Khóa luận tốt nghiệp gvhd: Th. S hoàng Thị Kim


Các chứng từ, sổ sách kế toán liên quan đến chu trình bán hàng - thutải về 0.88 Mb.
trang14/44
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2023
Kích0.88 Mb.
#55687
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   44
tailieuchung pham thi thom 434-1
Ôn tập chương 6
Các chứng từ, sổ sách kế toán liên quan đến chu trình bán hàng - thu tiền

Theo Alvin Arens & James K.Loebbecke- Đặng Kim Cương & Phạm Văn Dược
dịch (2000), Auditing, NXB Thống Kê, Hà Nội:
- ĐĐH của khách hàng: Là sự yêu cầu về hàng hóa của khách hàng. Nó có thể được nhận bằng điện thoại, thư hoặc mẫu in sẵn đã được gửi cho khách hàng tương lai hoặc hiện hữu, thông qua những người bán hàng hoặc bằng các cách khác.
- Phiếu xuất kho: Là loại chứng từ dùng để ghi sổ mẫu mã, số lượng và các thông tin liên quan với hàng hóa khách hàng đặt mua. Phiếu này thường được dùng để chứng minh sự tán thành về phương thức bán chịu và sự phê chuẩn của hàng gửi.
- Chứng từ vận chuyển: Là loại chứng từ được lập vào lúc giao hàng, chỉ rõ mẫu mã hàng hóa, số lượng được giao và các số liệu thích hợp khác. Một loại chứng từ vận chuyển là vận đơn (bill of lading), là hợp đồng giữa người chuyên chở và người bán về việc nhận và chuyên chở hàng hóa. Thường thì các vận đơn chỉ bao gồm số lượng các thùng hàng, số trọng tải chuyên chở hơn là các chi tiết đầy đủ về số lượng và mẫu mã.

 • Hóa đơn bán hàng: Là loại chứng từ chỉ rõ mẫu mã và số lượng của hàng hóa được bán. HĐBH gồm 3 liên: Liên 2 được gửi cho khách hàng, liên 1 và liên 3 được lưu lại ghi sổ và theo dõi thu tiền. HĐBH còn là chứng từ gốc để vào sổ doanh thu và các sổ sách kế toán khác.

 • Sổ nhật kí bán hàng: Sổ nhật ký để ghi chép các nghiệp vụ. Sổ nhật ký thường ghi rõ doanh thu của nhiều mặt hàng khác nhau, bút toán vào các khoản phải thu và các số ghi nợ, chi có các loại. Các bảng ghi chép của các HĐBH mỗi ngày được giữ lại

và được cộng tổng để bằng với tổng doanh thu ghi trên sổ nhật ký. Các số tổng của các


chi tiết trên sổ nhật ký thường được chuyển ghi hàng tháng vào sổ cái tổng hợp.

 • Thư báo có: Là loại chứng từ chỉ rõ một khoản giảm trong số tiền khách hàng nợ vì sự trả lại hàng hóa hay vì mức chiết khấu được hưởng. Thư báo có thường có mẫu chung như một HĐBH nhưng nó thường dùng chứng minh cho các khoản giảm của các khoản phải thu hơn là cho các khoản tăng.

 • Sổ nhật doanh thu bị trả lại giảm giá: Là sổ nhật ký về cơ bản giống như

sổ nhật ký bán hàng dùng để ghi lại doanh thu bị trả lại và doanh thu bị giảm giá.
- Thư báo chuyển tiền: Là loại chứng từ đính kèm HĐBH được gửi cho khách hàng và sẽ được gửi trả lại cho người bán cùng với số tiền thanh toán. Nó được dùng để nhận diện tên khách hàng, số của HĐBH và số tiền ghi trên hóa đơn khi nhận được khoản thanh toán. Nếu khách hàng không thể điền vào thư báo chuyển tiền khoản thanh toán của mình thì người mở thư phải lập một phiếu ngay lúc đó. Thư báo chuyển tiền dùng để cho phép ký gửi ngay tiền mặt, kiểm soát đối với quyền bảo quản tài sản.

 • Sổ nhật ký thu tiền: Là sổ nhật ký dùng để ghi lại các khoản tiền mặt thu được từ quá trình thu tiền, doanh thu bằng tiền mặt và tất cả khoản thu bằng tiền mặt khác. Nó chỉ rõ tổng số tiền mặt nhận được, số tiền bán chịu đối với khoản phải thu theo tổng giá trị của doanh thu, các mức chiết khấu doanh nghiệp được hưởng và các số dư nợ, có khác. Các bút ký hàng ngày trong sổ nhật ký được chứng minh bằng các thư báo chuyển tiền.

 • Các mẫu phê chuẩn các khoản không thu được: Là loại chứng từ chỉ sử dụng

nội bộ có tác dụng cho phép xóa sổ một khoản phải thu xem là khoản không thu được.

 • Sổ cái phụ các khoản phải thu: Dùng để ghi sổ các doanh thu cá thể, các khoản thu tiền mặt và doanh thu bị trả lại, được chiết khấu của từng khách hàng. Tổng số dư của các tài khoản cá thể trên sổ cái phụ bằng tổng số dư các khoản phải thu trên sổ cái tổng hợp.

- Báo cáo bán hàng: Là loại chứng từ được gửi cho từng loại khách hàng nêu rõ số dư đầu kỳ của các khoản phải thu, số tiền và ngày của từng thương vụ, khoản thanh toán đã nhận, các thư báo có đã công bố và số dư cuối kỳ còn nợ. Về thực chất đây là một bản chép lại phần của khách hàng trong sổ cái phụ các khoản phải thu.   1. tải về 0.88 Mb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   44
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương