KẾt luận thanh tra về việc thanh tra công trình xây dựng đường gtnt xóm Chùatải về 123.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích123.64 Kb.


UBND TỈNH BẠC LIÊU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THANH TRA TỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 13 /KL-TTT Bạc Liêu, ngày 07 tháng 5 năm 2014
KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thanh tra công trình xây dựng đường GTNT Xóm Chùa,

ấp Lung Chim, xã Định Thành, huyện Đông Hải

Thực hiện Quyết định số 53/QĐ-TTT ngày 17/3/2014 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra công trình xây dựng đường GTNT Xóm Chùa, ấp Lung Chim, xã Định Thành, huyện Đông Hải. Từ ngày 21/3/2014 đến ngày 07/4/2014, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra tại UBND xã Định Thành và làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan.


Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 01/BC-ĐTT ngày 21/4/2014 của Đoàn thanh tra số 53.
Chánh Thanh tra tỉnh Kết luận như sau:
I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Đặc điểm của đơn vị:

Xã Định Thành được thành lập theo Nghị định số 166/2003/NĐ-CP ngày 24/12/2003 của Chính phủ, là xã vùng sâu, vùng xa; diện tích tự nhiên 3.162,70 ha, 2.367 hộ, với 11.402 khẩu; Xã có 18 chốt ban, ngành và 05 ấp trực thuộc.
2. Thuận lợi và khó khăn:

2.1. Thuận lợi:

Tình hình kinh tế - xã hội năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, điện khí hóa được đẩy mạnh; công tác quản lý về đất đai từng bước đi vào nề nếp, công tác đầu tư xây dựng cơ bản được các cấp, các ngành quan tâm, giúp đỡ.
2.2. Khó khăn:
Mặt bằng dân trí thấp, kết cấu cơ sở hạ tầng nông thôn chưa đáp ứng được theo yêu cầu phát triển của đời sống nhân dân, nhất là về kinh tế - xã hội. Trình độ năng lực của một số ít cán bộ ở một số ban, ngành xã còn hạn chế. Tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới còn chậm do thiếu nguồn vốn triển khai các công trình, dự án theo quy hoạch đã đề ra.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH
1. Tổng quan về dự án đầu tư: Công trình xây dựng đường GTNT Xóm Chùa, ấp Lung Chim, xã Định Thành, huyện Đông Hải (gọi tắt là công trình)

Năm 2013, UBND xã Định Thành được giao làm chủ đầu tư công trình xây dựng đường GTNT Xóm Chùa, ấp Lung Chim, xã Định Thành, huyện Đông Hải theo Quyết định số 3697/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của Chủ tịch UBND huyện Đông Hải về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình và kế hoạch đấu thầu. Đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Định Thành, do ông Trà Vĩnh Thuấn, Phó chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban.


* Nội dung và quy mô đầu tư công trình (theo thiết kế), cụ thể như sau:

- Loại, cấp công trình: Đường GTNT cấp IV.

- Tải trọng thiết kế: Xe 02 bánh và người đi bộ.

- Tổng chiều dài tuyến: 3.269m.

- Chiều rộng mặt đường bê tông cốt thép: 2m.

- Kết cấu mặt đường: Lớp bê tông đá 1x2 Mác 250, dày 8 cm, kết cấu thép fi 6 khoảng cách 150mm, nền đường đầm chặt lót cao su và cát đen dày 5cm, đắp đất lề đường mỗi bên 0,5 m.


- Tổng mức đầu tư: 2.211.778.664 đồng, trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 1.852.437.505 đồng.

+ Chi phí quản lý dự án: 41.026.024 đồng.

+ Chi phí tư vấn: 186.149.543 đồng.

+ Chi phí khác: 26.842.780 đồng.

+ Chi phí dự phòng: 105.322.794 đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

- Thi công ngày 30/8/2013, nghiệm thu ngày 18/10/2013.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

- Địa điểm xây dựng: Tại ấp Lung Chim, xã Định Thành, huyện Đông Hải.* Các nhà thầu tham gia thực hiện công trình:

- Đơn vị thiết kế: Công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Mai.

+ Địa chỉ : Số 239, ấp I, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu;

+ Đại diện công ty: Bà Huỳnh Thị Bạch Yến, Chức vụ: Giám đốc.


- Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Đầu tư và San lấp Bạc Liêu.

+ Địa chỉ: Ấp Trà Ban I, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu;

+ Đại diện công ty: Ông Lê Minh Tưởng, Chức vụ: Giám đốc.
- Đơn vị giám sát và thẩm tra: Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng An Nguyên Bạc Liêu.

+ Địa chỉ : Ấp IV, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu;

+ Đại diện công ty: Bà Trần Thị Mỹ Phương, Chức vụ: Giám đốc.
Qua thanh tra về trình tự, hồ sơ, thủ tục thực hiện công trình đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng, Thanh tra nhận thấy: Về hồ sơ từ khâu Quyết định đầu tư, chỉ định thầu tư vấn thiết kế, khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, chỉ định thầu thi công, giám sát và việc thương thảo, ký kết hợp đồng, nghiệm thu thanh quyết toán…., cơ bản được thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ và trưng cầu giám định, Đoàn thanh tra phát hiện chủ đầu tư, đơn vị thiết kế, đơn vị thi công và đơn vị giám sát trong thực hiện các nội dung công việc theo phần trách nhiệm của mỗi bên có nhiều hạn chế, thiếu sót và sai phạm dẫn đến công trình không đạt yêu cầu về chất lượng theo thiết kế và theo quy định của pháp luật.
Để xác định chất lượng công trình, Chánh Thanh tra tỉnh đã trưng cầu Trung tâm Thí nghiệm & Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Bạc Liêu (đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng) thực hiện giám định mác bê tông của công trình. Ngày 27/3/2014, dưới sự chứng kiến của chủ đầu tư, đơn vị thi công, đại diện Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể và người dân địa phương, Đoàn thanh tra phối hợp với Tổ công tác của Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Bạc Liêu tiến hành kiểm tra cốt thép, cát đệm và khoan lấy 06 mẫu bê tông để thực hiện kiểm định mác bê tông.

Qua kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực địa, xác minh và trưng cầu giám định mác bê tông Đoàn thanh tra phát hiện sai sót, sai phạm cụ thể như sau:


2. Đối với Chủ đầu tư:
Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không thực hiện việc kiểm tra, giám sát và tổ chức giám sát của cộng đồng, của người dân địa phương theo quy định của pháp luật đối với hoạt động của nhà thầu thi công và nhà thầu giám sát; không kiểm tra chặt chẽ việc huy động và bố trí nhân lực của các nhà thầu so với yêu cầu của hợp đồng giữa chủ đầu tư và các nhà thầu; không kiểm tra về giải pháp tổ chức thi công, khối lượng thi công theo thiết kế đã được phê duyệt đối với đơn vị thi công. Trong quá trình thi công người dân địa phương không được biết về thông tin kỹ thuật, thiết kế của công trình. Từ đó, đơn vị thi công đã thi công không đúng thiết kế, dẫn đến công trình không đảm bảo chất lượng, thất thoát ngân sách nhà nước, người dân địa phương bức xúc, phản ứng và báo chí phản ánh.
Bên cạnh đó, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Định Thành với vai trò là Chủ đầu tư đã không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Ban, cụ thể không tổ chức họp, xây dựng kế hoạch để điều hành, quản lý, không phân công nhiệm vụ thành viên trong Ban để thực hiện quản lý, giám sát trong quá trình thi công công trình. Ban quản lý làm việc chủ yếu là Trưởng ban và Kế toán, không có sự công khai, minh bạch, chưa phát huy được tính tập thể, dân chủ trong hoạt động. Đồng thời, UBND xã Định Thành không có sự phối hợp, tạo điều kiện, cung cấp thông tin về công trình, nhất là những thông tin về yêu cầu kỹ thuật của công trình để Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã Định Thành và nhân dân cùng tham gia thực hiện quyền giám sát công trình theo quy định của pháp luật. Ban quản lý đã chi tạm ứng số tiền 37.296.000 đồng cho các khoản như: Chi lương kiêm nhiệm, văn phòng phẩm, công tác phí và chi tiếp khách.
3. Đối với đơn vị thiết kế (Công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Mai):
- Nhà thầu không nộp cho chủ đầu tư hồ sơ năng lực năm 2013 của Công ty khi tham gia thực hiện hợp đồng khảo sát, thiết kế là không đúng quy định. Khi Đoàn thanh tra thực hiện thanh tra thì đơn vị thiêt kế mới bổ sung hồ sơ năng lực của công ty được lập năm 2014 là không phù hợp, vì công trình đã được thực hiện trong năm 2013.
- Đơn vị thiết kế trong khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật không kiểm tra, đối chiếu với thực tế dẫn đến chiều dài tuyến theo hồ sơ thiết kế không chính xác, cụ thể: Theo hồ sơ thiết kế tuyến lộ dài 3.269m nhưng qua kiểm tra thực tế (đo bằng thước dây), chiều dài toàn tuyến là 3.227m (ngắn hơn 42m so với thiết kế).
Với số tiền chênh lệch là : Tổng giá trị xây dựng 1.815.388.000 đồng/3.269 m x 42 m = 23.324.042 đồng (hai mươi ba triệu, ba trăm hai mươi bốn ngàn, không trăm bốn mươi hai đồng).
Giá trị thiệt hại do thiết kế dài hơn độ dài thực tế 42m quy thành tiền là 23.324.042 đồng. Nhà thầu thi công hưởng lợi, nhưng buộc đơn vị thiết kế thực hiện đền bù cho nhà nước do lỗi đã gây ra.
4. Đối với đơn vị thi công (Công ty Cổ phần Đầu tư và San lấp Bạc Liêu):

Trong quá trình thi công, nhà thầu không tổ chức thi công theo đúng với thiết kế, thiếu kiểm tra, giám sát theo nội dung hợp đồng đã ký với chủ đầu tư và pháp luật về xây dựng, có biểu hiện gian dối trong thi công, vật tư đưa vào công trình không đúng theo khối lượng thiết kế đã phê duyệt, dẫn đến công trình không đạt chất lượng, qua trưng cầu kiểm định có kết quả như sau:


- Về chiều cao của mẫu bê tông:


Mẫu số

Vị trí các điểm khoan

Khối lượng mẫu cân trong không khí

Khối lượng mẫu ngâm trong nước

T=280C, cân trong không khí

Khối lượng mẫu cân trong nước

Khối lượng thể tích của bê tông

Đường kính

Chiều cao

A (g)

B (g)

C (g)

y cn (g/cm3)

d (cm)

h (cm)

01

Mẫu khoan số 01

906,4

945,3

542,5

2,241

8,01

8,00

02

Mẫu khoan số 02

623,6

663,2

367,9

2,103

7,99

5,90

03

Mẫu khoan số 03

693,3

727,6

410,4

2,177

8,01

6,30

04

Mẫu khoan số 04

800,5

825,0

474,8

2,277

8,01

7,00

05

Mẫu khoan số 05

753,5

788,6

451,6

2,227

8,02

6,70

06

Mẫu khoan số 06

850,3

883,4

514,5

2,296

8,02

7,30

Giá trị trung bình chiều cao của 06 mẫu bê tông:

2,220

8,01

6,87Giá trị chiều cao trung bình của 06 mẫu là 6,87cm (thiếu 1,13cm so với thiết kế).
- Kết quả kiểm định bê tông:
Ký hiệu


Cấu kiện khoan mẫu


Kích thước mẫu

(mm)Hệ số hiệu chỉnhTải trọng phá hủy

(kN)

Cường độ nén hiện trường

(N/mm2)

D

H

M1

Mẫu khoan số 01

80.1

68.0

0.859 x 1.000

64.0

10.3

M2

Mẫu khoan số 02

79.9

67.0

0.854x1.000

42.0

7.2

M3

Mẫu khoan số 03

80.1

73.0

0.886x1.026

43.8

7.9

M4

Mẫu khoan số 04

80.1

73.0

0.886x1.038

65.0

11.9

M5

Mẫu khoan số 05

80.2

73.6

0.888x1.051

67.0

12.4

M6

Mẫu khoan số 06

80.2

75.0

0.895x1.018

70.0

12.6

Cường độ nén hiện trường trung bình:
10.38

Theo kết quả kiểm định cường độ nén hiện trường trung bình đạt 10.38 (N/mm2). Từ kết quả kiểm định nêu trên mác bê tông chỉ đạt 121,1 (theo thiết kế là mác 250).


Theo thiết kế mặt đường bê tông mác 250, dày 8cm nhưng qua kết quả kiểm định của Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Bạc Liêu và kết quả kiểm tra của Đoàn thanh tra phát hiện cụ thể về giá trị sai phạm:
- Bê tông đá 1x2 mác 121.1 (theo thiết kế là 250). Với số tiền chênh lệch thiếu là 0,0687 x 2m x 3.269m = 449.2m3 x 568.925 đồng = 255.561.110 đồng. (Hai trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm sáu mươi mốt ngàn, một trăm mười đồng).

- Độ dày 6.87cm (theo thiết kế là 08 cm), khối lượng chênh lệch thiếu độ dày bê tông là 1.13cm. Với số tiền chênh lệch là 0,0113 x 2m x 3.269m = 73.9m3 x 2.169.532 đồng = 160.328.414 đồng. (Một trăm sáu mươi triệu, ba trăm hai mươi tám ngàn, bốn trăm mười bốn đồng).


- Theo thiết kế, kết cấu thép mặt đường sắt fi 6, bước thép 150mm nhưng qua kiểm tra thực tế bước thép từ 160-180mm (tính trung bình 170mm). Khối lượng chênh lệch thiếu thép của công trình quy thành tiền là 3.924kg x 22.885 đồng = 89.800.740 đồng (Tám mươi chín triệu, tám trăm ngàn, bảy trăm bốn mươi đồng).

- Theo thiết kế nền đường được đệm lớp cát đen dày 5cm, qua kiểm tra độ dày chỉ đạt 01cm. Khối lượng chênh lệch thiếu là 217m3.. Với giá trị phần chênh lệch thiếu là 217m3 x 245.685 đồng = 53.313.645 đồng (Năm mươi ba triệu, ba trăm mười ba ngàn, sáu trăm bốn mươi lăm đồng).Tổng số tiền sai phạm của đơn vị thi công phải thu hồi cho ngân sách nhà nước là 559.003.909 đồng (Năm trăm năm mươi chín triệu, không trăm lẻ ba ngàn, chín trăm lẽ chín đồng).
5. Đối với đơn vị giám sát thi công (Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng An Nguyên Bạc Liêu):
Tất cả hồ sơ pháp lý của công ty do bà Trần Thị Mỹ Phương đứng tên làm giám đốc, nhưng chữ ký trên hợp đồng và các loại hồ sơ khác đều do ông Nguyễn Mạnh Phi (chồng bà Phương) ký. Qua làm việc với Đoàn thanh tra, bà Phương không biết gì về lĩnh vực xây dựng, không ký kết hợp đồng với chủ đầu tư và không biết giá trị hợp đồng là bao nhiêu. Ông Nguyễn Mạnh Phi là người trực tiếp thực hiện việc hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục về công tác giám sát đối với đơn vị thi công và chủ đầu tư, qua thanh tra phát hiện đơn vị giám sát đã không tổ chức thực hiện việc giám sát theo quy định của pháp luật, dẫn đến công trình không đảm bảo chất lượng.
III. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN

  1. Nhận xét


1.1. Kết quả đạt được:
Qua thanh tra, kiểm tra về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, nhìn chung chủ đầu tư thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định.
1.2. Hạn chế, tồn tại:

- Đối với Chủ đầu tư: Trong thực hiện dự án công trình thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các nhà thầu, nhất là về khối lượng thi công thiếu nhiều so với thiết kế đã phê duyệt; thiếu kinh nghiệm trong việc lựa chọn và kiểm tra năng lực của nhà thầu, chưa thực hiện đầy đủ quy trình để nhân dân tham gia giám sát theo quy định, từ đó dẫn đến công trình kém chất lượng, làm thất thoát khá lớn kinh phí của công trình, tạo sự phản ứng khá gây gắt và làm mất lòng tin của cán bộ đảng viên và người dân địa phương đối với chính quyền xã Định Thành trong quá trình thực hiện công trình.
- Đối với đơn vị thiết kế: Trong khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật không đúng với thực tế làm chênh lệch tăng độ dài tuyến lộ gây thiệt hại cho ngân sách.
- Đối với đơn vị thi công: Nhà thầu không tổ chức thực hiện kiểm tra việc thi công theo quy định và gian dối trong việc đưa khối lượng vật tư vào thi công và kết cấu của công trình thi công không đúng với thiết kế đã phê duyệt dẫn đến công trình không đạt chất lượng, làm thiệt hại ngân sách nhà nước.
- Đối với đơn vị giám sát: Nhà thầu không tổ chức thực hiện giám sát theo nội dung hợp đồng đã ký với chủ đầu tư, chỉ lập hồ sơ, thủ tục cho đủ, đúng hình thức theo quy định của pháp luật về xây dựng, dẫn đến sai phạm của đơn vị thi công làm cho công trình không đạt chất lượng.
2. Kết Luận
2.1 Đối với chủ đầu tư:
Trong thực hiện công trình, chủ đầu tư chưa thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, thiếu trách nhiệm và buông lỏng trong quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà thầu; nhất là trong quá trình thi công, khối lượng thi công không đúng với thiết kế đã phê duyệt như: Thiếu cát đệm nền, thiếu thép, thiếu độ dày và mác bê tông thấp (121,1/250). Từ đó, dẫn đến công trình thi công không đạt chất lượng, làm thất thoát ngân sách Nhà nước, tạo ra phản ứng khá gây gắt và làm mất lòng tin của người dân địa phương đối với chính quyền xã Định Thành. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về những hạn chế, thiếu sót và sai phạm trong tổ chức thi công công trình xây dựng đường GTNT Xóm Chùa.
2.2. Đối với đơn vị thiết kế:

Trong khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật không đúng với thực tế, làm chênh lệch tăng 42m đối với chiều dài của tuyến, buộc nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù cho ngân sách phần giá trị thiết kế sai chiều dài của tuyến lộ.


2.3. Đối với đơn vị thi công:
Nhà thầu có biểu hiện gian dối trong thi công nên khối lượng vật tư thi công thiếu so với thiết kế đã phê duyệt, như: Thiếu cát đệm nền, thiếu thép, thiếu độ dày và mác bê tông thấp dẫn đến công trình không đạt chất lượng, gây phản ứng của người dân địa phương và báo chí. Lẽ ra phải buộc nhà thầu nộp lại tiền sai phạm vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Nhưng xét thấy công trình này là công trình dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, nên buộc nhà thầu có trách nhiệm khắc phục tuyến lộ Xóm Chùa, ấp Lung Chim theo phương án của Chủ đầu tư và các ngành chúc năng của huyện lập, được Chủ tịch UBND huyện Đông Hải phê duyệt.
2.4. Đối với đơn vị giám sát:
Không tổ chức thực hiện giám sát theo nội dung hợp đồng đã ký với chủ đầu tư, chủ yếu chỉ lập hồ sơ, thủ tục cho đủ, đúng hình thức theo quy định của pháp luật về xây dựng. Buộc đơn vị giám sát phải chịu trách nhiệm về sai phạm và nộp lại ngân sách nhà nước tiền giám sát đã nhận theo hợp đồng.

IV. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Để chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, sai phạm; đồng thời, kiểm điểm xử lý và rút kinh nghiệm đối với những sai phạm trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản của UBND xã Định Thành và các đơn vị có liên quan trong thực hiện công trình nhằm ổn định tình hình bức xúc của nhân dân tại địa phương; đồng thời, để khắc phục, xử lý những thiếu sót, sai phạm của các bên có liên quan trong thi công công trình và nhất là để công trình được đưa vào sử dụng lâu dài, phục vụ cho việc đi lại của nhân dân trong thời gian tới, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị xử lý như sau:

  1. Kiến nghị chấn chỉnh:

1.1. Kiến nghị với UBND huyện Đông Hải :

- Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã Định Thành, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính, Ban quản lý dự án huyện Đông Hải và đơn vị thi công thực hiện khảo sát, lập phương án khắc phục tuyến lộ Xóm Chùa trên nền tuyến lộ đã xây dựng không đạt yêu cầu, trình UBND huyện thẩm tra, phê duyệt theo quy định.


- Buộc đơn vị thi công tổ chức việc khắc phục theo phương án đã được UBND huyện Đông Hải phê duyệt.
- Chỉ đạo UBMTTQ Việt Nam xã Định Thành phân công Ban giám sát cộng đồng xã thực hiện giám sát chặt chẽ việc khắc phục của Chủ đầu tư và đơn vị thi công; đồng thời, huy động sự giám sát của cộng đồng dân cư trong quá trình thi công khắc phục và nghiệm thu kết quả việc khắc phục do đơn vị thi công (Công ty Cổ phần Đầu tư và San lấp Bạc Liêu) thực hiện và báo cáo kết quả khắc phục về Thanh tra tỉnh.
- Chỉ đạo Ban quản lý dự án huyện và UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện chấn chỉnh, tăng cường quản lý trong tổ chức thực hiện các công trình xây dựng trên địa bàn huyện, nhất là các công trình giao thông nông thôn khi được giao làm chủ đầu tư.
1.2. Kiến nghị với UBND xã Định Thành:
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính, Ban quản lý dự án huyện Đông Hải và đơn vị thi công thực hiện khảo sát, lập phương án khắc phục tuyến lộ Xóm Chùa trên nền tuyến lộ đã xây dựng không đạt yêu cầu, trình UBND huyện thẩm tra, phê duyệt theo quy định. Đồng thời, tổ chức thực hiện quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện phương án khắc phục của đơn vị thi công trong quá trình khắc phục để công trình đảm bảo chất lượng.
- Phải thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định khi tham gia ký kết hợp đồng với nhà thầu và lựa chọn những đơn vị đầy đủ về năng lực, tài chính, chuyên môn, kinh nghiệm nhằm tránh các rủi ro xảy ra khi thực hiện các công trình xây dựng trên địa bàn.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà thầu khi tham gia ký kết các hợp đồng để thực hiện các công trình xây dựng của địa phương; đồng thời, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các hành vi vi phạm hợp đồng đã ký kết của nhà thầu.


- Thành lập các Ban, Tổ công tác để quản lý, giám sát và phân công nhiệm vụ từng thành viên của Ban hoặc Tổ đầy đủ, chặt chẽ để hoạt động có hiệu quả khi thực hiện quản lý, giám sát các công trình xây dựng; đồng thời, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể xã, chính quyền địa phương ấp để thực hiện trong kiểm tra, giám sát đối với công trình xây dựng của địa phương trong thời gian tới.
2. Kiến nghị xử lý kỷ luật đảng và xử lý hành chính:

2.1. Kiến nghị với UBND huyện Đông Hải:

- Kiểm điểm nghiêm túc có hình thức xử lý đối với ông Trương Văn Mười, nguyên Chủ tịch UBND xã Định Thành (hiện nay là Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Định Thành A) với vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu trong lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện công trình nhưng không sâu sát, thiếu kiểm tra; chỉ đạo xử lý chưa nghiêm khi phát hiện công trình thi công kém chất lượng qua phản ánh của người dân địa phương trong thời gian ông Trương Văn Mười còn đương nhiệm tại xã Định Thành.

- Kiểm điểm nghiêm túc có hình thức xử lý đối với ông Trà Vĩnh Thuấn, Phó chủ tịch UBND xã Định Thành, Trưởng ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Định Thành do thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong quản lý, kiểm tra, giám sát và thực hiện việc công khai trong thực hiện công trình.
2.2. Kiến nghị với Đảng ủy và UBND xã Định Thành :
- Đảng ủy xã Định Thành kiểm điểm nghiêm túc đối với đồng chí Hồng Văn Thắng, Trưởng khối vận, Chủ tịch UBMTTQ xã Định Thành, với phần trách nhiệm trong thực hiện giám sát và ký biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng trong khi công trình kém chất lượng.

- Kiến nghị Chủ tịch UBND xã Định Thành kiểm điểm nghiêm túc đối với đồng chí Trương Văn Hiểu, cán bộ địa chính xây dựng, Tổ trưởng tổ thẩm định đề cương nhiệm vụ, lập báo cáo và dự toán công trình, với phần trách nhiệm tham gia quản lý dự án và giám sát công trình không đạt chất lượng theo yêu cầu.


3. Kiến nghị xử lý về kinh tế:

3.1. Đối với Chủ đầu tư (UBND xã Định Thành):

Thu hồi về cho ngân sách tiền phụ cấp kiêm nhiệm đã chi từ nguồn kinh phí quản lý dự án đối với các thành viên Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Định Thành (trừ kế toán Ban, chi phí văn phòng phẩm, công tác phí và tiếp khách), với số tiền là 25.443.500 đồng (Hai mươi lăm triệu, bốn trăm bốn mươi ba ngàn, năm trăm đồng).


3.2. Đối với đơn vị thiết kế (Công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Mai):
Buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Mai phải đền bù phần giá trị thiết kế sai chênh lệch tăng về độ dài tuyến lộ so với thực tế đo đạt là 42m, với số tiền là 23.324.042 đồng (hai mươi ba triệu, ba trăm hai mươi bốn ngàn, không trăm bốn mươi hai đồng).


3.3. Đối với đơn vị thi công (Công ty Cổ phần Đầu tư và San lấp Bạc Liêu):
Giá trị sai phạm (quy thành tiền là 559.003.909 đồng (Năm trăm năm mươi chín triệu, không trăm lẻ ba ngàn, chín trăm lẽ chín đồng)) của đơn vị thi công do thi công không đúng khối lượng và mác bê tông so với thiết kế đã phê duyệt như: Thiếu cát đệm nền, thiếu thép, thiếu độ dày và thiếu mác bê tông. Như đã nêu tại phần kết quả thanh tra.
Không thu hồi tiền sai phạm của đơn vị thi công, nhưng buộc đơn vị thi công thực hiện khắc phục lại công trình theo phương án do Chủ đầu tư lập, được các ngành chức năng thẩm định và UBND huyện Đông Hải phê duyệt.
3.4. Đối với đơn vị giám sát (Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng An Nguyên Bạc Liêu) :

Thu hồi toàn bộ số tiền đã nhận theo hợp đồng thực hiện giám sát công trình, nộp ngân sách nhà nước là 46.000.000 đồng (Bốn mươi sáu triệu đồng).


Đề nghị UBND xã Định Thành, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Mai và Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng An Nguyên Bạc Liêu nộp các khoản tiền sai phạm nêu trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu, số hiệu 3949.2.1033548 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bạc Liêu.

Trên đây là Kết luận thanh tra công trình xây dựng đường GTNT Xóm Chùa,

ấp Lung Chim, xã Định Thành, huyện Đông Hải. Thời hạn tổ chức khắc phục công trình và kiểm điểm xử lý hành chính đối với tập thể và cá nhân không quá 45 ngày kể từ ngày triển khai Kết luận thanh tra; xử lý khắc phục về kinh tế (căn cứ theo quyết định thu hồi tiền), kể từ ngày triển khai quyết định thu hồi tiền. Đề nghị các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến nội dung Kết luận thanh tra, tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh đúng thời gian quy định./.


Nơi nhận: KT. CHÁNH THANH TRA

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); PHÓ CHÁNH THANH TRA

- BLĐ Thanh tra tỉnh (theo dõi);

- CT. UBND huyện Đông Hải;

- CT. UBND xã Định Thành;

- Các đơn vị có liên quan;- Lưu VP, PPC.


: layouts -> LacVietBIO -> fckUpload BL -> SiteChinh
SiteChinh -> CHỈ thị SỐ 51-ct/tw ngàY 04-01-2016 CỦa bộ chính trị Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
SiteChinh -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hộI
SiteChinh -> Cục Viễn thông nhắc nhở Công ty Dịch vụ Viễn thông (Vinaphone)
SiteChinh -> Quy định mới về quy trình miễn thuế, giảm thuế
SiteChinh -> CỦa chính phủ SỐ 37/2006/NĐ-cp ngàY 04 tháng 4 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết luật thưƠng mại về hoạT ĐỘng xúc tiến thưƠng mạI
SiteChinh -> Ủy ban nhân dân huyện hồng dâN
SiteChinh -> Họ và Tên: ông Trần Văn Túc (vợ là Lê Thị Gái)
SiteChinh -> Tháng 3, 2011 KẾ hoạch quản lý DỊch hạI (pmp)
SiteChinh -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương