Khoa công nghệ thông tintải về 73.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích73.47 Kb.
#22049

TRƯỜNG CĐ NGHỀ ĐỒNG THÁP

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

____________________________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

______________________________________________


THỜI KHÓA BIỂU HK2

(TỪ NGÀY 02/7/2012 ĐẾN 08/7/2012)
LỚP

THỨ

CQM10

TKL10AII

TKL10AIII

CQM11

TQM11AIII

TKL11AIII

TTV11AIII

Hai

S

LTM(4g)PM2

QTM(4g) PM3

AV(4g)P22
CTDL(4g)PM1

Hóa,Văn 10(4g)

Toán 10(3g)

T.Hảo

T.Minh

C. Linh
C.Chi

C. Đào, C.Yến

T. Duy

C

CNDT(4g)PM2

SCBN(4g)PM7

GDQP(4g)

CTDL(4g)P20

Toán ,Lý 10 (4g)

Lý, Hóa 10(4g)

C. Tú

T. Mừng

T.Sơn (GD)

C.Chi

C.Nhung, C.Hồng

C.Hồng,C.Đào

Ba

S

LTM(4g)PM2

SCBN(4g)PM6

GDQP3(4g)GĐ

GDTC(2g)

LRCD(4g)PM7

Toán 10(3g)

Toán ,Văn10 (4g)

T.Hảo

T. Mừng

T. Sơn

T.Tân

T.Quang

C. Nhung

T. Duy ,C.Yến

C

CNDT(4g)PM2

SCBN(4g)P11

AV(4g)HTB

LRCD(4g)PM7

Lý, Toán 10 (4g)

Hóa, Toán 10(4g)

C. Tú

T. Mừng

C. Linh

T.Quang

C.Hồng, C. Nhung

C. Đào,T. DuyS

HPT(4g)PM2

SCMI (4g) P.M6

LRCĐ(4g)PM7

Toán 10(3g)

Văn, Hóa (4g)

Lý, Văn 10(4g)

T. Mừng

T.Toàn

T.Quang

T. Duy

C.Yến,C.Đào

C.Hồng,C.YếnSHCN

C

HPT(4g)PM2

SCMI (4g) PM7

MMT(4g)P20

Văn, Hóa(4g)

KTXS(4g)XTH

TKTD(4g)PM1

T. Mừng

T.Toàn

C. Tú

C.Yến,C.Đào

T.Thảo

C.Tuyền

CN
SHCN
Năm

S

CNDT(4g)PM2

SCBN(4g)PM7

GDTC(2g)

Văn, Hóa(4g)

KTXS(4g)XTH

LTCB(4g)PM1

C. Tú

T. Mừng

T.Tân

C.Yến,C.Đào

T.Thảo

T. Toàn

CN

SHCN

SHCN

SHCN


C

HPT(4g)PM2

SCMI (4g) PM7

TKMI(4g)XTH

AV(4g)HTC

Toán,Lý 10(4g)

KTXS(4g)XTH

TKTD(4g)PM1

T. Mừng

T.Toàn

T.Nhân

C. Linh

T. Duy ,C.Hồng

T.Thảo

C.Tuyền

CN

SHCNSáu

S

KTTSL(4g) P11

SCMI (4g) PM6

KTMT(4g)P11

INT(4g)PM3

Toán,Lý 10(4g)

NNLT(4g)PM5
T. Điền

T.Toàn

T.Hảo

C.Tuyền

T. Duy ,C.Hồng

C.Chi
C

KTTSL(4g) P11

SCMI (4g) PM6

TKMI(4g)XTH

CTDL(4g)PM3

LRCD(4g)PM7

KTXS(4g)XTH

TKTD(4g)PM1

T. Điền

T.Toàn

T.Nhân

C.Chi

T.Quang

T.Thảo

C.Tuyền

Bảy

S
SCBN(4g)PM7
T. Mừng

C
SCMI (4g) PM7

SCBN(4g)PM6
T.Toàn

T. Mừng

Ghi chú: - Địa điểm học môn văn hóa ( Toán,Văn, Lý, Hóa) lớp TQM11AIII (Phòng 22), lớp TTV11AIII (Hội trường C), TKL11AIII (Phòng 23)

- Các lớp CQM09A, B đã đi thực tập tốt nghiệp và thực tế ; Lớp TQM10 đã hết môn và chờ thi hết môn.

 • Lập trình mạng (LTM)

 • Thiết lập Web Server Mail Server (TLWM)

 • Hệ điều hành Linux (Linux)

 • Kỹ thuật truyền số liệu (KTTSL)

 • Hệ phân tán (HPT)

 • Công nghệ đa phương tiện (CNDT)

 • Sửa chữa bộ nguồn (SCBN)

 • Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi (SCMI)

 • Quản trị mạng 1(QTM1)

 • Anh văn (AV)

 • Anh văn chuyên ngành (AVCN)

 • Kiến trúc máy tính (KTMT)

 • Mạng máy tính (MMT)

 • Thiết kế mạch in (TKMI)

 • Lắp ráp và cài đặt máy tính (LRCD)

 • Kỹ thuật sửa chữa màn hình (SCMH)

 • Giáo dục thể chất (GDTC)

 • Giáo dục quốc phòng-AN (GDQP)

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (CTDL)

 • Internet (INT)

 • Kỹ thuật đo lường (KTDL)

 • Ngôn ngữ lập trình (NNLT)

 • Kỹ thuật xung số (KTXS)

 • Thiết kế trình diễn trên máy tính (TKTD)

 • Bảng tính điện tử (BTDT)

 • Lập trình căn bản (LTCB)
PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỞNG KHOA
Th.S Trương Vĩnh Hảo


tải về 73.47 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương