Khoa h ọc công nghệ 68 s ố 67 (8-2021)


Hình 16. Kết quả tính lún sau 1 năm đê kết cấu rỗngtải về 2.28 Mb.
Chế độ xem pdf
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2022
Kích2.28 Mb.
#53808
1   2   3   4   5   6   7
Đánh giá tác dụng giảm lún của công nghệ kết cấu rỗng khi ứng dụng xây dựng đê biển trên nền địa chất yếu 1436715
TB TC cọc khoan nhồi ĐK nhỏ
Hình 16. Kết quả tính lún sau 1 năm đê kết cấu rỗng 
được thể hiện bằng đường đẳng lún 
Hình 18. Kết quả tính lún sau 2 năm đê kết cấu rỗng 
được thể hiện bằng đường đẳng lún 
4. Kiểm chứng kết quả mô hình số 
Nhóm tác giả tính lún cho mặt cắt ngang đê sử 
dụng giải pháp công nghệ KCR theo phương pháp 
cộng lún từng lớp phân tố [7] (Hình 19), tổng giá trị 
lún là 16,29cm; sai số so với giá trị tính theo mô hình 
số là 3,78%. Kết quả kiểm chứng cho thấy rõ tác 
dụng giảm lún của công nghệ KCR, chứng tỏ kết quả 
tính theo mô hình số là tin cậy. 
5. Kết luận
Công nghệ kết cấu truyền thống có mặt cắt 
nghiêng xây dựng trên nền địa chất yếu làm việc 
theo nguyên lý móng trọng lực; lún nền đất yếu trong 
quá trình khai thác làm biến dạng bề mặt, là một 
trong những nguyên nhân gây phá hủy công trình 
(Hình 20). Ứng dụng công nghệ KCR xây dựng đê 
có mặt cắt hình bậc thang làm việc theo nguyên lý 
móng trọng lực và móng cọc có tác dụng giảm tới 
81,3%. Với độ lún như tính toán (≈ 17cm), hoàn toàn 
khắc phục được bằng cách lựa chọn độ lún dự phòng
Bảng 1. Tổng hợp kết quả mô phỏng 
STT 
Thời điểm tính toán 
Đê truyền thống 
Đê KCR 
So sánh lún (%) 
Ghi chú 

Độ lún trong giai đoạn thi công (m) 
0,1651 
0,1496 
9,39 


Độ lún sau 1 năm (m) 
0,9054 
0,1693 
81,3 


Độ lún sau 2 năm (m) 
0,9054 
0,1693 
81,3 
Tắt lún sau 1 năm 
 


 
KHOA H
ỌC - CÔNG NGHỆ 
 
72 
S
Ố 67 (8-2021) 
TẠP CHÍ ISSN: 1859-316X 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 
thích hợp khi thiết kế xây dựng đê biển. Kết quả 
nghiên cứu trên, một lần nữa khẳng định ưu điểm nổi 
trội của công nghệ KCR về kinh tế - kỹ thuật so với 
các công nghệ kết cấu đã biết, đáng được quan tâm 
khi xây dựng đê biển trên nền địa chất yếu. 

tải về 2.28 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương