Kính gửi: trưỜng đh công nghiệp thực phẩm tp hcmtải về 0.73 Mb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu19.09.2016
Kích0.73 Mb.
1   2
69

Cancium oxit (CaO)

TQ

kg

110,000

10%

 

70

Cancium sulphate (CaSO4)

TQ

kg

110,000

10%

 

71

Canxi hydroxit (Ca(OH)2)

TQ

kg

121,000

10%

 

72

Cao nấm men

TQ

500g/chai

660,000

10%

 

73

Cao thịt

TQ

250g/chai

530,000

10%

 

74

Caramen cà phê

TQ

kg

39,000

10%

 

75

Carmoisen (122)

TQ

kg

315,000

10%

 

76

Carrageenan

TQ

100g/chai

360,000

10%

 

77

Casein

TQ

kg

940,000

10%

 

78

Casein hydrolyase

Merck

500g/chai

3,995,000

10%

 

79

CMC

TQ

kg

396,000

10%

 

80

Cobalt chloride (CoCl2)

TQ

kg

1,650,000

10%

 

81

Cobalt nitrate (Co(NO3)2)

TQ

100g/chai

187,000

10%

 

82

Coban Sulfate (CoSO4.8H2O)

TQ

100g/chai

198,000

10%

 

83

Comassic Brilliant Blue

TQ

10g/chai

363,000

10%

 

84

Cồn 98%

TQ

lít

24,000

10%

 

85

Cồn tuyệt đối (cồn tinh khiết)

TQ

lít

90,000

10%

 

86

Cồn thực phẩm

TQ

lít

90,000

10%

 

87

Creatin

Merck

50g/chai

1,163,000

10%

 

88

Chất trợ lọc diatomit

TQ

kg

45,000

10%

 

89

Chì acetate (Pb(CH3COO)2)

TQ

kg

198,000

10%

 

90

Chì nitrate (Pb(NO3)2)

TQ

kg

198,000

10%

 

91

Chlorine

TQ

kg

88,000

10%

 

92

Chloroform (CHCl3)

TQ

lít

165,000

10%

 

93

Cholesterol

TQ

25g/chai

242,000

10%

 

94

Dầu khoáng (Parafin lỏng)

TQ

lít

132,000

10%

 

95

Dầu lau kính (Xylene)

TQ

lít

121,000

10%

 

96

Dầu soi kính

Merck

500ml/chai

1,250,000

10%

 

97

Diamonium hydrophotphate ((NH4)2HPO4))

TQ

kg

154,000

10%

 

98

Diethyl ether

TQ

lít

176,000

10%

 

99

Dikali hyrophotphate (K2HPO4)

TQ

kg

154,000

10%

 

100

Dinatri Hydro photphat (Na2HPO4)

TQ

kg

80,000

10%

 

101

Diphenylamine

TQ

100g/chai

90,000

10%

 

102

Dithizon (diphenyl thiocarbazone)

TQ

10g/chai

187,000

10%

 

103

Đồng (II) Chlorua (CuCl2)

TQ

kg

286,000

10%

 

104

Đồng (II) Nitrat (Cu(NO3)2)

TQ

kg

308,000

10%

 

105

Đồng (miếng)

TQ

kg

880,000

10%

 

106

Đồng sulphate (CuSO4.5H2O và CuSO4)

TQ

kg

188,000

10%

 

107

Đường tinh luyện RE

VN

kg

24,000

10%

 

108

EDTA

TQ

kg

264,000

10%

 

109

Egg yolk Telluritte

USA

100ml/chai

995,000

10%

 

110

ETOO

TQ

25g/chai

77,000

10%

 

111

Ether Dầu hỏa 30-60

TQ

lít

128,000

10%

 

112

Ethyl acetate

TQ

lít

143,000

10%

 

113

Ethylenglycol

TQ

lít

136,000

10%

 

114

Fluoresein

TQ

25g/chai

220,000

10%

 

115

Formaldehyde (HCHO)

TQ

lít

66,000

10%

 

116

Fructose

TQ

kg

990,000

10%

 

117

Galactose

Merck

50g/chai

1,030,000

10%

 

118

Gel Sephadex G100

TQ

25g/chai

1,495,000

10%

 

119

Glucose (C6H12O6)

TQ

kg

80,000

10%

 

120

Glucose CN

TQ

kg

34,000

10%

 

121

Glycerol

TQ

lít

121,000

10%

 

122

Glycine

TQ

100g/chai

110,000

10%

 

123

Giấy lau kính (50miếng/ xấp)

Anh

xấp

64,000

10%

 

124

Giấy lọc băng vàng phi 11

TQ

hộp

49,500

10%

 

125

Giấy lọc băng xanh phi 11

TQ

hộp

132,000

10%

 

126

Giấy lọc tờ 60x60

TQ

tờ

6,600

10%

 

127

Giấy nghệ

TQ

hộp

77,000

10%

 

128

Giấy nhôm

TQ

cuộn

30,000

10%

 

129

Giấy pH

TQ

tép

6,000

10%

 

130

Giấy quì đỏ

TQ

hộp

18,000

10%

 

131

Giấy quì tím

TQ

hộp

34,000

10%

 

132

Giấy quì xanh

TQ

hộp

18,000

10%

 

133

Giấy sắc ký 60 x 60

Nhật

hộp

3,080,000

10%

 

134

Giấy tẩm chì acetat

TQ

hộp

33,000

10%

 

135

Gielatin

TQ

kg

198,000

10%

 

136

Hematoxyline

TQ

10g/chai

880,000

10%

 

137

Hỗn hợp DEVACDA

Merck

250g/chai

1,542,000

10%

 

138

Huyết tương thỏ

USA

hộp

1,598,000

10%

 

139

Hương cam

TQ

kg

356,000

10%

 

140

Hương chanh

TQ

lít

414,000

10%

 

141

Hương dâu

TQ

lít

360,000

10%

 

142

Hydrazin sulfat

TQ

25g/chai

70,000

10%

 

143

Hydro peroxyt (H2O2)

TQ

lít

77,000

10%

 

144

Hydroxyamin chlohydric (NH2OH.HCl)

TQ

25g/chai

30,000

10%

 

145

Indigocarmine

TQ

25g/chai

187,000

10%

 

146

Indol 822331

Merck

100g/chai

4,050,000

10%

 

147

Iodua

TQ

250g/chai

1,280,000

10%

 

148

Isoamglalcolhol

TQ

lít

264,000

10%

 

149

Isopropanol

TQ

lít

110,000

10%

 

150

Izo-Octan

TQ

lít

363,000

10%

 

151

Kali acetate (KCH3COO)

TQ

kg

278,000

10%

 

152

Kali bromat (KBrO3)

TQ

kg

385,000

10%

 

153

Kali bromua (KBr)

TQ

kg

356,000

10%

 

154

Kali cacbonat (K2CO3)

TQ

kg

140,000

10%

 

155

Kali cianua (KCN)

Merck

kg

1,450,000

10%

 

156

Kali chloride (KCl)

TQ

kg

110,000

10%

 

157

Kali chromate (K2CrO4)

TQ

kg

205,000

10%

 

158

Kali dichromate (K2Cr2O7)

TQ

kg

286,000

10%

 

159

Kali dihydro photphat (KH2PO4)

TQ

kg

132,000

10%

 

160

Kali ferri cianua (K3Fe(CN)6)

TQ

kg

275,000

10%

 

161

Kali ferro cianua (K4Fe(CN)6)

TQ

kg

258,000

10%

 

162

Kali hydro phtalat (KC8H5O4)

TQ

kg

297,000

10%

 

163

Kali hydro sulfit (KHSO3)

TQ

kg

374,000

10%

 

164

Kali hydrosulphat (KHSO4)

TQ

kg

220,000

10%

 

165

Kali hydroxyt (KOH)

TQ

kg

110,000

10%

 

166

Kali iodate (KIO3)

TQ

500g/chai

1,280,000

10%

 

167

Kali iodua (KI)

TQ

kg

2,750,000

10%

 

168

Kali nitrate (KNO3)

TQ

kg

165,000

10%

 

169

Kali periodate (KIO4)

TQ

100g/chai

554,000

10%

 

170

Kali persunphat (K2S2O8)

TQ

kg

196,000

10%

 

171

Kali phlantinat (KPtCl6)

Merck

gam

1,995,000

10%

 

172

Kali Sorbat

TQ

500g/chai

198,000

10%

 

173

Kali sulphate (K2SO4)

TQ

kg

154,000

10%

 

174

Kali thiocianate (KSCN)

TQ

kg

280,000

10%

 

175

Kalipermanganate (KMnO4)

TQ

kg

240,000

10%

 

176

Kẽm acetate (Zn(CH3COO)2)

TQ

kg

190,000

10%

 

177

Kẽm chloride (ZnCl2)

TQ

kg

187,000

10%

 

178

Kẽm hạt (Zn hạt)

TQ

kg

275,000

10%

 

179

Kẽm nitrate (Zn(NO3)2)

TQ

kg

154,000

10%

 

180

Kẽm oxit (ZnO)

TQ

kg

198,000

10%

 

181

Kẽm sulphate (ZnSO4)

TQ

kg

121,000

10%

 

182

Lactophenol blue

Merck

100ml/chai

513,000

10%

 

183

Lactose

TQ

kg

286,000

10%

 

184

Lauryl sunphat Na

AD

500g/chai

770,000

10%

 

185

Lecithin

TQ

100g/chai

280,000

10%

 

186

Lugol

TQ

lít

484,000

10%

 

187

Lysindecarboxylase

AD

500g/chai

919,000

10%

 

188

M.B

TQ

25g/chai

77,000

10%

 

189

M.O

TQ

25g/chai

88,000

10%

 

190

M.R

TQ

25g/chai

70,000

10%

 

191

Magie chloride (MgCl2)

TQ

kg

105,000

10%

 

192

Magie oxyt (MgO)

TQ

kg

460,000

10%

 

193

Magie sulphate (MgSO4)

TQ

kg

77,000

10%

 

194

Maltose

TQ

250g/chai

495,000

10%

 

195

Manitol

TQ

kg

770,000

10%

 

196

Màng lọc Gel drying (Túi Colodin/ thẩm tích muối)

Sigma

hộp

6,307,000

10%

 

197

Màng PVC

TQ

cuộn

14,400

10%

 

198

Mangan Oxit (MnO2)

TQ

kg

473,000

10%

 

199

Mangan sulphate (MnSO4)

TQ

kg

176,000

10%

 

200

Methanol

TQ

lít

66,000

10%

 

201

Methyl blue

TQ

25g/chai

132,000

10%

 

202

MT - APW (Alkalin Pepton Water)

Merck

500g/chai

1,698,000

10%

 

203

MT - BG-BL

Merck

500g/chai

2,068,000

10%

 

204

MT - BHB

Merck

500g/chai

1,895,000

10%

 

205

MT - BHI -agar

Merck

500g/chai

2,261,000

10%

 

206

MT - BPA

Merck

500g/chai

2,860,000

10%

 

207

MT - BSA-Agar

Merck

500g/chai

2,250,000

10%

 

208

MT - BWP

Merck

500g/chai

1,880,000

10%

 

209

MT - DG 18

Merck

500g/chai

4,995,000

10%

 

210

MT - DRBC

Merck

500g/chai

4,995,000

10%

 

211

MT - EC - broth

Merck

500g/chai

2,032,000

10%

 

212

MT - EMB -Agar

Merck

500g/chai

2,128,000

10%

 

213

MT - Endo

Merck

500g/chai

1,750,000

10%

 

214

MT - Enterococus Agar

Merck

500g/chai

2,940,000

10%

 

215

MT - GNB (Gram Negative Broth)

Merck

500g/chai

2,994,000

10%

 

216

MT - HE

Merck

500g/chai

2,490,000

10%

 

217

MT - ISA

AD

500g/chai

1,495,000

10%

 

218

MT - Kali - Agar (KIA)

Merck

500g/chai

1,650,000

10%

 

219

MT - LDC

AD

500g/chai

919,000

10%

 

220

MT - LSB

Merck

500g/chai

1,183,000

10%

 

221

MT - Mac Conkey Agar

Merck

500g/chai

1,720,000

10%

 

222

MT - MIU

AD

500g/chai

1,820,000

10%

 

223

MT - Mossel (MT - MYP)

Merck

500g/chai

2,798,000

10%

 

224

MT - MRS agar

Merck

500g/chai

3,248,000

10%

 

225

MT - MRVP

Merck

500g/chai

1,860,000

10%

 

226

MT - Nutrient Agar

Merck

500g/chai

2,090,000

10%

 

227

MT - Nutrient Broth

Merck

500g/chai

1,763,000

10%

 

228

MT - PCA

Merck

500g/chai

1,784,000

10%

 

229

MT - PDA

Merck

500g/chai

2,046,000

10%

 

230

MT - PRB

Merck

500g/chai

1,937,000

10%

 

231

MT - RSU

Merck

500g/chai

3,237,000

10%

 

232

MT - RV (Samonella Enrichment Broth)

Merck

500g/chai

1,927,000

10%

 

233

MT - SCA

Merck

500g/chai

2,450,000

10%

 

234

MT - SDB(Sabouraud dextrose 2%broth)

Merck

500g/chai

2,970,000

10%

 

235

MT - T7A (Tergitol 7 Agar)

Merck

500g/chai

3,180,000

10%

 

236

MT - TCBS

Merck

500g/chai

1,656,000

10%

 

237

MT - TSA

Merck

500g/chai

1,372,000

10%

 

238

MT - TSB

Merck

500g/chai

880,000

10%

 

239

MT - TSI

Merck

500g/chai

1,720,000

10%

 

240

MT - TT (Tetrathionat Broth)

Merck

500g/chai

1,740,000

10%

 

241

MT - Tryptone

Merck

500g/chai

1,979,000

10%

 

242

MT - Urea Agar base

Merck

500g/chai

3,237,000

10%

 

243

MT - VRB-Agar

Merck

500g/chai

1,350,000

10%

 

244

MT - XLD -Agar

Merck

500g/chai

1,978,000

10%

 

245

Muối morh

TQ

kg

154,000

10%

 

246

Muối setnhep (Kali Natri tactrat)

TQ

kg

242,000

10%

 

247

Murexide

TQ

25g/chai

198,000

10%

 

248

N-1 naphthylethylen diamin dihydroclorua

TQ

10g/chai

660,000

10%

 

249

Na kim loại

TQ

kg

1,180,000

10%

 

250

Na.Alginate

TQ

kg

540,000

10%

 

251

Naphthalen

TQ

kg

218,000

10%

 

252

Natri acetate (NaCH3COO)

TQ

kg

110,000

10%

 

253

Natri azid (NaN3)

TQ

100g/chai

350,000

10%

 

254

Natri benzoate

TQ

kg

264,000

10%

 

255

Natri bicarbonate (NaHCO3)

TQ

kg

80,000

10%

 

256

Natri bromua (NaBr)

TQ

kg

330,000

10%

 

257

Natri carbonate (Na2CO3)

TQ

kg

80,000

10%

 

258

Natri citrate

TQ

kg

176,000

10%

 

259

Natri chlorua CN (NaCl CN)

TQ

kg

11,000

10%

 

260

Natri chlorua tinh khiết (NaCl tk)

TQ

kg

66,000

10%

 

261

Natri dicromate (Na2Cr2O7)

TQ

kg

264,000

10%

 

262

Natri dihydrophotphate (NaH2PO4)

TQ

kg

80,000

10%

 

263

Natri florua (NaF)

TQ

kg

176,000

10%

 

264

Natri formiat (NaCOOH)

TQ

kg

297,000

10%

 

265

Natri hydrosulfit (NaHSO3)

TQ

kg

121,000

10%

 

266

Natri hydroxyt (NaOH)

TQ

kg

69,000

10%

 

267

Natri molybdate

TQ

kg

2,090,000

10%

 

268

Natri nitrate (NaNO3)

TQ

kg

110,000

10%

 

269

Natri nitrite (NaNO2)

TQ

kg

100,000

10%

 

270

Natri oxalat (Na2C2O4)

TQ

kg

220,000

10%

 

271

Natri polyphotphat (Na(PO3)n)/ (Na(PO3))6

TQ

kg

363,000

10%

 

272

Natri pyrosulphit/ metabisulfit (Na2S2O5)

TQ

kg

110,000

10%

 

273

Natri silicate (NaSiO3)

TQ

kg

110,000

10%

 

274

Natri sulfate (Na2SO4)

TQ

kg

80,000

10%

 

275

Natri sulfit (Na2SO3)

TQ

kg

90,000

10%

 

276

Natri tetraborate (Na2B4O7)

TQ

kg

84,000

10%

 

277

Natri tungstat

TQ

100g/chai

350,000

10%

 

278

Natri thiosulphate (Na2S2O3)

TQ

kg

90,000

10%

 

279

N-Butanol

TQ

lít

165,000

10%

 

280

N-Hexan

TQ

lít

176,000

10%

 

281

Niken (II) Chloride (NiCl2)

TQ

kg

484,000

10%

 

282

Niken (II) nitrate (Ni(NO3)2)

TQ

kg

550,000

10%

 

283

Ninhydrin

TQ

5g/chai

165,000

10%

 

284

Nitrobenzen

TQ

lít

328,000

10%

 

285

Nhôm nitrat (Al(NO3)3)

TQ

kg

148,000

10%

 

286

Nhôm oxit (Al2O3)

TQ

kg

132,000

10%

 

287

Nhôm sunphat (Al2(SO4)3)

TQ

kg

110,000

10%

 

288

Oleum

TQ

chai

770,000

10%

 

289

Pararosanilin

Merck

25g/chai

1,495,000

10%

 

290

Pectinase

TQ

50g/chai

935,000

10%

 

291

Pectine

TQ

250g/chai

1,870,000

10%

 

292

Peptone beff

TQ

500g/chai

695,000

10%

 

293

Phèn nhôm

TQ

kg

90,000

10%

 

294

Phèn sắt

TQ

kg

146,000

10%

 

295

Phenol

TQ

kg

158,000

10%

 

296

Phenolphtalein (PP)

TQ

25g/chai

55,000

10%

 

297

Phenolred

TQ

25g/chai

187,000

10%

 

298

Resorcinol

TQ

100g/chai

110,000

10%

 

299

S (lưu huỳnh)

TQ

kg

121,000

10%

 

300

Sacarose

TQ

kg

121,000

10%

 

301

Safranin

Merck

500g/chai

688,000

10%

 

302

Sắc ký bản mỏng GF254

Merck

hộp

1,290,000

10%

 

303

Sắt (II) sulphate

TQ

kg

88,000

10%

 

304

Sắt (III) chloride

TQ

kg

121,000

10%

 

305

Sắt (III) nitrat

TQ

kg

187,000

10%

 

306

Sắt (III) oxit (Fe2O3)

TQ

kg

176,000

10%

 

307

Sắt (III) sulphate

TQ

kg

198,000

10%

 

308

Sắt sulphua

TQ

kg

121,000

10%

 

309

SDS (Natri dodecylsulfate)

TQ

kg

308,000

10%

 

310

Sorbitol

TQ

kg

440,000

10%

 

311

Sunforicinat amoniac (NH4SCN)

TQ

kg

242,000

10%

 

312

Tím kết tinh

TQ

500ml/chai

673,000

10%

 

313

Tinh bột

TQ

kg

176,000

10%

 

314

Titan (IV) oxit

TQ

kg

220,000

10%

 

315

Toluen

TQ

lít

121,000

10%

 

316

Tween 80

TQ

lít

220,000

10%

 

317

Tyrosin

TQ

5g/chai

110,000

10%

 

318

Than hoạt tính (bột)

TQ

kg

121,000

10%

 

319

Thuốc thử Folin

TQ

500ml/chai

1,500,000

10%

 

320

Thuốc thử Kovac

Merck

100ml/chai

596,000

10%

 

321

Thuốc thử Nessler

Merck

500ml/chai

1,180,000

10%

 

322

Thuốc thử Wijs

Merck

lít

1,380,000

10%

 

323

Thủy ngân (I) nitrat (Hg2(NO3)2)

TQ

500g/chai

4,945,000

10%

 

324

Thủy ngân (II) nitrate (Hg(NO3)2)

TQ

100g/chai

950,000

10%

 

325

Thủy ngân chloride (HgCl2)

TQ

250g/chai

2,420,000

10%

 

326

Thủy ngân iodua (HgI2)

Pháp

250g/chai

4,620,000

10%

 

327

Thủy ngân sulphate (HgSO4)

TQ

250g/chai

2,420,000

10%

 

328

Tri chloacetic (rắn)

TQ

kg

396,000

10%

 

329

Trypton (Pepton from casein)

AD

500g/chai

880,000

10%

 

330

Urea

TQ

kg

99,000

10%

 

331

Urotropin (Hexametylen tetramin)

TQ

kg

132,000

10%

 

332

Vitamine C (Acid Ascorbic)

TQ

250g/chai

363,000

10%

 

333

Xanthangum

TQ

kg

424,000

10%

 

334

Xylenol Orange

TQ

5g/chai

198,000

10%

 

* Đơn giá chưa thuế Vat
CÔNG TY TNHH TM VIỆT HOÀNG LONG

Tài khoản số: 007 1000 976 563 tại Ngân hàng VCB CN Phú Thọ Tp HCM* Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Quý khách


Tp HCM, Ngày tháng năm 2013


Người báo giá
: Files -> News
News -> Mẫu số 03/2013/tt-lltp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
News -> Lao ®éng ®ang lµm viÖc t¹i thêi ®iÓm 1/7 hµng n¨m
News -> Lao động đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo loại hình và ngành kinh tế
News -> Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 02 năm 2007
News -> Nhập khẩu tháng 10 và 10 tháng năm 2005
News -> Coâng vieäc: nhaân vieân baùn haøNG
News -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1208-903 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
News -> Coâng vieäc: nhaân vieân thu ngaâN; nhaân vieân giöÕ xe
News -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1210-1257 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø
News -> Thoâng baùo tuyeån duïng maõ soá: 1210-1161 Coâng vieäc: phuï vieäc nhaø


1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương