Khoa Đào tạo Sau Đại học KẾ hoạch tổ chức xê-mi-na 2016tải về 27.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích27.69 Kb.
#22500
Khoa Đào tạo Sau Đại học KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÊ-MI-NA 2016

STT

Nội dung báo cáo

Báo cáo viên

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Mixed Methods Research in Language Teaching and Learning (Phương pháp nghiên cứu hỗn hợp)

TS Vũ Thị Thanh Nhã

(Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội)8.30 - 11.00

Thứ 5
(28/1/2016)

P. 514

Nhà C


Done

2

Narrative Inquiry

TS Mai Ngọc Khôi (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội)

8.30 - 11.00

Thứ 5 (31/3/2016)

P.514

Nhà C


cfm.

3

Input, Interaction and output

TS Trần Thị Huệ

(Khoa Tiếng Trung, HaNU)8.30 - 11.00 Thứ 5 (28/4/2016)

P.514

Nhà C


cfm.

4

Qualitative research (Nghiên cứu định tính)

TS Hoàng Thị Hạnh (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội)

8.30 - 11.00

Thứ 5 (26/5/2016)

P.514

Nhà C


cfm.

5

Lựa chọn đề tài nghiên cứu và viết đề cương nghiên cứu

TS Lưu Thị Phương Lan

PGS TS Nguyễn Văn Trào, TS Đinh Thị Bảo Hương (HaNU)8.30 - 11.00

Thứ 5
(30/6/2016)

P. 514

Nhà C


cfm.

6

Feedback in Second Language Acquisition

(Thuyết Feedback trong Thụ đắc ngôn ngữ)GS Satoshi MIYAZAKI

Waseda University8.30 - 11.00

Thứ 5
(29/9/2016)

P. 514

Nhà C


cfm.

7

Xu hướng nghiên cứu lý thuyết dịch hiện đại và ứng dụng

(Current trends in translation theory research and its implications)TS Nguyễn Nhật Tuấn (Trung tâm Giáo dục Quốc tế, HaNU)

8.30 - 11.00
Thứ 5

(27/10/2016)

P. 514

Nhà C


cfm.

8

Sử dụng phần mềm SPSS để phân tích số liệu trong nghiên cứu định lượng

TS Hoàng Gia Thư

(Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, HaNU)8.30 - 11.00

Thứ 5

(24/11/2016)

P. 514

Nhà C


cfm.

9

Làm thế nào để viết được nhiều và hiệu quả - (Turbocharge your writing)

TS Đinh Thị Bảo Hương

(Khoa Tiếng Anh, HaNU)8.30 - 11.00

Thứ 5

(29/12/2016)

P. 514

Nhà C


cfm.


Kính mời các cán bộ, giáo viên có quan tâm đến tham dự.

tải về 27.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương