Khóa luận tốt nghiệp gvhd: Th. S hoàng Thị Kim


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘItải về 0.88 Mb.
trang3/44
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích0.88 Mb.
#55687
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
tailieuchung pham thi thom 434-1
Ôn tập chương 6

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI

BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG - THU TIỀN TẠI CTCP DỆT MAY HUẾ 75


  1. Đánh giá ưu nhược điểm của hệ thống KSNB chu trình bán hàng - thu tiền tại

Công ty cổ phần Dệt May Huế 75

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Hoàng Thị Kim Thoa

SVTH: Phạm Thị Thơm _ Lớp K43A Kế toán - Kiểm toán 3   1. Đánh giá hệ thống KSNB tại Công ty cổ phần Dệt May Huế 75

    1. Xử lý đơn đặt hàng 79

    2. Xét duyệt bán chịu 79

    3. Chuyển giao hàng 80

    4. Lập hóa đơn và ghi sổ nghiệp vụ bán hàng 80

    5. Thu tiền và ghi sổ nghiệp vụ thu tiền 81

    6. Xử lý và ghi sổ các khoản giảm trừ doanh thu 82

    7. Thẩm định và xóa sổ khoản phải thu không thu được. 82

  1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động KSNB chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty cổ phần Dệt May Huế. 83

   1. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ 83

   2. Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng - thu tiền tại Công ty 84

    1. Xử lý đơn đặt hàng 84

    2. Xét duyệt bán chịu 84

    3. Chuyển giao hàng hóa 85

    1. Thu tiền và ghi sổ nghiệp vụ thu tiền 85

    2. Xử lý và ghi sổ các khoản giảm trừ doanh thu 85

    3. Thẩm định và xóa sổ khoản phải thu không thu được 85

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86


 1. KẾT LUẬN 86

 2. KIẾN NGHỊ 87

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤCtải về 0.88 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương