Khoa h ọc công nghệ 68 s ố 67 (8-2021)tải về 2.28 Mb.
Chế độ xem pdf
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2022
Kích2.28 Mb.
#53808
1   2   3   4   5   6   7
Đánh giá tác dụng giảm lún của công nghệ kết cấu rỗng khi ứng dụng xây dựng đê biển trên nền địa chất yếu 1436715
TB TC cọc khoan nhồi ĐK nhỏ
 
KHOA H
ỌC - CÔNG NGHỆ 
 
70 
S
Ố 67 (8-2021) 
TẠP CHÍ ISSN: 1859-316X 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Hình 7. Kết quả tính lún trong giai đoạn thi công đê kết 
cấu truyền thống được thể hiện bằng màu sắc 
 
Hình 9. Kết quả tính lún sau 1 năm đê kết cấu truyền 
thống được thể hiện bằng màu sắc 
 
Hình 11. Kết quả tính lún sau 2 năm đê kết cấu truyền 
thống được thể hiện bằng màu sắc 
Hình 13. Kết quả tính lún trong giai đoạn thi công đê kết 
cấu rỗng được thể hiện bằng màu sắc 
Hình 8. Kết quả tính lún trong giai đoạn thi công đê kết 
cấu truyền thống được thể hiện bằng đường đẳng lún 
Hình 10. Kết quả tính lún sau 1 năm đê kết cấu truyền 
thống được thể hiện bằng đường đẳng lún 
Hình 12. Kết quả tính lún sau 2 năm đê kết cấu truyền 
thống được thể hiện bằng đường đẳng lún 
Hình 14. Kết quả tính lún trong giai đoạn thi công đê kết 
cấu rỗng được thể hiện bằng đường đẳng lún 


KHOA H
ỌC - CÔNG NGHỆ 
 
71 
S
Ố 67 (8-2021) 
TẠP CHÍ ISSN: 1859-316X 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI 
JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Hình 15. Kết quả tính lún sau 1 năm đê kết cấu rỗng 
được thể hiện bằng màu sắc 
Hình 17. Kết quả tính lún sau 2 năm đê kết cấu rỗng 
được thể hiện bằng màu sắc 
Nhận xét: 
- Đối với đê sử dụng công nghệ kết cấu truyền 
thống, làm việc theo nguyên lý móng trọng lực xây 
dựng trên nền địa chất yếu, vì vậy nếu không gia cố, 
xử lý nền, lún rất lớn với chiều sâu lún lớn nhất là 
0,9054m; 
- Đối với đê sử dụng công nghệ KCR xây dựng 
trên nền địa chất yếu, song do tác dụng của kết cấu 
làm việc như móng cọc, vì vậy có tác dụng giảm lún 
tới 81,3% so với công nghệ kết cấu đê truyền thống, 
với chiều sâu lún lớn nhất là 0,1693m; 
Kết quả thí nghiệm trên cộng với ưu điểm giảm 
giá thành xây dựng và chiều cao sóng leo đã được 
công bố, một lần nữa khẳng định ưu điểm vượt trội 
của giải pháp công nghệ KCR so với công nghệ kết 
cấu truyền thống, do công trình làm việc vừa theo 
nguyên lý móng trọng lực, vừa theo nguyên lý móng 
cọc, vì vậy đã phát huy được ưu điểm, hạn chế được 
nhược điểm của hai loại móng kể trên. 

tải về 2.28 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương