Khuyên ngưỜi niệm phật cs. Diệu Âm Tập 2 o0o Nguồntải về 1.87 Mb.
trang1/19
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích1.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT

Cs.Diệu Âm
Tập 2

---o0o---Nguồn

Đạo Hữ Tom Trần

Email: adidaphat10108@yahoo.com

Chuyển sang ebook 29-12-2012

Người thực hiện :

Nam Thiên - namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phapthihoi.org
Mục Lục


Phát Nguyện Vãng Sanh

Lời khai thị của Pháp Sư Tịnh-Không.

Lời Giới Thiệu

Lời Cảm Xúc!

Lời ngỏ!

26 - Lời khuyên chị Hai

27 - Lời khuyên cháu gái

28 - Lời khuyên người bác

29 - Lời khuyên em gái

30 - Lời khuyên cô Bốn

31 - Lời khuyên em gái

32 - Lời khuyên em gái

33 - Lời khuyên em gái

34 - Lời khuyên em gái

35 - Lời khuyên em gái

36 - Lời khuyên em gái

37 - Lời khuyên em gái

38 - Lời khuyên quý bác Đồng tu

39 - Lời khuyên em gái

40 - Lời khuyên em gái

41 - Lời khuyên em gái

42 - Lời khuyên người Cô

43 - Lời khuyên người Cô

44 - Lời khuyên người cháu

45 - Lời khuyên người em

46 - Lời khuyên người em

47 - Lời khuyên người em

48 - Lời khuyên người bạn---o0o---


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương