Khóa luận tốt nghiệp gvhd: Th. S hoàng Thị Kim


Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ



tải về 0.88 Mb.
trang9/44
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích0.88 Mb.
#55687
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   44
tailieuchung pham thi thom 434-1
Ôn tập chương 6

Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ


Dù có sự khác biệt đáng kể về tổ chức hệ thống KSNB giữa các đơn vị vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô, tính chất, hoạt động, mục tiêu...của từng nơi, thế nhưng bất kì hệ thống KSNB nào cũng phải bao gồm những bộ phận cơ bản. Theo COSO (Committee of Sponsoring Organizations), Ủy ban thuộc Hội đồng Quốc gia Hoa Kỳ về việc chống gian lận BCTC, hệ thống KSNB bao gồm các bộ phận sau:

        1. Môi trường kiểm soát (Control Environment)

Môi trường kiểm soát phản ánh sắc thái chung của một đơn vị, nó chi phối ý thức

kiểm soát của mọi thành viên trong đơn vị và là nền tảng đối với các bộ phận khác của


kiểm soát nội bộ. Các nhân tố chính thức thuộc môi trường kiểm soát là:

  • Tính chính trực và giá trị đạo đức

Sự hữu hiệu của hệ thống KSNB trước tiên phụ thuộc vào tính chính trực và việc tôn trọng các giá trị đạo đức của những người liên quan đến các quá trình kiểm soát. Các nhà quản lý cấp cao phải xây dựng những chuẩn mực về đạo đức trong đơn vị và cư xử đúng đắn để có thể ngăn cản không cho các thành viên có các hành vi thiếu đạo đức hoặc phạm pháp. Muốn vậy, những nhà quản lý cần phải làm gương cho cấp dưới về việc tuân thủ các chuẩn mực và cần phổ biến những quy định đến mọi thành viên.
Một cách khác để nâng cao tính chính trực và sự tôn trọng các giá trị đạo đức, đơn vị phải loại trừ hoặc giảm thiểu những sức ép hay điều kiện có thể dẫn đến nhân viên có những hành vi thiếu trung thực.

  • Đảm bảo về năng lực

Là đảm bảo cho nhân viên có được những kỹ năng và hiểu biết cần thiết để thực hiện được nhiệm vụ của mình. Nhà quản lý chỉ nên tuyển dụng các nhân viên có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp với nhiệm vụ sẽ được giao và phải giám sát, huấn luyện họ đầy đủ và thường xuyên.

  • Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán

Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán là những thành viên có kinh nghiệm, uy tín trong doanh nghiệp. Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, gồm những thành viên trong và ngoài Hội đồng quản trị nhưng không tham gia vào việc điều hành đơn vị. Ủy ban Kiểm toán có thể có những đóng góp quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu của đơn vị, thông qua sự giám sát việc tuân thủ pháp luật, giám sát việc lập BCTC, giữ sự độc lập của kiểm toán nội bộ. Do có các chức năng quan trọng nên hoạt động hữu hiệu của Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán có ảnh hưởng lớn đến môi trường kiểm soát.
Các nhân tố để đánh giá sự hữu hiệu của Hội đồng quản trị hoặc của Ủy ban Kiểm toán gồm mức độ độc lập, kinh nghiệm và uy tín của các thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc Ủy ban Kiểm toán và mối quan hệ của họ với bộ phận kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập.



  • Triết lý quản lý và phong cách điều hành của nhà quản

Triết lý quản lý thể hiện qua quan điểm và nhận thức của người quản lý, phong cách điều hành lại thể hiện qua cá tính, tư cách và thái độ của họ khi điều hành đơn vị. Sự khác biệt về triết lý quản lý và phong cách điều hành có thể ảnh hưởng lớn đến môi trường kiểm soát và tác động đến việc thực hiện các mục tiêu của đơn vị.
Triết lý quản lý và phong cách điều hành cũng được phản ánh trong cách thức nhà quản lý sử dụng các kênh thông tin và quan hệ với cấp dưới. Có nhiều nhà quản lý trong quá trình điều hành thích tiếp xúc và trao đổi trực tiếp với các nhân viên. Ngược lại có những nhà quản lý thích điều hành công việc theo một trật tự đã được xác định.

  • Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức là sự phân chia trách nhiệm và quyền hạn giữa các bộ phận trong đơn vị, nó góp phần rất lớn trong việc đạt được các mục tiêu. Một cơ cấu phù hợp sẽ là cơ sở để lập kế hoạch, điều hành, kiểm soát và giám sát các hoạt động. Ngược lại khi thiết kế không đúng, cơ cấu tổ chức có thể làm cho thủ tục kiểm soát mất tác dụng. Cơ cấu tổ chức thường được mô tả thông qua sơ đồ tổ chức, trong đó phải xác định được các vị trí then chốt với quyền hạn, trách nhiệm và các thể thức báo cáo cho phù hợp. Ngoài ra cơ cấu cần phù hợp với quy mô và đặc thù hoạt động của đơn vị.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   44




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương