KIỂm tra môN: LỊch sử khối lớP: 10tải về 11.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích11.9 Kb.

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG

-------------------------TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG


KIỂM TRA

MÔN:LỊCH SỬ KHỐI LỚP: 10

Thời gian làm bài: 15 phút , không kể thời gian giao đề

-------------------------------
ĐỀ BÀI
Hãy trình bày các chính sách của Anh đối với các thuộc địa Bắc Mỹ ? Hậu quả của các chính sách đó ?

………Hết…….


Thí sinh không được sử dụng tài liệu, Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh:………………………………………..Số báo danh:……………………

Chữ kí giám thị:……………………….........

……………………………
ĐÁP ÁN:

* Đến nửa đầu thế kỷ XVII, người Anh đã lập được 13 thuộc địa dọc bờ Đại Tây Dương ở Bắc Mỹ với số dân khoảng 1,3 triệu người

* Chính sách của Anh đối với các thuộc địa Bắc Mỹ:

Sự phát triển kinh tế của các thuộc địa làm cho Bắc Mỹ trở thành nơi cạnh tranh trực tiếp đối với nước Anh, làm ảnh hưởng đến nền kinh tế chính quốc. Vì vậy, bằng mọi biện pháp, chính phủ Anh thi hành chính sách kìm hãm sự phát triển của thuộc địa:

- Đặt mỗi thuộc địa có một chế độ cai trị riêng, .

-Xem thuộc địa chỉ là nơi cung cấp nguyên nhiên liệu và là thị trường tiêu thụ hàng hoá của chính quốc, chính phủ Anh cấm Bắc Mỹ sản xuất nhiều mặt hàng công nghiệp, cấm mở doanh nghiệp, cấm đem máy móc và thợ lành nghề từ Anh sang, đồng thời ban hành chế độ thuế khóa nặng nề như Luật hàng hải (1651), Luật đường (1764), Luật Tem (1765), Luật Chè (1770)... Các thuộc địa Bắc Mỹ không được tự do buôn bán với các nước khác và cư dân ở đây không được khai hoang những vùng đất ở miền Tây.* Hậu quả:

- Sự thống trị hà khắc của thực dân Anh đã làm tổn hại đến quyền lợi của nhân dân thuộc địa, dẫn đến mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân thuộc địa Bắc Mỹ với thực dân Anh, gây nên sự phản ứng mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân, đây chính là nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến tranh giành độc lập của nhân dân 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương