Khoa ngoại ngữ A15-A19 Nguyễn Hữu Thọ, Khu Kim Sơn, P. Tân Phong, Q7, tp. Hồ Chí Minh 285/291 cmt8, Phường 12, Quận 10, tp. Hồ Chí Minh ĐT: 08 62622980 3868 0393- 08. 66606283 Fax: 08 62622984 ĐỀ CƯƠng chi tiết học phầNtải về 47.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.04.2018
Kích47.43 Kb.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT GIA ĐỊNH

KHOA NGOẠI NGỮ

A15-A19 Nguyễn Hữu Thọ, Khu Kim Sơn, P.Tân Phong, Q7, TP. Hồ Chí Minh

285/291 CMT8, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 08 62622980 - 3868 0393- 08. 66606283 - Fax: 08 62622984

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1. Tên học phần: Hình thái học & Cú pháp học (Morphology & Syntax) DEN 305

 2. Giảng viên phụ trách:

 3. Số tín chỉ: 2

Tổng số tiết: 36 (lý thuyết: 30, thực hành: 0, cố vấn sv tự học: 6)

Hình thức cố vấn: Nêu vấn đề, hướng dẫn sinh viên đọc tài liệu, thảo luận và làm bài thu hoạch 1. Trình độ: Đại học

 2. Phân bổ thời gian (%): thảo luận trên lớp 10%, kiểm tra 1 tiết và bài tập 20%, lý thuyết 70%

 3. Điều kiện cơ bản:

 • Máy chiếu

 • Phải có giáo trình giảng dạy, giáo trình tham khảo trước

 1. Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên kiến thức về hình thái học & cú pháp học tiếng Anh.

Cung cấp cho SV lý thuyết chung về hình vị, từ vựng và các từ loại của chúng trong tiếng Anh hiện đại; các quy trình hình thành và các quy tắc phân tích từ vựng tiếng Anh; các lớp từ, các loại cụm từ, mệnh đề và câu; các quan hệ ngữ pháp…

 1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Chương trình học gồm:

 • Morphology: Morphemes, Derivation and Inflection, Immediate Constituents in Morphology, Words

 • Syntax : Word Classes, Types of phrases, clauses and sentences, Grammatical relations

 1. Yêu cầu nhiệm vụ của sinh viên:

 • Tham dự lớp đầy đủ

 • Chuẩn bị bài trước, làm bài tập,

 • Hăng hái phát biểu ý kiến, xây dựng bài

 1. Tài liệu học tập:

 1. Sách, giáo trình chính:

 • Tô Minh Thanh (2011). Giáo trình Hình thái học tiếng Anh – English Morphology (3rd Ed.). Hochiminh City: VNU Publishing House.

 • Tô Minh Thanh (2011). English Syntax (2nd Ed.). Hochiminh City: VNU Publishing House.

 1. Sách tham khảo:

 • Booij, G. (2007) The Grammar of Words: An Introduction to English Morphology (2nd Ed.). New York: Oxford University Press.

 • Burton-Roberts, N. (1997). Analysing Sentences: AN Introduction to English Syntax (2nd Ed.). New York: Addison Wesley Longman Ltd.

 1. Tiêu chuẩn đánh giá quá trình học tập môn học của sinh viên:

 • Dự lớp chuyên cần, phát biểu xây dựng bài, làm bài thu hoạch, kiểm tra giữa kì: 30%

 • Điểm kiểm tra cuối kỳ: 70%

 • Thang điểm: 10

 1. Nội dung chi tiết học phần:

TT

Nội dung

Thời gian

Số tiết

1


Introduction

Morphemes 1. Definition- Characteristics

 2. How to distinguish Morphemes from Phonemes, Syllables and Words?

 3. Classification of Morphemes

 4. Variations of Morphemes- Allomorphs3

2


 1. Derivation

 2. Inflection

 3. Compounding


3

3


Immediate Constituents in Morphology

 1. Definition

 2. Some Recommendations on IC division

 3. Diagram3

4


Words

 1. Definition

 2. Characteristics

 3. Classification3

5


Mid-course test

Word Classes

3

6


Phrases

 1. Adjective Phrases

 2. Adverb Phrases

 3. Noun Phrases3

7


Phrases

Noun Phrases (cont.) 1. Verb Phrases3

8


Clauses

 1. Types of clause links

 2. Types of clauses

 3. Covert subjects vs. overt subjects

 4. Types of finite dependent clauses

 5. Types of non- finite clauses3

9


Sentences

Sentences classified according to structure

3

10


Revision3TP. Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm

Trưởng Khoa hoặc Trưởng bộ môn

(duyệt)

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm

Giảng viên

: images -> Tin -> Album
Tin -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam hộI ĐỒng tuyển sinh
Tin -> LỊch kiểm tra kết thúc môn và KẾ hoạch thực tập nâng cao học kỳ I năm học 2013-2014, Lớp tcn-qtks k4(9+3)
Tin -> CÔng ty cổ phầN ĐẦu tư VÀ phát triển càng đÌnh vũ
Tin -> 1. giải thích từ ngữ: Các thuật ngữ sử dụng cho Ô tô thân liền
Album -> Danh mụC ĐỀ TÀI/nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp bộ NĂM 2012
Album -> TRƯỜng đẠi học cntt gia đỊnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Album -> Quy trình xét duyệt và phát hành giáo trình của trưỜng đẠi học cntt gia đỊNH
Album -> Khoa tài chính kế toán cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Album -> TRƯỜng đh cntt gia đỊnh
Album -> 3. english for the hotel and tourist industry
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương