Khóa luận tốt nghiệp gvhd: Th. S hoàng Thị Kim


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOtải về 0.88 Mb.
trang44/44
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích0.88 Mb.
#55687
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44
tailieuchung pham thi thom 434-1
Ôn tập chương 6

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Alvin Arens & James K.Loebbecke - Đặng Kim Cương & Phạm Văn Dược dịch

(2000), Auditing, NXB Thống Kê, Hà Nội.

 1. Bộ tài chính (2001), Chuẩn mực kế toán Việt Nam (ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC, ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

 2. Bộ tài chính (2001), Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (ban hành theo Quyết định số 143/2001/ QĐ-BTC, ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

 3. Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Internal control Intergrated Framework, Including Executive Summary, September 1992.

 4. Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Internal control – Intergrated Framework, Evaluation Tools, September 1992.

 5. Nguyễn Quang Quynh & Ngô Trí Tuệ (2006), Giáo trình kiểm toán tài chính, NXB

Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

 1. Lê Văn Luyện (2008), Lý thuyết kiểm toán, Học viện Ngân Hàng, Hà Nội.

 2. Trần Thị Giang Tân (2012), Kiểm soát nội bộ, NXB Phương Đông, TP.HCM.

 3. Vũ Hữu Đức & Võ Anh Dũng (2012), Kiểm Toán, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội.

 4. http://huegatex.com.vn/

 5. http://www.kiemtoan.com.vn/

 6. http://www.tapchiketoan.com/

 7. http://ketoan.org/.


tải về 0.88 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương