Khoa môi trưỜng bài tiểu luậN ĐỀ TÀI: thạch tín trong môi trưỜng và ĐỜi sốNGtải về 83.55 Kb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu19.06.2022
Kích83.55 Kb.
#52410
1   2   3   4   5   6
Nhóm-4-Thạch-tín

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  • Kim Đồng (2019), “Nhiễm độc thạch tín nặng có thể gây ung thư, tử vong”, laodong.vn

https://laodong.vn/suc-khoe/nhiem-doc-thach-tin-nang-co-the-gay-ung-thu-tu-vong-749324.ldo

  • Viện Y học Ứng dụng Việt Nam (2016), “Tìm hiểu về ngưỡng của Asen trong thực phẩm”, vienyhocungdung.vn

https://vienyhocungdung.vn/tim-hieu-ve-nguong-cua-asen-trong-thuc-pham-20161021120157298.htm

  • Hằng Nguyễn (2021), “Thạch tín”, VietFarm

https://www.thuocdantoc.org/duoc-lieu/thach-tin

  • WHO (2018), “Arsenic”, who.int

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/arsenic

  • Matthew Kuivenhoven; Kelly Mason (2021), “Arsenic Toxicity”, NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541125/

  • ATSDR (2013), “What are the Physiologic Effects of Arsenic Exposure?”, atsdr.cdc.gov

https://www.atsdr.cgc.gov/csem/arsenic/physiologic_effects.html


tải về 83.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương