Khoa h ọc công nghệ 68 s ố 67 (8-2021)


Từ khóa: Công nghệ Kết cấu rỗng (KCR), lún,  công trình bảo vệ bờ biển, đê biển.  Abstracttải về 2.28 Mb.
Chế độ xem pdf
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2022
Kích2.28 Mb.
#53808
1   2   3   4   5   6   7
Đánh giá tác dụng giảm lún của công nghệ kết cấu rỗng khi ứng dụng xây dựng đê biển trên nền địa chất yếu 1436715
TB TC cọc khoan nhồi ĐK nhỏ
Từ khóa: Công nghệ Kết cấu rỗng (KCR), lún, 
công trình bảo vệ bờ biển, đê biển. 
Abstract 
Hollow Structural Engineering (KCR) is a new 
structural technology solution with working 
principle both based on the gravity foundation 
and the pile foundation principle. The authors 
applied this structural engineering to design a 
coastal protection structure with steps cross 
section for Tien Lang sea dike and a protection 
dyke behind Lach Huyen port in Hai Phong. The 
calculation results show that the construction cost 
decreases from 65% to 70%, wave run up height 
on the dike slope reduces from 43.96% to 77.76% 
in comparison with rubble mound breakwater, 
which 
has 
working 
principle 
on 
gravity 
foundation. Dyke using Hollow Structural 
Engineering (KCR) works on the principle of pile 
foundation, how is settlement reduction effect of 
this 
structural 
technology? 
Authors 
used 
Plaxis-2D software to assess the settlement 
reduction effect of KCR in comparison with rubble 
mound breakwater, showing that the settlement is 
only 18.70%; calculation have shown that the 
outstanding advantages of KCR in comparison 
with the known structural engineering. 
Keywords: Hollow structural engineering (KCR), 
settlement, coastal protection structure, sea dike. 
1. Giới thiệu chung 
Đê biển truyền thống thường xây dựng bằng vật 
liệu đất, đá; đặt trực tiếp trên nền thiên nhiên, làm 
việc theo nguyên lý móng trọng lực. Trong trường 
hợp nền địa chất yếu; để thỏa mãn điều kiện chịu 
ứng suất nền σi, điều kiện ổn định lật và trượt; nền 
đất yếu thường được thay bằng lớp đệm cát (Hình 1), 
hoặc xử lý nền. 

tải về 2.28 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương