sỹ

Đại học Nông nghiệp Na Uy

Quản lý tài nguyên thiên nhiên và Nông nghiệp bền vững

2001

Tiến sỹ

Đại học Quốc gia Úc

Khoa học môi trường (Lâm nghiệp)

2007

Thực tập sinh khoa học

Đại học Monash - Úc

Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)

TT

Tên ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

1

Tiếng Anh

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

11. Quá trình công tác

Thời gian

(từ năm ... đến năm...)Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

8/1993-7/1999

Giảng viên

Điều tra quy hoạch rừng

Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 


8/1999 - 7/2001

Học Thạc sĩ
Đại học Nông nghiệp Na Uy, Na Uy


8/2001-12/2003

Giảng viên

Điều tra quy hoạch rừng

Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 


1/2004- 8/2007

Nghiên cứu sinh

Môi trường và lâm nghiệp

Đại học Tổng hợp Quốc gia Úc, Úc

9/2007 -nay

- Giảng viên chính (từ tháng 1/2009), Trưởng bộ môn Quy hoạch rừng

- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp vùng núi phía Bắc (8/2008 – 12/2014).

- Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp (1/2015-nay)


Lâm nghiệp

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 


12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký trong 5 năm gần nhất)

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình


Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )Năm công bố
Tạp chí quốc tế


1

VIETNAM’S ‘RENOVATION’ POLICIES Impacts on upland communities and sustainable forest management

Tác giả

Volume 2: “Shifting Cultivation Policy: Balancing Environmental and Social Sustainability” Routledge, UK

2016
Tạp chí quốc gia


2

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm bảo tồn và phát triển một số loài Địa lan kiếm (Cymbidium) ở vùng Hoàng Liên Sơn, tỉnh Lào Cai

Đồng tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


2014
3

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại giá thể đến sinh trưởng và phát triển của cây Lan thạch hộc tía ( Dendrobium officinale Kimura et Migo) giai đoạn sau in vitro.

Đồng tác giả

Tạp chí Rừng và Môi trường, Số 77, trang: 7-11.


2016

4

Environmental lease services for ecotourism business in Cat Ba National Park, Vietnam

Co-author

. Journal of Science and Technology, Forestry University of Vietnam.


2016

5

Xây dựng mô hình quá trình chết, tái sinh bổ sung, chuyển cấp cho rừng tự nhiên ở Vườn Quốc gia Vũ Quang và đề xuất ứng dụng

Đồng tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


2015

13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có)

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

1

Quy trình nhân giống cây Lan kim tuyến bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

2016

2

Quy trình nhân giống cây Đinh Lăng bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

2016

3

Quy trình nhân giống cây Gừng gió bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

2016

4

Quy trình nhân giống cây Nghệ đen bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

2014

5

Quy trình nhân giống cây Ba kích tím bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

2014

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

1

Quy trình trồng rừng Keo thâm canh

150 ha rừng Keo Tai tượng đã được trồng thâm canh tại xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và các huyện Định Hóa, Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.

2009 - nay

2

Quy trình trồng thâm canh cây Sa nhân tím dưới tán rừng Keo

Sa nhân tím trồng thâm canh dưới tán rừng Keo tai tượng tại xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

2012- nay

3

Quy trình nhân giống cây Ba kích tím bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

Nhân giống tại phòng nuôi cấy mô tế bào của Trung tâm Nghiên cứu lâm nghiệp vùng núi phía Bắc, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

2013 -nay

4

Quy trình trồng thâm canh cây Ba kích tím

300 ha Ba kích tím trồng thâm canh ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

2014-nay

5

Quy trình nhân giống cây Nghệ đen bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

Nhân giống tại phòng nuôi cấy mô tế bào của Viện Nghiên cứ và Phát triển Lâm nghiệp

2013 -nay

6

Quy trình nhân giống cây Lan kim tuyến bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

Nhân giống tại phòng nuôi cấy mô tế bào của Viện Nghiên cứ và Phát triển Lâm nghiệp

2015-nay

7

Quy trình nhân giống cây Gừng gió bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

Nhân giống tại phòng nuôi cấy mô tế bào của Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp

2015 -nay

8

Quy trình nhân giống cây Đinh Lăng tím bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

Nhân giống tại phòng nuôi cấy mô tế bào của Viện Nghiên cứ và Phát triển Lâm nghiệp

2015 -nay

9

Quy trình nuôi trồng cây Lan kim tuyến

2 ha tại Tỉnh Thái Nguyên

2015-nay

10

Quy trình nuôi trồng cây Gừng gió

2 ha tại Tỉnh Thái Nguyên

2015 -nay

11

Quy trình nuôi trồng cây Đinh Lăng

15 ha tại Tỉnh Thái Nguyên

2015 -nay

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

The impact of the renovation policies on sustainable forest and forest land management in the Northern Mountain Region Vietnam

(Tác động của chính sách Đổi Mới đến quản lý rừng và đất rừng bền vững ở miền núi phía bắc Việt Nam)June, 2005 – May, 2007

(2005-2007)S/3486-1

International Foundation for Science (IFS) – Research Grant

Quỹ tài trợ Quốc tế dành cho nghiên cứu khoa học (IFS)


Đã nghiệm thu, đạt loại: Xuất sắc

The Impacts of the Doi Moi era on Communities and Forest Management in the Central Highlands of Vietnam

(Tác động của chính sách Đổi Mới đến cộng đồng và quản lý rừng ở vùng Tây Nguyên, Việt Nam)April, 2008 – Febuary, 2010

(4/2008-2/2010)S/3486-1

International Foundation for Science (IFS) – Research GrantQuỹ tài trợ Quốc tế dành cho nghiên cứu khoa học (IFS)

Đã nghiệm thụ, đạt loại: Giỏi

Đánh giá khả năng sinh trưởng và tính thích ứng của Keo tai tượng Acacia mangium và Keo lai Acacia mangium x Acacia anriculiformis) từ các nguồn khác nhau tại Khu Thực nghiệm Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

6/2009-11/2011

Cấp Bộ

Đã nghiệm thu, đạt loại: Khá

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống và trồng thâm canh cây dược liệu Đinh lăng (Polycias fruticosa L. Harms) và Ba kích (Morinda officinalis How) tại Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Vùng núi Phía Bắc – Trường ĐHNL Thái Nguyên.

3/2012 – 2/2013

Cấp cơ sở

Đã nghiệm thu, đạt loại: Giỏi

Nghiên cứu nhân giống vô tính in vitro cây Gừng gió (Zingber zerumbert sm)

3/2012 – 2/2013

Cấp cơ sở

Đã nghiệm thu, đạt loại: Giỏi

Nghiên cứu nhân giống cây Nghệ đen (Curcuma zedoaria) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

3/2013-3/2014

Cấp cơ sở

Đã nghiệm thu, đạt loại: Khá

Ứng dụng Khoa học và công nghệ trong trồng thâm canh cây Sa nhân dưới tán rừng tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang


11/2011-10/2014

Thuộc Chương trình Nông thôn miền núi

Đã nghiệm thu, đạt loại: Khá

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống invitro cây xoan ta (Melia azedarach Linn)

2013-2014

Cấp cơ sở

Đã nghiệm thu, đạt loại: Khá

Nghiên cứu kỹ thuật nhân nhanh giống lan Kim Tuyến (Anoectochilus roxburghii) bằng phương pháp in vitro

2013-2014

Cấp cơ sở

Đã nghiệm thu, đạt loại: Khá

Hoàn thiện công nghệ nhân giống In vitro và nuôi trồng một số cây thuốc quý có giá trị kinh tế cao (Lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume), Đinh lăng (Polycias fruticosa L. Harms.) và Gừng gió (Zingber zerumber sm.)

2015-2016

Cấp nhà nước

Đang triển khai

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Ứng dụng khoa học và công nghệ trong trồng rừng thâm canh Keo cung cấp nguyên liệu gỗ tỉnh Tuyên Quang

2009-2011

Thuộc Chương trình Nông thôn miền núi – Bộ KHCN

Đã nghiệm thu, xếp loại: Khá

Ứng dụng khoa học công nghệ nhân giống phát triển vùng trồng cây Ba Kích làm dược liệu tại Phú Lương - Thái Nguyên

2011-2013

Thuộc Chương trình Nông thôn miền núi – Bộ KHCN

Đã nghiệm thu, xếp loại: Khá

Ứng dụng khoa học và cộng nghệ trong trồng thâm canh một số cây dược liệu có giá trị kinh tế cao thành sản xuất hàng hóa tại tỉnh Thái Nguyên

2014-2015

Thuộc Chương trình Nông thôn miền núi – Bộ KHCN

Đã nghiệm thu, xếp loại khá

Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống, trồng và sơ, chế biến hai loài cây dược liệu (cây Đinh lăng lá nhỏ và cây Khôi tía) tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh.

2014-2015

Thuộc Chương trình Nông thôn miền núi – Bộ KHCN

Đang triển khai

16. Giải thưởng (về KHCN, về chất lượng sản phẩm,… liên quan đến đề tài/đề án, dự án đăng ký-nếu có)

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

Tài trợ nghiên cứu số S/3486-1 cho đề tài nghiên cứu “Tác động của chính sách Đổi Mới đến quản lý rừng và đất rừng bền vững ở miền núi phía Bắc Việt Nam” của Tổ chức Quỹ Quốc tế tài trợ nghiên cứu khoa học (IFS).

2005

2

10/2007: Bài báo xuất sắc về tương lai lâm nghiệp ở khu vực Châu á Thái Bình Dương do tổ chức FAO vùng Châu Á và Thái Bình Dương.

2007

3

Tài trợ nghiên cứu số S/3486-2 cho đề tài nghiên cứu “Tác động của chính sách Đổi Mới đến cộng đồng và quản lý rừng ở vùng Tây Nguyên, Việt Nam’’ của Tổ chức Quỹ Quốc tế tài trợ khoa học (IFS).

2008

4

Học bổng của Chính phủ Úc dành cho các nhà lãnh đạo trẻ Việt Nam - Phát triển kiến thức quản lý tài nguyên bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Đại học Monash, Úc.

2013

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác

(liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)

17.1 Bài báo

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm công bố

1

Making community forest management work in northern Vietnam by pioneering participatory action.

Đồng tác giả

Land Use Policy Journal (ISI: 3,14)

2014

2

Achievements and lesson learn from implementation of community-based forest development and management

Đồng tác giả

CARD Research Project Papers 2004-2010. Information and Communications Publishing House

2011

3

Successful forest management by Na Lan village community in the Northern mountainous region of Vietnam

Đồng tác giả

Regional Community Forestry Training Centre for Asia and the Pacific (RECOFT), Kasetsart University, Bangkok, Thailand

2009

4

The Impacts of the "Doi Moi" Process on Communities and Forest Land Management in the Northern Mountainous Region of Vietnam.

Tác giả

Australian National University, Canberra.


2007

5

Nghiên cứu nhân giống bằng phương pháp giâm hom một số loài Đỗ quyên của vườn Quốc gia Pù Mát -Con Cuông - Nghệ An

Đồng tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


2014

6

Ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng đến nhân giống in vitro cây Gừng gió (Zingiber zerumbet sm).


Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên,Tập 149(04): 35 – 41.


2016

7

Khả năng tích lũy Carbon ở trạng thái rừng IIB phân khu phục hồi sinh thái vườn Quốc gia Ba Bể

Đồng tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


2014

8

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên lá rộng thường xanh tại vườn Quốc gia Ba Bể - Bắc Kạn

Đồng tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


2014

9

Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên lá rộng thường xanh tại Vườn Quốc gia Vũ Quang – Hà Tĩnh

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp

2014

10

Động thái cấu trúc rừng tự nhiên lá rộng thường xanh tại vườn Quốc gia Ba Bể

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp

2014

11

Nghiên cứu tuyển chọn cây trội loài Xoan ta (Melia azedarach Linn) trong rừng trồng và cây mọc rải rác ở một số tỉnh miền Bắc và miền Trung

Đồng tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


2013

12

Hiệu quả phục hồi rừng quy mô gia đình ở tỉnh Bắc Kạn

Đồng tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


2013

13

Nghiên cứu một số đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài Dẻ gai Ấn Độ (Castanopsis Indiaca A.D.C) ở tỉnh Bắc Giang

Đồng tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


2013

14

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ che sáng đến sinh trưởng cây giổi xanh (Michelia Mediocris) ở giai đoạn vườn ươm

Tác giả

Tạp chí Rừng và Môi trường

2013

15

Đánh giá hiện trang cây xanh và đề xuất tôn tạo cảnh quan trên một số tuyến đường phố chính tại thành phố Thái Nguyên

Đồng tác giả

Tạp chí Rừng và Môi trường

2013

16

Nhân giống cây Ba kích tím (Morinda offcinalis How) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào

Đồng tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


2012

17

Khảo nghiệm các xuất xứ giống keo tai tượng ở giai đoạn tuổi 1-2

Tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


2011


17.2. Sách

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nhà xuất bản


Năm xuất bản

1

Quy hoạch lâm nghiệp


Chủ biên

NXB Nông nghiệp.

2014

2

Sổ tay Hướng dẫn Giao rừng có sự tham gia

Chủ biên

NXB cỤC Thông tin

2014

3

Đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Cát Bà

Đồng tác giả

NXB Nông nghiệp

2014

4

Hướng dẫn kĩ thuật thâm canh tre nứa

Đồng tác giả

NXB Nông nghiệp

2012


17.3. Báo cáo hội nghị/hội thảo

TT

Tên hội nghị/hội thảo

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm

1

Linking hydrological aspect with silvicultural tecniques for sustainable development of Acasia plantations on slope lands in Vietnam.

Đồng tác giả

Acasia 2014 "Sustaining the Future of Acasia Plantation Forestry", International Conference March 18-21, 2014 in Hue - Vietnam. IUFRO Working Party (WP) 2.08.07 Genetic and Silviculture of Acasia. IUFRO. P.34.

2014

2

Climate change and Livelihoods of people Living in Protected Areas: A Critical Perspective.

Đồng tác giả

The 5th Engaging with Vietnam - An interdisciplinary Dialogue Conference: Intergrating Knowledge: The multiple Ways of Knowing Vietnam. Thai Nguyen University, University of Hawaii, VNU and Monash University, pp. 278-284.

2014

3

The Roles of Upland People in Mitigation of Climate Change.

Đồng tác giả

The 5th Engaging with Vietnam - An interdisciplinary Dialogue Conference: Intergrating Knowledge: The multiple Ways of Knowing Vietnam. Thai Nguyen University, University of Hawaii, VNU and Monash University, pp. 326-332.

2014

4

Economic, social and environmental effectiveness of forest management in Tien Yen district, Quang Ninh province

Đồng tác giả

Procedings of workshop “Forestry Sector Forecasting: Status and Development Needs”

2013

5

Upgrading of Database for Forest Forecasting

Đồng tác giả

Procedings of workshop “Forestry Sector Forecasting: Status and Development Needs”

2013

6

Assessment of Forecasting Training Needs

Đồng tác giả

Procedings of workshop “Forestry Sector Forecasting: Status and Development Needs”

2013

7

An Overview of Bamboos in Vietnam and potential for Clean Development Mechanism in the Northern Mountainous Region of Vietnam.
The FAO Conference, Asia Pacific Forestry Week in Hanoi, Vietnam from 21-26 April 2008.

2008

8

The Impacts of the Doi Moi era on communities and forest management in the upland regions of Vietnam.

Tác giả

The NCSTP workshop “Adapting to the impacts of climate change in Central Vietnam: Working towards a plan for action” in Hue, Vietnam from 24-25 June 2008.

2008

9

The Impacts of the renovation policies on the livelihoods of upland forest-dependent people in northern Vietnam.

Tác giả

the “International Conference – Critical Transitions in the Mekong Region 29-31 January, 2007 Chiang Mai, Thailand”, Organized by Regional Center for Social Science and Sustainable Development (RCSD) and Rockefeller Foundation.

2007
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016


Xác nhận của Cơ quan chủ quản

Thủ trưởng đơn vị

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

1Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương