Khoa học cơ BẢn stt nhan đềtải về 3.05 Mb.
trang1/21
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích3.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

KHOA HỌC CƠ BẢN

STT

Nhan đề

Tác Giả

Nơi XB, NXB

Năm XB

Mô tả

1

A course of english for student of forestry

Trần Phạm Minh Đức

ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế

2008

74 tr.

2

A course of english for student of forestry resources management

Trần Phạm Minh Đức

ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế

2008

86 tr.

3

A course of English for students of agricultural engineering

Lê Thị Thanh Chi

ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế

2008

87 tr.

4

A course of English in Agriculture

Lê Thị Thanh Chi

ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế

2008

128 tr.

5

Anh văn 1

 

Thái Nguyên

2007

63 tr.

6

Bài giảng tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin

Lê Thị Hồng Hạnh

Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông

2006

151 tr.

7

Bài giảng tin học đại cương

Phan Thị Hà

ĐH Nông nghiệp I

2006

271 tr.

8

Bài tập tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin

Lê Thị Hồng Hạnh

Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông

2006

137 tr.

9

Bài tập toán cao cấp tập 2

Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh

Giáo dục

2007

272 tr.

10

Bài tập toán cao cấp tập 3

Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh

Giáo dục

2006

506 tr.

11

Bài tập xác suất và thống kê

Đinh Văn Gắng

Giáo dục

2006

259 tr.

12

English for agricultural economics

Trần Thị Hoài Thu

ĐH KHTN - ĐH QGHN

2006

102 tr.

13

English for students of Physics - Vol 1

Ho Huyen

ĐH KHTN - ĐH QGHN

2007

84 tr.

14

English for students of Physics - Vol 2

Ho Huyen

ĐH KHTN - ĐH QGHN

2007

191 tr.

15

English for Students-Agronomists

Nguyễn Trung Tính

ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế

2002

124 tr.

16

Giáo trình Sinh học đại cương

Mai Xuân Lương, Hoàng Viết Hậu

Trường ĐH Đà Lạt

2000

145 tr.

17

Giáo trình sinh học đại cương

Nguyễn Thị Mai Dung

ĐH Huế

2006

140 tr.

18

Giáo trình thực hành vật lý đại cương

Bùi Quang Thiện, Nguyễn Quang Đông

Thái Nguyên

2008

85 tr.

19

Giáo trình tiếng Anh cơ sở

Phùng Thị Thanh Tú và cs

Thái Nguyên

2006

97 tr.

20

Giáo trình tiếng anh sinh học

Kiều Hữu Ảnh

Khoa học Kỹ thuật

2006

224 tr.

21

Giáo trình tin học cơ sở 2008

Lê Tấn Liên

Hồng Đức

2008

400 tr.

22

Giáo trình tin học đại cương

Tạ Minh Châu

ĐH Quốc gia TPHCM

2007

387 tr.

23

Giáo trình tin học ứng dụng

Nguyễn Mạnh Đức

ĐH Nông lâm Thái Nguyên

2000

144 tr.

24

Giáo trình toán cao cấp a1

Hoàng Ly

ĐH Quốc gia TPHCM

 

146 tr.

STT

Nhan đề

Tác Giả

Nơi XB, NXB

Năm XB

Mô tả

25

Giáo trình toán cao cấp a2

Hoàng Ly

ĐH Quốc gia TPHCM

 

126 tr.

26

Giáo trình vật lý đại cương

Bùi Văn Thiện, Nguyễn Quang Sáng

Thái Nguyên

2008

197 tr.

27

Giáo trình: Vật lý đại cương 1

Trương Thành

ĐH Đà Nẵng

2009

157 tr.

28

Giáo trình: Vật lý đại cương 2

Trương Thành

ĐH Đà Nẵng

2009

161 tr.

29

Hướng dẫn giải bài tập xác suất và thống kế toán

Trần Thái Ninh

Thống kê

2002

230 tr.

30

Kinh tế chính trị

Phạm Quang Phan, Lê Thực, Tô Đức Hạnh, Đào Phương Liên

Giáo dục

2006

209 tr.

31

Kinh tế học vĩ mô

Vũ Đình Bách

Giáo dục

2006

233 tr.

32

Kinh tế học vĩ mô

Nguyễn Văn Dần

Tài Chính

2007

488 tr.

33

Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng

Đặng Hùng Thắng

Giáo dục

2005

223 tr.

34

Môn học Bóng đá

Nguyễn Nam Hà

ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

2009

70 tr.

35

Nhập môn tin học

Dương Xuân Thành

ĐH Nông nghiệp I

2004

165 tr.

36

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Nguyễn Văn Hộ, Nguyễn Đăng Bình

Thái Nguyên

2004

95 tr.

37

Phương pháp luận nghiên cứu Khoa học

Nguyễn Đăng Bình

Thái Nguyên

1999

115 tr.

38

Sách bài giảng vật lý đại cương A2

Võ Thị Thanh Hà, Hoàng Thị Lan Hương

Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông

2005

168 tr.

39

Sinh học đại cương

Nguyễn Như Hiền

ĐH Quốc gia Hà Nội

2005

246 tr.

40

Thực hành tin học căn bản

Nguyễn Nhị Gia Vinh

ĐH Cần Thơ

2007

68 tr.

41

Thực hành vật lý đại cương 2

Lưu Thế Vinh

Trường ĐH Đà Lạt

2004

130 tr.

42

Tiếng Anh chuyên ngành thổ nhưỡng và môi trường đất

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

ĐH KHTN - ĐH QGHN

2007

177 tr.

43

Tin học căn bản

Đỗ Thanh Liên Ngân

ĐH Cần Thơ

2005

173 tr.

44

Tin học đại cương

Nguyễn Văn Linh

ĐH Cần Thơ

2007

132 tr.

45

Toán học cao cấp tập 3

Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh

Giáo dục

2007

282 tr.

46

Vật lý

Trần Đình Đông

ĐH Nông nghiệp Hà Nội

2006

131 tr.

47

Xác suất và thống kê

 

ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

2008

195 tr.

48

Xác suất và thống kê

Phạm Xuân Kiều

Giáo dục

2005

253 tr.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương