Khoa công nghệ thông tintải về 17.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích17.99 Kb.TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHIỆP TUY HÒAKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

ĐỀ CƯƠNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆPCHO HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

I. MỤC ĐÍCH THỰC TẬP:

Thực tập Tốt nghiệp (TTTN) là một nội dung trong chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp của trường CĐCN Tuy hòa, nhằm giúp cho học sinh có thể thâm nhập vào môi trường làm việc thực tế, áp dụng các kiến thức đã học vào công việc thực tiễn trong một công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hành chính, …Và là dịp để học sinh có cơ hội học hỏi những kinh nghiệm thực tiễn của cuộc sống, rèn luyện phong cách làm việc, tinh thần tập thể, tính kỷ luật trong lao động và các ứng xử trong các mối quan hệ công tác tại một cơ quan, nơi học sinh đang thực tập.II. NỘI DUNG THỰC TẬP

1. Thực tập một số nội dung cơ bản

 • Lắp ráp máy tính, sửa chữa và chẩn đoán các sự cố máy tính.

 • Quản trị hệ thống mạng LAN.

 • Thiết kế xây dựng và cài đặt hệ thống mạng LAN.

 • Nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở.

 • Quản trị và bảo mật hệ thống mạng.

 • Thiết kế website.

 • ....

2. Viết báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp

Báo cáo thực tập cần trình bày lại kết quả thực tập tại cơ quan việc mà học sinh đã làm theo mục đích, nội dung, kết quả công việc. Bao gồm: • Giới thiệu sơ lược về công ty: Tên công ty, trụ sở, lĩnh vực hoạt động

 • Lý do chọn đề tài.

 • Lấy số liệu, công việc hoạt động có liên quan đến đề tài thực tập.

 • Phân tích sự khác biệt giữa thực tế tại đơn vị và lý thuyết học tại trường.

 • Ngoài chuyên đề chính, anh (chị) còn thu thập được các vấn đề nào khác bổ ích?

 • Những nhận xét, kết luận và kiến nghị khác (nếu có)

 • Báo cáo giới hạn từ 20-30 trang

(Báo cáo được viết đúng mẫu qui định)

* Cách đánh giá cho điểm căn cứ vào các tiêu chí sau:

- Nhật ký thực tập: Ngày giờ công, công việc thực hiện, …có xác nhận của đơn vị thực tập.

- Kết quả của nội dung viết báo cáo thực tập.

(Các tiêu chí đánh giá điểm cụ thể có trên Website khoa)

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

- Học sinh đủ điều kiện đi thực tập đến nhận giấy giới thiệu xin thực tập tại khoa CNTT và chủ động tự liên hệ tìm nơi thực tập.

- Sau khi có nơi thực tập, Học sinh nộp lại khoa phiếu đăng ký nơi thực tập (theo mẫu đính kèm), chậm nhất 10h00 ngày 28/05/2012.

- 14h00 ngày 02/06/2012: Học sinh có mặt tại khoa để nhận giấy quyết định cử đi thực tập và danh sách giáo viên hướng dẫn, sau đó thực hiện nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp tại đơn vị thực tập đã đăng ký.

- Thời gian thực tập chính thức tại cơ sở thực tập từ ngày: 04/6/2012 đến 16/07/2012.

- Sau khi học sinh nhận nơi thực tập, phải thường xuyên liên hệ giáo viên hướng dẫn để được hướng dẫn chuyên môn (ít nhất 1 tuần/lần), hoàn thành nội dung thực tập và hoàn thành báo cáo TTTN đúng quy định, đúng thời hạn và chất lượng.

- Giáo viên hướng dẫn thay mặt nhà trường quản lý học sinh thực tập.

- Kết thúc đợt thực tập, Hoc sinh phải nộp báo cáo thực tập về văn phòng khoa, chậm nhất đến 16h00 ngày 18/07/2012. Nội dung nộp gồm:

+ Báo cáo thực tập tốt nghiệp có ý kiến xác nhận của đơn vị thực tập (Tham khảo quy cách trình bày báo cáo tốt nghiệp tải trên Website khoa)+Đĩa CD chứa nội dung báo cáo.

+ Phiếu nhận xét Học sinh thực tập do cơ quan tiếp nhận SV thực tập nhận xét (mẫu nhận xét có trên Website khoa)IV. QUY CHẾ THỰC HIỆN

 1. Học sinh thực tập tại các cơ quan, đơn vị phải nghiêm chỉnh chấp hành các nội qui của cơ quan, đơn vị đó. Tuyệt đối phải tuân thủ các nguyên tắc về an toàn lao động, công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tài sản và chấp hành sự phân công của cơ quan, đơn vị đang thực tập.

 2. Học sinh phải lập kế hoạch cụ thể công việc tại cơ quan, đơn vị thực tập và phải thường xuyên liên hệ với GVHD ít nhất mỗi tuần một lần, trường hợp Học sinh thực tập ở xa có thể liên hệ với GVHD qua Email hoặc Điện thoại.

 3. Trong quá trình thực tập, nếu có vướng mắc không thể giải quyết được, Học sinh phải liên hệ về khoa CNTT để được hướng dẫn giải quyết.

 4. Mọi vấn đề liên quan đến việc thực tập của Học sinh, nếu có vấn đề cần thông báo, đề nghị xin quý cơ quan liên hệ với khoa CNTT qua số điện thoại: 057.2211761 (hoặc GV Lê Văn Thịnh - Trưởng khoa, DĐ: 0932 524 287).

V. GÓP Ý CỦA CÁC CƠ QUAN ( Nơi Học sinh thực tập )

 1. Cuối đợt thực tập mong quí cơ quan vui lòng nhận xét đánh giá Học sinh thực tập bằng cách điền vào Phiếu nhận xét Học sinh thực tập đính kèm và cho vào phong bì, dán kín yêu cầu Học sinh gửi về Khoa.

 2. Những kiến nghị, đề xuất với Nhà trường, góp ý về chương trình đào tạo của nhà trường (nếu có).

Phú Yên, ngày 21 tháng 05 năm 2012.
HIỆU TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO KHOA CNTT
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương