Khung chấM ĐIỂm trình bày luận văN (Định hướng ứng dụng)tải về 25.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích25.8 Kb.
#1320

Khung chấm trình bày luận văn_ định hướng ứng dụngKHUNG CHẤM ĐIỂM TRÌNH BÀY LUẬN VĂN

(Định hướng ứng dụng)

Người trình bày:

Tên đề tài:

Người chấm
STT

Tiêu chuẩn đánh giá

Khung điểm

Điểm chấm

1

Kỹ năng trình bày

1,0
  • Giữ đúng thời gian cho phép, nói rõ ràng, dễ hiểu, phong thái tự tin, hấp dẫn người nghe

0,5
  • Hình thức bài trình bày đẹp, sử dụng các phương tiện nghe nhìn hợp lý

0,5


0,5
2

Nội dung trình bày


6,5
  • Đặt vấn đề ngắn gọn, nêu rõ lý do nghiên cứu

1,0
  • Tổng quan tài liệu được trình bày rõ ràng, khoa học

0,5
  • Trình bày mục tiêu nghiên cứu rõ ràng

1,0
  • Trình bày phương pháp nghiên cứu phù hợp rõ ràng

1,0
  • Trình bày các kết quả nghiên cứu rõ ràng, chính xác

1,0
  • Bàn luận có tính phê phán và logic, có so sánh với các nghiên cứu khác

1,0
  • Kết luận rõ ràng, trả lời được mục tiêu nghiên cứu

0,5
  • Khuyến nghị hợp lý, khả thi

0,53

Trả lời tốt các câu hỏi của hội đồng

1,5
4

Có 01 bài báo liên quan đến nội dung luận văn đăng tải trên tạp chí chuyên ngành (hoặc có xác nhận của tạp chí sẽ đăng tải)

1,0Tổng số điểm


10,0
(Lưu ý: Quý thầy/cô làm tròn tổng điểm cuối cùng lẻ đến 0,5 điểm)

Nhận xét, kết luận ghi rõ “THÔNG QUA” hay “KHÔNG THÔNG QUA” (nếu dài, viết vào mặt sau): ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………….................…………………………………

…………………………………………………….................…………………………………

…………………………………………………….................…………………………………

…………………………………………………….................…………………………………Ngày ........ tháng ......... năm 20....

Người chấmtải về 25.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương