Khái niệm: “biện chứng” là nghệ thuật tranh luận để tìm chân lý bằng cách phát hiện mâu thuẫn trong cách lập luận (Do Xôcrát dùng) “siêu hình” là dùng để chỉ triết học, với tính cách là khoa học siêu cảm tính, phi thực nghiệmtải về 1.23 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu14.05.2024
Kích1.23 Mb.
#57598
Triết học Nhóm 1.
Bài đọc buổi 9 02, [forum.ueh.edu.vn] macro chuong 5 - trac nghiem

Câu 4:

Khái niệm:


“biện chứng” là nghệ thuật tranh luận để tìm chân lý bằng cách phát hiện mâu thuẫn trong cách lập luận (Do Xôcrát dùng)
“siêu hình” là dùng để chỉ triết học, với tính cách là khoa học siêu cảm tính, phi thực nghiệm. (Do Arixtốt dùng)

Ví dụ:


Viên đá dưới nước: Theo quan điểm biện chứng, một hòn đá sẽ bị mòn đi nếu nó nằm dưới suối. Theo quan điểm siêu hình, hòn đá dù qua bao nhiêu lâu thì vẫn mãi là hòn đá và không thay đổi.

Quan điểm cá nhân: Theo bản thân em, em nghĩ không quan điểm nào là đúng hoàn toàn hoặc đúng trong mọi hoàn cảnh. Biện chứng hay siêu hình đều đúng trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Mỗi quan điểm đều có ưu và nhược điểm khác nhau, và trong mỗi trường hợp khác nhau ta sẽ dựa vào lợi ích để chọn biện chứng hay siêu hình.


Chúng ta nên kết hợp nhìn cả biện chứng và siêu hình, chúng giúp ta có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về xung quanh bản thân mình và xa hơn là thế giới.
tải về 1.23 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương