Khoa mỹ thuật công nghiệPtải về 54.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích54.59 Kb.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP


Kèm theo Quyết địnhSố: /QĐ – ĐHHB – MTCN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2014


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT TIẾN ĐỘ LẦN 1 (11/3/2014)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHÓA 509 NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT


  1. ThS. Tào Thị Thu Hương - Chủ tịch Hội đồng

  2. TS. Đỗ Việt Hưng – Ủy viên

  3. ThS. Lưu Việt Thắng - Ủy viên

  4. ThS. Phạm Thị Quang Tuyến - Ủy viên

  5. ThS. Chu Kim Định - Ủy viên Thư ký

GỒM: 21 SINH VIÊN 509TKN – BẢO VỆ LẦN 1 THEO YÊU CẦU CỦA BỘ MÔN

TT

Mã Sinh viên

Họ

Tên

Tên Đồ án

Tên Không gian
Thiết kế Nội thất


Giảng viên hướng dẫn

1

509TKD015

Nguyễn Thị Vân

AnhTS. Đỗ Việt Hưng

2

509TKD039

Phan Thành

ĐạtTS. Đỗ Việt Hưng

3

509TKD043

Đinh Thị Bích

DiệpTS. Đỗ Việt Hưng

4

509TKD096

Nguyễn Duy

HoàngTS. Đỗ Việt Hưng

5

509TKD102

Nguyễn Văn

HưngTS. Đỗ Việt Hưng

6

509TKD152

Tống Đức

NamTS. Đỗ Việt Hưng

7

509TKD166

Hồ Xuân

Phi

Thiết kế nội thất Resort Phan Thiết

Sảnh, Bar café, Khu giải trí

TS. Đỗ Việt Hưng

8

509TKD173

Vũ Hồng

Quân

Thiết kế nội thất Nhà hàng Hải Sản

Phòng ăn lớn, Phòng VIP

Ths. Lưu Việt Thắng

9

509TKD177

Nguyễn Ngọc

QuyếnThs. Lưu Việt Thắng

10

509TKD184

Đoàn Văn

Sơn

Thiết kế nội thất văn phòng kiến trúc

Phòng họp, Phòng làm việc

Ths. Lưu Việt Thắng

11

509TKD186

Nguyễn Đắc

SơnThs. Lưu Việt Thắng

12

509TKD223

Phạm Thị

Trang

Thiết kế nội thất phòng Skype

Sảnh, Phòng thiết kế

Ths. Lưu Việt Thắng

13

509TKD235

Lê Đắc

Trí

Thiết kế nội thất Nhà hàng ăn chay

Phòng ăn lớn, Phòng ăn nhỏ

Ths. Lưu Việt Thắng

14

509TKD244

Nguyễn Văn

TrưởngThs. Lưu Việt Thắng

15

509TKD245

Trần HữuThiết kế nội thất văn phòng Google

Phòng họp, Khu làm việc

Ths. Phạm Thị Quang Tuyến

16

509TKD246

Nguyễn Phương

Ths. Phạm Thị Quang Tuyến

17

509TKD252

Nguyễn Quang

TùngThs. Phạm Thị Quang Tuyến

18

509TKD259

Đặng Văn

ViệtThs. Phạm Thị Quang Tuyến

19

509TKD260

Nguyễn Văn

ViệtThs. Phạm Thị Quang Tuyến

20

509TKD261

Bùi Quang

Vinh

Thiết kế nội thất Nhà hàng Nhật Bản

Phòng ăn lớn, Phòng VIP

Ths. Phạm Thị Quang Tuyến

21

509TKD265

Trần Thị

YếnThs. Phạm Thị Quang TuyếnTỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đỗ Việt Hưng


Q. TRƯỞNG KHOA MTCN

ThS. Tào Thị Thu Hương

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP


Kèm theo Quyết địnhSố: /QĐ – ĐHHB – MTCN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2014


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT TIẾN ĐỘ LẦN 1 (11/3/2014)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHÓA 509 NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT


  1. ThS. Tào Thị Thu Hương - Chủ tịch Hội đồng

  2. TS. Đỗ Việt Hưng – Ủy viên

  3. ThS. Lưu Việt Thắng - Ủy viên

  4. ThS. Phạm Thị Quang Tuyến - Ủy viên

  5. ThS. Chu Kim Định - Ủy viên Thư ký
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương