Khóa luận tốt nghiệp gvhd: Th. S hoàng Thị Kim


Mục đích nghiên cứu đề tàitải về 0.88 Mb.
trang6/44
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích0.88 Mb.
#55687
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
tailieuchung pham thi thom 434-1
Ôn tập chương 6

Mục đích nghiên cứu đề tài


 • Hệ thống hóa lý thuyết về hoạt động KSNB chu trình bán hàng - thu tiền.

 • Tìm hiểu thực trạng hoạt động KSNB chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty cổ phần Dệt May Huế.

 • Nhận biết được quá trình, mức độ vận dụng lí thuyết về hoạt động KSNB chu trình bán hàng - thu tiền vào thực tiễn tại Công ty cổ phần Dệt May Huế.

 • Thông qua nhận thức về lý luận và tổng kết thực tiễn, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động KSNB đối với việc ngăn ngừa rủi ro trong chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty cổ phần Dệt May Huế.
  1. Đối tượng nghiên cứu


Đề tài tập trung nghiên cứu về hệ thống KSNB chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty cổ phần Dệt May Huế.
  1. Phạm vi nghiên cứu


 • Thời gian nghiên cứu: Đề tài bắt đầu nghiên cứu từ 21/01/2013 - 11/5/2013.

+ Số liệu dùng để phân tích về tình hình lao động, tài sản - nguồn vốn, kết quả
hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm: Năm 2010, năm 2011 và năm 2012
+ Số liệu tìm hiểu về chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty: Quý I năm 2013

 • Không gian nghiên cứu: Đề tài được nghiên cứu trong phạm vi Công ty cổ phần Dệt May Huế.

 • Nội dung nghiên cứu: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu, tìm hiểu chu trình bán hàng - thu tiền và các hoạt động kiểm soát chủ yếu, đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế các rủi ro phát sinh trong chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty.
  1. Phương pháp nghiên cứu


 • Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu các giáo trình

được học, các thông tư, chuẩn mực, trang web về kế toán, kiểm toán cũng như các khóa luận tại thư viện trường Đại Học Kinh Tế Huế nhằm tổng hợp lý luận cơ bản làm cơ sở cho việc tìm hiểu thực trạng hoạt động KSNB chu trình bán hàng - thu tiền. • Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: Tiến hành hỏi trực tiếp các anh chị cô chú trong phòng Tài chính kế toán, phòng Kinh doanh, phòng Kế hoạch - XNK để hiểu rõ hơn về nội dung của các bước trong quy trình thiết kế và vận hành các thủ tục kiểm soát liên quan đến đề tài thực hiện.

 • Phương pháp quan sát: Qua quá trình đến thực tập tại Công ty, quan sát công việc của các nhân viên ở các phòng Tài chính - kế toán, phòng Kinh doanh, phòng Kế hoạch - XNK để hiểu rõ hơn công việc, trình tự thực hiện, quá trình xử lý, luân chuyển chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ trong chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty.

 • Phương pháp đối chiếu, so sánh: Từ cơ sở lý luận và quá trình tìm hiểu thực trạng tại Công ty cổ phần Dệt May Huế tiến hành đối chiếu, so sánh để tìm ra những điểm khác biệt giữa lý thuyết với thực tế các thủ tục kiểm soát tại Công ty.

 • Phương pháp phân tích số liệu: Sau khi thu thập xong các số liệu cần thiết tiến hành phân tích, so sánh, tổng hợp các thông tin từ chứng từ, sổ sách kế toán thu thập được, qua bảng hỏi... Từ đó đưa ra những nhận định tổng hợp, khách quan về những ưu nhược điểm và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KSNB chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty cổ phần Dệt May Huế.

  1. tải về 0.88 Mb.

   Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương